Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi tudnivalók

A Bosch Thermotechnik GmbH (a továbbiakban "Bosch", illetve "mi") örömmel fogadja, hogy meglátogatta internetes oldalainkat, illetve mobil alkalmazásainkat (összefoglalóan "online ajánlat"), valamint érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt.

A Bosch tiszteletben tartja a magánéletét

Személyes adatainak kezelése során magánéletének védelme, valamint üzleti adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra, és ezt üzleti folyamatainkban is figyelembe vesszük. Az online ajánlatunk meglátogatása során nyert személyes adatait bizalmasan, a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az adatvédelem és az információs biztonság vállalati irányelveink szerves részét képezik.

Adatkezelő

Adatainak kezelésével kapcsolatban az adatkezelő a Bosch; a kivételeket a jelen adatvédelmi tudnivalók tartalmazzák.

Kapcsolatfelvételi adataink a következők:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Személyes adatok kezelése

Irányelvek

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely olyan információ, például név, cím, telefonszám, e-mail-cím, valamint szerződéses, könyvelési vagy számlainformáció, amely alapján a személy azonosítható.

Személyes adatokat (beleértve az IP-címet is) csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk, ha törvényes jogalappal rendelkezünk vagy ha Ön ehhez – például egy regisztráció során – hozzájárult.

A kezelt adatkategóriák

A következő adatkategóriákat kezeljük:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail-cím, postacím)

 • Harmadik féltől származó minősítési adatok (pl. minősítő intézetek vagy nyilvános jegyzékek)

 • Termék- és telepítési adatok (pl. telepítési cím, sorozatszám, készülék típusa, telepítés dátuma)

 • Műszaki és csatlakozási adatok (pl. IP-cím, az internetkapcsolatra vonatkozó adatok)

 • Rendszeradatok (pl. események, hibák, online adatok, érzékelőértékek, szerviz előrejelzés)

 • Regisztrációs adatok (pl. azonosító, felhasználónév)

 • Felhasználói adatok (pl. nyelv, időzóna)

 • Termékregisztrációs adatok (pl. a telepítő adatai, a regisztrációs dátuma)

 • Készülékazonosítók (pl. sorozatszám, készülékazonosító)

 • Környezeti adatok (pl. hőmérséklet)

 • Helyadatok (pl. GPS-koordináták)

 • Naptár információk

 • Hangfelvételek

 • Videó- és fényképfelvételek

 • Üzenetek

 • Az ÁAR (GPRS) által érintett személy lekért adatai (pl. a lekérdezés típusa, a személyazonosságával kapcsolatos és/vagy kommunikációs információk)

Az adatkezelés célja és jogalapjai

A Bosch és az általa megbízott szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokból kezelik:

 • Az online ajánlat biztosítása (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f) pontja, közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos jogos érdekünk, amennyiben ez az adatvédelmi és reklámtörvényi előírásokkal összhangban történik).

 • A felhasználói kérdések chatbot általi megválaszolása. (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat b) és f) pontja, a szerződés teljesítése, ill. a termékek/szolgáltatások továbbfejlesztésével kapcsolatos jogos érdekünk).

 • Üzemzavarok felderítésére és biztonsági okokból (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f) pontja, az adatbiztonság területén jogi kötelezettségünk teljesítése, az üzemzavarok elhárításával és ajánlatunk biztonságával kapcsolatos jogos érdekünk).

 • Saját jogaink fenntartása és megóvása (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f) pontja, a saját jogaink érvényesítésével és megvédésével kapcsolatos jogos érdekünk).

 • a termék felügyeletével és biztonságával kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f) pontja, jogos érdekünk termékeink biztonságának a garantálására).

 • saját jogaink megóvására a garanciális és termékregisztrációs kérdések keretén belül. (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f) pontja, jogos érdekünk termékeink biztonságának a garantálására).

 • az internethez csatlakoztatott termékeink alap funkcionalitásának biztosítására (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat b) pontja, szerződéses kötelezettség a funkciók megállapodás szerinti körének biztosítására).

 • Ügyfélszolgálati esetek gyűjtése, tervezése és feldolgozása. (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat b) pontja, a szerződés teljesítése)

 • minőségbiztosítási és minőségjavítási célokból. (jogalap: ÁAR (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f) pontja, jogos érdekünk termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére és javítására)

Regisztráció és központi Bosch-azonosító

Amennyiben olyan kedvezményekben szeretne részesülni, amelyek feltétele egy szerződéses kapcsolat létesítése, úgy szükséges regisztrálnia. A regisztráció során elsősorban olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szerződéses kapcsolatot létesítsünk Önnel (pl. keresztnév, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím, amennyiben szükséges, a kiválasztott fizetési móddal vagy a számlatulajdonossal kapcsolatos adatok). A regisztráció során a hozzájárulása alapján olyan adatokat is gyűjthetünk, amelyek megadása a regisztrációhoz nem szükségesek. Azokat az adatokat, amelyek megadása a regisztrációhoz szükségesek *-al jelöljük.

Lehetőség van központi Bosch ID használatával történő regisztrációra is. A központi Bosch ID a Robert Bosch GmbH ált a Bosch Csoport számára lett kidolgozva, annak érdekében, hogy a felhasználók egy központi fiók használatával a Bosch Csoporthoz tartozó társaságok különböző szolgáltatásait egy fiók használásával tudják igénybe venni, így növelve az adatbiztonság szintjét is.

Az egyetlen egységes belépési szolgáltatást nyújtásáért (single sign-on) a Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Németország (“RBG”) a felelős.

Ha igényelni szeretne központi Bosch ID-t, a Regisztrációra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek, a Központi Bosch ID Felhasználási Feltételei és a RBG Adatkezelési Tájékoztatója tekintendő alkalmazandónak.

A központi Bosch ID igénylését követően, a regisztrációnál megadott adatait felhasználhatja a jelen szolgáltatáshoz szükséges regisztráció során is. Ebben az esetben rendelkezésére bocsátunk egy regisztrációs nyomtatványt a központi Bosch ID-hoz. Ezt követően az RBG megerősíti az Ön jogosultságát és rendelkezésünkre bocsátja azokat az adatokat, amely szükségesek a szolgáltatásunk használatához (pl.: pl. keresztnév, vezetéknév, születési dátum, cég név, e-mail cím, telefonszám, postacím). A jelszava nem kerül továbbításra.

A Bosch Csoporttal kapcsolatos adattovábbításokkal tekintetében további információt az Adatkezelési Tájékoztatóban talál. A központi Bosch ID-vel kapcsolatos felhasználói megállapodást megszűntetheti a regisztrációjának törlésével. Ehhez kérjük a következő linket használja: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása

Vegye figyelembe, hogy amennyiben a Bosch és Ön között szerződés áll fenn, akkor minden olyan személyes adatot rendelkezésre kell bocsátania, amelyek a szerződéses viszony létesítéséhez, végrehajtásához és befejezéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyek kezelése törvényileg kötelező. Ezeknek az adatoknak a rendelkezésre bocsátása nélkül nem leszünk abban a helyzetben, hogy Önnel szerződést kössünk, azt végrehajtsuk és befejezzük.

Amennyiben ennek az online ajánlatnak a használata kapcsán az adatkezelésre nem a szerződéses viszony létesítéséhez, végrehajtásához és befejezéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez van szükség és ez törvényileg sem kötelező, akkor az adatok Ön általi megadása önkéntes. Vegye figyelembe, hogy online ajánlataink vagy szervizszolgáltatásaink bizonyos funkciói az ehhez szükséges adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe.

Naplófájlok

Böngészőprogramja az internet minden egyes használata során automatikusan átad bizonyos információkat, melyek nálunk egy úgynevezett naplófájlban tárolódnak.

A naplófájlokat az üzemzavarok felderítésére és biztonsági célokból (pl. a támadási kísérletek feltárására) 60 nap időtartamig tároljuk, utána töröljük. Azokat a naplófájlokat kivesszük a törlendők közül, melyek további megőrzése a mindenkori eset végleges tisztázásáig bizonyítási célból szükséges, illetve egyedi esetekben az értékelő hatóságnak átadjuk őket. A naplófájlokban a következő információk tárolódnak:

 • annak a készüléknek az IP-címe (internetprotokoll-címe), amelyről az online ajánlatot elérték,

 • annak a honlapnak az internetcíme, ahonnan az online ajánlatot elérték (az úgynevezett szülő vagy hivatkozó URL-cím),

 • annak a szolgáltatónak a neve, amelyen át az online ajánlathoz való hozzáférés történt,

 • a lekért fájlok, ill. információk neve,

 • a lekérés dátuma, időpontja és időtartama,

 • az operációs rendszer és a használt böngészőprogrammal kapcsolatos adatok, beleértve a telepített beépülő modulokat is (pl. flash lejátszó),

 • a http állapotkód (pl. "sikeres lekérdezés" vagy "a kért fájl nem található").

 • az átvitt adatmennyiség,

Hang aszisztens és ChatBotok használata

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy termékeinket kényelmesen irányíthassuk a csevegés segítségével szöveges vagy hangsegédekkel (beszédalapú kommunikáció), információk kérésére vagy támogatási és szolgáltatási igények küldésére.Termékeinkkel való kapcsolathoz általában szükség van ajánlatunk összekapcsolására harmadik fél ajánlataival (pl. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger stb.). Ennek során személyes adatokat cserélnek a rendszerek között amelyek az ajánlatunk működéséhez szükségesek a szerződés teljesítése céljából.

Ha a kommunikációs csatornáink valamelyikén keresztül hangutasításokat vagy üzeneteket küld részünkre, ezeket a szerződés teljesítése érdekében feldolgozzuk. Miután véglegesen befejezte szolgáltatásunk használatát, az Ön összes személyes adatát töröljük. A rögzített párbeszédek névtelenül tárolódnak, és ezeket a hang- és chat-asszisztensek fejlesztéséhez használjuk fel. Az alkalmazás törlésével a már fejlesztett tartalom anonimizált formában kerül felhasználásra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyik asszisztensünktől való leválasztás nem jelenti az adatok automatikus törlését más Bosch vagy harmadik féltől származó alkalmazásokból (pl. facebook Messenger, Google Assistant, Alexa stb.). A megjelölt törlés csak erre a konkrét Bosch alkalmazásra vonatkozik

Gyermekek

Ez az online ajánlat nem 16 év alatti gyermekek számára készült.

Az adatok továbbítása

Az adatok továbbítása más adatkezelőnek

Személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más adatkezelőnek, ha ez a szerződés teljesítése céljából szükséges, ha a továbbítás a Bosch vagy a harmadik fél jogos érdeke, illetve ha Ön ehhez a hozzájárulását adta. A jogalapok részletezését "Az adatkezelés célja és jogalapjai" című szakasz tartalmazza. Harmadik fél lehet a Bosch csoport egy másik vállalata is. Amennyiben harmadik félnek jogos érdek alapján továbbítunk adatokat, azt a jelen adatvédelmi tudnivalók tartalmazzák.

Ezen túlmenően adatokat más adatkezelőnek is továbbíthatunk, ha törvényi rendelkezések vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján erre kötelezettek vagyunk.

Szolgáltató (általában)

Külső szolgáltatókat különféle feladatokkal (pl. értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, számlázás, programozás, adattárolás, telefonos ügyfélszolgálat) bízunk meg. Ezeket a szolgáltatókat gondosan választjuk ki és rendszeresen ellenőrizzük őket, különösen az általuk tárolt adatok gondos és biztonságos kezelését. Valamennyi szolgáltatót kötelezzük a titoktartásra és a törvényi előírások betartására. A szolgáltatók lehetnek a Bosch csoport más vállalatai is.

Továbbítás az EGK-n kívüli címzettnek

Személyes adatokat olyan címzettnek is elküldhetjük, akinek a székhelye egy, az EGK-en kívüli, úgynevezett harmadik államban van. Ilyen esetben a továbbítás előtt meggyőződünk arról, hogy a címzett megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkezik (pl. az Európai Bizottságnak az érintett országra vonatkozó megfelelőségi döntése vagy az Európai Unió és a címzett közötti úgynevezett EU általános szerződési feltételek megállapítása alapján) vagy Ön a továbbításhoz hozzájárult.

Áttekintést adhatunk Önnek a harmadik országban lévő címzettekről, valamint kaphat egy másolatot a megfelelő adatbiztonsági szint biztosítását szolgáló konkrét megállapodásos szabályokról. Kérjük, hogy ehhez használja a Kapcsolatfelvétel szakaszban megadott adatokat.

A tárolás időtartama, megőrzési határidők

Az adatait alapvetően csak addig tároljuk, ameddig ez online ajánlatunk és az azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához szükséges, illetve ameddig jogos érdekünk fűződik ezek további tárolásához (pl. a szerződés teljesítése után is jogos érdekünk lehet a postai marketinghez). Ezután személyes adatait töröljük az olyan adatok kivételével, melyeket a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tovább kell tárolnunk (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési határidők arra köteleznek, hogy a dokumentumokat, például a szerződéseket és számlákat egy adott időtartamig megőrizzük).

Sütik használata

Online ajánlatunk biztosítása során sütiket és nyomkövetési eljárásokat alkalmazunk.

A sütik rövid szöveges fájlok, melyek online ajánlatunk meglátogatása során az Ön készülékén tárolódhatnak.

A nyomkövetés többféle technológiával is megvalósítható. Mi elsősorban a pixeltechnológiával nyert, ill. a naplóadatokból származó információkat dolgozzuk fel.

Kategóriák

A sütik között vannak olyanok, amelyek az online ajánlat műszaki funkcióihoz feltétlenül szükségesek, illetve vannak olyan sütik és nyomkövetési mechanizmusok, amelyek az online ajánlat műszaki funkcióihoz nem feltétlenül szükségesek.

Az online ajánlat alapvetően az olyan sütik nélkül is használható, amelyek nem műszaki célokat szolgálnak.

A műszaki célokból szükséges sütik

A műszaki célokból szükséges sütik közé olyan sütik tartoznak, amelyek nélkül az online ajánlat műszaki biztosítása nem lehetséges. Ilyenek például a videók és hanganyagok zavarmentes lejátszása érdekében adatokat tároló sütik.

Ezek a sütik a látogatás végén törlődnek.

Műszaki okból nem szükséges sütik és nyomkövetési mechanizmusok

Ezeket a sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat csak akkor használjuk, ha Ön ebbe előzetesen beleegyezett. Ezeket a sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat két alkategóriára osztjuk fel:

Marketing sütik és nyomkövető mechanizmusok

Általános tudnivalók

A marketing sütik és nyomkövető mechanizmusok lehetővé teszik számunkra és üzleti partnereink számára az érdeklődésen alapuló ajánlatok megjelenítését, melyek az Ön használati viselkedésének az elemzésén alapulnak:

 • Statisztika: Statisztikai eszközök használatával mérjük pl. oldalmegnyitásainak számát.

 • Konverziós nyomkövetés: Konverziós nyomkövető partnerünk egy sütit helyez el a számítógépén ("konverziós süti"), ha az érintett partner hirdetése révén érkezik a weboldalunkra. Ezek a sütik rendszerint 30 nap után érvényüket vesztik. Ha felkeresi bizonyos oldalainkat és a süti még nem járt le, akkor a Bosch és a mindenkori konverziós partnere felismeri, hogy egy adott felhasználó a reklámra kattintott és így jutott el a Bosch oldalára. A konverziós sütik segítségével nyert információk konverziós statisztikák előállítására, valamint az olyan használat teljes számának a meghatározására szolgálnak, ahol az érintett reklámra kattintottak és onnan egy konverzió nyomkövetési címkével ellátott oldalra továbbítódtak.

Vegye figyelembe, hogy az eszközök használata esetén az adatait adott esetben olyan, az EGK-n kívüli címzetteknek is továbbíthatják, akiknél nincs az ÁAR-nek (GDPR) megfelelő adatvédelmi szint (pl. USA). Az ezzel kapcsolatos sajátosságokat az egyes marketing eszközök alábbi leírása ismerteti.

 • Google Analytics Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkció: a használati viselkedés elemzése (oldalmegnyitás, látogatók és látogatások száma, letöltések), UX-tesztelés

 • Ha az online ajánlatunkat a Facebook Messenger segítségével érte el, a Facebook Ireland Limited, a 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország „Facebook Insights” szolgáltatását használjuk. További információ a személyes adatok feldolgozásáról a https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data címen található.

 • A Sistrix webes elemzési eszközeit használjuk, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Ez egy elemző eszköz weboldalunk keresési képességének javítására a keresőmotorokban. Itt értékeljük, hogy milyen mértékben optimalizálták a webhelyünk keresőmotorját. További információ: www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

A sütik és a nyomkövetési mechanizmusok kezelése

A sütiket és a nyomkövetési mechanizmusokat a böngészőben és/vagy magánéleti beállításainkban kezelheti:

Megjegyzés: az Ön által megadott beállítások csak a használt böngészőre vonatkoznak.

Minden süti kikapcsolása

Ha minden sütit ki szeretne kapcsolni, akkor nyissa meg böngészője beállítások részét, és deaktiválja a sütik elhelyezését. Vegye figyelembe, hogy ezzel a honlap működését befolyásolhatja.

Mobil alkalmazásaink használata

Online ajánlatunk mellett mobil alkalmazásokat ("alkalmazások" vagy "appok") is elérhetővé teszünk, melyeket mobilkészülékére le tud tölteni. A honlapunkon gyűjtött adatokon túlmenően ezekkel az appokkal további személyes adatokat is gyűjtünk, melyek kifejezetten a mobilkészülék használatához kötődnek.

A helyadatok feldolgozása

Ajánlatunknak részét képezik úgynevezett helyalapú szolgáltatások is, melyekkel a mindenkori tartózkodási helyének megfelelő, speciális ajánlatokat nyújthatunk. Az app ezen funkcióinak a biztosításához a hozzájárulásának megadása esetén a mobilkészüléke által meghatározott utolsó három GPS-helyadatot és IP-címét is rögzítjük. Ennek során nem hozunk létre mozgási profilt. Ezt a funkciót az érintett app vagy a mobilkészülék operációs rendszerének beállításaiban engedélyezheti, illetve tartósan vagy a Szünet móddal ideiglenesen letilthatja anélkül, hogy ezzel az app alapfunkcióit befolyásolná.

Az Advertising Identifier és az Advertising ID kezelése

A készülékéhez megadott hozzájárulása esetén reklámozási céllal iOS operációs rendszer esetén felhasználjuk az úgynevezett "Advertising Identifier" (IDFA), Android esetén pedig az úgynevezett "Advertising ID" azonosítószámot. Ezek olyan ideiglenes azonosítószámok egy adott készüléknél, melyeket az iOS vagy az Android rendszer generál. Az így nyert adatokat nem kapcsoljuk össze a készülékkel kapcsolatos egyéb információkkal. Az azonosítószámokat a személyre szabott reklámok biztosítására és használati viselkedésének a kiértékelésére használjuk. Ha az iOS beállításaiban az "Adatvédelem" – "Reklámok" – "Nincs reklám nyomkövetés", illetve Android alatt a "Google beállítások" – "Reklámok" – "Személyre szabott reklámok deaktiválása" pontot aktiválja, akkor csak a következők elvégzésére leszünk képesek: a bannerekkel (reklámcsíkokkal) való interakciók mérése a rákattintás nélküli bannerek darabszámának a számlálásával ("frequency capping"), kattintási arány mérése, az egyedi használat meghatározása ("unique user"), valamint biztonsági és megtévesztés elleni intézkedések meghozatala, illetve hibaelhárítás. A készülékbeállításokban bármikor törölheti az IDFA vagy az Advertising ID azonosítókat ("Reklámazonosító visszaállítása"). Ezután új azonosítószám generálódik, amely a korábban nyert adatokkal nem kapcsolható össze. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az érintett azonosítószám használatának a korlátozásakor elképzelhető, hogy az appunk nem minden funkcióját fogja elérni.

Alkalmazás elemzés

Statisztikai információkra van szükségünk online ajánlatunk használatáról az ajánlat felhasználóbarát megjelenítése, az elérés mérése és piackutatás elvégzése céljából.

Erre a célra ebben a szakaszban az ismertetett alkalmazás elemzési eszközöket használjuk.

Az eszközök szolgáltatói csak megbízott adatkezelőként és a mi útmutatásaink alapján kezelik az adatokat, saját céljaikra nem használhatják fel őket. Minden eszközhöz megtalálja az érintett szolgáltatóra vonatkozó adatokat. Amennyiben az eszköz nyomkövetési mechanizmust vagy felhasználói profilt használ, akkor ezeket az eszközöket csak akkor használjuk, ha Ön ehhez előzetesen a beleegyezését adta.

A Google Analytics mobilalkalmazásokhoz - a Google Analytics szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") biztosítja. A Google Analytics-et a Google által az IP-címek anonimizálására kínált kiegészítő funkcióval használjuk. Ennek során a Google a legtöbb esetben már lerövidíti az EU-n belüli IP-ket, és csak kivételes esetekben teszi ezt az Egyesült Államokban, miközben csak rövidített IP-ket ment el.

Az alkalmazás áruház üzemeltetője általi adatkezelés

A mi részünkről nincs és a felelősségi körünkön kívül esik az érintett alkalmazásnak az alkalmazás áruházból (pl. Google Play a Google esetén, App Store az Apple esetén, Galaxy App Store a Samsung esetén) való letöltésével kapcsolatos adattovábbítás (pl. felhasználónév, e-mail-cím, egyedi készülékazonosító). Erre és az alkalmazás áruház általi további adatgyűjtésre adatkezelőként nincs semmilyen befolyásunk.

Külső hivatkozások

Online ajánlatunk más, velünk kapcsolatban nem álló harmadik felek internetes oldalaira mutató linkeket tartalmazhat. A linkre való kattintás után már nincs befolyásunk a harmadik félnek a linkre való rákattintással továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy a linket tartalmazó oldal URL-címe) gyűjtésére, kezelésére és használatára, mivel a harmadik fél viselkedése természetszerűleg nem áll a befolyásunk alatt. Az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Biztonság

Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltatók titoktartásra, valamint az alkalmazható adatvédelmi törvények rendelkezéseinek betartására kötelezettek.

Minden műszaki és szervezeti intézkedést meghozunk a megfelelő védelmi szint biztosítására, valamint az általunk kezelt adatainak a biztonságban tartására, különösképpen a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, a manipulációval, az elvesztéssel, a módosítással és az illetéktelen közzététellel, illetve illetéktelen hozzáféréssel szemben. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

A felhasználó jogai

Kérjük, hogy jogai érvényesítéséhez használja a Kapcsolatfelvétel szakaszban megadott adatokat. Ügyeljen rá, hogy a megadott adatokból egyértelműen azonosítani tudjuk Önt.

Információs és hozzáférési jog:

Önnek jogában áll igazolást kérnie tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e vagy sem. Ha igen, akkor jogában áll az általunk kezelt személyes adatairól tájékozódni.

Helyesbítési és törlési jog:

Kérheti a hibás adatok helyesbítését, valamint – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek – adatai kiegészítését vagy törlését is.

Ez az olyan adatokra nem vonatkozik, melyekre számlázási vagy könyvelési célokból van szükség, illetve melyek megőrzésére törvényi kötelezettség vonatkozik. Ha az ilyen adatokhoz való hozzáférés nem szükséges, a kezelésük korlátozottá válik (lásd lent).

A kezelés korlátozása:

Amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek, kérheti tőlünk adatai kezelésének a korlátozását.

Az adatok kezelésével szembeni tiltakozás "jogos érdek" esetén:

Emellett jogában áll a sajátos helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozni az adatok általunk való kezelése ellen, amennyiben ez jogos érdeken alapul. Ekkor megszüntetjük adatai kezelését, hacsak – a törvényi előírásokkal összhangban – nincs olyan kényszerítő jogos okunk az adatai további feldolgozására, mely okok az Ön jogait felülírják.

A közvetlen üzletszerzési célú reklámozás tiltása:

Ön emellett bármikor tiltakozhat személyes adatai reklámcélokra és ezzel összeköttetésben álló profilalkotásra való felhasználása ellen (reklámok tiltása). Vegye figyelembe, hogy szervezeti okokból egy már futó kampány keretén belül a tiltása és adatainak használata között elcsúszás lehet.

A hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben hozzájárult adatai kezeléséhez, úgy ezt jövőbeli hatállyal bármikor vissza is vonhatja. Adatai visszavonásig történő kezelésének jogszerűségét ez nem befolyásolja.

Az adatok hordozhatósága:

Ezek mellett jogában áll a számunkra rendelkezésre bocsátott adatairól strukturált, szokványos és géppel olvasható formában másolatot kapni, illetve – amennyiben ez műszakilag megoldható – ennek a harmadik fél számára való átküldését kérni.

Panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál: Önnek jogában áll panaszt tennie az adatvédelmi hatóságnál. Ehhez ahhoz az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely a lakóhelye, illetve tagállama szerint illetékes, illetve amely a vállalatunkkal kapcsolatban illetékes. Ezek a következők:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Az adatvédelmi tudnivalók változása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinket módosítsuk, amennyiben ezt a műszaki fejlesztés megköveteli. Ilyen esetben ennek megfelelően módosítjuk adatvédelmi tudnivalóinkat is. Emiatt kérjük, hogy adatvédelmi tudnivalóinknak a mindenkori legfrissebb változatát vegye figyelembe.

Jogainak gyakorlása és kapcsolatfelvételi lehetőségek

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, akkor az "Adatkezelő" részben megadott címen érhet el minket.

Az érintett jogainak érvényesítéséhez vagy ha az adatvédelem megsértését szeretné jelenteni, kattintson ide.

Emellett a következő e-mail-címen is elérhet minket:

privacy.ttde@bosch.com

Vállalati adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság és adatvédelem (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Németország.