Küpsised

Küpsised

Küpsised, mida selle veebilehe jaoks kasutatakse

Küpsiste kasutamine

Boschi küpsised

Bosch kasutab küpsiseid ja aktiivseid komponente (nt JavaScript), et jälgida külastajate eelistusi ja veebilehti vastavalt nende eelistustele optimaalselt kujundada.

Küpsised on meie internetilehe külastamisel teie arvutis salvestatavad tekstifailid. Soovi korral võite küpsised igal ajal jälle kustutada. Selle tagajärjel ei pruugi aga teatavad funktsioonid enam täies ulatuses toimida.

Küpsiste kustutamise kohta saate teavet oma veebisirvija abifunktsioonist.

Bosch võimaldab teil küpsiste kasutamist juhtida. Klõpsake selleks jalusreas oleval lingil «Privaastsfääri» seaded. Siin saate igal ajal seada, milliseid küpsiseid te kasutada soovite.

Me jagame küpsised järgmisteks kategooriateks:

Hädavajalikud küpsised (aste 1)

Need küpsised on vältimatult vajalikud meie veebilehe ja selle funktsioonide nõuetekohaseks tööks, nt teie küpsiseseadete salvestamiseks.

Mugavusküpsised (aste 2)

Need küpsised võimaldavad parandada meie veebilehe mugavust ja tõhusust, nt saab salvestada teie regiooni ja riigi valiku.

Statistikaküpsised (aste 3)

Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate. Juba astmes 1 (hädavajalik) ja astmes 2 (mugavus) toimuvad anonümiseeritud pöördumismõõtmised nn seansiküpsiste abil. Astmes 3 (statistika) salvestatakse teie arvutis küpsis maksimaalselt 12 kuuks.

Sihistusküpsised (aste 4)

Praegu sihtvalikut ei rakendata või vastavaid küpsiseid ei kasutata.