Teisinis pranešimas

„Bosh“ „EasyControl“ sąlygos ir terminai

Atnaujinta: 2019/10

Tai yra „EasyControl“ taisyklės ir sąlygos („Taisyklės“).

1 straipsnis. Apibrėžimai

„Bosch Thermotechnik GmbH“ („Bosch“) teikia: programinę įrangą, kurią galima atsisiųsti į Kliento išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar išmanųjį laikrodį („EasyControl“ programėlė“), interneto portalą su išsamia informacija apie „EasyControl“ gaminius, įskaitant vartotojo vadovus ir vaizdo įrašus („EasyControl“ interneto svetainė“), paslaugas, pasiekiamas per „EasyControl“ programą ir „EasyControl“ interneto svetainę („EasyControl“ paslaugos“), skirtas naudoti su išmaniuoju „Bosch“ termostatu („EasyControl“), kurio dabartinę versiją sudaro įrenginys („Gaminys“) ir jau įdiegta programinė įranga („EasyControl“ programinė įranga“).

„EasyControl“ yra išmanus termostatas su įvairiomis funkcijomis, kuriomis Klientas gali valdyti šildymo, vėdinimo ir klimato sistemą („HVAC sistema“), taip pat peržiūrėti ir valdyti sistemos energijos suvartojimo lygį.

Sąvoka „Klientas“ šiose Taisyklėse reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, kuris turi prieigą arba naudoja „EasyControl“ ir su juo susijusias „EasyControl“ programą, interneto svetainę ir paslaugas.

Sąvoka „Priedai“ šiose Taisyklėse reiškia gaminius, kuriuos galima prijungti ir valdyti naudojant „EasyControl“. Priedai apima „Bosch“ siūlomus gaminius.

Sąvoka „Trečiųjų šalių gaminiai“ šiose Taisyklėse yra susijusi su trečiųjų šalių siūlomais gaminiais ar paslaugomis, kurias galima prijungti ir valdyti naudojant „EasyControl“. „Bosch“ nesiūlo Trečiųjų šalių gaminių.

Sąvoka „Prisijungimo prie „EasyControl“ informacija“ šiose Taisyklėse yra susijusi su prisijungimo informacija, kuri būtina „EasyControl“ paslaugoms ar Trečiųjų šalių gaminiams prijungti prie „EasyControl“.

Terminas „Language Control“ paslaugos“ šiose Taisyklėse yra taikomas įrenginiams ir „Bosch Thermotechnik“ gaminių valdymo programinei įrangai, naudojant balso asistentus, pranešimų mainų paslaugas ir panašius sprendimus, kurie siūlomi „Bosch Thermotechnik“ reguliatoriams, termostatams ir šildytuvams reguliuoti.

2 straipsnis. Taikymas

Prisijungdamas prie „EasyControl“ programos, svetainės ir (arba) paslaugų ar jomis naudodamasis, Klientas sutinka laikytis šių Taisyklių. Jei Klientas nesutiks su Taisyklėmis, jis negalės naudoti „EasyControl“ kartu su „EasyControl“ priedais, programa, interneto svetaine, paslaugomis ir Trečiųjų šalių gaminiais.

Prieš prisijungdamas prie „EasyControl“, Klientas sutinka atidaryti vartotojo sąskaitą („Bosch sąskaitą“) „EasyControl“ programoje ar interneto svetainėje bei pateikti išsamią ir teisingą informaciją, kaip reikalaujama registruojantis. Jei naudojimo metu tokia informacija pasikeičia, Klientas įsipareigoja nedelsdamas atlikti pakeitimus. „Bosch“ tvarko ir prižiūri „Bosch“ sąskaitą.

Priedams ir Trečiųjų šalių gaminiams gali būti taikomos papildomos taisyklės ir sąlygos, kurios apima specialias sąlygas, susijusias su atitinkamais Priedais ir Trečiųjų šalių gaminiais.

Vieno ar kelių šių Taisyklių negaliojimas neturi įtakos kitų straipsnių galiojimui.

3 straipsnis. Naudojimo ir prieigos teisės

„Bosch“ suteikia Klientui paprastas, neperleidžiamas prieigos prie „EasyControl“ ir naudojimo teises bei su „EasyControl“ susijusių priedų, programų, svetainių ir paslaugų (be sublicencijų) prieigos ir naudojimo teises. „Bosch“ pasilieka „EasyControl“ programos, interneto svetainės ir paslaugų nuosavybės teises. Draudžiama naudoti „EasyControl“ programą, svetainę ar paslaugas kitais, nei numatyta, tikslais (įskaitant duomenų rinkimą ir kitokį duomenų tvarkymą, trečiųjų šalių paslaugų teikimą), nebent „Bosch“ yra nurodęs kitaip.

Klientas įsipareigoja nepalaikyti ir nepadėti atlikti „EasyControl“ ir susijusių „EasyControl“ priedų, programos, interneto svetainės ir paslaugų rekonstravimo, dekompiliavimo, modifikavimo ar įsigijimo išvestinių produktų ar funkcijų.

Klientas įsipareigoja užtikrinti įrangos ir aplinkos konfigūracijas (operacinę sistemą, suderinamas sistemas ir išmaniuosius įrenginius, prieigą prie interneto ir prieinamumą per nuolatinį ir stabilų „Wi-Fi“ ir kt.), kad būtų galima naudoti „EasyControl“ ir susijusius „EasyControl“ priedus, interneto svetaines ir paslaugas pagal „Bosch“ instrukcijas ir turimą informaciją, esančią „EasyControl“ interneto svetainėje ir „EasyControl“ vartotojo vadove.

Neapribojant privatumo nuostatų ir tiek, kiek „Bosch“ nepriklauso Kliento duomenys, kiekvienas Klientas suteikia „Bosch“ automatinę ir tolesnėmis taisyklėmis nevaržomą, paprastą, nemokamą, tarptautinę, perleidžiamą teisę be autorinio mokesčio bet kokiais tikslais naudoti visus duomenis ar kitus elementus, kuriuos sukūrė ar naudoja „EasyControl“, „EasyControl“ priedai, programa, interneto svetainė ir paslaugos. Tiek, kiek tokie duomenys yra asmens duomenys, „Bosch“ tokius duomenis tvarkys tik laikydamasi duomenų apsaugos įstatymų nuostatų ir atsižvelgdama į šiame kontekste Kliento patvirtinto sutikimo. Išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą „Bosch“ galite rasti mūsų privatumo taisyklėse.

„EasyControl“ pardavimo prieinamumas, palaikymas ir prieiga prie „EasyControl“ priedų, programos, interneto svetainės ir paslaugų užtikrinama „EasyControl“ svetainėje internete nurodytose šalyse („Šalys“). Klientas sutinka, kad prieiga ir naudojimasis „EasyControl“ ir „EasyControl“ priedais, programomis, interneto svetainėmis ir paslaugomis gali būti neprieinami arba ribojami už Šalių ribų. Klientas yra atsakingas už atitiktį šalies, kurioje prisijungiama arba naudojama „EasyControl“ ir „EasyControl“ priedai, programa, interneto svetainė ir paslaugos, taikomiems įstatymams.

„Bosch“ neatsako už jokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl prieigos prie „EasyControl“ ir „EasyControl“ priedų, programų, interneto svetainių ir paslaugų ar jomis naudojantis už Šalių ribų.

Klientas turi atlyginti „Bosch“ nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio šių Taisyklių pažeidimo.

4 straipsnis. Sistemos reikalavimai

Klientas atsako už tai, kad visi sistemos reikalavimai pagal „EasyControl“ vartotojo vadovą ir „EasyControl“ priedus, programėlę, interneto svetainę ir paslaugas būtų prieinami ir tinkamai įdiegti. Be kita ko, „EasyControl“ įdiegimo vietoje turi būti plačiajuosčio interneto ryšio jungtis su pakankamu juostos pločiu bei veikiantis „Wi-Fi“ tinklas.

Klientas patvirtina, kad yra prieinamas ir su visais sistemos reikalavimais suderinamas mobilusis įrenginys teisingam „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų prisijungimui ir naudojimui. Kai kurioms „EasyControl“ paslaugoms gali reikėti prieigos prie papildomų mobiliojo prietaiso funkcijų (pvz., GPS vietos „EasyControl“ paslaugos geografinei vietai nustatyti ir kt.). Šie reikalavimai yra aprašyti ir prieinami „EasyControl“ interneto svetainėje.

5 straipsnis. Energijos ekonomija

„EasyControl“ ir „EasyControl“ programėlės surinkti duomenys apie įrenginio kuro sąnaudas (dujas, skystą kurą ...) ir (arba) elektros energijos suvartojimą yra skirti tik rodmenims, ir jokiu būdu nepateikia „Bosch“. Faktinis dujų ir elektros suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo Kliento ir aplinkos. Jokių teisių negalima nustatyti iš galimų nukrypimų (tiek viršijant, tiek nepasiekiant ribos).

Klientas nenaudos suvartojimo duomenų, kuriuos galima rasti „EasyControl“ ir „EasyControl“ prieduose, programėlėje, interneto svetainėje ir paslaugose, energijos tiekėjo ar tinklo administratoriaus sąskaitoms už energiją ginčyti arba kaip alternatyvą energijos skaitiklio matavimams.

Galimas energijos sutaupymas naudojant „EasyControl“ ar „EasyControl“ priedus, programėles, interneto svetaines ir paslaugas priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių, dėl kurių „Bosch“ neprisiima jokios atsakomybės. Klientas įsipareigoja nereikalauti iš „Bosch“ jokios kompensacijos, jei nepasiekiami tikėtini sutaupymai.

6 straipsnis. Atsakomybė už prieigą

Klientas privalo užtikrinti, kad tik Klientas ir (arba) Kliento įgalioti asmenys galėtų pasiekti ir (arba) naudoti „EasyControl“ ir susijusius „EasyControl“ priedus, programėlę ir paslaugas. Klientas privalo užtikrinti „EasyControl“ prisijungimo informacijos konfidencialumą. Jei kyla abejonių, kad pašaliniai tretieji asmenys gavo ar gaus „EasyControl“ prisijungimo informaciją, arba jei Klientas yra informuotas apie bet kokią kitą nelegalią, neteisingą, neteisėtą ar kitokią nesankcionuotą prieigą ar naudojimąsi „EasyControl“ ir susijusiais „EasyControl“ priedais, programėle, interneto svetainėmis ar paslaugomis, nedelsiant būtina informuoti „Bosch“. „Bosch“ kontaktinę informaciją galima rasti „EasyControl“ interneto svetainėje.

Klientas yra visiškai atsakingas už „EasyControl“ ir susijusių „EasyControl“ priedų, programėlės ar paslaugų naudojimą ir (arba) kitus veiksmus, atliekamus naudojant „EasyControl“ prisijungimo informacija.

Klientas yra atsakingas už bet kokius nuostolius, susijusius su neteisėtu trečiųjų šalių naudojimusi, išskyrus atvejus, kai Klientas nėra kaltas.

7 straipsnis. Trečiųjų šalių gaminiai

„Bosch“ gali suteikti Klientui galimybę prijungti „EasyControl“ prie vieno ar kelių Trečiųjų šalių gaminių, kurie nepriklauso ir kurių nevaldo „Bosch“. Trečiųjų šalių gaminių naudojimą reglamentuoja šios pusės paslaugų teikimo sąlygos arba privatumo politika. Prieš prijungiant prie „EasyControl“, „Bosch“ ragina Klientą perskaityti Taisykles ir nuostatas bei privatumo politiką, susijusią su Trečiųjų šalių gaminių naudojimu.

Klientas gali nuspręsti sujungti „EasyControl“ su vienu ar daugiau Trečiųjų šalių gaminių, taip pat gali tokią jungtį bet kada atšaukti. Atšaukus prieigą, nebus įmanoma naudoti Trečiųjų šalių gaminių su „EasyControl“, „EasyControl“ programėle ir paslaugomis.

Klientas sutinka pasidalinti reikiamais duomenimis ryšiui tarp „EasyControl“ ir Trečiųjų šalių gaminių sukurti. Šie duomenys gali apimti Kliento asmeninius duomenis ir „EasyControl“ prisijungimo informaciją.

Pasidalinus aukščiau minėta informacija su trečiąja šalimi, jai bus taikoma trečiosios šalies privatumo politika ir nebebus taikoma „Bosch“ privatumo nuostatos.

Klientas sutinka, kad „Bosch“ neprisiima jokių garantijų dėl Trečiųjų šalių gaminių naudojimo kartu su „EasyControl“ ir su juo susijusiais „EasyControl“ priedais, programėle, interneto svetaine ir paslaugomis. Trečiųjų šalių gaminių naudojimas yra paties Kliento atsakomybė ir rizika, ir jam taikomos nuostatos, kurias naudoja atitinkamos trečiosios šalys. „Bosch“ neatsako už Trečiųjų šalių gaminių naudojimą, todėl jokia atsakomybė už žalą, atsirandančią dėl Trečiųjų šalių gaminių naudojimo, netaikoma.

Jei „Bosch“ neteikia atitinkamo gaminio palaikymo, Klientas turi tiesiogiai susisiekti su Trečiosios šalies gaminio tiekėju visais klausimais dėl Trečiųjų šalių gaminio ar jo veikimo.

8 straipsnis. „Language Control“ paslaugos

„Language Control“ paslaugos leidžia klientui atlikti svarbiausias šildymo valdymo sistemos funkcijas paprastomis balso komandomis ar pranešimais, todėl funkcijų diapazonas priklauso nuo atitinkamos „Language Control“ paslaugos. Įdiegdamas arba užregistruodamas atitinkamą „Language Control“ paslaugą ir prijungdamas šią „Language Control“ paslaugą prie„Easy Control“, klientas sutinka su šiomis sąlygomis. Jei klientas su šiomis sąlygomis nesutinka, jis negali naudoti atitinkamos „Language Control“ paslaugos.

Remiantis šiomis sąlygomis, atitinkamos „Language Control“ paslaugos suteikiamos „Easy Control“ naudojimo laikotarpiui, ir bet kuri šalis gali nutraukti naudojimą bet kuriuo metu, iš anksto neįspėjusi. Klientas gali nutraukti „Language Control“ paslaugos naudojimą pašalindamas arba atjungdamas atitinkamą „Language Control“ paslaugą. Nutraukus „Language Control“ paslaugą, naudoti atitinkamą „Language Control“ paslaugą nebėra įmanoma. Visos kitos paslaugos, kurios teikiamos remiantis šiomis taisyklėmis, lieka nepakitusios.

Šiai „Language Control“ paslaugai nėra užtikrinama nuolatinė prieiga ar konkretus reakcijos laikas ar veiksmai, net jei „Bosch“ siekia užtikrinti kiek įmanoma nuolatinę prieigą. Nėra garantijos, kad prieiga prie atitinkamos „Language Control“ paslaugos ar jos naudojimas nebus su pertraukomis ar trikdžiais dėl techninės priežiūros, tolesnio tobulinimo ar kitų sutrikimų.

Kliento naudojimo teisės apsiriboja prieiga prie atitinkamos „Language Control“ paslaugos, taip pat jos naudojimu pagal šias sąlygas.

Draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, kurie galėtų trukdyti atitinkamos „Language Control“ ir susijusių paslaugų veikimui, ypač pernelyg perkrauti mūsų IT sistemas. Kliento turinys negali pažeisti taikomų įstatymų ar etikos normų Be to, klientas leidžia operatoriui keisti savo turinį, jei jis pažeidžia aukščiau minėtas taisykles arba gali pakenkti operatoriui ar trečiajai šaliai. Kitų „Language Control“ paslaugų komunikavimas su atitinkama „Language Control“ paslauga yra draudžiamas. Dėl bet kokių draudžiamų veiksmų klientui nedelsiant gali būti uždrausta naudotis bet kokia „Language Control“ paslauga. Jei klientas sužino apie bet kokį neteisėtą, interesus, sutartį pažeidžiantį ar kitokį neteisėtą „Language Control“ paslaugų naudojimą, jis gali susisiekti su „Bosch Thermotechnik GmbH“ ir pranešti apie tokį neteisėtą naudojimą.

Kol klientas komunikuoja su „Language Control“ paslauga, „Language Control“ paslauga išsaugo kliento įvestus ar perduotus pranešimus. „Bosch Thermotechnik GmbH“ naudoja šiuos pranešimus „Language Control“ paslaugai gerinti.

„Language Control“ paslaugos pateikti atsakymai ir pranešimai yra saugomi autorių teisių. Šiuos pranešimus draudžiama dauginti, kopijuoti, saugoti ar išgauti, taip pat naudoti bet kurioje kitoje „Language Control“ paslaugoje ar ekspertų sistemoje be rašytinio „Bosch“ sutikimo.

9 straipsnis. Atnaujinimai

Siekdama tobulinti produktus ir paslaugas, „Bosch“ gali atlikti „EasyControl“ programinės įrangos ir „EasyControl“ programėlės, „EasyControl“ interneto svetainės ir „EasyControl“ paslaugų bei priedų atnaujinimus. Tai susiję tik su tais atnaujinimais, kurie objektyviai nesukuria nepalankių sąlygų paslaugų, dėl kurių buvo susitarta sutarties sudarymo momentu, atžvilgiu ir kurie iš esmės nesiskiria nuo suderintųjų paslaugų, pavyzdžiui, klaidų taisymai, naudojimo, stabilumo ir našumo pataisos, funkcijų atnaujinimai ir t.t.

Klientas sutinka, kad „Bosch“ be išankstinio įspėjimo ir kliento leidimo automatiškai įdiegtų atnaujinimus.

Jei tokie atnaujinimai neįmanomi, „Bosch“ negali užtikrinti tinkamo „EasyControl“ ir „EasyControl“ programėlės, „EasyControl“ svetainės, „EasyControl“ paslaugų ir priedų naudojimo ir visiško funkcionalumo.

Didesnės apimties atnaujinimų atveju klientas gaus pranešimą ir prašymą duoti sutikimą. Jei klientas atsisako duoti sutikimą, atnaujinimas nebus įvykdytas, ir gali būti, kad sistemos veikimas gali sutrikti arba visiškai nutrūkti. Ši nuostata atitinkamai taikoma, jei reikia keisti taikomąją ir (arba) prietaiso programinę įrangą dėl trečiųjų šalių techninių taisyklių pasikeitimų – tų šalių, iš kurių „Bosch“ gauna išankstines paslaugas arba dėl svarbių techninių naujovių rinkoje.

10 straipsnis. Sąlygų pakeitimai

„Bosch“ gali bet kada pakeisti ir (arba) papildyti šias Taisykles ir paskelbti naują Klientui taikomą versiją pranešdama apie „EasyControl“ programėlės pakeitimus.

Jei Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais, pakeitimai laikomi galiojančiais.

Prieštaravimų atveju „Bosch“ pasilieka teisę nutraukti naudojimo teisės santykius. Pranešime apie pakeitimus nurodoma Kliento teisė užginčyti ir to padariniai.

Pranešimas apie pakeitimus bus paskelbtas „EasyControl“ programėlėje, o pakeistos Taisyklės bus paskelbtos „EasyControl“ programėlėje ir interneto svetainėje.

11 straipsnis. Nutraukimas

Šios Taisyklės galioja, kai Klientas prisijungia ar naudojasi „EasyControl“ ir susijusiais „EasyControl“ priedais, programėle, interneto svetaine ir paslaugomis arba tol, kol „Bosch“ nutraukia ar sustabdo paslaugą.

Pažeidus Taisykles, „Bosch“ gali nutraukti arba sustabdyti Kliento prieigos ar naudojimo teises.

Nutraukus sutartį, Klientas nustoja naudotis prieiga prie Priedų, „EasyControl“ programėlės, interneto svetainės ir paslaugų ir nutraukia jų naudojimą.

„Bosch“ gali bet kuriuo metu, laikydamasi protingo įspėjimo termino, sustabdyti prieigą prie „EasyControl“ programėlės, interneto svetainės ir paslaugų bei naudojimąsi.

12 straipsnis. Atsakomybė ir naudojimo bei prieigos teisių apribojimai

„EasyControl“ ir „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų veikimas priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių (pavyzdžiui, trečiųjų šalių gaminiai ar paslaugos, interneto prieiga, tinkamas „Wi-Fi“ ar kitų ryšių sistemų bei tinklų veikimas), už kuriuos „Bosch“ neatsako, ir todėl jų naudojimas nėra skirtas nuo realiojo laiko priklausančių taikymų. Todėl „EasyControl“ ir „EasyControl“ priedai, programėlė, interneto svetainė ir paslaugos teikiami negarantuojant jų funkcionalumo tęstinumo ar kokybės.

„Bosch“ neatsako už jokią žalą ar nuostolius (pvz., duomenų praradimą), kuriuos sukėlė „EasyControl“ ir „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų trikdžiai ir (arba) vėlavimai ir (arba) nepasiekiamumas.

Prieiga prie „EasyControl“ ir „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų gali būti laikinai apribota arba atidėta, be kita ko, dėl priežiūros, remonto ar saugos patobulinimų. Tokiais atvejais Klientas negali gauti jokios kompensacijos. „Bosch“ nesuteikia darbo laiko garantijos.

Jokiomis aplinkybėmis „Bosch“ neatsako už Kliento verslo nuostolius, išvestinius ir (arba) netiesioginius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokius pelno nuostolius, apyvartos nuostolius ar nematerialinius nuostolius. „Bosch“ neatsako už jokius gedimus, kurie gali būti siejami su bet kokiais Kliento ar Kliento įtrauktų trečiųjų asmenų atliktais ar klaidingas veiksmais.

Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, „Bosch“ atsakomybė visada apribojama pradine gaminio įsigijimo kaina arba, jei ji yra mažesnė, „Bosch“ civilinės atsakomybės draudimo suma ir konkrečiu atveju sumokėta suma.

Tai neturi įtakos atsakomybės už gaminio kokybę pagal įstatymus.

Be to, „Bosch“ neatsako už Klientui padarytus nuostolius, jei tokia žala atsirado:

  • nenaudojant „EasyControl“ ir susijusių „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų pagal jų esmę ir numatytą naudojimą;
  • nepaisant greito įdiegimo instrukcijos ir pateiktų naudojimo nurodymų bei kitų instrukcijų, kurios yra „EasyControl“ programėlėje bei interneto svetainėje;
  • dėl Kliento ar bet kurios kitos šalies, kuri nėra „Bosch“, arba trečiųjų asmenų, kuriuos pasitelkė „Bosch“, atliktų „EasyControl“ ir Priedų pakeitimų, remonto, perkėlimo ir (arba) patikrinimų;
  • Nuostolių Klientui pridarius dėl skaitmeniniu ar elektromagnetiniu būdu saugomų ar perduodamų duomenų praradimo, iškraipymo ar netinkamumo;
  • Nuostolių Klientui pridarius plačiąja prasme, įdiegiant ar naudojant „EasyControl“ ir Priedus, jei tik šio gedimo nepadaro „Bosch“ arba su „Bosch“ susijusio trečio asmens šiurkštus neatsargumas arba ketinimai.
  • Nuostolių Klientui ar bet kuriai kitai šaliai pridarant dėl trumpojo jungimo, vandens nutekėjimo, žaibo smūgio, gaisro (dūmų) pažeidimo, elektros energijos tiekimo sutrikimo, telekomunikacijų ryšio nutrūkimo ar dėl kurios kitos priežasties, dėl kurios „Bosch“ nėra kalta arba kurių rizika nėra susijusi su „Bosch“.

13 straipsnis. Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės „EasyControl“ ir „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų nuosavybės teisės (įskaitant autorių teises, programinės įrangos teises, duomenų bazių teises, patentus, praktinę patirtį, algoritmus, prekės ženklus, logotipus, prekės pavadinimus ir kitus komercinius identifikatorius bei kitas panašias teises, įskaitant registraciją, užklausas, atnaujinimus visame pasaulyje) priklauso „Bosch“. Tai taip pat taikoma visiems „EasyControl“ pakeitimams ar išvestiniams gaminiams.

Kai kuriuose „EasyControl“ programėlės komponentuose yra atvirojo kodo programinė įranga, kuri gali būti trečiosios šalies nuosavybė („Atviro kodo programinė įranga“). Atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą reglamentuoja nuostatos, pagal kurias Atvirojo kodo programinė įranga yra prieinama. Šios Taisyklės negalioja Atvirojo kodo programinės įrangos naudojimui.

14 straipsnis. Privatumas

„Bosch“ privatumo nuostatas galima peržiūrėti „EasyControl“ programėlėje ir interneto svetainėje, jos taip pat galioja šioms Taisyklėms. Privatumo nuostatoje paaiškinta, kaip „Bosch“ tvarko Kliento duomenis „EasyControl“ ir su susijusiuose „EasyControl“ prieduose, programėlėje, interneto svetainėje ir paslaugose.

Pasiekdamas arba naudodamas „EasyControl“ ir susijusius „EasyControl“ priedus, programėlę, interneto svetainę ir paslaugas, Klientas sutinka su „Bosch“ privatumo nuostatomis.

Kilus prieštaravimams, Taisyklės yra lemiamos „Bosch“ privatumo nuostatų atžvilgiu.

15 straipsnis. Skundai ir paslaugos

Jei kyla klausimų ar neaiškumų dėl Taisyklių, „EasyControl“, „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų, žr. kontaktinę informaciją „EasyControl“ programėlėje ir interneto svetainėje.

Jei Klientas yra vartotojas, jis (ji) turi teisę pateikti pretenziją naudodamasis Europos Komisijos vartotojų ginčų sprendimo internetu sistema https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Tačiau „Bosch“ nedalyvaus nagrinėjant tokius skundus per ginčų sprendimo įtaigą.

Klientas turi turėti omenyje, kad „Bosch“ gali teikti pagalbą dėl klausimų, veikimo trikdžių ir (arba) įvykių, susijusių su prieiga prie „EasyControl“ ir naudojimu bei su ja susijusių „EasyControl“ priedų, programėlės, interneto svetainės ir paslaugų naudojimu. Tai neapima visų kitų gaminių, kurių neteikia „Bosch“, pavyzdžiui, šildymo prietaisų (nebent juos teikia „Bosch“), Trečiųjų šalių gaminių ar paslaugų (pvz., duomenų paslaugų, kurias teikia interneto paslaugų teikėjas).

Pagalbos klientui paslauga gali sukelti papildomų išlaidų. Informaciją apie papildomas išlaidas galima rasti „EasyControl“ svetainėje internete.

16 straipsnis. Informacija apie vartotojų ginčų sprendimą trečiųjų teisme

„Bosch Thermotechnik GmbH“ nedalyvauja vartotojų ginčų sprendimo procesuose trečiųjų teismuose.

17 straipsnis. Įstatymai ir jurisdikcijos pasirinkimas

Šioms Taisyklėmis ir visiems „Bosch“ bei Kliento įsipareigojimams yra taikoma Vokietijos teisė, nebent vietiniai privalomi įstatymai nustato kitaip. Jungtinių Tautų organizacijos konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG Viena, 1980 m. balandžio 11 d.) vienareikšmiškai nėra taikoma.

Jei Klientas yra įmonė, visi ginčai, susiję su Taisyklėmis arba kylantys dėl šių Taisyklių, ar susiję su jomis ar „EasyControl“ programėle, interneto svetaine ir (arba) paslaugų naudojimu, turi būti pateikiami tik kompetentingam Štutgarto teismui. Tačiau „Bosch“ pasilieka teisę pateikti ginčus tame teisme, kurio jurisdikcijoje yra Kliento nuolatinės gyvenamoji vieta.