Vilkår og betingelser

EasyControl – Bosch-handelsbetingelser

Dette er handelsbetingelserne for EasyControl (“betingelser”).

§ 1 – Definitioner

Bosch Termoteknik (“Bosch”) leverer software, der kan downloades på kundens smartphone, tablet eller smartwatch (“EasyControl App”), en webportal med detaljerede oplysninger om EasyControl-produkterne inkl. betjeningsvejledninger og videoer (“EasyControl Website”), serviceydelser tilgængelige via EasyControl App og EasyControl Website (“EasyControl Services”), til brug med smartstyring leveret af Bosch ("EasyControl”), i den aktuelle version bestående af hardware (“Product”) og forinstalleret firmware (“EasyControl Firmware”).

EasyControl er en smartstyring med forskellige funktioner, som kunden kan bruge til at kontrollere et varmesystem, ventilationsanlæg og klimaanlæg (“HVAC system”) og se og styre dets energiforbrugsniveau.

Betegnelsen “kunde” i disse betingelser henviser til enhver person eller enhed, der har adgang til eller anvender EasyControl og den tilhørende EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services.

Betegnelsen “Tilbehør” i disse betingelser henviser til produkter, der kan tilsluttes og anvendes sammen med EasyControl. Tilbehør skal bestå af produkter tilbudt af Bosch.

Betegnelsen “tredjeparts produkter” i disse betingelser henviser til et produkt eller serviceydelser, leveret af tredjepart, der kan tilsluttes og anvendes sammen med EasyControl. Tredjeparts produkter er ikke leveret af Bosch.

Betegnelsen “EasyControl akkreditiver” i disse betingelser henviser til de anbefalede produkter, der er nødvendige for at slutte EasyControl Services eller Tredjeparts produkter til EasyControl.

Betegnelsen “Stemmestyringsservice” i disse betingelser henviser til enheder og software til styring af Bosch Termoteknik produkter ved hjælp af taleassistenter, messenger-tjenester og lignende løsninger, der tilbydes til regulering af Bosch Termoteknik-styringer, termostater og varmeproducenter.

§ 2 – Anvendelse

Ved adgang til eller anvendelse af EasyControl App, EasyControl Website og/eller EasyControl Services accepterer kunden at være bundet af betingelserne. Hvis kunden ikke accepterer betingelserne, vil han/hun ikke kunne anvende EasyControl sammen med Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website, EasyControl Services og tredjeparts produkter.

Køb af EasyControl er underlagt Bosch-garantibetingelser (tilgængelige på EasyControl Website, www.bosch-easycontrol.com ) og kan være underlagt de specifikke betingelser for salg.

For Tilbehør og tredjeparts produkter kan der gælde yderligere betingelser, der indeholder specifikke bestemmelser om disse relevante Tilbehør og tredjeparts produkter.

Enhver ugyldighed af en eller flere bestemmelser i betingelserne har ingen indflydelse på de resterende bestemmelsers gyldighed.

§ 3 – Ret til brug og adgang

Bosch giver kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til adgang og brug af EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services (uden ret til sublicens). Ejendomsretten til EasyControl App, Website og Services forbliver til enhver tid hos Bosch. Anden brug af EasyControl App, EasyControl Website og Services ud over det formål, de er fremstillet til (inkl. dataindsamling eller anden påvirkning af data, fremskaffelse af serviceydelser til tredjepart) er forbudt, med mindre andet udtrykkeligt er angivet af Bosch.

Kunden må ikke understøtte eller hjælpe til med genskabelse, dekompilering, modificering eller udvikle uoriginale produkter eller funktionaliteter fra EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services.

Kunden skal selv sørge for det nødvendige hardware og opkoblingskonfigurationen (driftssystem, kompatible systemer og smartenheder, internetadgang og tilgængelighed via permanent og stabilt Wi-Fi etc.) til brug af EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services, og som specificeret af Bosch og iht. oplysningerne på EasyControl Website og i EasyControl manual.

Uden at berøre bestemmelserne om beskyttelse af personlige oplysninger og i den udstrækning, at kundens data ikke er ejet af Bosch, giver enhver kunde automatisk og uden yderligere tilsagn Bosch ubegrænset, ikke-eksklusiv, gratis, verdensomspændende, overdragelig og royalty-fri ret til at anvende alle data eller andre elementer genereret eller anvendt af EasyControl, Tilbehør, EasyControl Apps, EasyControl Website og EasyControl Services, til brug til ethvert formål.

EasyControl tilgængelighed til salg, support og adgang til Tilbehør, App, EasyControl Website og EasyControl Services er begrænset til de lande, der er angivet på EasyControl Website (“Lande”). Kunden accepterer, at adgang og brug af EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services uden for Landene kan være utilgængelig eller begrænset. Kunden er ansvarlig for overholdelse af relevant lovgivning i det land, hvorfra EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services tilgås eller anvendes.

Bosch har ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af adgang eller brug af EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services uden for et af Landene.

Kunden skal holde Bosch skadesløs for konsekvenser forårsaget af Kundens overtrædelse af disse betingelser.

§ 4 – Systemkrav

Kunden er ansvarlig for at sørge for, at alle systemkrav, som specificeret i manual til EasyControl og til Tilbehøret, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services, er til rådighed og korrekt konfigureret. Bl.a. at en bredbånds internettilslutning med tilstrækkelig båndbredde og et fungerende og kommunikerende Wi-Fi netværk til EasyControl er til rådighed på den lokation, hvor EasyControl installeres.

Kunden skal kunne bekræfte, at en mobil enhed er til rådighed og kompatibel med systemkravene for korrekt adgang og brug af EasyControl, Tilbehør, EasyControl App, Website og EasyControl Services. Nogle EasyControl Services kan også kræve adgang til yderligere funktioner for den mobile enhed (f.eks. GPS lokation til geolokation, EasyControl Services osv.). Disse krav er beskrevet og til rådighed på EasyControl Website.

§ 5 – Energiovervågning

De data, der indsamles af EasyControl og EasyControl App, om brændsel (gas, olie …) og/eller varmeproducentens elforbrug, er kun ment som indikation og er på ingen måde garanteret af Bosch. Det aktuelle gas- og elforbrug kan variere afhængig af Kunden og ydre påvirkninger. Der kan ikke udledes rettigheder af eventuelle afvigelser (hverken over eller under).

Kunden kan ikke bruge forbrugsdata i EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services til at sætte spørgsmålstegn ved energiregninger fra en energileverandør eller -distributør eller som alternativ foranstaltning til energimålere.

De potentielle energibesparelser udledt ved brug af EasyControl eller Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services afhænger af et antal ydre faktorer, som Bosch ikke er ansvarlig for. Kunden accepterer ikke at søge nogen form for kompensation fra Bosch, hvis de forventede besparelser ikke nås.

§ 6 – Ansvar for adgang

Kunden er ansvarlig for at sikre, at kun Kunden og/eller de personer, som Kunden har givet tilladelse, har adgang og/eller kan bruge EasyControl og Tilbehør, EasyControl App og EasyControl Services. Kunden skal til enhver tid holde EasyControl akkreditiver fortrolige. Hvis der er bekymring for, at uvedkommende tredjepart har opnået eller vil opnå viden om EasyControl akkreditiver, eller hvis Kunden er opmærksom på anden ulovlig, upassende, ikke-kontraktlig eller anden uvedkommende adgang til eller brug af EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website eller EasyControl Services, skal Bosch omgående informeres. Listen over Bosch kontakter findes på EasyControl Website.

Kunden har det fulde ansvar for brug af og/eller anden aktivitet på EasyControl og Tilbehør, EasyControl App eller EasyControl Services, der udføres ved hjælp af EasyControl akkreditiver.

Kunden er ansvarlig for ethvert tab forårsaget af ulovlig brug udført af tredjepart, med mindre det ikke er kundens skyld.

§ 7 – Third Products

Bosch kan give kunden mulighed for at slutte EasyControl til et eller flere Tredjeparts Produkter, som Bosch ikke ejer eller kontrollerer. Kundens brug af Tredjeparts Produkter styres af denne parts egne servicebetingelser og datasikkerhedspolitik. Bosch opfordrer kunden til at læse de betingelser og den datasikkerhedspolitik, der gælder for brug af Tredjeparts Produkter, inden disse sluttes til EasyControl.

Ydermere, inden tilslutning af EasyControl til en eller flere Tredjeparts Produkter, accepterer kunden at tilmelde sig en brugerkonto (“Bosch Account”) enten på EasyControl App eller på EasyControl Website og at give de nødvendige oplysninger fuldt ud og korrekt som ønsket ved registreringsprocessen. Hvis sådanne oplysninger ændrer sig under brugsforholdet, skal kunden omgående ændre dataene. Bosch Account styres og vedligeholdes af Bosch.

Kunden kan beslutte at slutte EasyControl til et eller flere Tredjeparts Produkter og kan til enhver tid annullere en sådan tilslutning. Ved at annullere adgangen vil det ikke være muligt at anvende Tredjeparts Produktet sammen med EasyControl, EasyControl App og EasyControl Services.

Kunden accepterer at dele de nødvendige data for at muligøre tilslutning af EasyControl til Tredjeparts Produkter. Disse data kan omfatte personlige oplysninger og EasyControl akkreditiver.

Når ovennævnte oplysninger er delt med tredjepart, vil de være dækket af tredjeparts datasikkerhedspolitik og falder ikke længere under Bosch's fortrolighedserklæring.

Kunden accepterer, at Bosch ikke giver nogen garanti eller beskyttelse, hvad angår brug af Tredjeparts Produkter i forbindelse med EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services. Anvendelse af Tredjeparts Produkter er på kundens eget ansvar og for kundens egen risiko og underkastet de betingelser, der anvendes af den pågældende tredjepart. Bosch er ikke ansvarlig for kundens brug af Tredjeparts Produkter, og ethvert ansvar for skader som følge af anvendelse af Tredjeparts Produkter er derfor udelukket.

Kunden skal kontakte leverandøren af Tredjeparts Produkter direkte, med mindre Bosch giver support for det bestemte produkt, hvad angår alle spørgsmål om det, eller hvis der er et problem med funktionen af Tredjeparts Produkterne.

§ 8 – Stemmestyringsservice

Stemmestyringsservice gør det muligt for kunden at udføre væsentlige funktioner i varmereguleringssystemet med enkle stemmekommandoer eller meddelelser, hvorved omfanget af funktioner varierer afhængigt af den respektive stemmestyringstjeneste. Ved installering eller registrering af en given stemmestyringstjeneste samt forbindelse af denne tjeneste til EasyControl, accepterer kunden disse betingelser. Hvis kunden ikke er enig med disse betingelser, kan kunden ikke bruge den respektive stemmestyringstjeneste.

Brug af den givne stemmestyringstjeneste tildeles af EasyControl i henhold til disse betingelser og kan opsiges af begge parter på ethvert tidspunkt uden varsel. Kunden kan annullere brugen af en stemmestyringstjeneste ved at afinstallere eller frakoble den givne stemmestyringstjeneste. Efter afslutning af stemmestyringstjeneste er brug af den givne stemmestyringstjeneste ikke længere mulig. Alle andre tjenester, der leveres i henhold til disse Vilkår forbliver upåvirket.

Der er ingen ret til uafbrudt tilgængelighed eller specifik responstid eller adfærd for stemmestyringstjenester, selvom Bosch bestræber sig på at sikre, at tilgængeligheden er så uafbrudt som muligt. Der er ingen garanti for, at adgangen til eller brugen af den givne stemmestyringstjeneste ikke vil blive afbrudt eller forringet af vedligeholdelsesarbejde, yderligere udviklinger eller andre forstyrrelser.

Kundens brugsret er begrænset til adgangen til den givne stemmestyringstjeneste samt til brugen i henhold til disse betingelser.

Det er forbudt at tage handlinger, der sandsynligvis vil skade driften af den respektive stemmestyringstjeneste og de tilknyttede tjenester, især med henblik på at overbelaste vores it-systemer i overdreven grad. Kundens bidrag må ikke indeholde noget indhold, der krænker gældende lov eller moral. Derudover tillader kunden operatøren at ændre sine bidrag, hvis de overtræder ovennævnte regler eller sandsynligvis vil forårsage skade på operatøren eller en tredjepart. Det er forbudt at få en anden stemmestyringstjeneste til at kommunikere med den givne stemmestyringstjeneste. Enhver forbudt handling kan resultere i øjeblikkelig ekskludering af kunden for enhver brug af stemmestyringstjenester. Hvis kunden bliver opmærksom på ulovlig, misbrug, kontraktforbrydelse eller anden uautoriseret brug af stemmestyringstjenester, kan kunden kontakte Bosch Thermotechnik GmbH og rapportere denne uautoriserede brug.

Mens kunden kommunikerer med stemmestyringstjenesten, gemmer stemmestyringstjenesten de meddelelser, der er indtastet eller bekendtgjort af kunden. Bosch Thermotechnik GmbH bruger disse meddelelser til at levere og forbedre stemmestyringstjenesterne.

Stemmestyringstjenestens svar og udsagn er beskyttet af ophavsret. Gengivelse, kopiering, opbevaring eller hentning af disse erklæringer eller brug i enhver anden stemmestyringstjeneste eller professionelt system er forbudt uden skriftligt tilladelse fra Bosch Thermotechnik GmbH.

§ 9 - Opdateringer

Bosch kan udføre softwareopdateringer (“Opdateringer”) af EasyControl Firmware og EasyControl App, EasyControl websted og EasyControl Services og tilbehør for at gennemføre produkt- og service forbedringer. Sådanne opdateringer skal være begrænset til Opdateringer, som objektivt ikke udgør en ulempe i forhold til de tjenester, der er aftalt ved kontraktens indgåelse, og som ikke afviger væsentligt fra de aftalte tjenester, f.eks. fejlrettelser, brugervenlighed, stabilitet og ydeevnerettelser, opgradering af funktioner osv.

Kunden accepterer, at Bosch kan installere opdateringerne automatisk uden forudgående varsel og uden kundens forudgående tilladelse.

I tilfælde af at sådanne opdateringer ikke er mulige, kan Bosch ikke sikre korrekt brug eller fuld funktionalitet af EasyControl og EasyControl-appen, EasyControl-webstedet, EasyControl-tjenester og tilbehør.

I tilfælde af opdateringer, der er mere omfattende, vil du blive underrettet og bedt om dit samtykke. Hvis du afviser dit samtykke, vil der ikke blive udført nogen opdatering, og det er muligt, at driften af systemet kan være forringet eller muligvis skal afbrydes helt. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse, hvis det bliver nødvendigt med ændringer i appen og / eller enhedssoftwaren på grund af ændrede specifikationer fra tredjepart, hvorfra Bosch opnår forudgående tjenester eller på grund af betydelige tekniske innovationer på markedet.

§ 10 – Ændringer af Betingelserne

Bosch kan til enhver tid ændre og/eller supplere disse betingelser og erklære den nye version gældende for kunden via info om ændring i EasyControl App.

Hvis kunden accepterer ændringerne af betingelserne, betragtes ændringerne som gældende.

Ved en indsigelse forbeholder Bosch sig ret til at opsige brugsforholdets rettigheder. Info om ændring indeholder en reference til kundens ret til at gøre indsigelse og følgerne af dette.

Info om ændring skal figurere på EasyControl App, og de ændrede betingelser vil blive offentliggjort på EasyControl App og Website.

§ 11 – Ophør

Betingelserne er fortsat gældende i den tid, hvor kunden har adgang til eller anvender EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services, eller indtil servicen er bragt til ophør eller afbrudt af Bosch.

Bosch kan opsige eller afbryde kundens rettigheder til adgang eller brug, hvis kunden har overtrådt betingelserne.

Efter ophør har kunden ikke længere adgang til Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services og kan ikke længere anvende disse.

Adgang og brug af EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services kan til enhver tid opsiges af Bosch, under forudsætning af en rimelig opsigelsesperiode.

§ 12 – Ansvar og begrænsning af brug og adgang

Driften af EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services afhænger af en række ydre faktorer (f.eks. produkter eller serviceydelser fra tredjepart, adgang til internettet, korrekt funktion af Wi-Fi netværk eller andre kommunikationssystemer og netværk) uden for Bosch’s ansvar, og derfor brugen ikke beregnet til applikationer afhængig af realtid. Derfor leveres EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services uden garanti, hvad angår deres funktionalitets permanente eller kvalitative egenskaber.

Bosch er ikke ansvarlig for skader eller tab (f.eks. af data) forårsaget af svigtende og/eller udsat og/eller manglende forbindelse til eller fra EasyControl og Tilbehør, EasyControl Apps, EasyControl Website og EasyControl Services.

Adgang til EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services kan være midlertidigt begrænset eller udsat pga. behov for at udføre bl.a. vedligeholdelse, reparationer eller sikkerhedsopgraderinger. Kunden er ikke berettiget til skadeserstatning i sådanne situationer. Bosch giver ikke garanti for eksplicit driftstid.

Bosch er under ingen omstændigheder ansvarlig for forretninger, deraf følgende og/eller indirekte skader, inkl. men ikke begrænset til gevinst og tab af indtægter, tab af udbytte og immaterielle skader fra kunden. Bosch er ikke ansvarlig for skader, der kan tilskrives en handling eller forsømmelse fra kundens side eller tredjepart engageret af kunden.

Uden bindende virkning for det foregående er Bosch’s ansvar altid begrænset til produkternes originale indkøbspris – eller hvis det er mindre – til det beløb, der dækkes af Bosch’s ansvarsforsikring og betalt i det særlige tilfælde.

Krav og produktansvarslovgivning påvirkes ikke af dette.

Desuden er Bosch ikke ansvarlig for skader, som kunden er udsat for, hvis skaderne skyldes følgende:

  • Kunden anvender ikke EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services i overensstemmelse med deres egenskaber og tilsigtede formål;
  • Kunden følger ikke de medfølgende kvikinstallationsguide og brugervejledning samt øvrige vejledninger til rådighed på EasyControl App og EasyControl Website;
  • Kunden, en anden part end Bosch eller tredjepart ikke engageret af Bosch, der udfører ændringer, reparationer, flytninger og/eller kontrol af EasyControl og Tilbehør;
  • Kunden forårsager skader i forbindelse med tab, ødelæggelse eller ubrugelighed af data gemt digitalt, elektromagnetisk eller overført;
  • Kunden forårsager skader, i ordets bredeste forstand, ved installation eller brug af EasyControl og Tilbehør, med mindre disse skader er forårsaget ved grov uagtsomhed eller med vilje af Bosch eller tredjepart associeret til Bosch.
  • Kunden eller en hver anden part forårsager skade pga. kortslutning, vandskade, lynnedslag, brand/røgskade, strømsvigt, driftsforstyrrelse i telekommunikationstilslutninger og alle andre årsager, der ikke kan tilskrives Bosch eller ikke skyldes fare pga. Bosch.

§ 13 – IP-rettigheder

Alle IP-rettigheder (inkl. copyrights, software-rettigheder, databaserettigheder, patenter, knowhow, grundlæggende algoritmer, varemærker, logoer, varebetegnelser og andre kommercielle datanavne og andre lignende rettigheder inkl. registreringer, anmodninger, fornyelser for hele verden) i EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services tilhører Bosch. Det gælder også ændringer af eller produkter afledt af EasyControl.

Visse komponenter i EasyControl applikationerne omfatter open source software, der kan være tredjeparts ejendom (“Open Source Software”). Brug af Open Source Software styres af betingelser, som Open Source Software er gjort tilgængelige på. Betingelserne gælder ikke for brug af Open Source Software.

§ 14 – Databeskyttelse

Bosch erklæring om databeskyttelse skal være tilgængelig som vejledning på EasyControl App og Website og er også gældende for disse betingelser. Erklæringen om databeskyttelse forklarer, hvordan Bosch behandler kundedata i EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services.

Kunden accepterer Bosch’s erklæring om databeskyttelse ved at have adgang til eller anvende EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services.

Ved uoverensstemmelser gælder betingelserne frem for Bosch’s erklæring om databeskyttelse.

§ 15 – Klager og service

For spørgsmål eller anliggender vedrørende betingelser, EasyControl, Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services findes kontaktoplysninger på EasyControl App og Website.

Hvis kunden er en forbruger, har vedkommende ret til at indgive en klage på Europa-Kommissionens Online Dispute Resolution Site via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Men Bosch vil ikke deltage i klagebehandlingen af en sådan klage via et konfliktløsningsorgan.

Kunden skal være opmærksom på, at Bosch kun kan støtte med hensyn til spørgsmål, driftsforstyrrelser og/eller spørgsmål i forbindelse med adgang og brug af EasyControl og Tilbehør, EasyControl App, EasyControl Website og EasyControl Services. Undtaget er alle andre produkter, der ikke er leveret af Bosch som f.eks. varmeproducenten (så længe den ikke leveres af Bosch), Tredjeparts Produkter eller serviceydelser leveret af tredjepart (f.eks. dataservice leveret af en internetudbyder).

Supportservicen kan resultere i ekstraomkostninger for kunden. Oplysninger om ekstraomkostninger findes på EasyControl Website.

§ 16 – Information om tvistbilæggelse, Forbruger voldgift

Bosch Thermotechnik GmbH deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer inden for forbruger voldgiftsråd.

§ 17 – Rettigheder og valg af forum

Iht. disse betingelser og for alle forpligtelser mellem Bosch og kunden gælder hollandsk lovgivning med undtagelse af hollandsk international civillov, med mindre andet er bestemt af lokal obligatorisk lovgivning. Anvendeligheden af FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG Wien, 11. april 1980) er eksplicit undtaget.

Hvis kunden er en virksomhed, er alle stridigheder i forbindelse med eller som følge af betingelserne eller brug af EasyControl App, EasyControl Website og/eller EasyControl Services udelukkende underlagt den kompetente domstol i Tyskland. Men Bosch forbeholder sig også ret til at bringe stridigheder for den domstol, der har jurisdiktion i det land, hvor kunden har bopæl.

§ 17 – Rettigheder og valg af forum

Iht. disse betingelser og for alle forpligtelser mellem Bosch og kunden gælder hollandsk lovgivning med undtagelse af hollandsk international civillov, med mindre andet er bestemt af lokal obligatorisk lovgivning. Anvendeligheden af FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG Wien, 11. april 1980) er eksplicit undtaget.

Hvis kunden er en virksomhed, er alle stridigheder i forbindelse med eller som følge af betingelserne eller brug af EasyControl App, EasyControl Website og/eller EasyControl Services udelukkende underlagt den kompetente domstol i Tyskland. Men Bosch forbeholder sig også ret til at bringe stridigheder for den domstol, der har jurisdiktion i det land, hvor kunden har bopæl.