Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Upute o zaštiti podataka

Obavijest o zaštiti podataka

Društvu Robert Bosch d.o.o. (dalje u tekstu „BOSCH” ili „mi”) drago je što ste posjetili naše internetske stranice (https://www.bosch-climate.com.hr/) i mobilne aplikacije (na koje se odnosi zajednički naziv „internetske ponude”) i što ste iskazali zainteresiranost za naše društvo i naše proizvode.

BOSCH poštuje vašu privatnost
Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama, obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima. Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike naše tvrtke.

Djeca
Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

Voditelj obrade
BOSCH je voditelj obrade odgovoran za obradu vaših podataka; iznimke su opisane u ovoj obavijesti o zaštiti podataka. U nastavku su naši podaci za kontakt: Robert Bosch d.o.o.,10040 Zagreb, Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, info_toplinskatehnika@hr.bosch.com

Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

Obrađene kategorije podataka
Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:
• podaci za komunikaciju (npr. ime i prezime, broj telefona, e-pošta, adresa, IP adresa, željeni kontakt)
• ugovorni matični podaci (npr. ugovorni odnosi, ugovorni interes ili interes za proizvod, status kupnje kupca, povijest kupnje)• matični podaci za kvalifikaciju (npr. povijest učenja i vještine)
• matični podaci o partnerima (npr. status partnera, status servisnog partnera, bodovi, registracije proizvoda)
• podaci o poslovanju (prihod i slično, iz javno dostupnih izvora ili agencija za kreditne analize)

Svrhe i pravne osnove obrade
Vaši osobni podaci obrađuju se u sljedeće svrhe:

U slučaju da ste se prijavili na newsletter listu, Vaši osobni podaci obrađuju se za potrebe slanja newslettera o našim proizvodima i uslugama, akcijama i popustima kao i nagradnim igrama i to e-poštom ili SMS om/MMS-om (Pravna osnova: Vaša suglasnost).

U slučaju da ste postavili zahtjev elektronskim putem, Vaši osobni podaci obrađuju se kako bi Vam odgovorili na upit te kako bismo provjerili Vaše zadovoljstvo s našom uslugom odnosno podrškom (Pravna osnova: Izvršenje ugovora odnosno Vašeg zahtjeva).

U slučaju da ste dali Vašu suglasnost, telefonskim ili pisanim putem, Vaši osobni podaci obrađuju se za potrebe (1) analize tržišta i prodajnih rezultata kao i/ili (2)slanja newslettera o našim proizvodima i uslugama, akcijama i popustima kao i nagradnim igrama i to e-poštom ili SMS om/MMS-om i/ili ankete o proizvodima ili anketiranje kupaca putem telefona, SMS ili drugi način, te putem e-pošte (Pravna osnova: Vaša suglasnost).

U slučaju da sudjelujete u jednom od naših nagradnih izvlačenja ili akcija s popustima, upotrijebit ćemo Vaše podatke kako bismo Vas obavijestili o bilo kakvoj osvojenoj nagradi i radi oglašavanja naših proizvoda u zakonom dozvoljenoj mjeri (Pravna osnova: Izvršenje ugovora – sudjelovanje u nagradnoj igri, kao i legitiman interes). Informacije o pojedinačnim nagradnim izvlačenjima ili akcijama s popustima dostupne su u odgovarajućim uvjetima sudjelovanja.

U svim gore navedenim slučajevima, Vaši osobni podaci mogu se dodatno obrađivati za potrebe (1) utvrđivanje ometanja/smetnji i iz sigurnosnih razloga (Pravne osnove: izvršavanje naših zakonskih obaveza u okviru sigurnosti podataka i opravdani interes za rješavanje ometanja/smetnji te za sigurnost naših proizvoda) te (2) zaštite i obrane naših prava (Pravna osnova: naš opravdani interes za zaštitu i obranu naših prava).

Prijenos podataka

Prijenos podataka drugim voditeljima obrade
Vaši osobni podaci prije svega se prosljeđuju drugim voditeljima obrade samo kad je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća strana imamo opravdani interes za prijenos ili ako ste dali svoju suglasnost. Pojedinosti o pravnim osnovama dostupne su u odjeljku Svrhe i pravne osnove obrade. Treće strane mogu biti i druga društva Grupe Bosch. Usto, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo obavezni to učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih ili sudskih naloga.

Pružatelji usluga
Angažirali smo vanjske pružatelje usluga da izvrše zadatke kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, rukovanje isplatama, programiranje, hostiranje podataka i usluge dežurne servisne linije. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštitom podataka koje su spremili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva Grupe Bosch.

Prijenos primateljima izvan EGP-a
Osobne podatke možemo prenijeti i primateljima koji se nalaze izvan EGP-a u takozvanim trećim zemljama. U tim slučajevima prije prijenosa pobrinut ćemo se da primatelj podataka pruža primjerenu razinu zaštite podataka (npr. prema odluci o primjerenosti Europske komisije za dotičnu zemlju ili prema sporazumu sklopljenom s primateljem na temelju takozvanih modela klauzula za EU) ili da ste dali svoju privolu za prijenos.
Imate pravo na primanje pregleda primatelja trećih zemalja i primjerka posebno dogovorenih odredbi koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite podataka. Molimo da u tu svrhu upotrijebite izjave iz odjeljka Kontakt.

Trajanje pohrane; razdoblja zadržavanja
Vaše podatke ponajprije pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i usluga povezanih s njima ili dok god imamo opravdani interes za pohranu podataka (npr. i nakon izvršavanja ugovora možemo i dalje imati opravdani interes za marketing putem obične pošte), a u slučaju podataka koji se obrađuju temeljem suglasnosti, dok ne povučete suglasnosti. U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, a iznimka su podaci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja prema poreznom i trgovinskom zakoniku obavezni smo imati dokumente kao što su ugovori i fakture dostupne tijekom određenog razdoblja).

Sigurnost
Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezani su na povjerljivost i na suglasnost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.
Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unaprjeđuju u skladu s tehnološkim napretkom.

Korisnička prava
Kako biste ostvarili svoja prava, upotrijebite informacije koji se nalaze u odjeljku Kontakt. Molimo vas da pri tome omogućite svoju jednoznačnu identifikaciju.

Pravo na informacije i pristup
Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, na pristup svojim osobnim podacima.

Pravo na ispravak i brisanje:
Imate pravo od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez odgode. S obzirom na svrhe obrade podataka, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim, davanjem dopunske izjave.
To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena (pročitajte nastavak).

Ograničavanje obrade:
Imate pravo zahtijevati – dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni – ograničavanje obrade svojih podataka.

Prigovor na obradu podataka:
Imate pravo bilo kada uložiti prigovor na našu obradu podataka. Tada više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako dokažemo sukladnost sa zakonskim zahtjevima za pružanje dokazivih razloga za daljnju obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili za uspostavu, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Prigovor na izravni marketing:
Nadalje, bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „opravdanog interesa”:
Osim toga, bilo kada imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se on temelji na pravnoj osnovi opravdanog interesa. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako dokažemo uvjerljive i valjane razloge u skladu s pravnim zahtjevima za obradu koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje suglasnosti:
Ako ste dali suglasnost za obradu vaših podataka, imate pravo povući svoju suglasnost s trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka izvršene prije vašeg povlačenja privole ostaje nepromijenjena.

Prenosivost podataka:
Imate pravo na dobivanje podataka koje ste nam pružili u strukturiranom, često korištenom, strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj strani.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu:
Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili vašu državu ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Ono je:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, HR - 10000 Zagreb

Tel.: 00385 (0)1 4609-000
Fax.: 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Za posjetitelje naših Internet stranica (Datoteke zapisnika)
Svaki put kad se služite internetom, vaš preglednik odašilje određene informacije koje pohranjujemo u takozvane datoteke zapisnika. Mi nakratko čuvamo datoteke zapisnika isključivo kako bismo utvrdili smetnje te iz sigurnosnih razloga (npr. radi razjašnjenja pokušaja napada), a zatim ih brišemo. Datoteke zapisnika koje moramo zadržati u dokazne svrhe izuzete su od brisanja dok se određeni incident u potpunosti ne riješi te se mogu, u pojedinom slučaju, prenijeti istražnim tijelima.
Datoteke zapisnika upotrebljavaju se i za analizu (bez potpune IP adrese ili s njom). Stoga pogledajte modul Internetska analiza. U datotekama zapisnika naročito se spremaju informacije navedene u nastavku:
– IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja koji se upotrebljava za pristup internetskim ponudama,
– adresa internetske stranice na kojoj se pristupilo internetskoj ponudi (takozvani URL izvora ili URL preporučitelja),
– naziv pružatelja usluge preko kojega se pristupilo internetskim ponudama,
– naziv datoteka ili informacija kojima se pristupilo,
– datum, vrijeme i trajanje dohvaćanja,
– količina prenesenih podataka,
– operativni sustav i informacije o internetskom pregledniku koji se upotrijebio, uključujući instalirane dodatke (npr. Flash Player),
– kôd statusa http-a (npr. „uspješan zahtjev” ili „tražena datoteka nije pronađena”).

Uporaba kolačića

Općenito
Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo pri posjetu internetskoj ponudi. Ako ponovno pristupite internetskoj ponudi u neko drugo vrijeme, vaš preglednik poslat će sadržaj kolačića natrag njezinu ponuđaču i time omogućiti ponovnu identifikaciju terminalnog uređaja. Čitanje kolačića omogućuje nam da svoju internetsku ponudu izradimo tako da bude optimalna za vas i da vam olakšamo njezinu uporabu.

Deaktivacija i brisanje kolačića
Kad posjetite naše internetske stranice, skočni prozor kolačića pitat će vas želite li dopustiti kolačiće koji se nalaze na našoj stranici ili ih želite deaktivirati u postavkama.
Ako odlučite blokirati kolačiće, u vaš preglednik postavlja se kolačić za odbijanje. Taj kolačić služi isključivo za izvršavanje vašeg prigovora. Deaktivacijom kolačića mogu se onemogućiti pojedinačne funkcije naših internetskih stranica. Imajte na umu da se kolačić za odbijanje iz tehničkih razloga može postaviti samo za preglednik koji se upotrijebio za prvotno postavljanje kolačića. Ako obrišete kolačiće ili upotrijebite drugi preglednik ili drugi terminalni uređaj, morate ponovo odbiti kolačiće.
Prilagođavanje postavki ne odnosi se na kolačiće koji su postavljeni za vrijeme vaših posjeta internetskim stranicama drugih pružatelja.
Vaš preglednik dopušta vam da bilo kada obrišete sve kolačiće. Kako biste to učinili, proučite funkcije pomoći svojeg preglednika. Međutim, to može dovesti do nedostupnosti pojedinačnih funkcija.
Osim toga, možete upravljati uporabom kolačića trećih strana i deaktivirati ih na sljedećoj internetskoj stranici:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.
Budući da mi ne upravljamo tom internetskom stranicom, nismo odgovorni za nju niti možemo utjecati na njezin sadržaj i dostupnost.

Pregled kolačića kojima se služimo
U ovome odjeljku možete pronaći pregled kolačića kojima se služimo.

Potpuno nužni kolačići
Određeni kolačići nužni su kako bismo sigurno pružili svoje internetske usluge. Ova kategorija uključuje, npr.:
– kolačiće koji identificiraju i autoriziraju naše korisnike,
– kolačiće koji privremeno spremaju određene unose korisnika (npr. sadržaj košarice za kupnju ili internetskog obrasca),
– kolačiće koji pohranjuju određene postavke korisnika (npr. postavke pretrage ili jezika),
– kolačiće koji pohranjuju podatke kako bi se osigurala neometana reprodukcija video ili zvučnog sadržaja.

Analitički kolačići
Upotrebljavamo analitičke kolačiće za evidenciju ponašanja pri uporabi (npr. reklamni natpisi na koje je korisnik kliknuo, uneseni upiti za pretragu) naših korisnika i za njihovu statističku procjenu

Internetska analiza
Potrebni su nam statistički podaci o uporabi naših internetskih ponuda kako bismo ih izradili tako da budu bolje prilagođeni korisniku te kako bismo izvodili mjerenja raspona i provodili istraživanja tržišta.
Za tu svrhu služimo se alatima za internetsku analizu koji su opisani u ovome odjeljku.
Profili uporabe koje ti alati izrađuju s pomoću kolačića za analizu ili procjenom da datoteke zapisnika ne sadržavaju osobne podatke. Alati uopće ne upotrebljavaju IP adrese ili ih skraćuju odmah nakon što ih prikupe.
Ponuditelji alata obrađuju podatke samo kao izvršitelji obrade podložno našim uputama, a ne za vlastite svrhe.
U nastavku možete pronaći informacije o svakom ponuditelju alata i o tome kako možete uložiti prigovor na prikupljanje i obradu podataka s pomoću alata.
Imajte na umu da, kad je riječ o alatima koji upotrebljavaju kolačiće za odbijanje, funkcija odbijanja povezana je s uređajem ili preglednikom te je stoga valjana za terminalni uređaj ili preglednik koji se upotrebljava u tom trenutku. U slučaju da upotrebljavate nekoliko terminalnih uređaja ili preglednika, morate odbiti kolačiće na svakom uređaju i u svakom upotrijebljenom pregledniku.
Osim toga, općenito možete izbjeći izradu profila uporabe općom deaktivacijom uporabe kolačića; više informacija o tome nalazi se u odjeljku Deaktivacija i brisanje kolačića.

WebTrends
WebTrends omogućava društvo WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, SAD.
Možete uložiti prigovor na prikupljanje ili obradu vaših podataka odabirom mogućnosti odbijanja klikom na poveznicu u nastavku: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

Google Analytics

Pružatelj: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SADFunkcija: Analizira korisničko ponašanje (pregledi stranica, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), testiranje korisničkog iskustva (UX)

Newsletter

Newsletter uz pristanak; pravo na povlačenje
U okviru naših internetskih ponuda možete se prijaviti na newsletter. Pritom se služimo takozvanim postupkom dvostrukog pristanka, što znači da vam newsletter šaljemo putem e-pošte, mobilne aplikacije za dopisivanje (kao što je, npr., WhatsApp), SMS-a ili automatske obavijesti isključivo nakon što nam izričito potvrdite aktivaciju usluge slanja newslettera klikom na poveznicu u obavijesti. Ako u budućnosti više ne budete željeli primati newsletter, možete prekinuti pretplatu bilo kada povlačenjem svoje privole. Svoju privolu za primanje newslettera možete povući e-poštom na način da kliknete na poveznicu koja je poslana u odgovarajućoj poruci e-pošte internetske ponude, ovisno o slučaju. To se odvija u administrativnim postavkama. U suprotnom nas kontaktirajte s pomoću kontaktnih podataka koji se nalaze u odjeljku Kontakt

Vanjske poveznice
Naše internetske poveznice mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih strana – pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon što kliknete na takvu poveznicu, mi ne utječemo na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koje se klikom na poveznicu mogu prenijeti trećoj strani (kao što je IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer su postupci trećih strana, dakako, izvan našeg nadzora. Ne preuzimamo odgovornost za obradu takvih osobnih podataka koju izvršavaju treće strane.

Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka
Zadržavamo pravo da promijenimo svoje mjere sigurnosti i zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvim slučajevima izmijenit ćemo i dopuniti svoje obavijesti o zaštiti podataka u skladu s time.

Molimo vas da povremeno pročitate Obavijest o zaštiti podataka, posebice prije davanja bilo kakvih novih osobnih podataka.

Kontakt
Ako nam se želite obratiti, dostupni smo na adresi koja je navedena u odjeljku „Voditelj obrade”.

Za ostvarivanje svojih prava i obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka kliknite na sljedeću poveznicu:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Za prijedloge i pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka preporučujemo da se obratite našem odgovornom službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka

Informacijska sigurnost i privatnost (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

p.p. 30 02 20

70442 Stuttgart

NJEMAČKA

ili

E-adresa: DPO@bosch.com