Точни отговори на всички въпроси за EasyControl

Точни отговори на всички въпроси за EasyControl

New Login Procedure
We have started introducing a new login procedure to the Bosch EasyControl app. A detailed explanation on the procedure and information on the steps you will go through can be found by clicking on the button below.

Често задавани въпроси

Кликнете на категориите по-долу, за да откриете Вашите въпроси и отговори.
Ако Вашият въпрос не е тук, моля свържете се с нас.

Обща част

EasyControl се предлага в черно и бяло.

Завинаги. Настройките се съхраняват в самия EasyControl. Т.е. когато терморегулаторът се свърже отново, той ще се свърже към интернет сървъра на Bosch и ще възстанови правилното време и дата.

В случай на спиране на тока:

 • Електрозахранващият блок няма ток и отоплителният уред се изключва.
 • EasyControl помни настройките.
 • Щом електрозахранването се възстанови, терморегулаторът се рестартира, актуалното време се възстановява от интернет сървъра и уредът се рестартира съгласно програмата на часовника.

Не, автоматичното актуализиране не може да се изключи. Така Вие може да извлечете полза от всички подобрения на продукта.Тези актуализации ще се инсталират автоматично. Терморегулаторът остава актуализиран, така Вие можете да извлечете полза от всички подобрения на продукта.

Не, терморегулаторът EasyControl се продава с включено безплатно приложение EasyControl. Приложението съдържа всички функции, които са Ви необходими, и може да се изтегли от Apple App Store или Google Play.

Да, можете. Само определете новото местонахождение в приложението. Можете също така да върнете EasyControl на заводските настройки като натиснете бутона за рестартиране на терморегулатора с кламер, но тогава ще изгубите Вашата текуща програма на часовника. За по-подробна информация се консултирайте с ръководството за потребителя.

За добро базово измерване горещо се препоръчва да използвате калибриран термометър. Вашият инсталатор може да Ви помогне за целта. Ако е необходимо, Вие можете да калибрирате EasyControl в неговото приложение.

Приложение и операции

EasyControl адаптер на Bosch

Стандартно терморегулаторът EasyControl е подходящ за котли Bosch (EMS уреди). EasyControl адаптерът прави терморегулатора EasyControl подходящ за устройства от други търговски марки. За да разберете дали Вашият уред е съвместим с EasyControl, проверете като използвате нашия инструмент за проверка .

Сензор за движение и дисплей

Не, това не е възможно. Дисплеят се включва автоматично, ако има нещо или някой в радиус от 0,5 до 1 m от терморегулатора, и се изключва след 5 минути, след като е открил движението.

'Откриване на близост' може да се изключи в менюто ‘Настройки – терморегулатор’. Ако има огледална повърхност пред EasyControl, 'Откриване на близост' няма да работи правилно. Ако случаят е такъв, изключете функцията 'Откриване на близост'.

Моля, проверете настройките във Вашето приложение. Възможно е Откриване на близост да е изключена. Това може да се случи, когато EasyControl се инсталира челно на огледални повърхности. Настройките на сензора за близост може също да се променят в приложението EasyControl.

Сензорният екран на терморегулатора е голям колкото кръга. Ако докоснете екрана извън кръга и след това в него, терморегулаторът няма да открие движението.

Възможно е да се калибрира измерването на температурата на EasyControl в настройките на приложението. Стойността може да се регулира след това нагоре или надолу. Можете да увеличавате, а също и да намалявате температурата, показана от регулирането на температурата в приложението с 2 °C на стъпки по 0,5 °C.

OpenTherm

Стандартно EasyControl е подходящ за котли Bosch с EMS протокол и котли Bosch, оборудвани с блок за управление NTZ. Предлага се аксесоар (EasyControl адаптер), за да направи EasyControl съвместим с:

 • стари уреди Bosch
 • всички (други марки) OpenTherm котли;
 • всички (други марки) on/off отоплителни системи (котли и централизирано топлоснабдяване).

Приложение EasyControl

Външната температура се получава от интернет. Вашето местонахождение се определя първия път, когато настройвате приложението EasyControl в интегрирания съветник. Тези координати се използват за определяне на външната температура на мястото. Външната температура се използва за зависещо от метеорологичните условия управление. То също може да се покаже в менюто Настройки на отоплението.

Приложението EasyControl поддържа няколко езика. Променете езиковите настройки на Вашия смартфон, за да използвате приложението на съответния език.

Вашето интелигентно устройство Android не отговаря на минималните спецификации.

Ако смартфонът не е защитен, някой друг може да го задейства, ако ‘Автоматичното влизане’ е активирано в приложението EasyControl. За да предотвратите това, не използвайте ‘Автоматично влизане’. Ако сте загубили Вашия смартфон с ограничена защита, Вие можете да нулирате паролата на Вашия терморегулатор на друго свързано устройство. Ако се използва само едно интелигентно устройство, Вие можете да върнете Вашия EasyControl на фабричните настройки като използвате кламер (вижте пълното ръководство за инсталиране и работа).

Програма на часовника

Вашето интелигентно устройство се свързва с Вашия рутер чрез Wi-Fi. В случай на прекъсната връзка със сървъра, EasyControl използва времето на Вашето интелигентно устройство. За да направите това, отворете приложението EasyControl. Програмата на часовника ще продължи да работи правилно.

EasyControl има стандартна програма за часовник. След фабрично нулиране, стандартната програма на часовника ще стане отново активна. Вие можете да я променяте според Вашите нужди в приложението EasyControl.

Всеки ден има максимум 6 точки на превключване за централното отопление и БГВ.

Програма на часовника/битова гореща вода (БГВ)

Не, температурата на БГВ може да се настройва само на Вашия котел Bosch. Направете справка с ръководство за работа на Вашия котел, за да разберете как работи.

Да, уреди с незабавно загряване на вода ще произведат топла вода и през нощта. ECO режимът изключва подготовката на БГВ и през нощта и когато са настроени „Sleep (Заспиване)“ и „Leave (Отсъствие)“ в програмата на часовника. По този начин котелът пести енергия. След отваряне на крана, ще е необходимо по-дълго време до потичане на БГВ, тъй като функцията загряване се изключва в ECO режима. Това означава, че има БГВ през нощта, но след малко по-дълго изчакване.

Автоматичният режим за топла вода загрява БГВ според програмата на часовника за БГВ. Всеки ден има максимум 4 точки на превключване за БГВ.

Оптимално стартиране/самообучение

Да, можете. ‘Оптимално стартиране’ се активира по подразбиране. Желаната температура се достига от настроеното време в програмата на часовника. Можете да изключите тази функция, ако желаете.
Меню – Съставяне на график – Загряване – Оптимално стартиране в приложението EasyControl.

 • Не работи: ‘Оптимално стартиране’ се прилага по подразбиране. Можете да (де)активирате тази функция: – Съставяне на график – Загряване – Оптимално стартиране в приложението EasyControl.
 • Не работи добре: обърнете се към инсталатора, за да провери дали Вашата инсталация е конфигурирана правилно от страната на водата.
 • EasyControl току-що е инсталиран. Терморегулаторът все още се нуждае от обучаване на времето за оптимално стартиране.

Информация за влизане в системата

По време на първоначалното въвеждане в работа, първият потребител определя паролата за EasyControl. Ако сте забравили паролата и нямате достъп до EasyControl през приложението му, тогава EasyControl трябва да се рестартира (Внимание: Всички настройки ще се загубят!). Моля, прочетете в ръководството как да рестартирате EasyControl.

Данните за регистрация – сериен номер и код за достъп – се изискват за получаване на достъп до EasyControl с интелигенти устройства. Стикерът на предната корица на краткия справочник съдържа данните за регистрация: (буквено-)цифрени и QR кодът на формата. (Буквено-)цифровите данни за регистрация могат да се открият също и на задната страна на терморегулатора EasyControl. Попълнете Вашите данни за регистрация като използвате скенер за QR кода на свързания екран на приложението EasyControl или въведете Вашите данни за регистрация.

Връзка

Чужди страни

Да, но трябва да са налице редица технически и специфични за страната условия.

 • Технически условия:
  • Трябва да е налице съвместим уред.
  • Трябва да е налице Wi-Fi връзка.

Технически Вашият терморегулатор EasyControl работи отлично, но въз основа на специфичните за страната нормативни уредби не Ви се разрешава да купите котел във Вашата страна и да го инсталирате в чужбина.

 • Информацията за външната температура на EasyControl е предназначена само за страната, която е зададена като Home. Това означава, че точната външна температура от интернет не може да се гарантира за зависимото от метеорологичните условия управление в чужбина. За да се уверите, че за тази програма е открита точната външна температура, инсталирайте жичен външен датчик. Направете справка в ръководството за инсталиране на Вашия котел.

Приложението EasyControl определя времевата зона въз основа на посоченото местонахождение в терморегулатора. Можете да настроите нова времева зона като промените Вашето местонахождение.

Мрежа

Не, това не е необходимо за ръчно управление. Това е необходимо за управление през Вашето интелигентно устройство. Идеята на този метод е:

 • Инсталаторът инсталира нов уред и свързва EasyControl към него. Той или тя може да настрои котела за ръчно управление, без Wi-Fi връзка. Инсталацията вече е готова. Лесно и подобно на други терморегулатори.
 • Когато Вие – като потребител – се прибирате вечерта, можете сами да настроите EasyControl:
  1. Въведете кода на Вашата Wi-Fi мрежа в EasyControl.
  2. Изтеглете приложението EasyControl от AppStore/Google Play.
  3. Приложението EasyControl Ви помага да въведете в работа продукта с интегрирания съветник.
  4. Въведете Вашите данни за регистрация в приложението EasyControl като сканирате QR кода от предната корица на краткото ръководство.
  5. Настройте Ваша собствена парола в приложението EasyControl.

EasyControl е вече готов за използване!

Проверете следните данни или се свържете с нас

 • Въведохте ли правилно Вашите данни за регистрация на EasyControl?
 • Въведохте ли правилно Вашата парола за приложението EasyControl? Приложението ще Ви съобщи, ако е използвана грешна парола.
 • Свързан ли е EasyControl към Wi-Fi мрежата?
 • Има ли достъп до интернет през Wi-Fi мрежата?
 • Извършете плавно рестартиране: отстранете EasyControl от основната плоча, изчакайте 10 s и го поставете обратно.
 • Рутерът има грешен IP адрес, зададен на EasyControl. Влезте в рутера през напр. http://192.168.1.1 и въведете потребителско име и парола (те се намират на стикера на рутера). Рестартирайте софтуера на рутера. Задават се нови IP адреси.

Не, EasyControl продължава да работи. Ако няма интернет, няма също и точно време от интернет. Програмата на часовника може да се отклони при дълга работа без синхронизация. В такъв случай е разумно да стартирате приложението на интелигентното устройство. Точното време на интелигентното устройство се приема от EasyControl.

Ако Wi-Fi сигналът не е достатъчно силен да свърже EasyControl, можете да го подобрите с Wi-Fi ретланслатор. Това е стандартна принадлежност, която се предлага на пазара.

Рутер

 • Наличен и активиран DHCP
 • WEP-128, WPA или WPA2 криптиране
 • SSID не е скрит

Внимание!
Някои рутери имат опцията да се изключват по време на спиране (например през нощта). Разбира се, по това време няма да има връзка с EasyControl.

Стъпка 1: Отстранете стария рутер.

Стъпка 2: Включете новия рутер и осигурете захранване 230 V.

Стъпка 3: Извършете плавно рестартиране: отстранете EasyControl от основната плоча.

Стъпка 4: Изчакайте 10 секунди.

Стъпка 5: Поставете EasyControl обратно в основната плоча.

Стъпка 6: Дисплеят показва:

EasyControl е готов за употреба.

Някои рутери имат функция скриване. Това ги прави невидими. За да се свърже към рутера, функцията скриване трябва временно да се деактивира. Тогава ще се появи името на рутера. Сега можете да изберете Wi-Fi мрежата. След като се създаде Wi-Fi връзка, функцията скриване може се активира отново.

MAC адресът е посочен на стикера отпред на краткото ръководство. MAC адрес е адресът на EasyControl, използван в TCP/IP протокола, който EasyControl използва за свързване с рутера и сървъра.

Съгласно указанията на стандарта има 2 знака, които не могат да се използват в пароли, а именно „$“ и „!“. На пазара има рутери, които не се подчиняват на тази директива. По тази причина EasyControl се отклонява от директивата и поддържа „!“ в пароли.

Тестовете са извършени без проблем.

Забележка
Някои Wi-Fi разширители/ретранслатори изключват по време на блокиране, така че по време на тези блокирания няма Wi-Fi сигнал. Определени типове рутери имат също тази функция.

EasyControl не може да работи с честота от 5 GHz. Но тези рутери обикновено предлагат и възможност за работа с нормалната честота от 2,4 GHz, тъй като много Wi-Fi устройства работят на 2,4 GHz. Ако обаче рутерът не може да работи в паралелен режим, трябва да изключите поддръжката на 5 GHz.

Следващите настройки могат да осигурят решение:

 • Настройте Wi-Fi канала на най-малко използвания канал (изтеглете безплатно приложението ‘Wi-Fi Analyser’ в Google Play, за да сканирате зоната)
 • Деактивирайте горещите точки
 • Активирайте DHCP (протокол за динамично конфигуриране на хостове)
 • Изберете WPA2/PSK криптиране
 • Направете SSID видим
 • Добавете MAC адрес като надеждни устройства на рутера
 • Отворете порт 5222 и 5223. Ако имате смартфон, който се свързва към същата Wi-Fi мрежа и Вие можете да изпращате WhatsApp съобщения, тези портове ще са отворени и не могат да бъдат причината за проблема.
 • Изключете рутера най-малко за 5 минути за рестартиране
 • Рестартирайте рутера, за да го върнете на заводските настройки
 • Да отключа ли ICMP протокола с рутерите UBEE Ziggo? Свържете се с нашия отдел за работа с клиенти, за да разберете дали рутерът UBEE Ziggo предизвиква проблемите във връзката с EasyControl.
 • Отваряне на порт 5580?

Каналите 1, 6, или 11 са най-добрите Wi-Fi канали, тъй като те не се припокриват, ако има няколко безжични мрежи. В такъв случай изберете канала, който се използва най-малко за най-мощните мрежи. Ние получаваме положителна обратна връзка от потребителите, които са променили своя Wi-Fi канал. Обикновено те автоматично се настройват на 1 или 13. Често си струва да промените на 5 или 6, като направите цялата мрежа по-бърза и по-стабилна.

Можете да опитате тези настройки:

 • Настройте Wi-Fi канала на свободен канал между 1-11 (EasyControl не разпознава каналите, по-големи от 11) (Някои кутии като Xperia Box излизат над 11 канала);
 • Изберете WPA2/PSK криптиране на парола;
 • Изберете 802.11 b/g/n на 2,4 GHz;
 • Ако не се получи желаният резултат, рестартирайте рутера на фабричните настройки, за да нулирате стойностите по-горе.

Конфиденциалност - обща част

Едно предимство на EasyControl е, че данните не се съхраняват в „облака“. Всичко се съхранява на самия терморегулатор EasyControl. Ако отстраните Вашия EasyControl от основната плоча, държите Вашите данни в ръка. Вие и други потребители по такъв начин ставате собственици на данните на Вашия котел. Когато ползвате допълнителни услуги (напр. Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa / Echo) Вие споделяте информация с трети страни.

Чрез приложението EasyControl Вие можете да разрешите на Вашия инсталатор да разглежда данните на Вашия терморегулатор за настроен период от време, ако е необходимо, да променя настройките. Вие можете незабавно да прекратите този външен достъп по всяко време.

Вижте тук последната версия

Bosch само съхранява личната информация, която се изисква за регистриране на Вашия продукт за гаранция, гаранция и работа по поддръжката, и за целите на поддръжката.

Всички данни, изисквани за правилното функциониране на този продукт, се съхраняват само на място във Вашия продукт. При използване на приложението, всички данни се съхраняват на Вашето мобилно устройство. Само Вие можете да ги разглеждате и променяте с Вашия личен код за достъп.

Bosch няма достъп до Вашата информация
Bosch може да види дали Вашият продукт е онлайн, но не може да получи достъп до Вашата информация. Ако е необходимо, Вие можете да упълномощите Bosch да получи временен достъп до Вашия продукт. Временният достъп може да се анулира по всяко време чрез изключване в приложението.

Когато промените Вашата парола, трябва да съобщите новата парола на всички други потребители на EasyControl.

Актуализации на софтуера
Софтуерът на продукта се актуализира автоматично. Всички данни, които се изискват от Вашия продукт за актуализациите, ще се изпращат в криптирана форма. Координирането и изпращането на данни използват сигурен сървър.
Информацията за метеорологичните условия се взема от Фирма за метеорологични прогнози (IBM).

Забележка!
При използване на този продукт след закупуване (и при инсталиране и използване на приложението) се счита, че Вие сте приели цялата тази информация. Ако имате възражение относно съхраняването и използването на Вашата лична информация, както е описано по-горе, трябва да ни уведомите писмено. Ние ще изтрием тези данни, които поддържаме за Вас.

EasyControl съхранява всички данни на място в самия EasyControl.

Потребителите създават Bosch профил само веднъж, за да регистрират всички продукти Bosch в този профил. Допълнителни услуги като връзки на трета страна (напр. IFTTT) могат също да се използват.

Сервизиране и поддръжка

Поддръжка – обща част

Потреблението на енергия на EasyControl (изкл. дисплей) е приблизително 0,5 W.

Вашият котел не се управлява вече и затова отоплението не работи. При скреж ще има известно отопление, тъй като всеки котел Bosch има защита от замръзване. Защитата от замръзване включва котела на температура на водата в котела 7 °C и изключва котела при температура на водата 17 °C.

Инсталацията като цяло не е защитена срещу замръзване. Ако има вероятност радиатор или част от тръба да замръзне, поставете превключвателя на помпата на котела в положение 2.

Откраднатият терморегулатор трябва да се замести с нов.

Вие вероятно сте свързали RCC модула, който се изисква за Вашия предишен терморегулатор.

Поддръжка – температура

 • Калибрирайте
 • Не е добре балансиран
 • Вградени радиатори/пердета върху тях
 • Подово отопление
 • Крива на обучението непосредствено след въвеждане в работа. ‘Оптимално стартиране’ още трябва да се обучи. След първата седмица големите температурни разлики вече са осреднени

Възможни причини:

 • Замърсени ли са отворите на самия терморегулатор?
 • Има ли въздушен поток през разпределителната кутия?
 • Попада ли директна слънчева светлина върху EasyControl?
 • Има ли източници на топлина, които влияят върху EasyControl?
 • Покрит ли е EasyControl?

Котелът модулира. Устройството гори при ниско натоварване и след това достига максимална производителност. По-евтино е да оставите устройството да гори, отколкото да се стартира отново всеки път. Оптималното стартиране е активно. Терморегулаторът показва символ пламък. Котелът е активен за загряване, за да достигне желаната температура, която е определена в програмата на часовника.

Да, можете. Можете да повишавате и да понижавате температурата, показана през приложението с 2 °C на стъпки по 0,5 °C.

Поддръжка – гаранция

Стандартният гаранционен срок е 2 години за производствени дефекти. Bosch гарантира, че артикулите се доставят със съответно изпълнени изисквания и стандарти.

Поддръжка – интернет сервиз

Ако сте въвели данните на Вашия инсталатор (име на фирма, имейл, телефонен номер и т.н.), тогава имейлът се изпраща на неговия или нейния e-mail адрес.
Имейлът съдържа следната информация (вижте образеца по-долу):

Уважаема фирма_име, уважаеми инсталатор_име

Появи се проблем с моя уред:
Тип на уреда: Тип на уреда
Състояние на уреда: Състояние на уреда, съдържащо кодове за повреди
Изискване за поддържане на уреда:
Описание на рекламация: Вашето описание на проблема

Можете ли да се свържете с мен за среща?

Поздрави,


Това съобщение се генерира автоматично и се изпраща от EasyControl.

Интелигентни аксесоари/връзки

Интелигентен терморегулатор за радиатор - Electronic Thermostatic Radiator Valve (ETRV)

Ако използвате интелигентните терморегулатори за радиатор на Bosch в комбинация с радиатори с ниска температура, трябва да определите висока зададена стойност, така вентилите няма да затварят при високи температури в помещенията. Максималната зададена стойност на интелигентна термоглава Bosch за радиатор е 30 °C.

Често задавани въпроси

Към 18.10.2018 само C8000 със слот за ключ е съвместим и тестван с EasyControl и ключа за управление Control-Key. Очаква се C2000 (версията със слот за ключ) да бъде тествана до края на годината.

EasyControl е проектиран като безжично преносимо решение, освен това изисква минимално ниво на мощност, което не може да бъде осигурено от конвенционалните батерии. По този начин се поддържат непрекъснатата.

Планира се безжично решение за EMS 1.0 и съвместимост с уреди, които не са Bosch. Възможно най-скоро ще бъде публикувана допълнителна информация, макар че все още не е решено дали тези решения ще бъдат интегрирани в EasyControl.

За да се извърши актуализацията, EasyControl трябва да бъде свързан към WiFi мрежа, Този ъпдейт може да отнеме до 24 часа, но потребителят може да направи принудителна актуализация чрез приложението. Моля, обърнете внимание, че ако актуалната версия на уреда е по-стара от версия 1.4, е необходимо първо да свържете EasyControl към EMS 1.0 устройство, за да активирате актуализацията чрез приложението.

Настолна стойка

Настолната стойка може да се монтира върху всякаква плоска повърхност, като идеалната позиция е на около 1,2 m височина в базовото помещение. Това ще гарантира правилното измерване на температурата. Моля, имайте предвид, че настолната стойка изисква захранване 230VAC.

Максималният обхват зависи от много фактори, включително от строителните материали и наличието на други радиомрежи. Препоръчва се да се избягват дебели бетонни стени или рафтове между настолната стойка и уреда.

Ключ за управление Control-Key

Към 18.10.2018 само C8000 със слот за ключ е съвместим и тестван с EasyControl и ключа за управление Control-Key. Очаква се C2000 (версията със слот за ключ) да бъде тествана до края на годината.

Ключът за управление се захранва от уреда. Няма нужда от допълнително захранване.

Това отделно захранване може да се използва в случай, че желаете да монтирате EasyControl на стената, вместо на настолната стойка. Преди да инсталирате EasyControl на стената се препоръчва да тествате силата на RF сигнала от това място до котела.

Силата на сигнала може да бъде проверена чрез приложението EasyControl в менюто Настройки> Устройства. Препоръчително е да търсите място с максимален сигнал (3 чертички).