atspaudas

Atsakingas už UAB „Robert Bosch“ interneto puslapius

Pavadinimas ir adresas

Robert Bosch UAB;

Ateities pl. 79A, LT-52104

Kaunas, Lietuva

Valdybos narys

Kaspars Kalviškis

Telefono numeris

+370 37713350

E-mail

rblt@lv.bosch.com

Registracijos numeris

111761933

PVM mokėtojo kodas

LT117619314