Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Bosch EasyControl

Τελευταία ενημέρωση: (01.04.2018)

Πληροφορίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Bosch Thermotechniek BV για το EasyControl, τον έξυπνο θερμοστάτη της, καθώς και τη σχετική εφαρμογή, την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες του (εφεξής «EasyControl»)

Η Bosch Thermotechnik GmbH (Bosch) σας καλωσορίζει στις ιστοσελίδες της και σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας.

Η Bosch σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την επεξεργασία τους και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων αποτελεί μέγιστη προτεραιότητά μας και κάτι που λαμβάνουμε υπόψη σε όλες τις επιχειρησιακές διεργασίες μας. Η Bosch επεξεργάζεται τα δεδομένα, τα οποία καταχωρίζονται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, με σκοπό την απομακρυσμένη διάγνωση και βελτιστοποίηση της συντήρησης της συσκευής θέρμανσης.

Συγκέντρωση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το EasyControl απαιτεί τη συγκέντρωση, την αποθήκευση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία αφορά στις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Κατηγορία δεδομένων Είδος δεδομένων Πρόσβαση από την Bosch / Σκοπός Πρόρβαση από τον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης / Σκοπός (βλ. σημείωση 1 ακολούθως)

1) Δεδομένα χρήστη

α) Αριθμός IP της τερματικής συσκευής του χρήστη

Απαιτείται για την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του EasyControl Δίχως προσπέλαση

β) Δεδομένα πρόσβασης χρήστη

(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

Τα δεδομένα πρόσβασης χρήστη αποθηκεύονται στην Bosch. Αυτό είναι αναγκαίο για την ταξινόμηση των δεδομένων πρόσβασης χρήστη Δίχως προσπέλαση

γ) Δεδομένα εγγραφής (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, νομός, χώρα, email, αριθμός τηλεφώνου)

Τα δεδομένα εγγραφής είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας από την εταιρεία μας. Ο ταχυδρομικός κώδικας εξασφαλίζει την ορθή ένδειξη της μετεωρολογικής πρόγνωσης.

Τα δεδομένα εγγραφής είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας από τον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης. (Αντιστοίχιση πελάτη και συστήματος θέρμανσης)

Η μεταβίβαση των δεδομένων εγγραφής πραγματοποιείται μόνον εφόσον συναινέσετε σε αυτό

δ) Άλλα προσωπικά δεδομένα (διακοπές /απουσίες)

Έχετε την επιλογή να παράσχετε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα , συμπεριλαμβανομένων των διακοπών /απουσιών, τα οποία αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας

Δίχως προσπέλαση

2) Δεδομένα συσκευής

α) Αριθμός IP της συσκευής

Απαιτείται για την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και της διαδικτυακής εφαρμογής

Δίχως προσπέλαση

β) Δεδομένα πρόσβασης συσκευής

(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης του EasyControl)

Απαιτείται για την προστασία της συσκευής σας από πρόσβαση τρίτων

Όνομα χρήστη της διαδικτυακής διεπαφής

γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος θέρμανσης

(εδώ περιλαμβάνονται τύπος συσκευής, σειριακός αριθμός, όνομα συστήματος, απόδοση, καύσιμο, βύσμα κωδικοποίησης, έκδοση βύσματος κωδικοποίησης, ημερομηνία κατασκευής, έκδοση λογισμικού, αριθμός κυκλωμάτων θέρμανσης, αξεσουάρ). Απαιτείται για τη σωστή χρήση της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της βελτιστοποίησης της ενέργειας), καθώς και τη στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων της συσκευής χωρίς προσωπικές αναφορές με σκοπό την βελτιστοποίηση του προϊόντος. Ο εργολήπτης εγκαταστάσεων θέρμανσης έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν εξουσιοδότησής σας και ρητής συναίνεσής σας στη μεταβίβαση των σχετικών δεδομένων από την Bosch.

Παρέχοντας αυτά τα δεδομένα στον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης, συμβάλλετε στην επέκταση της υπηρεσίας (δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευών).

δ) Δεδομένα σχετικά με την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης

(συμπεριλαμβανομένων των κωδικών σφάλματος, ωρών λειτουργίας, εκκινήσεων καυστήρα, συνθηκών λειτουργίας, κατανάλωσης ενέργειας, τιμών θερμοκρασίας, χρονικού προγράμματος, προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας)

Απαιτείται για τη σωστή χρήση της εφαρμογής (μαζί με τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της ενέργειας), καθώς και τη στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων της συσκευής χωρίς προσωπικές αναφορές με σκοπό την βελτιστοποίηση του προϊόντος. Ο εργολήπτης εγκαταστάσεων θέρμανσης θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν εξουσιοδότησής σας και ρητής συναίνεσής σας στη μεταβίβαση των σχετικών δεδομένων από την Bosch.

Παρέχοντας αυτά τα δεδομένα στον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης, συμβάλλετε στην επέκταση της υπηρεσίας (δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευών).

Σημείωση 1: Η πρόσβαση από τον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Για τον κατάλογο των χωρών παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EasyControl (www.bosch-easycontrol.com). Πρόκειται για μία προαιρετική υπηρεσία, για την οποία θα πρέπει να γίνει εγγραφή από τον χρήστη και τον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης πριν τη χρήση της. Η κοινοποίηση δεδομένων στον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης προϋποθέτει τη συναίνεση του χρήστη.

Η πρόσβαση της Bosch στα προσωπικά δεδομένα σας πραγματοποιείται μόνο στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό. Το προσωπικό της Bosch που διαθέτει εξουσιοδότηση πρόσβασης, υποχρεούται να τηρεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Bosch συγκεντρώνει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη χρήση και την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών και επιτρέπεται από τη νομοθεσία και το εύρος της συναίνεσής σας.

Στο τέλος της περιόδου χρήσης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την Bosch. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη χρήση της υπηρεσίας, μπορείτε να ενημερώσετε την Bosch απευθείας ή μέσω του εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Κατά την επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας - στον βαθμό που αυτά απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών - η Bosch μπορεί να χρησιμοποιεί εταιρείες του Ομίλου Bosch (Robert Bosch GmbH, Bosch Thermotechniek BV, Bosch Termotecnologia SA (Πορτογαλία), Bosch Security Systems GmbH και Bosch Software Innovations GmbH) ή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων των παραγγελιών.

Επιπλέον, η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται μόνον εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται από την Bosch στον εργολήπτη εγκαταστάσεων θέρμανσης μόνον εφόσον έχετε παράσχει τη σχετική συγκατάθεσή σας. (Βλ. παραπάνω πίνακα).

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, κατά τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω στο πεδίο «Ανάκληση».

Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, καταγράφουμε επίσης οι παρακάτω πληροφορίες: Η διεύθυνση IP, η ιστοσελίδα που κατεύθυνε τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας (παραπέμπουσα ιστοσελίδα), οι σελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, τα ληφθέντα αρχεία (λήψεις αρχείων), τα βίντεο /οι εγγραφές ήχου που έχουν αναπαραχθεί, οι επιλεγμένοι σύνδεσμοι, οι όροι/φράσεις αναζήτησης (αναζήτηση στην ιστοσελίδα), η διάρκεια της επίσκεψης, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης. Αν η επίσκεψη είναι αποτέλεσμα μιας διαδικτυακής διαφήμισης, π.χ. μέσω διαφημιστικών πλαισίων / βίντεο και διαφημίσεων σε μηχανές αναζήτησης, καταγράφονται επίσης τα διαφημιστικά πλαίσια ή τις λέξεις που προέτρεψαν την επίσκεψη στις ιστοσελίδες της Bosch.

Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιστοποιούμε περαιτέρω τις ιστοσελίδες μας και να τις προσαρμόζουμε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Χρήση cookies

1) Cookies της Bosch

Η ιστοσελίδα του EasyControl χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (π.χ. JavaScript), για να ιχνηλατεί τις προτιμήσεις των χρηστών και να δημιουργεί αναλόγως τον βέλτιστο σχεδιασμό για τις ιστοσελίδες αντίστοιχα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όποτε επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να διαγράψετε αυτά τα cookies οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, παρακαλούμε ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε στη χρήση των cookies.

2) Cookies τρίτων

Ορισμένες ιστοσελίδες της Bosch προσφέρουν περιεχόμενα και υπηρεσίες άλλων παρόχων (π.χ. YouTube, Facebook, Twitter), οι οποίοι χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Η Bosch δεν ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις ιστοσελίδες των σχετικών παρόχων.

3) Χρήση cookies τύπου nugg.ad

Σε αυτή την ιστοσελίδα, υπολογίζονται τα δεδομένα που ελέγχουν την εμφάνιση των διαφημίσεων μέσω της τεχνολογίας της nugg.ad AG (www.nugg.ad). Σε αυτή την περίπτωση, το nugg.ad αποθηκεύει σε cookies τη συχνότητα στην οποία χρησιμοποιείτε διάφορα θέματα σχετικά με την ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας (π.χ. Η/Υ, λάπτοπ, SmartPhone, κτλ.) για μέγιστη περίοδο 26 εβδομάδων. Η τεχνολογία nugg.ad μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις βασικές πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, και την επίσκεψη σε διάφορες ιστοσελίδες, για να καθορίζονται σε γενικές γραμμές οι διαφημίσεις που πιθανότατα σας ενδιαφέρουν.

Αν ενδιαφέρεστε να βλέπετε διαφημίσεις σε ιστοσελίδες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να παρέχετε την συγκατάθεσή σας (προαιρετική συγκατάθεση) στη συνέχιση της ανάλυσης της συμπεριφοράς σας ως χρήστη βάσει θεμάτων. Εφόσον συναινέσετε, αποθηκεύεται και αυτό το cookie προαιρετικής συγκατάθεσης στο πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας. Η διάρκεια αποθήκευσης είναι 1 έτος. Αν το nugg.ad έχει αποθηκεύσει πληροφορίες σε cookies που έχουν ήδη ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας και το cookie προαιρετικής συγκατάθεσης έχει ρυθμιστεί, αυτό επιδρά ως εξής: Μετά τη συναίνεσή σας, η διάρκεια ζωής του cookie που έχει ήδη ρυθμιστεί από το nugg.ad εκτείνεται σε 1 έτος συνολικά (υπολογίζεται από τη στιγμή ρύθμισης του cookie). Αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία, η οποία έχει αποθηκευτεί πριν την προαιρετική συγκατάθεση για χρήση cookies, διατηρείται μόλις παράσχετε τη συναίνεσή σας και διαγράφεται με τη λήξη του cookie, δηλαδή το αργότερο μετά από 1 έτος.

Έχετε δικαίωμα να εμποδίσετε οποιαδήποτε στιγμή την καταγραφή υπολογισμένων δεδομένων από το σύστημα nugg.ad, καταργώντας αυτή την επιλογή. Εάν έχετε ήδη συναινέσει, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η κατάργηση αποθηκεύεται επίσης σε ένα cookie στην τερματική συσκευή, έχει διάρκεια ζωής 10 ετών, φέρει την ονομασία «nuggstopp» και ρυθμίζεται από το «nuggad.net».

Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο nugg.ad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://adchoices.nuggad.net. Εκεί μπορείτε να δείτε στην οθόνη θεμάτων μία ανάλυση των ενδιαφερόντων σας με βάση την προγενέστερή σας συμπεριφορά περιήγησης στο διαδίκτυο.

Δεν επιθυμώ την ανάλυση της προσωπικής μου συμπεριφοράς περιήγησης σε ιστοσελίδες από το nugg.ad. Αυτή η εναντίωση θα αποθηκευτεί μέσω ενός cookie στο πρόγραμμα περιήγησής μου και έχει διάρκεια ζωής 10 ετών.

Επιθυμώ να συνεχίσω να λαμβάνω διαφημίσεις που με αφορούν και συμφωνώ στην ανάλυση από το nugg.ad της προσωπικής μου συμπεριφοράς περιήγησης στο διαδίκτυο βάσει θεμάτων. Η συναίνεση (προαιρετική συγκατάθεση) διαρκεί μόνο για έναν χρόνο.

Παρακαλούμε σημειώστε: Το cookie δεν πρέπει να διαγραφεί για όσο διάστημα εφαρμόζεται η κατάργηση της καταγραφής υπολογισμένων δεδομένων. Εάν διαγράψετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία

Χρήση του εργαλείου ανάλυσης διαδικτύου Google Analytics (με το WebTrans)

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που παρέχει η Google Inc. («Google»). Μεταξύ της Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland, και της Google Inc. έχει συναφθεί μία σύμβαση για την επεξεργασία συμβατικών δεδομένων όπως απαιτείται από το § 11 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, γερμανικός ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα που δημιουργείται από το cookie, συνήθως διαβιβάζεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύεται. Εάν η προσωπική σας διεύθυνση IP είναι ανωνυμοποιημένη σε αυτή την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP περικόπτεται από την Google πριν τη μεταβίβασή της. Αυτό εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα συμβεβλημένα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταβιβάζεται ολόκληρη η διεύθυνση IP στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να αξιολογεί τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, να δημιουργεί αναφορές για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να παρέχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταβιβάζεται από το Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας, δεν συσχετίζεται με άλλα δεδομένα από την Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies, εκτελώντας την ανάλογη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλο το εύρος τους. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποθήκευση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν στον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (μαζί με τη διεύθυνση IP), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας ένα πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Λήψη πρόσθετου για το πρόγραμμα περιήγησης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο: Απενεργοποίηση Google Analytics.

Χρήση πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

1) Facebook

Οι ιστοσελίδες της Bosch χρησιμοποιούν πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης («Πρόσθετα») του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης Facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., Palo Alto, USA («Facebook»). Αυτά τα πρόσθετα αναγνωρίζονται από το λογότυπο του Facebook ή το επίθημα «Facebook» ή «Μου αρέσει» ή «Κοινοποίηση». Μία επισκόπηση των πρόσθετων του Facebook και της απεικόνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Όποτε ανοίγετε μία ιστοσελίδα μας που περιέχει τέτοιου είδους πρόσθετα, τα πρόσθετα είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Τα πρόσθετα μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο εάν πατήσετε το εκάστοτε σχετικό πλήκτρο. Αν ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα, δημιουργείτε έναν σύνδεσμο με το Facebook και συναινείτε στη διαβίβαση δεδομένων στο Facebook. Σε αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο του σχετικού πρόσθετου μεταβιβάζεται από το Facebook στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Μόλις το πρόσθετο ενσωματωθεί, το Facebook ενημερώνεται ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ανοίξει τη σχετική σελίδα στην ιστοσελίδα μας, ακόμα και αν δεν διαθέτετε προφίλ στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί. Αυτή η πληροφορία (μαζί με τη διεύθυνση IP) μεταβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε έναν διακομιστή του Facebook στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύεται. Αν έχετε συνδεθεί στο Facebook, το Facebook αντιστοιχίζει την επίσκεψη με το προφίλ σας στο Facebook.

Στις πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Facebook μπορείτε να ενημερωθείτε για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές διαμόρφωσης που διαθέτετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Εάν δεν επιθυμείτε να αντιστοιχίζει το Facebook τα δεδομένα που συγκεντρώνει από την ιστοσελίδα μας με το προφίλ σας στη σχετική υπηρεσία, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

2) YouTube

Οι ιστοσελίδες της Bosch χρησιμοποιούν την πλατφόρμα βίντεο YouTube, το οποίο διαχειρίζεται η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. Το YouTube είναι μία πλατφόρμα που επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και εικόνας.

Όταν ανοίγετε μία σελίδα στην ιστοσελίδα μας, η συνδεδεμένη μονάδα αναπαραγωγής του YouTube δημιουργεί μία σύνδεση με το YouTube για να εξασφαλίζεται η τεχνική μετάδοση του αρχείου ήχου ή εικόνας. Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση με το YouTube, τα δεδομένα διαβιβάζονται στο YouTube.

Στις πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων στο YouTube μπορείτε να ενημερωθείτε για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής προσωπικών δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το YouTube, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές διαμόρφωσης που διαθέτετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

3) Twitter

Οι ιστοσελίδες της Bosch χρησιμοποιούν πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης («Πρόσθετα») του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης Twitter, το οποίο διαχειρίζεται η Twitter Inc., 795 Folsom St. Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA («Twitter»). Αυτά τα πρόσθετα αναγνωρίζονται από το λογότυπο του Twitter ή το επίθημα «Tweet». Μία επισκόπηση των πλήκτρων του Twitter και της απεικόνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://publish.twitter.com/#

Όποτε ανοίγετε μία ιστοσελίδα μας που περιέχει τέτοιου είδους πρόσθετα, τα πρόσθετα είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Τα πρόσθετα μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο εάν πατήσετε το εκάστοτε σχετικό πλήκτρο. Αν ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα, θα δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με το Twitter και θα παρέχετε την συγκατάθεσή σαςς στη διαβίβαση δεδομένων στο Twitter. Σε αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο του σχετικού πρόσθετου διαβιβάζεται από το Twitter στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Μόλις το πρόσθετο ενσωματωθεί, το Twitter ενημερώνεται ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ανοίξει τη σχετική σελίδα στην ιστοσελίδα μας, ακόμα και αν δεν διαθέτετε προφίλ στο Twitter ή δεν έχετε συνδεθεί. Αυτή η πληροφορία (μαζί με τη διεύθυνση IP) μεταβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε έναν διακομιστή του Twitter στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύεται.

Αν έχετε συνδεθεί στο Twitter, το Twitter αντιστοιχίζει την επίσκεψη με το προφίλ σας στο Twitter. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο, αυτή η πληροφορία διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Twitter όπου και αποθηκεύεται. Στις πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Twitter μπορείτε να ενημερωθείτε για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Twitter, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές διαμόρφωσης που διαθέτετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Twitter: http://www.twitter.com/privacy

Εάν δεν επιθυμείτε να αντιστοιχίζει το Twitter τα δεδομένα που συγκεντρώνει από την ιστοσελίδα μας με το προφίλ σας στη σχετική υπηρεσία, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Twitter προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Χρήση εξωτερικών συνδέσμων

Οι ιστοσελίδες της Bosch μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, τις οποίες διαχειρίζονται πάροχοι που δεν σχετίζονται με εμάς. Όταν πατήσετε έναν τέτοιο σύνδεσμο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πλέον τη συγκέντρωση, την αποθήκευση ή την επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται με το πάτημα του συνδέσμου (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που περιέχει τον σύνδεσμο), γιατί η συμπεριφορά τρίτων υπερβαίνει εκ φύσεως το εύρος του ελέγχου μας. Συνεπώς, η Bosch δεν ευθύνεται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Χρήση προσωπικών δεδομένων και περιορισμός σκοπού

Η Bosch ή ένας εξουσιοδοτημένος από την Bosch πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων, τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, για έρευνες σχετικές με τα προϊόντα και για τα αιτήματά σας προς την Bosch μόνο στον αναγκαίο βαθμό, ή σύμφωνα με τις πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας που εμφανίζονται σε ανάλογα σημεία στις ιστοσελίδες μας. Οι εργαζόμενοι στην Bosch και οι εξουσιοδοτημένοι από την Bosch πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τους όρους της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για συμμόρφωση με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια

Η Bosch λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από αλλοίωση, απώλεια, καταστροφή, προσπέλαση ή κοινοποίηση από ανεξουσιοδότητα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς, για να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες, προτάσεις ή παράπονα σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Εταιρικών Δεδομένων.

Εάν έχουν αποθηκευτεί εσφαλμένες πληροφορίες παρά τις προσπάθειές μας για ορθά και ενημερωμένα δεδομένα, διορθώνονται κατόπιν αιτήματος.

Υπεύθυνος Προστασίας Εταιρικών Δεδομένων

Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Ιδιωτικότητας Ομίλου Bosch (C/ISP)

Κύριος Matthias Goebel

PO Box 30 02 20

70442 Stuttgart, Germany