Просто автоматизиран - за по-голямо удобство

Автоматично се адаптира към начина Ви на живот - за по-голямо удобство

Интелигентният терморегулатор, който автоматично се адаптира към живота Ви.

Никога не е било толкова лесно да постигнете идеалната стайна температура

EasyControl на Bosch

Забравете всичко, което сте научили за терморегулаторите. Защото EasyControl е революция. Интелигентното управление, придружено от приложение, Ви дава възможност да регулирате отделни помещения с радиатори удобно и много Ви улеснява в управлението на Вашето отопление.

Предимствата накратко
Просто регулира отделни помещения с радиатори: с EasyControl и безжични интелигентни термоглави за радиатор Smart Home на Bosch

  • Просто удобно: с режима Home Presence Detection (разпознаване на присъствие вкъщи)
  • Просто намалете потреблението на енергия: Благодарение на предварителното разпознаване на присъствие и индивидуалното регулиране на температурата, отоплението работи само тогава, когато е необходимо
  • Просто регулира отделни помещения с радиатори: с EasyControl и безжични интелигентни термоглави за радиатор Smart Home на Bosch
  • Просто интелигентни: лесни за свързване на EasyControl с други продукти и приложения*
  • Просто впечатляващи: издължена конструкция със стъклен сензорен екран и обкръжаваща го светлина
  • Просто лесни за работа: благодарение на своето интуитивно управление

* IFTTT и Amazon Alexa ще са налични на по-късен етап.

Открийте EasyControl на Bosch

Разпознаване на присъствие

Разпознаване на присъствие*

Контролерът автоматично разпознава, когато сте вкъщи. Това означава приятна топлина, когато сте вкъщи и постоянна икономия на енергия, когато сте навън. Благодарение на предварителното разпознаване на присъствие и индивидуалното регулиране на температура по стаи, отоплението работи само тогава, когато е необходимо.

* Разпознаване на присъствието ще е налично на по-късен етап.

Индивидуално регулиране за всяко помещение с EasyControl

Индивидуален контрол по стаи

22 ºС градуса в дневната, 24 ºС в банята, 22 ºС в детската стая и 18 ºС в спалнята – само въвеждате желаната температура за всяка стая, а EasyControl ще се погрижи за останалото. Всичко, което Ви е необходимо, е безжичен интелигентен терморегулатор за радиатор Smart Home на Bosch. Така лесно ще постигнете оптимален комфорт на отопление за Вашия дом!

Индивидуално управление за помещение с подово отопление все още не се поддържа.

Просто идеално: дори с по-стари отоплителни системи

EasyControl прави Вашата отоплителна система интелигентна – дори и да е стара. Обновете EasyControl с лекота – и Вашата отоплителна система е вече част от мрежата.

EasyControl подходящ ли е за Вашата отоплителна система? Проверете тук! (PDF 0.0 MB)

С лекота загрява водата

EasyControl Ви предлага 3 опции за икономия на енергия не само с централно отопление, но и с битова гореща вода:

  • Изкл.: функцията топла вода се изключва
  • Автоматично: загрява се вода според програмата на часовника за топла вода
  • Вкл.: топла вода по всяко време – за Ваше удобство!

Просто модулира

EasyControl поддържа модулиращи горелки: контролерът без усилие ще гарантира най-високата възможна ефективност и ще удължи експлоатационната пригодност на Вашите модули на отопление.

Спестяване на енергия

Просто спестява енергия

EasyControl Ви осигурява идеален преглед на Вашето потребление на енергия. За постоянно спестяване на енергия трябва да използвате "eco" режим. Отоплителната система автоматично превключва на "eco" режим, когато се активира разпознаването на присъствие, щом напуснете дома си.

Просто впечатляващ

Повърхност от черно или бяло стъкло със сензорен екран и обкръжаваща го светлина в плоска и елегантна опаковка. Със своя елегантен дизайн EasyControl впечатлява с лекота дори журита от специалисти.

Огледайте го от край до край: EasyControl в 360° изглед
Обкръжаваща светлина, зелена
Обкръжаваща светлина, синя
Обкръжаваща светлина, оранжева
Обкръжаваща светлина, червена

Обкръжаваща светлина

EasyControl се свързва с Вас не само през приложението, но също така с обкръжаващата го светлина. Щом изпратите команда за загряване на отоплителната система и повишаване на температурата, той светва в оранжево за 1 секунда и в синьо, ако я понижавате. Ако напуснете дома си, от друга страна, зелена светлина ще свети 1 секунда, за да покаже, че отоплението автоматично се е включило на режим „отсъствие от дома“. Червената светлина означава, че има повреда в отоплителната система. Ако всичко работи нормално, обкръжаваща го светлина остава изключена.