Teisinis pranešimas

„Bosh“ „EasyControl“ sąlygos ir terminai

Vėliausiai atnaujinta: (01.04.2018)

Tai yra „EasyControl“ įrenginio sąlygos ir terminai („Terminai“).

1 straipsnis – apibrėžimai

„Bosch Thermotechnik GmbH“ („Bosch“) teikia: programinę įrangą, kurią galima atsisiųsti į Kliento išmanųjį telefoną, planšetę arba išmanųjį laikrodį („EasyControl“ Programa“), tinklalapį, kuriame yra išsami informacija apie „EasyControl“ produktus, kurių tarpe yra mokomieji žinynai ir vaizdo įrašai („EasyControl“ Tinklalapis), paslaugas, prieinamas naudojant „EasyControl“ Programą ir „EasyControl“ Tinklalapį („EasyControl“ Paslaugos“), skirtas naudoti kartu su „Bosch“ išmaniuoju termostatu („EasyControl“), kuris yra dabartinės versijos ir kurį sudaro aparatinė įranga („Produktas“) ir iš anksto įdiegta programinė įranga („EasyControl“ programinė aparatinė įranga).

„EasyControl“ – tai išmanusis termostatas, kurių pagalba Klientas gali valdyti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemą („HVAC sistema“), taip pat peržiūrėti ir valdyti jos energijos sąnaudas.

Terminas „Klientas“ šiame dokumente žymi bet kurį asmenį arba organizaciją, kuri naudoja arba turi prieigą prie „EasyControl“ įrenginio ir su ja susijusios „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų.

Terminas „Priedai“ šiame dokumente žymi produktus, kuriuos galima prijungti ir naudoti kartu su „EasyControl“ prietaisu. Priedus sudaro „Bosch“ produktai.

Terminas „Trečiųjų Šalių Produktai“ šiame dokumente žymi paslaugas arba produktus, kuriuos tiekia trečioji šalis ir kuriuos galima prijungti ir naudoti kartu su „EasyControl“ prietaisu. „Trečiųjų Šalių Produktus“ tiekia ne „Bosch“ bendrovė.

Terminas „EasyControl Prisijungimo Duomenys“ šiame dokumente apibrėžia duomenis, reikalingus norint prijungti „EasyControl“ Paslaugas arba Trečiųjų Šalių Produktus prie „EasyControl“ prietaiso.

2 straipsnis – taikymas

Naudodamas arba turėdamas prieigą prie „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir (arba) „EasyControl“ Paslaugų, Klientas sutinka su Sąlygomis. Jeigu Klientas nesutinka su Sąlygomis, jis neturi teisės naudoti „EasyControl“ prietaisą kartu su Priedais, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapiu, „EasyControl“ Paslaugomis ir Trečiųjų Šalių Produktais.

Įsigijus „EasyControl“ prietaisą, jam taikomos „Bosch“ garantinės sąlygos (jas galite rasti „EasyControl“ Tinklalapyje www.bosch-easycontrol.com ), taip pat gali būti taikomos tam tikros pardavimo sąlygos.

Priedams ir Trečiųjų Šalių Produktams gali būti taikomos papildomos sąlygos ir terminai, aktualūs šių Priedų ir Trečiųjų Šalių Produktų naudojimui.

Vieno arba daugiau šių Sąlygų negaliojimas neatšaukia kitų sąlygų galiojimo.

3 straipsnis – naudojimo ir prieigos teisė

„Bosch“ suteikia Klientui neišimtinę, neperduodamą teisę turėti prieigą ir naudoti „EasyControl“ prietaisą ir su juo susijusius Priedus, „EasyControl“ Programą, „EasyControl“ Tinklalapį ir „EasyControl“ Paslaugas (be teisės perduoti licenciją kitai šaliai). „EasyControl“ Programa, Tinklalapis ir Paslaugos yra „Bosch“ bendrovės nuosavybė. Naudoti „EasyControl“ Programą, „EasyControl“ Tinklalapį ir Paslaugas ne pagal jų paskirtį (įskaitant duomenų rinkimą bei kitokį duomenų naudojimą, paslaugų teikimą trečiosioms šalims) draudžiama, nebent „Bosch“ bendrovė yra tam davusi aiškų sutikimą.

Klientui draudžiama padėti iš naujo atkurti, dekompiliuoti, modifikuoti arba kurti išvestinius produktus arba funkcionalumą, naudojantis „EasyControl“ prietaisu ir susijusiais Priedais, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapiu ir „EasyControl“ Paslaugomis.

Klientas turi užtikrinti, kad būtų prieinama tinkama aparatinės įrangos ir infrastruktūros konfigūracija (operacinė sistema, suderinamos sistemos ir išmanieji įrenginiai, belaidžio interneto prieiga ir ryšio pastovumas bei stabilumas, ir kt.), skirta naudoti su „EasyControl“ prietaisu ir susijusiais Priedais, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapiu bei „EasyControl“ Paslaugomis, kaip tai apibrėžia „Bosch“ bendrovė ir informacija, pateikta „EasyControl“ Tinklalapyje ir „EasyControl“ žinyne.

Be išankstinio nusistatymo privatumo sąlygų atžvilgiu ir tokiu mastu, kokiu Kliento duomenys nėra „Bosch“ nuosavybė, kiekvienas Klientas – automatiškai, be atskiro informavimo – suteikia „Bosch“ bendrovei neribotą, neišimtinę, nevaržomą, visame pasaulyje galiojančią, perduodamą ir nemokamą teisę naudoti visus duomenis ir kitus elementus, kuriuos sukūrė arba „EasyControl“ prietaisas, Priedai, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapis ir „EasyControl“ Paslaugos, naudoti bet kokiu tikslu.

„EasyControl“ prietaiso pardavimo, aptarnavimo ir prieigos prie jo Priedų, Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų prieinamumas galimas tik šalyse, nurodytose „EasyControl“ Tinklalapyje („Šalys“). Klientas sutinka, kad ne šiose Šalyse prieiga ir galimybė naudoti „EasyControl“ prietaisą ir jo priedus, „EasyControl“ Programą, „EasyControl“ Tinklalapį ir „EasyControl“ Paslaugas gali būti neprieinama arba ribota. Klientas yra atsakingas už galiojančių teisės aktų laikymąsi šalyje, kurioje yra prieinamas ir naudojamas „EasyControl“ prietaisas, jo Priedai, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapis ir „EasyControl“ Paslaugos.

„Bosch“ bendrovė nėra atsakinga už jokią žalą arba nuostolius, kylančius iš naudojimo arba prieigos prie „EasyControl“ prietaiso, jo Priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų ne vienoje iš Šalių.

Klientas atlygins „Bosch“ bendrovei bet kokius nuostolius, kylančius iš to fakto, kad Klientas nesilaikė šiose Sąlygose numatytų reikalavimų.

4 straipsnis – sistemos reikalavimai

Klientui atsakingas už tai, kad visi sistemos reikalavimai, nurodyti „EasyControl“ prietaiso žinyne ir jo Prieduose, „EasyControl“ Programoje, „EasyControl“ Tinklalapyje ir „EasyControl“ Paslaugose, būtų įgyvendinti ir tinkamai sukonfigūruoti. Tame tarpe užtikrinti, kad „EasyControl“ prietaiso montavimo vietoje būtų prieinamas plačiajuosčio interneto ryšys su pakankamu duomenų pralaidumu ir veikiančia belaidžio ryšio jungtimi į „EasyControl“ prietaisą.

Klientas turi užtikrinti, kad būtų prieinamas mobilusis įrenginys, atitinkantis sistemos reikalavimus ir suteikiantis tinkamą prieigą ir leidžiantis naudoti „EasyControl“ Priedus, „EasyControl“ Programą, Tinklalapį ir „EasyControl“ Paslaugas. Norint naudotis kai kurioms „EasyControl“ Paslaugomis, gali taip pat reikėti prieigos prie mobiliojo prietaiso papildomų funkcijų (pvz., GPS vietos nustatymo „EasyControl“ Paslaugų vietai nustatyti ir kt.). Šiuos reikalavimus galite rasti „EasyControl“ Tinklalapyje.

5 straipsnis – energijos sąnaudų stebėjimas

„EasyControl“ prietaiso ir „EasyControl“ Programos renkami duomenys apie įrenginio kuro (dujų, alyvos ir kt.) ir (arba) elektros sąnaudas yra tik orientaciniai; „Bosch“ jokiu būdu negarantuoja jų tikslumo. Tikrosios dujų ir elektros sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo Kliento ir aplinkos. Iš galimų nuokrypių (tiek daugiau, tiek mažiau) nesiranda jokios teisės.

Klientui nesuteikiama teisė naudoti šiuos duomenis apie sąnaudas, prieinamus iš „EasyControl“ prietaiso, jo Priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų ginčyti sąskaitas už energiją, gautas iš energijos tiekėjo arba tinklo administratoriaus, arba kaip alternatyvų būdų matuoti energijos sąnaudas.

Potencialiai mažesnės energijos sąnaudos, kylančios iš „EasyControl“ prietaiso, jo Priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų naudojimo, priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių, už kuriuos „Bosch“ gali būti neatsakinga. Klientas įsipareigoja neprašyti jokio tipo kompensacijos iš „Bosch“ tuo atveju, jeigu jo energijos sąnaudos nesumažėja kaip tikėtąsi.

6 straipsnis – atsakomybė už prieigą

Klientas privalo užtikrinti, kad tik Klientas ir (arba) Kliento įgalioti asmenys galėtų turėti prieigą ir (arba) naudoti „EasyControl“ prietaisą ir jo Priedus, „EasyControl“ Programą bei „EasyControl“ Paslaugas. Klientas visais atvejais turi užtikrinti „EasyControl“ prietaiso Prisijungimo Duomenų konfidencialumą. Jeigu nuogąstaujate, kad trečioji šalis galėjo gauti arba gaus „EasyControl“ Prisijungimo Duomenis, arba jeigu Klientas turi žinių apie kitokio tipo neteisėtą, netinkamą, sutartyje nenumatytą arba kitaip neautorizuotą prieigą arba naudoja „EasyControl“ ir jos Priedus, „EasyControl“ Programą, „EasyControl“ Tinklalapį arba „EasyControl“ Paslaugas, privalu nedelsiant informuoti „Bosch“ bendrovę. „Bosch“ kontaktų sąrašą rasite „EasyControl“ tinklalapyje.

Klientas prisiima visa atsakomybę už bet kokį „EasyControl“ prietaiso ir jo Priedų, „EasyControl“ Programos arba „EasyControl“ Paslaugų naudojimą ir (arba) kitą veiklą, atliekamą naudojant „EasyControl“ Prisijungimo Duomenis.

Klientas prisiima visą atsakomybę už bet kokią žalą, kylančią iš trečiųjų šalių neleistino naudojimo; išskyrus tada, kai tai nėra Kliento kaltė.

7 straipsnis – trečiųjų šalių produktai

„Bosch“ gali suteikti Klientui galimybę prijungti „EasyControl“ prie vieno ar daugiau Trečiųjų Šalių Produktų, kurie nėra „Bosch“ nuosavybėje ir kontrolėje. Informaciją, kaip Klientas gali naudoti Trečiųjų Šalių Produktus, galite rasti atitinkamos trečiosios šalies paslaugų teikimo sąlygų arba privatumo politikos dokumentuose. „Bosch“ ragina Klientą prieš prijungiant Trečiosios Šalies Produktą prie „EasyControl“ prietaiso perskaityti sąlygų bei terminų ir privatumo politikos dokumentus, apibrėžiančios to produkto naudojimo sąlygas.

Be to prieš prijungiant „EasyControl“ prietaisą prie vieno arba daugiau Trečiųjų Šalių Produktų, Klientas sutinka užregistruoti naudotojo paskyrą „EasyControl“ Programoje arba „EasyControl“ Tinklalapyje ir pateikti visą reikalingą informaciją, kurios prašoma registravimo procedūros metu. Jeigu tokia informacija naudojimo metu pasikeičia, Klientas turi nedelsiant atnaujinti šią informaciją. „Bosch“ Paskyrą tvarko ir aptarnauja „Bosch“ bendrovė.

Klientas gali bet kuriuo metu nuspręsti prijungti „EasyControl“ prietaisą prie vieno arba daugiau Trečiųjų Šalių Produktų ir gali bet kuriuo metu jį atjungti. Atšaukus prieigą, negalėsite naudoti Trečiųjų Šalių Produkto su „EasyControl“ prietaisu, „EasyControl“ Programa ir „EasyControl“ Paslaugomis.

Klientas sutinka dalintis reikalingais duomenimis, reikalingais norint prijungti „EasyControl“ prietaisą prie Trečiųjų Šalių Produktų. Tarp šių duomenų gali būti Kliento asmeninė informacija ir „EasyControl“ Prisijungimo Duomenys.

Atskleidus minėtą informaciją trečiajai šaliai, jai taikoma trečiosios šalies privatumo politika, „Bosch“ pareiškimas dėl privatumo jai nebetaikomas.

Klientas sutinka, kad „Bosch“ bendrovė neteikia jokių garantijų dėl Trečiųjų Šalių Produktų naudojimo su „EasyControl“ prietaisu ir jo Priedais, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapiu ir „EasyControl“ Paslaugomis. Už Trečiųjų Šalių Produktų naudojimą, kuriam taikomos trečiųjų šalių sąlygos, atsakingas pats Klientas. „Bosch“ neatsako už Kliento Trečiųjų Šalių Produktų naudojimą ir todėl nėra atsakinga už jokią žalą, kylančią iš Trečiųjų Šalių Produktų naudojimo.

Klientas, kilus klausimų dėl Trečiųjų Šalių produktų naudojimo arba atsiradus problemų, turi kreiptis į Trečiųjų Šalių Produktų tiekėją tiesiogiai – nebent „Bosch“ teikia konkretaus produkto aptarnavimo paslaugas.

8 straipsnis – naujinimai

„Bosch“ gali atlikti „EasyControl“ programinės-aparatinės įrangos, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio, „EasyControl“ Paslaugų naujinimus („Naujinimai“), siekiant tobulinti produktus ir paslaugas (taisyti klaidas, gerinti funkcionalumą, stabilumą, našumą ir kt.).

Klientas sutinka, kad „Bosch“ bendrovė gali diegti Naujinimus automatiškai be išankstinio Kliento persėjimo ir atskiro leidimo.

Jeigu nėra galimybės diegti Naujinimų, „Bosch“ bendrovė negali užtikrinti tinkamo arba viso „EasyControl“ prietaiso, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio, „EasyControl“ Paslaugų funkcionalumo.

9 straipsnis – Sąlygų ir terminų pakeitimai

„Bosch“ gali pakeisti ir (arba) papildyti šias Sąlygas ir terminus bet kuriuo metu ir pranešti Klientui apie jam taikomą naują versiją, apie tai įspėjus „EasyControl“ Programoje.

Jeigu Klientas sutinka su Sąlygų ir terminų pakeitimais, laikoma, kad jis su šiais pakeitimais sutinka.

Jeigu klientas su pakeitimais nesutinka, „Bosch“ pasilieka teisę nutraukti bendradarbiavimą. Pranešimuose apie pakeitimus minima Kliento teisė nesutikti su pakeitimais ir tokio nesutikimo padariniai.

Pranešimai apie pakeitimus skelbiami „EasyControl“ Programoje, o pakeistos Sąlygos ir terminai publikuojami „EasyControl“ Programoje ir Tinklalapyje.

10 straipsnis – nutraukimas

Sąlygos ir terminai galios visą laikotarpį, kol Klientas turės prieigą ir naudos „EasyControl“ prietaisą, jo Priedus, „EasyControl“ programą, „EasyControl“ Tinklalapį ir „EasyControl“ Paslaugas, arba iki kol „Bosch“ bendrovė nutrauks arba sustabdys paslaugas.

„Bosch“ gali nutraukti arba sustabdyti Kliento prieigos ir naudojimo teisę, jeigu Klientas pažeidė sutarties Sąlygų ir terminų reikalavimus.

Nutraukus paslaugų tiekimą, Klientas neteks prieigos prie ir negalės naudoti Priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų.

„Bosch“ bendrovė gali bet kada – suteikiant protingą laikotarpį nuo įspėjimo – sutabdyti prieigą prie „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio bei „EasyControl“ Paslaugų ir nutraukti jų naudojimą.

11 straipsnis – atsakomybė ir naudojimo bei prieigos teisių ribojimas

„EasyControl“ prietaiso ir jo priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų veikimas priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių (pvz., trečiųjų šalių produktų arba paslaugų, interneto prieigos, belaidžio tinklo arba kitų komunikacijos sistemų ir tinklų tinkamo funkcionavimo), kurie nėra „Bosch“ bendrovės atsakomybė, todėl minėtos technologijos nėra skirtos naudoti ten, kur itin svarbus tikralaikis veikimas. Todėl „EasyControl“ prietaisas ir jo Priedai, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapis ir „EasyControl“ Paslaugos teikiamos be garantijos dėl jų funkcijų stabilumo ir kokybės.

„Bosch“ nėra atsakinga už žalą arba nuostolius (pvz., prarastus duomenis), kylančius iš gedimų ir (arba) vėlyvos ir (arba) nesančios prieigos prie arba iš „EasyControl“ prietaiso ir jo Priedų, „EasyControl“ Programų, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų.

Prieiga prie „EasyControl“ prietaiso ir jo Priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų gali būti laikinai apribota arba atidėta, jeigu reikia atlikti techninio aptarnavimo, remonto arba saugumo atnaujinimų darbus, ir kt. Šiais atvejais Klientas neturi teisės į jokią kompensaciją. „Bosch“ neteikia jokių nepertraukiamo veikimo laiko garantijų.

„Bosch“ bendrovė jokiu atveju nelaikoma atsakinga Klientui už žalą įmonei, pasekminę ir (arba) netiesioginę žalą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, pelno ir pajamų netekimą, grąžos sumažėjimą ir nematerialią žalą. „Bosch“ bendrovė taip pat nelaikoma atsakinga už žalą, kylančią iš Kliento arba jį aptarnaujančios trečiosios šalies aplaidumo.

Nepažeidžiant pirmiau minėtų nuostatų, „Bosch“ atlygintina žala visais atvejais yra ne didesnė nei pradinė produktų kaina. O jei ji mažesnė, ji lygi „Bosch“ draudžiamai sumai ir tuo atveju draudimo išmokamai sumai.

Pretenzijoms, kurias reguliuoja produkto atsakomybės draudimo įstatymas, tai netaikoma.

Be to, „Bosch“ nėra atsakinga už Kliento patirtą žalą, kiek ta žala kyla iš to, kad:

  • Klientas naudoja „EasyControl“ prietaisą ir jo Priedus, „EasyControl“ Programą, „EasyControl“ Tinklalapį ir „EasyControl“ Paslaugas ne pagal paskirtį;
  • Klientas nesilaiko greitojo diegimo vadovo ir naudojimo instrukcijų, taip pat kitų instrukcijų, randamų „EasyControl“ Programoje ir „EasyControl“ Tinklalapyje, nurodymų;
  • Klientas arba bet kokia kita šalis, tačiau ne „Bosch“ bendrovė, arba trečiosios šalys, kurias samdo „Bosch“ bendrovė, atlieka „EasyControl“ prietaiso ir jo Priedų modifikavimo, remonto, pervežimo ir (arba) patikros darbus;
  • Klientas pridarė žalos, kylančios iš duomenų, įrašytų skaitmeniniu, elektromagnetiniu būdu arba nusiųstų į serveriu, praradimo, sugadinimo arba netinkamumo naudoti;
  • Klientas pridarė žalos, plačiausiąja prasme, montuodamas arba naudodamas „EasyControl“ prietaisą ir Priedus, nebent ši žala kyla iš didelio aplaidumo arba tyčia pagal „Bosch“ arba su „Bosch“ dirbančios trečiosios šalies žinia.
  • Klientas arba bet kokia kita šalis, dėl kurios buvo padaryta žala, kylanti iš trumpojo jungimo, vandentiekio pažeidimų, žaibavimo, gaisro (dūmų) sugadinimo, energijos tiekimo sutrikimų, telekomunikacijų jungčių trikdžių ir kitų priežasčių, dėl kurių negalima kaltinti „Bosch“ bendrovės arba kurioms „Bosch“ nekelia pavojaus..

12 straipsnis – intelektinė nuosavybė

Visa intelektinė nuosavybė (įskaitant autoriaus teises, programinės įrangos teises, duomenų bazių teises, patentus, žinias, algoritmus, prekės ženklus, logotipus, pavadinimus bei kitus komercinius identifikatorius ir kitas panašias teises, įskaitant registracijas, prašymus, atnaujinimus visame pasaulyje) „EasyControl“ ir jos Prieduose, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapis ir „EasyControl“ Paslaugos priklauso „Bosch“ bendrovei. Tai taip pat galioja bet kokiems „EasyControl“ prietaiso arba jo išvestinių produktų pakeitimams.

Kai kuriuose „EasyControl“ Programų komponentuose naudojama laisvoji programinė įranga, kuri gali būti trečiosios šalies nuosavybė. Laisvosios programinės įrangos naudojimą apibrėžia šios programinės įrangos platinimo sąlygos. Sąlygos netaikomos Laisvosios programinės įrangos naudojimui.

13 straipsnis – privatumas

„Bosch“ pareiškimas dėl privatumo turi būti prieinamas „EasyControl“ Programoje bei Tinklalapyje, jam taip pat taikomos šios Sąlygos. Pareiškime dėl privatumo apibrėžiama, kaip „Bosch“ bendrovė elgiasi su Kliento duomenimis, naudojamais „EasyControl“ prietaise ir jo Prieduose, „EasyControl“ Programoje, „EasyControl“ Tinklalapyje ir „EasyControl“ Paslaugose.

Klientas, prieidamas arba naudodamasis „EasyControl“ prietaisu ir jo Priedais, „EasyControl“ Programa, „EasyControl“ Tinklalapiu ir „EasyControl“ Paslaugomis, sutinka su „Bosch“ bendrovės pareiškimo dėl privatumo sąlygomis.

Atsiradus prieštaravimų, Sąlygų tekstas turi pirmenybę „Bosch“ pareiškimo dėl privatumo teksto atžvilgiu.

14 straipsnis – skundai ir aptarnavimas

Atsiradus klausimų arba nuogąstavimų dėl Sąlygų, „EasyControl“ prietaiso, Priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų, kontaktinė informacija yra prieinama „EasyControl“ Programoje ir Tinklalapyje.

Jeigu Klientas yra privatus asmuo, jis (ji) turi teisę pateikti pretenziją Europos Komisijos Elektroninei ginčų sprendimo svetainei http://webgate.ec.europa.eu/ odr Tačiau „Bosch“ bendrovė nedalyvaus tokios pretenzijos nagrinėjime, pasitelkus ginčų sprendimo instituciją.

Klientas turi turėti omenyje, kad „Bosch“ bendrovė gali pagelbėti tik tais klausimais, kurie yra susiję su prieiga ir naudojimu „EasyControl“ prietaiso, jo Priedų, „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir „EasyControl“ Paslaugų, jų sutrikimais ir (arba) gedimais. Į tai neįeina jokie kiti produktai, kurių „Bosch“ bendrovė neteikia, pvz., šildymo įrenginiai (jei juos tiekia ne „Bosch“ bendrovė), Trečiųjų Šalių Produktai arba paslaugos, teikiamos trečiosios šalies (pvz., interneto paslaugų tiekėjo įgalima duomenų perdavimo paslauga).

Aptarnavimo paslauga Klientui gali kainuoti papildomai. Informaciją apie papildomas išlaidas galite rasti „EasyControl“ Tinklalapyje.

15 straipsnis – teisė ir jurisdikcijos pasirinkimas

Pagal šias Sąlygas ir visus „Bosch“ bei Kliento įsipareigojimus, galioja Olandijos teisė, išskyrus Olandijos tarptautinį civilinį kodeksą, nebent vietos teisės aktai numato kitaip. Aiškiai pareiškiama, kad Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG, Viena, 1980 m., balandžio 11 d.) nuostatai netaikomi.

Jeigu Klientas yra bendrovė, visi ginčai, kylantys dėl arba iš Sąlygų arba „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir (arba) „EasyControl“ Paslaugų naudojimo, bus sprendžiami tik kompetentingame teisme Vokietijoje. Tačiau „Bosch“ taip pat pasilieka teisę spręsti ginčus teisme, kurių jurisdikcija yra kliento registracijos vietoje.

15 straipsnis – teisė ir jurisdikcijos pasirinkimas

Pagal šias Sąlygas ir visus „Bosch“ bei Kliento įsipareigojimus, galioja Olandijos teisė, išskyrus Olandijos tarptautinį civilinį kodeksą, nebent vietos teisės aktai numato kitaip. Aiškiai pareiškiama, kad Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG, Viena, 1980 m., balandžio 11 d.) nuostatai netaikomi.

Jeigu Klientas yra bendrovė, visi ginčai, kylantys dėl arba iš Sąlygų arba „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir (arba) „EasyControl“ Paslaugų naudojimo, bus sprendžiami tik kompetentingame teisme Vokietijoje. Tačiau „Bosch“ taip pat pasilieka teisę spręsti ginčus teisme, kurių jurisdikcija yra kliento registracijos vietoje.

15 straipsnis – teisė ir jurisdikcijos pasirinkimas

Pagal šias Sąlygas ir visus „Bosch“ bei Kliento įsipareigojimus, galioja Olandijos teisė, išskyrus Olandijos tarptautinį civilinį kodeksą, nebent vietos teisės aktai numato kitaip. Aiškiai pareiškiama, kad Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG, Viena, 1980 m., balandžio 11 d.) nuostatai netaikomi.

Jeigu Klientas yra bendrovė, visi ginčai, kylantys dėl arba iš Sąlygų arba „EasyControl“ Programos, „EasyControl“ Tinklalapio ir (arba) „EasyControl“ Paslaugų naudojimo, bus sprendžiami tik kompetentingame teisme Vokietijoje. Tačiau „Bosch“ taip pat pasilieka teisę spręsti ginčus teisme, kurių jurisdikcija yra kliento registracijos vietoje.