Adatvédelmi nyilatkozat

EasyControl Általános Szerződési Feltételek

Utolsó frissítés: (10.2019)

Ezek az EasyControl Általános Szerződési Feltételek („Feltételek”).

1. cikk: Meghatározások

A Bosch Thermotechnik GmbH („Bosch”) olyan szoftvert biztosít, amely letölthető az Ügyfél okostelefonjára, táblagépére vagy okos órájára („EasyControl App”); egy internetes portált, amely részletes információt tartalmaz az EasyControl termékekről, beleértve a használati kézikönyveket és videókat („EasyControl Weboldal”); az EasyControl Appon és az EasyControl Weboldalon keresztül hozzáférhető szolgáltatásokat („EasyControl Szolgáltatások”); amelyek a Bosch által szállított okos termosztátokkal („EasyControl”) együtt használhatók, és amely a jelenlegi változatában hardvert („Termék”) és előre telepített firmware-t („EasyControl Firmware”) tartalmaz.

Az EasyControl egy különböző funkciókkal rendelkező okos termosztát, amelyen keresztül az Ügyfél egy fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszert („HVAC rendszer”) tud szabályozni, és megtekintheti és kezelheti az energiafogyasztási szintjét.

A jelen Feltételekben az „Ügyfél” bármely olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, aki/amely hozzáfér az EasyControlhoz és a kapcsolódó EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz vagy használja azokat.

A jelen Feltételekben a „Tartozékok” kifejezés azon termékekre vonatkozik, amelyek csatlakoztathatók és együtt működtethetők az EasyControllal. A Tartozékok a Bosch által kínált termékekből állnak.

A jelen Feltételekben a „Harmadik Fél Termékek” kifejezés olyan termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, amit harmadik fél bocsát rendelkezésre, és ami csatlakoztatható és együtt működtethető az EasyControllal. A Harmadik Fél Termékeket nem a Bosch szolgáltatja.

A jelen Feltételekben az „EasyControl Hitelesítő Adatok” kifejezés azokra a hitelesítő adatokra utal, amelyek az EasyControl Szolgáltatások vagy Harmadik Fél Termékek EasyControlhoz való csatlakoztatásához szükségesek.

A „Language Control Services” kifejezés ezekben a kifejezésekben a Bosch Thermotechnika termékek vezérlésére szolgáló eszközöket és szoftvereket értjük, melyek beszéd asszisztensek, messenger szolgáltatások és hasonló megoldások révén a Bosch Thermotechnik szabályozók, termosztátok és fűtőberendezések vezérlésére szolgálnak.

2. cikk – Alkalmazási terület

Az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és/vagy az EasyControl szolgáltatások elérésével vagy használatával az Ügyfél elfogadja a jelen Feltételeket. Ha az Ügyfél nem fogadja el a Feltételeket, akkor nem lesz képes használni az EasyControlt a Tartozékokkal, az EasyControl Appal, az EasyControl Weboldallal, az EasyControl Szolgáltatásokkal és a Harmadik Fél Termékekkel együtt.

Az EasyControl megvásárlására a Bosch garanciális feltételei irányadók (elérhetők az EasyControl Weboldalon: www.bosch-easycontrol.com ), valamint vonatkozhatnak rá egyedi értékesítési feltételek is.

A Tartozékokra és a Harmadik Fél Termékekre további feltételek és kikötések vonatkozhatnak, amelyek konkrét rendelkezéseket tartalmaznak az adott Tartozék és Harmadik Fél Termék tekintetében.

A Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

3. cikk: Felhasználási jog és hozzáférés

A Bosch nem kizárólagos és nem átruházható hozzáférési és felhasználási jogot ad az Ügyfélnek az EasyControlra és az ahhoz kapcsolódó Tartozékokra, az EasyControl Appra, az EasyControl Weboldalra és az EasyControl Szolgáltatásokra (az alfelhasználási jog adása nélkül). Az EasyControl App, Weboldal és Szolgáltatások tulajdonjoga mindenkor a Bosch-t illeti meg. Tilos az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és a Szolgáltatások bármilyen más felhasználása, ami túlmutat azon a célon, amire azokat rendelkezésre bocsátották (beleértve az adatgyűjtést vagy más adatkezelést, szolgáltatások végzését harmadik felek részére), kivéve, ha a Bosch kifejezetten másként nem nyilatkozott.

Az Ügyfél nem támogatja az EasyControl és a kapcsolódó Tartozékok, az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és az EasyControl Szolgáltatások visszatervezését, szétszedését, módosítását vagy azokból bármilyen származékos termék vagy funkció kinyerését és ehhez nem nyújthat segítséget sem.

Az Ügyfél köteles biztosítani az EasyControl és a kapcsolódó Tartozékok, az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és az EasyControl Szolgáltatások használatához szükséges hardvert és környezeti konfigurációt (operációs rendszer, kompatibilis rendszerek és okos eszközök, internet-hozzáférés és elérhetőség állandó és biztosan Wi-Fi-n keresztül, stb.) a Bosch által meghatározott módon és az EasyControl Weboldalon és az EasyControl kézikönyvben meghatározott információnak megfelelően.

Az adatvédelmi rendelkezéseket nem érintve és abban az esetben, ha az Ügyfél adatainak nem a Bosch a tulajdonosa, minden egyes Ügyfél automatikusan és további formalitás nélkül korlátlan, nem kizárólagos, ingyenes, az egész világra kiterjedő, átruházható és jogdíjmentes felhasználási jogot ad a Boschnak minden adatra vagy az EasyControl, a Tartozékok, az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és az EasyControl Szolgáltatások által létrehozott egyéb elemre, hogy azokat bármilyen célra felhasználja.

Az EasyControl rendelkezésre állása a Tartozékok, az App, az EasyControl Weboldal és az EasyControl Szolgáltatások értékesítésével, azok támogatásával és az azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban az EasyControl Weboldalon felsorolt országokra („Országok”) korlátozódik. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Országokon kívül az EasyControlhoz és annak Tartozékaihoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata bizonyos esetekben nem elérhető vagy korlátozott. Az Ügyfél köteles megfelelni a vonatkozó törvényeknek abban az országban, amelyben az EasyControlhoz és annak Tartozékaihoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatáshoz hozzáfér vagy használja azokat.

A Bosch semmilyen módon nem felelős vagy kötelezett semmilyen olyan kár vagy veszteség tekintetében, amelyet az EasyControlhoz és annak Tartozékaihoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatáshoz az Országok valamelyikén kívül való hozzáférés vagy használat okoz.

Az Ügyfél köteles megtéríteni a Bosch felé azt a kárt, amely a jelen Feltételek Ügyfél általi megsértésének következménye.

4. cikk – Rendszerkövetelmények

Az Ügyfél felelős annak biztosításáért, hogy az EasyControl kézikönyvben és a Tartozékokkal, EasyControl Appal, EasyControl Weboldallal és EasyControl Szolgáltatásokkal kapcsolatban meghatározott rendszerkövetelmények rendelkezésre álljanak, és megfelelően konfiguráltak legyenek. Többek között azt, hogy a telepítési helyen rendelkezésre álljon szélessávú internet-kapcsolat megfelelő sávszélességgel valamint működő és kommunikáló Wi-Fi hálózat az EasyControlhoz.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy mobil eszköz elérhető és kompatibilis a rendszerkövetelményekkel az EasyControl Tartozékokhoz, az EasyControl Apphoz, Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférés és azok használata céljából. Egyes EasyControl Szolgáltatásokhoz szükség lehet a mobil eszköz kiegészítő funkcióihoz való hozzáférésre (pl. GPS pozíció geolokációs EasyControl Szolgáltatásokhoz, stb.). Ezeket a követelményeket az EasyControl Weboldal írja le és tartalmazza.

5. cikk – Energia figyelemmel kísérése

Az EasyControl és az EasyControl App által a fűtőanyagról (gáz, olaj, stb.) és/vagy a készülék villamosenergia-fogyasztásáról gyűjtött adatok csak tájékoztató jellegűek, és azokat a Bosch semmilyen módon nem garantálja. A tényleges gáz- és villamosenergia-fogyasztás az Ügyféltől és a környezettől függően eltérő lehet. Az esetleges eltérésekből (felfelé/lefelé) semmilyen jog nem származtatható.

Az Ügyfél az EasyControlban és annak Tartozékaiban, az EasyControl Appban, az EasyControl Weboldalon és az EasyControl Szolgáltatásokban elérhető adatokat nem használhatja fel az energiaszolgáltatótól vagy hálózat-üzemeltetőtől származó energiaszámla vitatására vagy alternatív intézkedésként az energiamérési rendszer helyett.

Az EasyControl vagy annak Tartozékainak, az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és az EasyControl Szolgáltatások használatából származó lehetséges energiamegtakarítás számos környezeti tényezőtől függ, amelyekért a Bosch nem felel. Az Ügyfél vállalja, hogy nem igényel semmilyen kompenzációt a Boschtól abban az esetben, ha nem éri el a várt megtakarítást.

6. cikk – Felelősség a hozzáférésért

Az Ügyfél feladata annak biztosítása, hogy csak az Ügyfél és/vagy az Ügyfél által felhatalmazott személyek férjenek hozzá az EasyControlhoz és annak kapcsolódó Tartozékaihoz, az EasyControl Apphoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz és/vagy használják azokat. Az Ügyfél mindenkor köteles bizalmasan kezelni az EasyControl Hitelesítési Adatokat. Ha bármilyen aggály merül fel azzal kapcsolatban, hogy harmadik felek megszerezték vagy meg fogják szerezni az EasyControl Hitelesítési Adatokat, vagy ha az Ügyfél tudomást szerez az EasyControlhoz és annak kapcsolódó Tartozékaihoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való bármilyen más jogellenes, helytelen, nem szerződésszerű vagy más jogosulatlan hozzáférésről vagy azok ilyen használatáról, arról a Bosch-t haladéktalanul tájékoztatnia kell. A Bosch kapcsolattartóinak adatai elérhetők az EasyControl Weboldalon.

Az Ügyfél teljes felelősséget vállal az EasyControl és annak kapcsolódó Tartozékai, az EasyControl App vagy az EasyControl Szolgáltatások EasyControl Hitelesítő Adatok felhasználásával történő bármilyen használatáért és/vagy az azokon végzett más tevékenységért.

Az Ügyfél felel minden veszteségért, ami a harmadik felek általi jogosulatlan használatból ered, kivéve, ha az az Ügyfélnek nem felróható.

7. cikk – Harmadik Fél Termékek

A Bosch lehetőséget adhat az Ügyfélnek arra, hogy az EasyControlt egy vagy több Harmadik Fél olyan Termékhez csatlakoztassa, ami nem a Bosch tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll. A Harmadik Fél Termékek használatára a fél saját szolgáltatási feltételei vagy adatvédelmi szabályzata irányadó. A Bosch arra ösztönzi az Ügyfelet, hogy az EasyControlhoz való csatlakoztatás előtt olvassa el a Harmadik Fél Termékek használatára vonatkozó Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot.

Továbbá, mielőtt csatlakoztatja az EasyControlt egy vagy több Harmadik Fél Termékhez, az Ügyfél elfogadja, hogy regisztrál egy felhasználói fiókot („Bosch Fiók”) akár az EasyControl Appban, akár az EasyControl Weboldalon, valamint teljes körűen és pontosan megad minden információt, amit a regisztrációs folyamat során kérnek. Ha az ilyen információ változik a használati jogviszony során, az Ügyfél köteles az adatokat haladéktalanul módosítani. A Bosch Fiókot a Bosch tartja fenn és kezeli.

Az Ügyfél dönthet úgy, hogy az EasyControlt egy vagy több Harmadik Fél Termékhez csatlakoztatja, és az ilyen csatlakoztatást bármikor visszavonhatja. A hozzáférés visszavonása után a Harmadik Fél Terméket nem lehet használni az EasyControllal, az EasyControl Appal és az EasyControl Szolgáltatásokkal együtt.

Az Ügyfél vállalja, hogy megosztja a szükséges adatokat abból a célból, hogy lehetővé tegye az EasyControl csatlakoztatását a Harmadik Fél Termékekhez. Az ilyen adatok körébe tartozhatnak az Ügyfél személyes adatai és az EasyControl Hitelesítési Adatok. Miután megosztotta az adatokat a harmadik féllel, azokra már a harmadik fél titoktartási szabályzata vonatkozik, így azok nem tartoznak tovább a Bosch titoktartási nyilatkozatának hatálya alá.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Bosch nem vállal semmilyen szavatosságot vagy jogi biztosítékot a Harmadik Fél Termékeknek az EasyControllal és annak vonatkozó Tartozékaival, az EasyControl Appal, az EasyControl Weboldallal és az EasyControl Szolgáltatásokkal való együttes használatára. A Harmadik Fél Termékek használata az Ügyfél saját felelősségére és kockázatára történik, és arra az adott harmadik fél által alkalmazott feltételei vonatkoznak. A Bosch nem felelős a Harmadik Fél Termékek Ügyfél általi használatáért és ezért magára nézve kizár minden felelősséget a Harmadik Fél Termékek használatából eredő károkért.

Az Ügyfél köteles közvetlenül felvenni a kapcsolatot a Harmadik Fél Termékek szállítójával a Harmadik Fél Termékekkel kapcsolatos bármilyen kérdésben vagy akkor, ha probléma van a Harmadik Fél Termékek működésével, kivéve, ha a Bosch támogatást nyújt az adott termékhez.

8. cikk – Language Control Services

A Language Control Services lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy egyszerű hangutasításokkal a fűtés vezérlő rendszer alapvető funkcióit használja és ebben az esetben az így használható funkciók köre a használat Language Control Services-től függ. Jelen bekezdésben foglalt rendelkezéseket kizárólag a Language Control Services-re kell megfelelően alkalmazni. A kapcsolódó Language Control Services telepítésével, vagy e szolgáltatásra történő regisztrációval, és a Language Control Services Easy Control-hoz történő csatlakoztatásával, az Ügyfél elfogadja az itt részletezett használati feltételeket. Ha az Ügyfél nem fogadja el az itt részletezett használati feltételeket, úgy a kapcsolódó Language Control Services használatára nem lesz jogosult.

A kapcsolódó Language Control Services használatára vonatkozó megállapodásra az Easy Control használati feltételei az irányadóak, és ez alapján a használati megállapodás bármikor megszüntethető a felek által. Az Ügyfél bármikor megszűntetheti a Language Control Services használatára vonatkozó megállapodást a Language Control Services törlése vagy a kapcsolat megszűntetése által. A Language Control Services használatára vonatkozó megállapodás megszűntetését követően a Language Control Services használatára nincsen mód. A felek között létrejött többi megállapodás alapján nyújtott szolgáltatás teljesítését ez nem befolyásolja.

A kapcsolódó Language Control Services állandó és megszakadás nélküli használata, a garantált válaszidő vagy visszajelzés a szolgáltatás keretében nem garantált, annak ellenére, hogy törekedünk arra, hogy a szolgáltatás megszakítás nélküli legyen. Az Ügyfél számára nem garantált, hogy a kapcsolódó Language Control Services-hez történő állandó hozzáférés vagy annak használata nem kerül megszakításra, vagy azt nem veszélyeztetik különböző rendszerkarbantartási műveletek vagy más működési zavar.

Az Ügyfél felhasználási jogai a kapcsolódó Language Control Services használatra és a szolgáltatáshoz történő hozzáférésre korlátozódik a használási feltételekkel összhangban.

Tilos minden olyan magatartás, amely valószínűsíthetően hátrányosan befolyásolja az adott Language Control Services és a kapcsolódó szolgáltatások működését, különösen az informatikai rendszereink túlzott terhelését. Az Ügyfél hozzájárulása nem tartalmazhat olyan tartalmat, amely sérti az alkalmazandó jogot vagy jóerkölcsöt. Ezen túlmenően az Ügyfél lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy módosítsa hozzájárulásait, ha megsértik a fent említett szabályokat, vagy valószínűleg kárt okozhatnak az üzemeltetőnek vagy harmadik félnek. Tilos, hogy egy másik Language Control Service-el kommunikáljon a mindenkori Language Control Service. Bármely tiltott cselekmény azonnali kizárását eredményezheti az Ügyféltől a Language Control Services bármelyikéből. Ha az Ügyfél tudomására jut a Language Control Services illegális, visszaélésszerű, szerződésszegéses vagy egyéb jogosulatlan használata, az Ügyfél köteles kapcsolatba lépni a Bosch Thermotechnik GmbH-val és jelentheti a jogosulatlan felhasználást.

Amíg az Ügyfél kommunikál a Language Control Services-el, a Language Control Services elmenti az Ügyfél által bevitt vagy bejelentett üzeneteket. A Bosch Thermotechnik GmbH ezeket az üzeneteket használja a Language Control Services biztosítására és fejlesztésére.

A Language Control Services által adott válaszok és nyilatkozatok szerzői jogi védelem alatt állnak. A Bosch írásbeli engedélye nélkül tilos ezen válaszok és nyilatkozatok sokszorosítása, másolása, tárolása vagy visszakeresése, vagy felhasználása bármely más Language Control Services-ben vagy szakértői rendszerben.

9. cikk – Frissítések

A Bosch szoftverfrissítéseket („Frissítések”) végezhet az EasyControl Firmware-ben és az EasyControl App-ban, az EasyControl weboldalán az EasyControl szolgáltatások és kiegészítőkön termék- és szolgáltatásfejlesztések elvégzésére. Az ilyen frissítések csak olyan frissítésekre korlátozódnak, amelyek objektív módon nem jelentenek hátrányt a szerződés megkötésekor elfogadott szolgáltatások tekintetében, melyek nem térnek el jelentősen a megállapodott szolgáltatásoktól, pl. hibajavítások, használhatóság, stabilitás és teljesítmény javítások, szolgáltatások frissítése stb.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Bosch automatikusan telepítheti a frissítéseket előzetes értesítés nélkül és az Ügyfél előzetes engedélye nélkül.

Abban az esetben, ha a frissítések nem lehetségesek, a Bosch nem tudja biztosítani az EasyControl, az EasyControl App, az EasyControl webhely és az EasyControl szolgáltatások valamint kiegészítők megfelelő használatát vagy teljes funkcionalitását.

Az átfogóbb Frissítések esetén erről az Ügyfél előzetesen értesítést kap, és a telepítéshez történő hozzájárulása bekérésre kerül. Ha az Ügyfél megtagadja a hozzájárulást, nem lesz frissítés és lehetséges, hogy a rendszer lelassul, esetleg teljesen le kell állítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha szükség van az alkalmazás és/vagy az eszközszoftver módosítására olyan harmadik féltől származó változások miatt, akiktől a Bosch előzetes szolgáltatásokat szerzett be, vagy akik jelentős piaci újításokat vezettek be.

10. cikk – A Feltételek módosítása

A Bosch bármikor módosíthatja és/vagy kiegészítheti a jelen Feltételeket és megállapíthat az Ügyfélre vonatkozó új verziót a változásra vonatkozó, az EasyControl Appban elhelyezett értesítéssel.

Ha az Ügyfél elfogadja a Feltételek változásait, azt úgy kell tekinteni, hogy a Felek a változásokban érvényesen megállapodtak.

Tiltakozás esetén a Bosch fenntartja a jogot a felhasználási jogviszony megszüntetésére. A változásra vonatkozó értesítés kitér az Ügyfél tiltakozási jogára és annak következményeire.

A változásra vonatkozó értesítést közzé kell tenni az EasyControl Appban és a megváltozott Feltételeket közzé kell tenni az EasyControl Appban és Weboldalon.

11. cikk – Megszűnés

A Feltételek hatályban maradnak azon időtartam alatt, amíg az Ügyfél hozzáfér az EasyControlhoz és a kapcsolódó Tartozékokhoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz vagy használja azokat, vagy amíg a szolgáltatások megszűnnek vagy azokat a Bosch felfüggeszti.

A Bosch felmondhatja vagy felfüggesztheti az Ügyfél hozzáférési vagy használati jogait, ha az Ügyfél megsérti a Feltételeket.

Felmondás esetén az Ügyfél köteles megszüntetni a Tartozékokhoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát.

A Bosch ésszerű felmondási idővel bármikor felmondhatja a Tartozékokhoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát.

12. cikk – Felelősség. A felhasználási jog és hozzáférés korlátozása

Az EasyControl és annak Tartozékainak, az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és az EasyControl Szolgáltatások működése számos környezeti tényezőtől függ (pl. harmadik felek termékei vagy szolgáltatásai, internet-hozzáférés, Wi-Fi hálózati vagy más kommunikációs rendszerek és hálózatok megfelelő működése), amelyek a Bosch felelősségi körén kívül esnek,így azok használatát nem valós idejű kritikus alkalmazásokra szánták. Ezért az EasyControlt és annak Tartozékait, az EasyControl Appot, az EasyControl Weboldalt és az EasyControl Szolgáltatásokat a funkcionalitásuk folyamatosságára vagy minőségi jellemzőire vonatkozó szavatosság nélkül szállítják.

A Bosch nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért (pl. adatok), amit az EasyControlhoz és annak Tartozékaihoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz, illetve ezek felől való hozzáférés hibája és/vagy késedelme és/vagy hiánya okoz.

Az EasyControlhoz és annak Tartozékaihoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való hozzáférés átmenetileg korlátozható vagy késleltethető többek között karbantartás, javítás vagy biztonsági bővítések szükségessége esetén. Ilyen helyzetekben az Ügyfél nem jogosult kárának megtérítésére. A Bosch nem nyújt semmilyen üzemidő garanciát.

A Bosch semmilyen körülmények között sem felel az üzleti, következményi és/vagy közvetett károkért, ideértve többek között az Ügyfél oldalán felmerült elmaradt nyereséget vagy bevételt, az elmaradt haszont és a nem vagyoni kárt. A Bosch továbbá nem felelős semmilyen olyan kárért, ami az Ügyfél vagy az általa igénybe vett harmadik fél cselekményének vagy mulasztásának tudható be.

Az előzőeket nem érintve, a Bosch felelőssége minden esetben korlátozott a termék eredeti ára vagy – ha az alacsonyabb – a Bosch felelősségbiztosítása által fedezett és az adott ügyben kifizetett összeg erejéig.

Ez a kikötés nem érinti a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) termékfelelősségi szabályai alapján fennálló igényeket.

Ezen felül a Bosch nem felel az Ügyfél által elszenvedett olyan kárért, ami az alábbiak következménye:

  • Az ügyfél nem a jellegének és rendeltetési céljának megfelelően használta az EasyControlt és annak vonatkozó Tartozékait, az EasyControl Appot, az EasyControl Weboldalt és az EasyControl Szolgáltatásokat;
  • Az Ügyfél nem tartja be az EasyControl Appal és az EasyControl Weboldallal együtt adott gyorstelepítési útmutató és kezelési utasítás szabályait, és az azokban elérhető egyéb utasításokat;
  • Az Ügyfél vagy bármilyen más, a Boschtól eltérő fél vagy a Bosch által igénybe vett harmadik személy változtatást, javítást, áthelyezést és/vagy ellenőrzést végez az EasyControlon és a Tartozékokon;
  • Az Ügyfél kárt okoz a digitálisan vagy elektromágnesesen tárolt vagy továbbított adatok elveszése, megcsonkítása vagy használhatatlansága révén;
  • Az Ügyfél – a legszélesebb értelemben – kárt okoz, amikor telepíti vagy használja az EasyControlt és a Tartozékokat, kivéve, ha az ilyen kárt a Bosch vagy a Bosch kapcsolt vállalkozása mint harmadik fél súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozta.
  • Ha az Ügyfél vagy bármilyen más fél rövidzárlat, vízkár, villámcsapás, tűz/füstkár, áramkimaradás, távközlési kapcsolatos zavara vagy bármilyen más ok miatt okoz kárt, az nem róható fel a Boschnak és nem a Bosch kockázatára történik.

13. cikk – Szellemi tulajdon

Az EasyControlban és annak Tartozékaiban, az EasyControl Appban, az EasyControl Weboldalban és az EasyControl Szolgáltatásokban meglevő minden szellemi tulajdonhoz fűződő jog (beleértve a szerzői jogot, a szoftverjogokat, az adatbázis jogokat, szabadalmakat, know-how-t, az alapul szolgáló algoritmusokat, védjegyeket, logókat, márkaneveket és más kereskedelmi azonosítókat, és a többi hasonló jogot, beleértve a lajstromozást, a kérelmeket, a megújításokat az egész világra) a Boscht illeti. Ugyanez vonatkozik az EasyControl bármilyen változtatására vagy származékos termékére.

Az EasyControl Alkalmazások bizonyos részei nyílt forráskódú szoftvert tartalmaznak, amelyek harmadik felek tulajdonában állhatnak („Nyílt Forráskódú Szoftver”). A Nyílt Forráskódú Szoftverek használatára azon feltételek irányadók, amelyek alapján a Nyílt Forráskódú Szoftvert elérhetővé tették. A jelen Feltételek nem vonatkoznak a Nyílt Forráskódú Szoftverek használatára.

14. cikk – Személyes adatok

A Bosch adatvédelmi nyilatkozata betekintés céljából elérhető az EasyControl Appban és Weboldalon, és vonatkozik a jelen Feltételekre is. Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy a Bosch hogyan kezeli az Ügyféladatokat az EasyControlban és a kapcsolódó Tartozékokban, az EasyControl Appban, az EasyControl Weboldalon és az EasyControl Szolgáltatásokban.

Az EasyControlhoz és a kapcsolódó Tartozékokhoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel vagy azok használatával az Ügyfél elfogadja a Bosch adatvédelmi nyilatkozatát.

Ellentmondás esetén a Feltételek elsőbbséget élveznek a Bosch adatvédelmi nyilatkozatával szemben.

15. cikk – Panaszok és ügyfélszolgálat

A Feltételeket, az EasyControlt, a Tartozékokat, az EasyControl Appot, az EasyControl Weboldalt és az EasyControl Szolgáltatásokat érintő kérdések tekintetében a kapcsolattartási információ elérhető az EasyControl Appban és a Weboldalon.

Ha az Ügyfél egy fogyasztó, jogosult igényt benyújtani az Európai Bizottság Online Vitarendezési Oldalán ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/ ) keresztül. Azonban a Bosch nem vesz részt az ilyen igénnyel kapcsolatos panaszkezelésben vitarendezési testületen keresztül.

Az Ügyfélnek figyelembe kell vennie, hogy a Bosch az EasyControlhoz, a kapcsolódó Tartozékokhoz, az EasyControl Apphoz, az EasyControl Weboldalhoz és az EasyControl Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatos kérdések, üzemzavarok és/vagy problémák tekintetében tud támogatást biztosítani. Kizárt minden olyan más termék, amelyeket nem a Bosch bocsát rendelkezésre, pl. fűtőberendezések (amennyiben nem a Bosch szállítja), Harmadik Fél Termékek vagy harmadik fél által biztosított szolgáltatások. (pl. internetszolgáltató által végzett adatszolgáltatás).

A támogatási szolgáltatás többletköltségeket okozhat az Ügyfélnek. A többletköltségekre vonatkozó információ megtalálható az EasyControl Weboldalon.

16. cikk – Alkalmazandó jog és bírósági kikötés

Amennyiben a helyben kötelező jog mást nem ír elő, a jelen Feltételekre, valamint a Bosch és az Ügyfél közötti összes kötelezettségvállalásra a holland jogot kell alkalmazni, kivéve a Holland Polgári Törvénykönyvet. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG: Bécs, 1980. április 11.) alkalmazása kifejezetten ki van zárva.

Ha az Ügyfél gazdasági társaság, a jelen Feltételekből vagy az EasyControl App, az EasyControl Weboldal és/vagy az EasyControl Szolgáltatások használatából eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát kizárólag Németország illetékes bíróságához lehet benyújtani. Azonban a Bosch fenntartja a jogot arra, hogy a jogvitát az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítsa meg.