Täpsed vastused kõikidele EasyControli puudutavatele küsimustele

Täpsed vastused kõikidele EasyControli puudutavatele küsimustele

KKK

Küsimuste ja vastuste lugemiseks klõpsake allolevatel kategooriatel.
Kui te oma küsimust siit ei leia, palun võtke meiega ühendust.

Üldine

EasyControl on saadaval musta ja valgena.

Igavesti. Seaded salvestatakse EasyControli seadmesse. Kui termostaat ühendatakse uuesti, loob see ka ühenduse Boschi internetiserveriga ning võtab sealt õige kellaaja ja kuupäeva.

Elektrikatkestuse korral toimub alljärgnev.

 • Toiteplokis puudub toide ja kütteseade on välja lülitatud.
 • EasyControl jätab seaded meelde.
 • Kui toide taastub, taaskäivitatakse termostaat, internetiserverist võetakse üle praegune kellaaeg ja seade taaskäivitub ajaprogrammi alusel.

Ei, automaatseid uuendusi ei saa välja lülitada. Termostaat kontrollib automaatselt serverist uuenduste olemasolu. Uuendused installitakse automaatselt. Termostaat püsib ajakohasena, et saaksite kasu mis tahes tootetäiustustest.

Ei, EasyControli müüakse koos tasuta EasyControli rakendusega. Rakendus sisaldab kõiki vajalikke funktsioone ja selle saab alla laadida Apple App Store'ist või Google Playst.

Jah, saate küll. Määrake lihtsalt rakenduses uus asukoht. Võite ka taastada EasyControli tehaseseaded, vajutades kirjaklambriga termostaadi lähtestusnuppu, kuid sel juhul kustub praegune ajaprogramm. Vaadake täpsemat teavet kasutusjuhendist.

Võrdleva mõõtmistulemuse saamiseks on soovitatav kasutada kaliibritud termomeetrit. Paigaldaja võib teid abistada. Vajaduse korral saate EasyControli selle rakenduses kaliibrida.

Rakendus ja toimimine

Boschi EasyControli adapter

EasyControli termostaat sobib vaikimisi Boschi kateldele (EMS-seadmetele). EasyControli adapter ühildab EasyControli termostaadi teiste kaubamärkide seadmetega. Et näha, kas teie seade ühildub EasyControliga, kontrollige seda meie kontrolltööriist .

Liikumisandur ja ekraan

Ei, see pole võimalik. Ekraan lülitub automaatselt sisse, kui miski või keegi on termostaadist 0,5 kuni 1 meetri kaugusel, ning 5 minutit pärast liikumise tuvastamist uuesti välja.

Läheduseanduri saab menüüs Seaded – Termostaat välja lülitada. Kui EasyControli vastas on peegeldav pind, ei tööta läheduse tuvastamise funktsioon ettenähtud viisil. Sel juhul lülitage läheduse tuvastamise funktsioon välja.

Kontrollige rakenduses olevaid seadeid. Võimalik, et läheduse tuvastamise funktsioon on välja lülitatud. See võib juhtuda ka siis, kui EasyControl paigaldatakse peegeldavate pindade ette. Läheduseanduri seadeid saab samuti muuta EasyControli rakenduses.

Termostaadi puuteekraan on sama suur kui ring. Kui puudutate ekraani ringist väljaspool ja nipsate seejärel ringi sisse, ei tuvasta termostaat liigutust.

EasyControli temperatuurinäitu saab EasyControli rakenduse seadetes kaliibrida. Seejärel saab väärtust üles- või allapoole reguleerida. Saate tõsta ekraanil kuvatavat temperatuuri rakenduses 2 °C võrra 0,5 °C kaupa. Samuti saate temperatuuri langetada.

OpenTherm

EasyControl sobib vaikimisi Boschi kateldele, millel on EMS-protokoll, ja HT3-juhtseadmega Boschi kateldele. Tarvik (EasyControli adapter) ühildab EasyControli järgmiste seadmetega:

 • vanad Boschi seadmed;
 • kõik (muu kaubamärgiga) OpenTherm-protokolliga boilerid;
 • kõik (muu kaubamärgiga) sisse-/väljalülitatavad süsteemid (boilerid ja keskkütteseadmed).

EasyControli rakendus

Välistemperatuur võetakse internetist. Teie asukoht määratakse kindlaks tutvustusviisardis, kui EasyControli rakendust esimest korda seate. Neid koordinaate kasutatakse kohaliku välistemperatuuri kindlaksmääramiseks. Välistemperatuuri kasutatakse ilmastikust sõltuvaks temperatuuri juhtimiseks. Seda saab kuvada ka kütteseadete menüüs.

EasyControli rakendus toetab mitut keelt. Muutke nutitelefonis keeleseadeid, et kasutada rakendust soovitud keeles.

 • Apple ≥ iOS 12.
 • Android ≥ 7.0.

Teie Androidi nutiseade ei vasta minimaalsetele tehnilistele nõuetele.

Kui nutitelefon pole kaitstud, saab keegi teine seda kasutada, kui EasyControli rakenduses on aktiveeritud automaatne sisselogimine. Sellise olukorra vältimiseks ärge kasutage automaatset sisselogimist. Kui olete piiratud kaitsega nutitelefoni ära kaotanud, saate termostaadi parooli mõnes muus ühendatud seadmes lähtestada. Kui kasutate ainult üht nutiseadet, saate taastada kirjaklambri abil EasyControli tehaseseaded (vaadake täielikku paigaldus- ja kasutusjuhendit).

Ajaprogramm

Teie nutiseade on ruuteriga ühendatud Wi-Fi kaudu. Serveriühenduse kadumise korral kasutab EasyControl nutiseadme aega. Selleks avage EasyControli rakendus. Ajaprogramm jätkab ettenähtud viisil töötamist.

EasyControlil on vaikeajaprogramm. Pärast tehaseseadete taastamist on vaikeajaprogramm uuesti aktiivne. Saate seda vajaduste kohaselt EasyControli rakenduses muuta.

Igas päevas on keskkütte ja sooja tarbevee jaoks maksimaalselt 6 lülituspunkti.

Ajaprogramm / soe tarbevesi

Ei, sooja tarbevee temperatuuri saab seada üksnes Boschi boilerilt. Selleks lugege boileri kasutusjuhendit.

Jah, kohese vee soojendamise võimalusega seadmed võimaldavad vett soojendada ka öösel. Säästurežiim lülitab tarbevee soojendamise välja nii öösel kui ka ajal, mil ajaprogrammis on olekuks seatud «Sleep» (Uni) ja «Leave» (Kodunt lahkumine). Nii säästab katel energiat. Pärast kraani keeramist võtab sooja tarbevee saamine kauem aega, kuna soojendusfunktsioon on säästurežiimis välja lülitatud. See tähendab, et sooja tarbevett saab kasutada ka öösel, kuid ooteaeg on veidi pikem.

Automaatne kuuma vee režiim soojendab tarbevett sooja tarbevee ajaprogrammi alusel. Igas päevas võib olla maksimaalselt 4 sooja tarbevee lülituspunkti.

Optimaalne käivitamine / iseõppimine

Jah, saate küll. Optimaalne käivitamine aktiveeritakse vaikimisi. Seejärel saavutatakse ajaprogrammis määratud ajaks soovitud temperatuur. Saate selle funktsiooni soovi korral välja lülitada.
Menüü – Ajakava – Kütmine – Optimaalne käivitamine EasyControli rakenduses.

 • Ei tööta: optimaalne käivitamine rakendatakse vaikimisi. Saate selle funktsiooni soovi korral sisse või välja lülitada: Menüü – Ajakava – Kütmine – Optimaalne käivitamine EasyControli rakenduses.
 • Ei tööta ettenähtud viisil: pöörduge paigaldaja poole veendumaks, et hüdrauliline osa on korrektselt paigaldatud.
 • EasyControl paigaldati äsja. Termostaat peab alles optimaalse käivitamise aja teada saama.

Sisselogimisteave

Esimene kasutaja määrab esialgse kasutuselevõtu käigus EasyControli parooli. Kui olete parooli ära unustanud ega pääse EasyControlile rakenduse kaudu juurde, tuleb EasyControl lähtestada (Tähelepanu! Kõik seaded lähevad kaotsi!). Lugege teavet EasyControli lähtestamise kohta juhendist.

Sisselogimisandmed (seerianumber ja pääsukood) on EasyControlile nutiseadmetest juurdepääsemiseks ülimalt olulised. Sisselogimisandmed on toodud kiirjuhendi esikaanel asuval kleebisel nii tähemärkkidena kui ka QR-koodina. Sisselogimisandmed leiate tähemärkkidena ka EasyControli termostaadi tagaküljelt. Sisestage sisselogimisandmed EasyControli rakenduse ühendamiskuval oleva QR-koodi skanneri abil või tippige need ekraanile.

Ühendus

Välisriigid

Jah, see töötab probleemideta.

Jah, kuid järgida tuleb mitmesuguseid tehnilisi ja riigist olenevaid tingimusi.

 • Tehnilised tingimused:
  • Tegemist peab olema ühilduva seadmega.
  • Saadaval peab olema Wi-Fi-ühendus.

Teie EasyControli termostaat töötab tehniliselt ettenähtud viisil, kuid riigis kehtivate eeskirjade järgi ei tohi te osta katelt elukohariigis ega paigaldada seda välismaal.

 • EasyControli välistemperatuuri puudutav teave on mõeldud üksnes teie elukohariigi jaoks. See tähendab, et internetist võetud õige välistemperatuur ei ole ilmastikust sõltuva temperatuuri juhtimise funktsiooni puhul välismaal garanteeritud. Veendumaks, et tuvastatakse programmi jaoks õige välistemperatuur, paigaldage juhtmega välisandur. Lugege katla paigaldusjuhendit.

EasyControli rakendus määrab ajavööndi termostaadi näidatud asukoha alusel. Saate määrata uue ajavööndi, muutes asukohta.

Võrk

Ei, see ei ole manuaalseks kasutuseks vajalik. See on vajalik nutiseadme kaudu kasutamiseks. Meetodi põhimõte on järgmine.

 • Paigaldaja paigaldab uue seadme ja ühendab sellega EasyControli. Paigaldaja saab seada katla manuaalsele kasutamisele, mis ei nõua Wi-Fi-ühendust. Paigaldis on nüüd valmis. Lihtne ja teiste termostaatide sarnane.
 • Kui tulete kasutajana õhtul koju, saate ise EasyControli seada.
  1. Sisestage EasyControli oma võrgu Wi-Fi-kood.
  2. Laadige AppStore'ist / Google Playst alla EasyControli rakendus.
  3. EasyControli rakendus aitab toodet tutvustusviisardiga kasutusele võtta.
  4. Sisestage EasyControli rakenduses oma sisselogimisandmed, skannides kiirjuhendi esikaanel asuval kleebisel olevat QR-koodi.
  5. Määrake EasyControli rakenduses oma parool.

EasyControl on nüüd kasutamiseks valmis!

Lugege järgmist kokkuvõtet või võtke meiega ühendust

 • Kas sisestasite EasyControli sisselogimisandmed õigesti?
 • Kas sisestasite EasyControli rakenduse parooli õigesti? Rakendus annab vale parooli kasutamisest teada.
 • Kas EasyControl on Wi-Fi-võrguga ühendatud?
 • Kas internetile on Wi-Fi-võrgu kaudu juurdepääs?
 • Taaskäivitage seade: võtke EasyControl alusplaadilt ära, oodake 10 sekundit ja asetage seade uuesti alusplaadile.
 • Ruuteris on EasyControlile määratud vale IP-aadress. Logige nt aadressil http://192.168.1.1 ruuterisse sisse ning sisestage kasutajanimi ja parool (need leiate ruuteri kleebiselt). Lähtestage ruuteri tarkvara. Määratakse uued IP-aadressid.

Ei, EasyControl jätkab töötamist. Kui internet puudub, pole ka internetiaega. Ajaprogramm võib pikema aja jooksul sünkroonimiseta õigest väärtusest kõrvale kalduda. Sel juhul tuleks nutiseadmes rakendus käivitada. EasyControl võtab nüüd nutiseadme aja üle.

Kui ruuteri Wi-Fi-signaal ei ole EasyControli ühendamiseks piisavalt tugev, saate seda Wi-Fi-kordajaga parandada. See on standardne müügilolev tarvik.

Ruuter

 • DHCP peab olema saadaval ja aktiveeritud
 • WEP-128-, WPA- või WPA2-krüptimine
 • SSID ei tohi olla peidetud

Tähelepanu!
Mõnd ruuterit on võimalik tõkestamisajal (nt öösel) välja lülitada. Sel perioodil puudub loomulikult ühendus EasyControliga.

1. toiming: eemaldage vana ruuter.

2. toiming: paigaldage uus ruuter ja veenduge, et toitepinge oleks 230 V.

3. toiming: taaskäivitage seade, võttes EasyControli alusplaadilt ära.

4. toiming: oodake 10 sekundit.

5. toiming: asetage EasyControl uuesti alusplaadile.

6. toiming: ekraanil kuvatakse:

EasyControl on kasutamiseks valmis.

Mõnel ruuteril on peitmisfunktsioon. See muudab need nähtamatuks. Ruuteriga ühenduse loomiseks tuleb peitmisfunktsioon ajutiselt inaktiveerida. Seejärel kuvatakse ruuteri nimi. Nüüd saate Wi-Fi-võrgu valida. Pärast Wi-Fi-võrguga ühendamist võib peitmisfunktsiooni uuesti aktiveerida.

MAC-aadress on toodud kiirjuhendi esikaanel oleval kleebisel. MAC-aadress on TCP/IP-protokollis kasutatava EasyControli aadress. EasyControl kasutab seda protokolli ruuteri ja serveriga suhtlemiseks.

Standardsete juhiste kohaselt ei saa paroolides kasutada 2 tähemärki («$» ja «!»). Osa müügilolevaid ruutereid ei järgi seda direktiivi. Seetõttu ei järgi ka EasyControl direktiivi ja toetab paroolides tähemärki «!».

Katsete käigus pole probleeme esinenud.

Märkus.
Mõni Wi-Fi-võrgu laiendaja/kordaja lülitub teatud tõkestamisajal välja, mistõttu puudub sel perioodil Wi-Fi-signaal. Teatud tüüpi ruuteritel on sama funktsioon.

Sagedusel 5 GHz EasyControl töötada ei saa. Samas pakuvad sellised ruuterid tavaliselt võimalust töötada 2,4 GHz sagedusel, sest 2,4 GHz peal töötavad paljud Wi-Fi-seadmed. Kui aga ruuter paralleelselt töötada ei saa, peate 5 GHz toe välja lülitama.

Järgmised seaded võivad probleemi lahendada.

 • Määrake Wi-Fi-kanaliks kõige vähem kasutatav kanal (laadige piirkonna skannimiseks Google Playst tasuta alla rakendus Wi-Fi Analyser)
 • Inaktiveerige kuumkohad
 • Lubage DHCP
 • Valige WPA2/PSK-krüptimine
 • Muutke SSID nähtavaks
 • Lisage MAC-aadress ruuterisse usaldusväärse seadmena
 • Avage pordid 5222 ja 5223. Kui teil on nutitelefon, mis on sama Wi-Fi-võrguga ühendatud, ja saate sellega WhatsAppi sõnumeid saata, on need pordid avatud ega kujuta endast probleemi põhjust.
 • Lülitage ruuter lähtestamiseks vähemalt 5 minutiks välja
 • Lähtestage ruuter tehaseseadete taastamiseks
 • Kas avada UBEE Ziggo ruuterite puhul lukust ICMP-protokoll? Võtke ühendust meie klienditeenindusega, kui UBEE Ziggo ruuter põhjustab EasyControli ühenduse probleeme.
 • Kas avada port 5580?

Kanalid 1, 6 või 11 on parimad Wi-Fi-kanalid, kuna need ei kattu mitme juhtmeta võrgu olemasolu korral. Sel juhul valige kanal, mida kasutatakse tugevate võrkude puhul kõige vähem. Saame positiivset tagasisidet kasutajatelt, kes on Wi-Fi-kanalit muutnud. Tavaliselt seatakse see automaatselt väärtusele 1 või 13. Sageli tasub valida kanaliks 5 või 6, kuna see muudab kogu võrgu kiiremaks ja stabiilsemaks.

Võite proovida järgmisi seadeid.

 • Seadke Wi-Fi-kanaliks vaba kanal vahemikus 1–11 (EasyControl ei tunnista suuremaid kanaleid kui 11) (Osa bokse, nagu Xperia Box, võimaldavad valida suuremaid kanaleid kui 11).
 • Valige parooliga WPA2/PSK-krüptimine.
 • Valige 802.11 b/g/n sagedusel 2,4 GHz.
 • Kui see ei anna soovitud tulemust, taastage ruuteri tehaseseaded, et lähtestada ülalolevad väärtused.

Üldine privaatsust puudutav teave

Üks EasyControli eeliseid on see, et andmeid ei salvestata pilve. Kõiki andmeid hoitakse EasyControli termostaadis endas. Kui võtate EasyControli alusplaadilt ära, on andmed teie käes. Seega kuuluvad teie katla andmed teile süsteemi kaaskasutajatele. Kui kasutate lisateenuseid (nt Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa/Echo), jagate teavet kolmandate osapooltega.

Saate lubada paigaldajal EasyControli rakenduse kaudu teatud aja jooksul termostaadil olevaid andmeid vaadata ja vajaduse korral seadeid muuta. Saate välise juurdepääsu igal ajal kohe lõpetada.

Vaadake siit uusimat versiooni

Bosch talletab üksnes isikuandmeid, mida on vaja toote registreerimiseks garantii saamise eesmärgil, garantii- ja remonditöödeks ning hooldamiseks.

Kõiki selle toote ettenähtud viisil toimimiseks vajalikke andmeid talletatakse ainult lokaalselt tootes endas. Rakenduse kasutamise korral salvestatakse kõik andmed teie mobiilseadmesse. Ainult teie saate neid andmeid vaadata ja oma isikliku juurdepääsukoodiga muuta.

Boschil ei ole teie andmetele juurdepääsu
Bosch näeb, kas teie toode on võrgus, kuid ei saa teie teabele juurdepääsu. Vajaduse korral saate anda Boschile volituse tootele ajutiseks juurdepääsuks. Ajutise juurdepääsu saab igal ajal tühistada, lülitades selle rakenduses välja.

Kui muudate parooli, peate kõiki teisi EasyControli kasutajaid uuest paroolist teavitama.

Tarkvarauuendused
Toote tarkvara uuendatakse automaatselt. Kõik andmed, mida toode uuendamiseks vajab, edastatakse krüptituna. Andmete koordineerimiseks ja edastamiseks kasutatakse turvalist serverit.
Ilma puudutav teave saadakse ettevõttelt Ilmateade (IBM).

Märkus.
Kui kasutate seda toodet pärast selle soetamist (ning installite rakenduse ja kasutate seda), nõustute kogu kirjeldatud teabega. Kui teil on isikuandmete ülalpool kirjeldatud viisil talletamise ja kasutamise kohta vastuväiteid, peate meid sellest kirjalikult teavitama. Kustutame seejärel teie kohta käivad andmed.

EasyControl talletab kõiki andmeid lokaalselt EasyControlis endas.

Kasutajad loovad ainult ühe korra Boschi konto, et kõik Boschi tooted sellel kontol registreerida. Kasutada saab ka täiendavaid teenuseid, nagu kolmanda osapoole ühendused (nt IFTTT).

Hooldus ja tugi

Tugi – üldine

EasyControli energiatarve on ligikaudu 0,5 W (kui ekraan on välja lülitatud).

katelt ei saa enam juhtida ja soojendamise funktsioon ei tööta. Külmumise korral soojendatakse katelt mingil määral, kuna kõikidel Boschi kateldel on külmumiskaitse. Külmumiskaitse lülitab katla sisse veetemperatuuril 7 °C ja välja temperatuuril 17 °C.

Paigaldis tervikuna ei ole külmumise eest kaitstud. Kui on oht, et radiaator või mõni torustiku osa võib ära külmuda, seadke katla pumba lüliti asendisse 2.

Varastatud termostaat tuleb uuega asendada.

Tõenäoliselt on ühendatud RCC-moodul, mis oli vajalik eelmise termostaadi jaoks.

 • A84-1870: Ühel ühendatud traadita seadmel tuvastati tühjenev aku. Vaja on patarei vahetada.
 • A84-1876: Ühendus seadmega on kadunud. Seadmega pole võimalik suhelda.
 • A84-1869: Ühendus traadita seadmega on katkenud. Seadmed ei saa suhelda.
 • A84-1871: Ventiili kohandamise protsess tuleb alustada ühel ühendatud radiaatori termostaadil.
 • A84-1872: Ventiili kohandamise protsess nurjus ühel ühendatud radiaatori termostaadil. Põhjus: ventiil on töötamiseks liiga tihe. Kontrollige klapi kinnitust.
 • A84-1873: Ventiili kohandamise protsess nurjus ühel ühendatud radiaatori termostaadil. Põhjus: ventiili tööulatus on liiga suur. Kontrollige klapi kinnitust.
 • A84-1874: Klapi kohandamise protsess nurjus ühel ühendatud radiaatori termostaadil. Põhjus: ventiili tööulatus on liiga väike. Kontrollige klapi kinnitust.
 • A84-1879: Ventiili kohandamise protsess nurjus ühel ühendatud radiaatori termostaadil. Põhjus teadmata. Kontrollige klapi kinnitust.

Kas otsitavat veakoodi pole eespool loetletud? Seejärel kontrollige palun oma küttesüsteemi tehnilist dokumentatsiooni.

Lisateabe saamiseks vaadake meie veebijuhendeid, õppevideoid või pöörduge kohaliku EasyControli tehnilise toe abitelefoni poole.

Märkus. EasyControli tehaseseadete taastamisel lähevad kaduma kõik isiklikud seadistused. Et vältida andmete kadu tõrgete korral, tasub esmalt proovida pehmet lähtestamist.

Pehme lähtestus

Pehme lähtestus kõigi seadistuste säilitamisega, kui EasyControl ei tööta enam nõuetekohaselt:

 • Võtke EasyControl korraks sokli küljest lahti.

Täislähtestus puuteekraani kaudu

Tehaseseadete taastamiseks vajutage prügikasti ikooni. Valikuid on kaks:

 • Kõik seadistused lähtestatakse tehasehäälestusele (tähelepanu! Tarbimisandmed lähevad kaotsi);
 • Tehaseseadete taastamine ilma tarbimisandmeteta

Tugi – temperatuur

 • Kaliibrige
 • Halvasti tasakaalustatud
 • Sisseehitatud radiaatorid / kardinad seadme kohal
 • Põrandaküte
 • Õppimiskõver vahetult pärast kasutuselevõttu. Optimaalse käivitamise aeg tuleb alles teada saada. Pärast esimest nädalat on suured temperatuurierinevused juba keskmistatud

Võimalikud põhjused on järgmised.

 • Kas termostaadi pilud on saastunud?
 • Kas õhk voolab läbi ühenduskarbi?
 • Kas EasyControl on otsese päikesevalguse käes?
 • Kas EasyControli mõjutab mõni soojusallikas?
 • Kas EasyControl on kaetud?

Katel moduleerib. Seade põleb väikesel koormusel ja saavutab seejärel suurima tõhususe. Odavam on lasta seadmel põleda, kui see iga kord uuesti käivitada. Optimaalne käivitamine on aktiivne. Termostaadil kuvatakse leegi sümbol. Katel on soojendamiseks aktiveeritud, et saavutada ajaprogrammis määratletud soovitud temperatuur.

Jah, saate küll. Saate tõsta ja langetada rakenduses kuvatavat temperatuuri 2 °C võrra 0,5 °C kaupa.

Tugi – garantii

Tootmisvigade puhul on garantiiaeg vaikimisi 2 aastat. Bosch garanteerib, et pakutavad tooted vastavad tavalistele nõuetele ja standarditele.

Tugi – e-teenindus

Kui sisestate paigaldaja andmed (ettevõtte nime, e-posti aadressi, telefoninumbri jne), saadetakse e-kiri paigaldaja e-posti aadressile.
E-kiri sisaldab järgmist teavet (vt allolevat malli).

Lugupeetud ettevõtte_nimi, paigaldaja_nimi

Minu seadmega on probleeme.
Seadme tüüp: seadme tüüp
Seadme olek: seadme olek, k.a tõrkekoodid
Seadme remontimise taotlus:
Kaebuse kirjeldus: teie probleemi kirjeldus

Kas te võiksite minuga visiidi kokkuleppimiseks ühendust võtta?

Lugupidamisega


Selle teate on automaatselt koostanud ja saatnud EasyControl.

Nutikad tarvikud/ühendused

Nutikas radiaatorite termostaat – elektrooniline radiaatorite termostaatventiil (ETRV)

Kui kasutate Boschi nutikaid radiaatorite termostaate koos madalatemperatuuriliste radiaatoritega, tuleb määrata kõrge sättepunkt, et ventiilid ei sulguks kõrge toatemperatuuri korral. Boschi nutika radiaatori maksimaalne sättepunkt on 30 °C.

Smart TRV-d on ühilduvad suure hulga radiaatoritega. Kaasas kolm adapterit (23, 25.5 ja 34mm) ning teisi adaptereid saab toetada, palun kliki siia (PDF 0.4 MB) , et näha radiaatori adapterite loendit.

 • püüdke probleemi lahendamiseks teha EasyControli pehme lähtestus ning eemaldage Smart TRV patareid ja pange siis tagasi;
 • püüdke mittetöötav Smart TRV EasyControli rakendusest menüüs Seadistus - Seadmed eemaldada, tehke Smart TRV tehaselähtestus ühte patareid eemaldades, vajutage ja hoidke režiiminuppu „0'' ja pange patarei tagasi. Hoidke režiiminuppu „0“ all ning oodake, kuni ekraanile ilmub „RES“ ja oranž LED-ekraan vilgub. Siis ühendage Smart TRV uuesti EasyControli rakenduses;
 • püüdke meenutada, millal probleem algas ja kas miski kodus muutus? Smart TRV probleemide võimalik allikas võib olla EasyControli asukoht, uus teler, mikrolaineahi, arvuti või mis tahes muu seade, mis võib põhjustada raadiosageduslikke häireid. Püüdke kõik võimalikud häirete allikad liigutada kodus teise kohta.

Juhtmevaba EasyControl

Vastavalt 10.18 ühilduvusele on ainult võtmepesaga C8000ga ühilduv ja kontrollitud EasyControl-i ning Control-Key. Eeldatavalt on C2000 (võtmepesaga mudel) testitud aasta lõpuks.

EasyControl on loodud traadita ja kaasaskantavaks lahenduseks, lisaks vajab see minimaalset võimsustaset, mida tavapäraste patareidega ei saa tagada. See tagab pideva WiFi ja RF86MHz ühenduse ning väga energiasäästliku puutetundliku ekraani ja ümbritseva valguse.

Juhtmevaba lahendus EMS 1.0 ja mitte-Boschi seadmetega on plaanis ning lisateave postitatakse nii kiiresti kui võimalik, kuigi pole veel otsustatud, kas need lahendused integreeritakse EasyControli.

Värskenduste tegemiseks tuleb EasyControl ühendada WiFi võrku. See võib kesta kuni 24 tundi, kuid kasutajal on võimalik sundida uuendust rakenduse kaudu. Pange tähele, et kui seadme praegune versioon on vanem kui 1.4, tuleb kõigepealt ühendada EasyControl EMS 1.0 seadmega, et sundida värskendust rakenduse kaudu.

 Lauaalus

Lauaaluse võib paigaldada igasugusele tasasele pinnale, ideaalis võrdlusruumis umbes 1,2 m kõrgusele. See tagab õige temperatuuri mõõtmise. Palun arvestage, et lauaalusele on vaja 230 V VV ühendust.

Maksimaalne kaugus sõltub paljudest teguritest, kaasa arvatud ehitusmaterjalidest ja teiste raadiovõrkude olemasolust. Soovitav on vältida pakse betoonseinu või riiuleid lauaaluse ja seadme vahel.

Lauaalust toiteallikat ei saa vooluvõrgust lahti ühendada. Palun kasutage EasyControli seinale kinnitamiseks Control-Key kaasasolevat eraldi toiteallikat.

Control-Key

Vastavalt 10.18 ühilduvusele on ainult võtmepesaga C8000ga ühilduv ja kontrollitud EasyControl-i ning Control-Key. Eeldatavalt on C2000 (võtmepesaga mudel) testitud aasta lõpuks.

Control-Key saab toite seadmest. Lisatoiteallikat ei ole vaja.

Eraldiseisvat toiteallikat võite kasutada juhul, kui soovite EasyControli lauaalusele paigaldamise aseme seinale kinnitada. Enne EasyControli seinale kinnitamist on soovitav kontrollida RF signaali tugevust sellest asukohast katlani.

Signaali tugevust saab kontrollida EasyControli rakenduse menüüst Seaded> Seadmed. Soovitav on leida asukoht, kus signaali tugevus on maksimaalne (3 pulka).