Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring

Bosch Thermotechnik GmbH (i det følgende "Bosch" eller "vi" eller "os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. Personoplysningerne, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

Ansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er Bosch; undtagelser angives i denne databeskyttelseserklæring.

Vores kontaktdata er følgende:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Behandling af personoplysninger

Principper

Personoplysninger er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger (inklusive IP-adresser), såfremt der er lovhjemmel herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse)

 • Informationer fra tredjemand (f.eks. oplysningsbureauer eller offentlige registre)

 • Produkt- og installationsdata (f.eks. installationsadresse, serienummer, apparattype, installationsdato)

 • Tekniske data og forbindelsesdata (f.eks. IP-adresse, data om internetforbindelsen)

 • Systemdata (f.eks. events, fejl, onlinedata, sensorværdier, service forecasts)

 • Registreringsdata (f.eks. ID, brugernavn)

 • Brugerindstillinger (f.eks. sprog, tidszone)

 • Data om en produktregistrering (f.eks. informationer om installatøren, dato for registreringen)

 • Apparatidentifikatorer (f.eks. serienummer, apparat-ID)

 • Omgivelsesdata (f.eks. temperatur)

 • Lokaliseringsdata (f.eks. GPS-koordinater)

 • Kalenderinformationer

 • Lydoptagelser

 • Kamera- og billedoptagelser

 • Meddelelser

 • Data om anmodning om indsigt fra den registrerede iht. Databeskyttelsesforordningen (f.eks. anmodningens art, informationer vedrørende identitet og/eller kommunikationsinformationer)

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Tilvejebringelse af dette online-tilbud (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, berettiget interesse fra vores side i direkte reklame, så længe det sker i overensstemmelse med de retlige bestemmelser vedrørende databeskyttelse og konkurrenceret).

 • Til besvarelse af brugerspørgsmål ved hjælp af en chatbot. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, lit. f, hhv. kontraktopfyldelse eller berettiget interesse fra vores side i forbedring af produkter/serviceydelser).

 • Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

 • Varetagelse og forsvar af vores rettigheder (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

 • til opfyldelse af vores retlige forpligtelser vedrørende produktobservation og til produktsikkerhedsformål. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, vores berettigede interesse i at garantere vores produkters sikkerhed).

 • til iagttagelse af vores rettigheder i forbindelse med spørgsmål vedrørende garanti og produktregistrering. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, vores berettigede interesse i at garantere vores produkters sikkerhed).

 • til tilvejebringelse af grundfunktionerne for vores produkter, der er tilsluttet til internettet (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, kontraktmæssig pligt til tilvejebringelse af det aftalte funktionsomfang).

 • Registrering, planlægning og behandling af kundeserviceydelser. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b, afvikling af kontrakt)

 • til kvalitetskontroller og kvalitetsforbedringer. (Retsgrundlag: Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, s. 1., lit. f, vores berettigede interesse i videreudvikling og forbedring af vores produkter og serviceydelser)

Registrering og centralt Bosch ID

Hvis du ønsker at bruge eller få adgang til fordele, der kræver indgåelse af en kontrakt, anmoder vi om din registrering. Med din registrering indsamler vi personoplysninger, der er nødvendige for at indgå kontraktens opfyldelse (fx fornavn, efternavn, fødselsdato, email-adresse, hvis det er relevant, detaljer om den foretrukne betalingsmetode eller om kontohaveren) samt yderligere data på frivillig basis, hvis det er relevant. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.

Du kan tilmelde dig vores online tilbud udelukkende ved hjælp af det centrale Bosch ID. Det centrale Bosch ID blev udformet af Robert Bosch GmbH til Bosch-koncernen for at give de fælles brugere mulighed for at drage fordel af tilbud fra forskellige koncernvirksomheder ved brug af centraliserede applikationsdata og øge datasikkerheden.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Tyskland ("RBG") er ansvarlig for levering af denne tilmeldingsservice.

Hvis du vil ansøge om et centralt Bosch ID, gælder de generelle brugsbetingelser for registrering og brug af et centralt Bosch ID og databeskyttelsesmeddelelsen om RBG.

Efter vellykket registrering kan du benytte registreringsdataene, der bruges til det centraliserede Bosch ID, til også at registrere til dette online tilbud. Til dette formål skal vi levere en RBG-registreringsskabelon til det centrale Bosch ID. RBG bekræfter derefter din tilladelse og giver os de masterdata, der kræves for at bruge vores tilbud (for eksempel efternavn, fornavn, fødselsdato, firmanavn, e-mail-adresse, telefonnumre, mailadresse). Dit kodeord skal ikke meddeles os.

Hvad angår yderligere dataoverførsler inden for Bosch-koncernen i forbindelse med det centrale Bosch ID, henvises der til databeskyttelsesmeddelelsen. Du kan til enhver tid annullere din brugeraftale vedrørende det centrale Bosch ID ved at afregistrere. I den forbindelse skal du klikke på følgende link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Pligt til at stille personoplysninger til rådighed

I tilfælde af, at der består en kontrakt mellem Bosch og dig, skal du være opmærksom på, at du skal stille personoplysninger til rådighed, der er nødvendige for at indgå, gennemføre og afslutte kontraktforholdet og for at opfylde de dermed forbundne kontraktmæssige pligter, eller som vi er forpligtet til at behandle pr. lov. Hvis disse personoplysninger ikke stilles til rådighed, er vi ikke i stand til at indgå en kontrakt med dig, gennemføre kontrakten og afslutte den.

Såfremt databehandlingen inden for rammerne af anvendelsen af dette online-tilbud ikke er nødvendig med henblik på indgåelse, gennemførelse og opsigelse af kontraktforhold eller opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, og heller ikke er foreskrevet i henhold til loven, er det frivilligt, om du vil stille dine personoplysninger til rådighed. Vær opmærksom på, at visse funktioner i vores online-tilbud eller serviceydelser ikke kan benyttes, hvis de dertil nødvendige data ikke stilles til rådighed.

Logfiler

Hver gang du benytter internettet, overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et tidsrum på 60 dage til fejlsøgning og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder. I logfilerne lagres følgende informationer:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på den terminal, hvorfra online-tilbuddet bliver tilgået;

 • internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbuddet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL);

 • navn på den serviceudbyder, der bruges til at få adgang til online-tilbuddet;

 • navn på de hentede filer/informationer;

 • dato og klokkeslæt samt varighed for hentningen;

 • operativsystem og informationer om den benyttede internetbrowser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player);

 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel modtaget korrekt" eller "ønsket fil ikke fundet").

 • overført datamængde;

Brug af Voice Assistants og ChatBots

Vi giver dig mulighed for at styre vores produkter bekvemt via chat ved hjælp af tekst- eller taleassistenter (talebaseret kommunikation), for at anmode om information eller sende support- og serviceanmodninger. For forbindelsen med vores produkter er det normalt nødvendigt at forbinde vores tilbud med dine konti for tredjeparts tilbud (f.eks. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger osv.). I den henseende vil der blive udvekslet personoplysninger også mellem de systemer, der er nødvendige for driften af ​​vores tilbud og med henblik på at opfylde kontrakten.

Hvis du adresserer stemmekommandoer eller meddelelser til vores tjeneste ved hjælp af en af ​​dine kommunikationskanaler, bliver disse behandlet af os for at opfylde kontrakten. Efter den endelige opsigelse af brugen af ​​vores tilbud vil alle personlige data blive slettet med kort varsel. De indspillede dialoger forbliver lagret anonymt og tjener til at træne stemme- og chatassistenten på grundlag af disse dialoger og dermed løbende forbedre tilbudets kvalitet. En reverse engineering af applikationen ved at slette indhold er derfor ikke i brugerens interesse.

Bemærk, at afmelding fra en af ​​vores assistenter og dermed sletningen af ​​dine data ikke automatisk sletter dataene i andre Bosch-applikationer eller tredjepartsapplikationer (fx Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa osv.). Den pågældende sletning henviser kun til denne specifikke Bosch-applikation.

Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 16 år.

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personoplysninger til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Detaljer vedrørende retsgrundlagene finder du i afsnittet "Behandlingsformål og retsgrundlag". Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i denne databeskyttelseserklæring.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra en myndighed eller domstol.

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservice, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-servicer. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personoplysninger til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse hos modtageren (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau hos os. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt".

Varighed af lagring, opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne serviceydelser, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

Anvendelse af cookies

Cookies og tracking-mekanismer kan finde anvendelse inden for rammerne af tilvejebringelsen vores online-tilbud.

Cookies er små tekstfiler, der kan lagres på din computer ved et besøg på et online-tilbud.

Tracking er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Vi behandler især informationer inden for rammerne af pixel-teknologi eller logfilanalyse.

Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er nødvendige for at udføre online-tilbuddets tekniske funktioner, og cookies og tracking-mekanismer, der ikke ubetinget er nødvendige for at udføre online-tilbuddets tekniske funktion.

Det er generelt muligt at bruge online-tilbuddet uden cookies, der ikke tjener tekniske formål.

Teknisk nødvendige cookies

Med teknisk nødvendige cookies mener vi cookies, som er nødvendige for den tekniske tilvejebringelse af online-tilbuddet. De omfatter blandt andet cookies, som lagrer data for at sikre en fejlfri afspilning af video- og/eller lydindhold.

Disse cookies slettes efter afslutningen på dit besøg.

Cookies, der ikke er teknisk nødvendige, og tracking-mekanismer

Disse cookies og tracking-mekanismer bruger vi kun, hvis du har givet os dit forudgående samtykke. Vi inddeler disse cookies og tracking-mekanismer i to underkategorier:

Marketing-cookies og tracking-mekanismer

Generelt

Brugen af marketing-cookies og tracking-mekanismer sætter os og vores partnere i stand til at vise dig interessebaserede tilbud, som baserer på en analyse af din brugeradfærd:

 • Statistik: Ved hjælp af statistik-værktøjer måler vi blandt andet antallet af dine sidevisninger.

 • Conversion tracking: Vores conversion tracking-partnere placerer en cookie på din computer ("conversion cookie"), såfremt du er kommet ind på vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte sider hos os, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking-partner se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. De ved hjælp af conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og finde frem til det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med et conversion tracking-tag.

Vær ved brug af værktøjerne opmærksom på, at dine data eventuelt overføres til modtagere uden for EØS, hvor der ikke eksisterer et databeskyttelsesniveau, som kan sammenlignes med GDPR (Databeskyttelsesforordningen), f.eks. i USA. Du kan finde nærmere detaljer i de følgende beskrivelser af de enkelte marketingværktøjer.

 • Google Analytics Udbyder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funktion: analyse af brugeradfærd (sidevisninger, antal besøgende og besøg, downloads), UX-testing

 • Hvis du får adgang til vores online tilbud via din Facebook Messanger, bruger vi tjenesten Facebook Insights fra Facebook Ireland Limited, 4 Canal Grande, Dublin 2, Irland. Yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger findes på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Vi benyttter web analyseværktøjet fra Sistrix GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Dette analyseværktøj forbedre søgemuligheder i søgemaskinernes for vores website. Her vurderer vi, i hvilket omfang vores site er søgemaskine optimeret. Du kan læse mere på www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Administration af cookies og tracking-mekanismer

I browseren og/eller i vores privatsfæreindstillinger kan du administrere dine indstillinger for cookies og tracking-mekanismer:

Bemærk: De indstillinger, du foretager, gælder kun for den anvendte browser.

Frakobling af samtlige cookies

Hvis du ønsker at frakoble samtlige cookies, skal du deaktivere brugen af cookies i din browsers hjælpefunktioner. Vær opmærksom på, at dette kan indskrænke internetsidens funktioner.

Brug af vores mobile applikationer

Ud over vores online-tilbud tilbyder vi mobile applikationer ("apps"), der kan downloades på din mobile enhed. Ud over data indhentet på websider indsamler vi yderligere personoplysninger via vores apps, der specifikt opstår ved anvendelsen af en mobil enhed.

Behandling af dine lokationsdata

Vores tilbud omfatter også såkaldte lokationsbaserede serviceydelser, med hvilke vi giver dig særlige tilbud, som er tilpasset til din pågældende lokation. For at kunne tilbyde dig app'ens funktioner indsamler vi de seneste tre GPS-lokationer, der er overført af den mobile enhed, og din IP-adresse, hvis du giver samtykke hertil. Vi opretter ikke en bevægelsesprofil. Du kan deaktivere denne funktion under indstillingerne for den pågældende app eller det pågældende operativsystem på din mobile enhed og aktivere den igen eller deaktivere den midlertidigt via pause-tilstanden uden at forringe app'ens grundfunktion.

Behandling af Advertising Identifier/Advertising ID

Til reklameformål anvender vi, såfremt du giver os dit samtykke, den såkaldte Advertising Identifier (ID-FA) til enheder med iOS operativsystem og den såkaldte Advertising ID til enheder med Android. Disse er vedvarende identifikationsnumre for en bestemt terminal, der stilles til rådighed via iOS eller Android. De herved indsamlede data linkes ikke med andre enhedsspecifikke informationer. Vi benytter identifikationsnumrene for at kunne tilbyde dig personaliserede reklamer og analysere din brug af dem. Hvis du i iOS-indstillingerne under "Databeskyttelse" – "Reklame" aktiverer "Ingen Ad-Tracking" eller på Android under "Google indstillinger" vælger "Deaktivering af interessespecifikke reklamer", kan vi kun udføre følgende foranstaltninger: måling af din interaktion med bannere ved at tælle antal visninger af et banner uden klik på det ("frequency capping"), klikrate, konstatering af unik anvendelse ("unique user") samt sikkerhedsforanstaltninger, bedrageribekæmpelse og fejlafhjælpning. I enhedsindstillingerne kan du altid slette IDFA eller Advertising ID ("nulstil Ad-ID"); herefter oprettes et nyt identifikationsnummer, som ikke sammenføres med de tidligere indsamlede data. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt ikke kan bruge alle funktioner i vores app, hvis du begrænser brugen af det pågældende identifikationsnummer.

App-analyse

Vi skal bruge statistiske oplysninger om brugen af vores online-tilbud for at gøre dem mere brugervenlige, foretage rækkeviddemålinger og gennemføre markedsanalyser.

Til dette formål anvender vi app-analyseværktøjer.

Udbyderne af værktøjerne behandler kun data som databehandlere iht. vores instrukser og ikke til egne formål. Til hvert værktøj finder du efterfølgende oplysninger om den pågældende udbyder. Hvis disse tools bruger tracking-mekanismer eller brugerprofiler, vil vi kun anvende værktøjerne, hvis du har givet os dit forudgående samtykke.

Google Analytics til mobile enheder - Google Analytics leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi benytter Google Analytics med den ekstrafunktion, som Google tilbyder til at anonymisere IP-adresser. Samtidig forkorter Google IP'er i EU i de fleste tilfælde og gør det kun i USA i undtagelsestilfælde, men gemmer kun forkortede IP'er.

### Databehandling ved App Store-operatører

Dataindsamling, som ikke er udført af os, og som ligger uden for vores ansvar, er overførsel af data som f.eks. brugernavn, e-mailadresse og individuel enhedsidentifikator til en App Store (f.eks. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) ved download af den pågældende applikation. Vi kan ikke påvirke denne dataindsamling og anden behandling af App Store som ansvarlig.

Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider – fra udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personoplysninger, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personoplysninger.

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de servicevirksomheder, vi har bemyndiget, er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og for at beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt". I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at få oplyst, om vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at få information om de indsamlede oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt, at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt, at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, vil behandlingen af dem dog blive begrænset (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Hvis de lovmæssige forudsætninger er opfyldt, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse":

Desuden har du på grund af din særlige situation til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til reklamemæssige formål og dermed forbundet profiling ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelsen berøres ikke heraf.

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt, at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl eller den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Ændring af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

Udøvelse af dine rettigheder og kontaktmuligheder

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".

For at gøre dine rettigheder gældende eller anmelde databeskyttelseshændelser bedes du klikke her.

Du kan også skrive til os på følgende e-mailadresse:

privacy.ttde@bosch.com

Koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Databeskyttelsesrådgiver, informationssikkerhed og databeskyttelse (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 i 70442 Stuttgart, Tyskland.