Precīzas atbildes uz visiem jautājumiem par EasyControl

Precīzas atbildes uz visiem jautājumiem par EasyControl

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai uzmeklētu savus jautājumus un atbildes uz tiem, noklikšķiniet uz zemāk sniegtajām kategorijām.
Ja Jūsu jautājums nav šeit atrodams, lūdzam sazināties ar mums.

Vispārēji

EasyControl ir pieejams melnā un baltā krāsā.

Neierobežoti ilgi. Iestatījumi tiek saglabāti pašā EasyControl. Turklāt, pēc regulatora pievienošanas tas saistās ar Bosch interneta serveri un no nolasa pareizu laiku un datumu.

Ja izslēdzas elektroapgāde, notiek sekojošais.

 • Elektrobarošanas blokam netiek pievadīts spriegums, kā rezultātā izslēdzas sildierīce.
 • EasyControl atceras iestatījumus.
 • Atjaunojoties elektrības padevei, regulators pārstartējas, no interneta servera tiek nolasīts pareizs laiks un datums un iekārta atsāk darboties atbilstoši laika programmai.

Nē, automātiskās atjaunināšanas funkciju nevar izslēgt. Regulators automātiski pārbauda, vai serverī nav jauninājumu. Ja serverī ir jauninājumi, tie tiek uzstādīti automātiski. Līdz ar to regulators vienmēr ir atjaunināts, un tā lietotājam ir pastāvīgi pieejami visi izstrādājuma uzlabojumi.

Nē, izstrādājums EasyControl tiek pārdots kopā ar bezmaksas EasyControl lietotni. Šī lietotne satur visas vajadzīgās funkcija, un to var lejupielādēt no interneta veikala Apple App Store vai Google Play.

Jā, Jūs to varat. Vienkārši norādiet lietotnē savu jauno atrašanās vietu. Jūs arī varat atgriezt EasyControl uz rūpnīcas iestatījumiem, ar papīru saspraudes palīdzību nospiežot regulatora atiestatīšanas taustiņu, taču līdz ar to tiks dzēsta esošā laika programma. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lasiet izstrādājuma lietošanas pamācību.

Lai veiktu ticamu kontrolmērījumu, mēs iesakām lietot kalibrētu termometru. Šajā ziņā Jums var palīdzēt montāžas speciālists. Ja nepieciešams, Jūs varat kalibrēt savu EasyControl, izmantojot tā lietotni.

Lietošana un darbības

Bosch EasyControl adapteris

Pēc noklusējuma, regulators EasyControl ir lietojams kopā ar Bosch apkures katliem (EMS iekārtas). EasyControl adapteris ļauj lietot regulatoru EasyControl kopā ar citu zīmolu iekārtām. Lai uzzinātu, vai Jūsu ierīce ir saderīga ar regulatoru EasyControl, izmantojiet mūsu funkciju pārbaudes rīks .

Kustības sensors un displejs

Nē, tas nav iespējams. Displejs automātiski ieslēdzas, ja kāds objekts vai kāda persona nonāk 0,5 līdz 1 metra rādiusā no regulatora, un izslēdzas 5 minūtes pēc tam, kad ir tikusi atpazīta kāda kustība.

Klātbūtnes atpazīšanas funkciju “Proximity Detection” var izslēgt, izmantojot īsceļu “Settings – Thermostat” (Iestatījumi – Termostats). Ja EasyControl priekšā atrodas atstarojoša virsma, klātbūtnes atpazīšanas funkcija “Proximity Detection” nedarbojas pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet klātbūtnes atpazīšanas funkciju “Proximity Detection”.

Pārbaudiet iestatījumus sava regulatora lietotnē. Iespējams, ka klātbūtnes atpazīšanas funkcija ir izslēgta. Tāpat var būt, ka EasyControl priekšā atrodas atstarojošas virsmas. Bez tam, EasyControl lietotnē var būt izmainīti klātbūtnes atpazīšanas sensora iestatījumi.

Regulatora skārienjūtīgais ekrāns ir tikpat liels, kā aplis. Ja Jūs pieskaraties ekrānam ārpus apļa un tad pārvelciet pirkstu uz apli, regulators neatpazīst šo kustību.

EasyControl izmērīto temperatūras vērtību var kalibrēt EasyControl lietotnes iestatījumos. Vērtību var regulēt, pārvietojot augšup vai lejup. Jūs varat lietotnē palielināt vai samazināt parādīto temperatūras vērtību par 2 °C ar soli 0,5 °C.

OpenTherm

Pēc noklusējuma EasyControl ir izmantojams kopā ar Bosch apkures katliem, kuros tiek lietots EMS protokols, kā arī ar Bosch katliem, kas ir aprīkoti ar vadības bloku HT3. Kā piederums ir pieejams EasyControl adapteris, kas nodrošina EasyControl saderību ar:

 • vecāka izlaiduma Bosch apkures iekārtām,
 • visiem (citu zīmolu) OpenTherm apkures iekārtām;
 • visiem (citu zīmolu) on-off tipa apkures sistēmām (apkures iekārtām un centrālapkures sistēmām).

EasyControl lietotne

Es nevaru atrast EasyControl lietotni interneta veikalā Google Play

Jūsu Android viedā ierīce neatbilst minimālajām prasībām.

Lietotne iegūst āra temperatūras vērtību no interneta. Jūsu atrašanas vieta tiek definēta, pirmo reizi iestatot EasyControl lietotni atbilstoši iebūvētā vadņa norādījumiem. Šīs koordinātes tiek lietotas vietējās āra temperatūras vērtības noteikšanai. Āra temperatūras vērtība tiek izmantota no āra temperatūras atkarīgajai apkures vadībai. Tā tiek parādīta izvēlnē Heating Settings (Apkures iestatījumi).

EasyControl lietotnē tiek atbalstītas vairākas valodas. Lai varētu izmantot lietotni vēlamajā valodā, izmainiet valodas iestatījumus savā viedtālrunī.

 • Apple ≥ iOS 12.
 • Android ≥ 7.0.

Jūsu Android viedā ierīce neatbilst minimālajām prasībām.

Ja viedtālrunis nav aizsargāts, jebkura cita persona var to darbināt, ja EasyControl izvēlnē ir aktivizēta automātiskās pieteikšanās funkcija “Automatic login”. Lai to novērstu, nelietojiet automātiskās pieteikšanās funkciju “Automatic login”. Ja Jūs esat pazaudējis viedtālruni ar ierobežotu aizsardzību, Jūs varat atiestatīt regulatora paroli ar citas pievienotas ierīces palīdzību. Ja tiek izmantota tikai viena viedā ierīce, Jūs varat atgriezties uz EasyControl rūpnīcas iestatījumiem, lietojot papīru saspraudi (izlasiet pilnu instrukciju lietošanas pamācībā).

Laika programma

Jūsu viedā ierīce ir savienota ar Jūsu maršrutētāju ar Wi-Fi palīdzību. Ja servera savienojums tiek pārtraukts, EasyControl iegūst laika informāciju no Jūsu viedās ierīces. Lai tā notiktu, atveriet EasyControl lietotni. Laika programma turpinās pareizi darboties.

EasyControl ir noklusējuma laika programma. Pēc atiestatīšanas un pārejas uz rūpnīcas iestatījumiem noklusējuma laika programma no jauna aktivizējas. Jūs varat EasyControl lietotnē izmainīt šo programmu atbilstoši savām vajadzībām.

Vienai dienai ir paredzēti maksimāli 6 slēgpunkti AL un KŪ.

Laika programma/Karstā ūdens sagatavošana (KŪ)

Nē, karstā ūdens temperatūru Jūs varat iestatīt vienīgi Bosch apkures iekārtai. Lai uzzinātu, kā tas ir izdarāms, lasiet apkures iekārtas lietošanas pamācībā.

Jā, iekārtas ar ātro ūdens uzsildīšanas funkciju sagatavos karsto ūdeni arī nakts vidū. Ekonomiskajā režīmā ECO karstā ūdens sagatavošana KŪ tiek izslēgta naktī, kā arī tad, ja laika programmā ir iestatītas funkcijas “Sleep” (Gulēt) un “Leave” (Atstāt). Tas ļauj apkures iekārtai taupīt enerģiju. Pēc krāna atvēršanas paies zināms laiks, līdz kļūs pieejams karstais ūdens, jo ekonomiskajā režīmā ECO ūdens ātrā uzsildīšana ir izslēgta. Tas nozīmē, ka, vēloties saņemt karsto ūdeni nakts vidū, būs jāuzgaida nedaudz ilgāk.

Karstā ūdens sagatavošanas automātiskajā režīmā karstā ūdens uzsildīšana notiek atbilstoši karstā ūdens sagatavošanas laika programmai. Karstā ūdens sagatavošanas laika programmā vienai dienai ir paredzēti maksimāli 4 slēgpunkti.

Optimālā uzsākšana / Pāšapmācība

Jā, Jūs to varat. Optimālās uzsākšanas funkcija “Optimum start” tiek aktivizēta pēc noklusējuma. Šādā gadījumā vēlamā temperatūra tiek sasniegta laika programmā iestatītajā laikā. Ja vēlaties, varat izslēgt šo funkciju, izmantojot īsceļu
Menu (Izvēlne) – Scheduling (Plānošana) – Heating (Uzsildīšana) – Optimum start (Optimālā uzsākšana) EasyControl izvēlnē.

 • Ja nedarbojas: Optimālās uzsākšanas funkcija “Optimum start” tiek izmantota pēc noklusējuma. Šo funkciju var iespējot un atspējot, izmantojot īsceļu Menu (Izvēlne) – Scheduling (Plānošana) – Heating (Uzsildīšana) – Optimum start (Optimālā uzsākšana) EasyControl izvēlnē.
 • Ja darbojas slikti: griezieties pie siltumiekārtu tehniķa vai arī pārbaudiet savas apkures sistēmas karstā ūdens sagatavošanas daļu.
 • EasyControl ir tikko uzstādīts. Izlasiet par regulatora optimālās uzsākšanas laiku.

Pieteikšanās informācija

Sākotnēji nododot regulatoru ekspluatācijā, pirmais lietotājs izvēlas EasyControl paroli. Ja Jūs esat aizmirsis paroli un nevarat piekļūt regulatoram EasyControl caur tā lietotni, regulatoru EasyControl nepieciešams atiestatīt (Uzmanību! Pie tam visi iestatījumi tiks pazaudēti!). Lai uzzinātu, kā atiestatīt regulatoru EasyControl, lasiet šā izstrādājuma lietošanas pamācībā.

Akreditācijas dati – sērijas numurs un piekļuves kods – ir svarīgi, lai viedās ierīces varētu piekļūt EasyControl. Uzlīmē uz ātrās uzziņas rokasgrāmatas priekšējā vāka satur akreditācijas datus burtu-ciparu un QR koda formātā. Akreditācijas dati burtu-ciparu formātā ir atrodami arī regulatora EasyControl mugurpusē. Ievadiet akreditācijas datus lietotnē, lietojot QR koda skeneri, vai arī ievadiet akreditācijas datus ar tastatūras palīdzību.

Savienojums

Ārzemēs

Jā, tā darbojas bez jebkādām problēmām.

Jā, bet šādā gadījumā jāapmierina vairāki tehniskie un attiecīgajā valstī pastāvošie nosacījumi.

 • Tehniskie nosacījumi.
  • Iekārtai jābūt saderīgai.
  • Jābūt pieejamam Wi-Fi savienojumam.

Tehniski Jūsu regulators EasyControl var darboties nevainojami, bet, atbilstoši attiecīgajā valstī pastāvošajiem noteikumiem, Jums nav atļauts iegādāties apkures katlu savā mītnes valstī un uzstādīt to ārzemēs.

 • EasyControl izmantojamā āra temperatūras vērtība tiek ielasīta Jūsu mītnes valstij. Tas nozīmē, ka ārzemēs netiks garantēta pareiza no interneta iegūtā āra temperatūras vērtība, kas tiek izmantota no laika apstākļiem atkarīgās vadības režīmā. Lai šādā gadījumā tiktu noteikta pareiza āra temperatūras vērtība, izmantojiet āra temperatūras devēju, kas tiek pievienots regulatoram ar kabeļa palīdzību. Par to sīkāk lasiet sava apkures katla uzstādīšanas pamācībā.

EasyControl lietotne nosaka laika zonu, izejot no regulatora atrašanās vietas. Jūs varat iestatīt jaunu laika zonu, mainot regulatora atrašanās vietu.

Tīkls

Nē, tas nav vajadzīgs, darbinot regulatoru rokas režīmā. Bet, ja vēlaties lietot regulatoru kopā ar viedo ierīci, tas ir nepieciešams. Ar šo metodi saistās šāda ideja.

 • Montāžas speciālists uzstāda jaunu apkures iekārtu un pievieno tai EasyControl. Montāžas speciālists var pārslēgt apkures katlu rokas vadības režīmā bez Wi-Fi savienojuma. Līdz ar to apkures iekārta ir gatava lietošanai. Tas ir vienkārši un līdzīgi ar citiem regulatoriem.
 • Kad Jūs – kā lietotājs – vakarā atgriežaties mājās, Jūs varat pats iestatīt EasyControl, rīkojoties šādi.
  1. IIevadiet EasyControl sava tīkla Wi-Fi kodu.
  2. No interneta veikala AppStore vai Google Play lejupielādējiet EasyControl lietotni.
  3. EasyControl lietotne palīdzēs Jums palaist izstrādājumu, sniedzot norādījumus caur iebūvēto vadni.
  4. Ievadiet EasyControl lietotnē savus akreditācijas datus, skenējot QR kodu uzlīmē uz ātrās uzziņas rokasgrāmatas priekšējā vāka.
  5. Ievadiet EasyControl lietotnē savu personīgo paroli.

Līdz ar to EasyControl ir gatavs lietošanai!

Pārbaudiet sekojošo kopsavilkumu vai sazinieties ar mums

 • Vai Jūs esat pareizi ievadījis EasyControl savus akreditācijas datus?
 • Vai Jūs esat pareizi ievadījis paroli EasyControl lietotnē? Lietotne izvada ziņojumu, ka ir lietota nepareiza parole.
 • Vai EasyControl ir savienots ar Wi-Fi tīklu?
 • Vai caur Wi-Fi tīklu ir pieejams internets?
 • Veiciet rūpnīcas programmas atiestatīšanu: noņemiet EasyControl no pamatnes plāksnes, nogaidiet 10 sekundes un tad novietojiet EasyControl atpakaļ uz pamatnes plāksnes.
 • Maršrutētājs ir piešķīris EasyControl nepareizu IP adresi. Piesakieties maršrutētājā, izmantojot, piemēram, adresi http://192.168.1.1 un tad ievadiet lietotāja vārdu un paroli (šie dati ir atrodami uz maršrutētāja uzlīmes). Atiestatiet maršrutētāja programmatūru. Līdz ar to tiek piešķirtas jaunas IP adreses.

Nē, EasyControl darbosies arī bez interneta. Vienīgi regulators nevarēs saņemt no interneta informāciju par pareizu laiku. Ja laika programma ilgāku laiku darbojas bez sinhronizācijas, tajā var rasties laika nobīde. Šādā gadījumā ieteicams palaist lietotni no viedtālruņa. Tad lietotnē tiek ielasīts viedās ierīces laiks.

Ja Jūsu maršrutētāja Wi-Fi signāls nav pietiekoši stiprs, lai izveidotu savienojumu ar EasyControl, jums šis signāls jāpastiprina, izmantojot Wi-Fi retranslatoru. Tas ir standarta piederums, ko var iegādāties veikalā.

Maršrutētājs

 • DHCP pieejams un iespējots
 • WEP-128, WPA vai WPA2 šifrēšana
 • SSID nav slēpts

Uzmanību!

Dažiem maršrutētājiem ir izslēgšanās opcija bloķēšanas laikā (piemēram, naktī). Protams, ka šajā laikā nav savienojuma ar EasyControl.

Solis 1: noņemiet veco maršrutētāju.

Solis 2: ievietojiet jauno maršrutētāju un nodrošiniet, lai tam tiktu pievadīts elektrotīkla spriegums 230 V.

Solis 3: rūpnīcas programmas atiestatīšanu: noņemiet EasyControl no pamatnes plāksnes.

Solis 4: Nogaidiet 10 sekundes.

Solis 5: novietojiet EasyControl atpakaļ uz pamatnes plāksnes.

Solis 6: uz displeja tiek parādīta šāda informācija:

Līdz ar to EasyControl ir gatavs lietošanai.

Dažiem maršrutētājiem ir slēpšanas funkcija. Tā padara tos neredzamus. Lai pievienotos šādam maršrutētājam, slēpšanas funkcija ir uz laiku jāatspējo. Tad maršrutētāja nosaukums parādīsies uz ekrāna. Līdz ar to kļūs iespējams izvēlēties Wi-Fi tīklu. Pēc Wi-Fi savienojuma izveidošanas slēpšanas funkciju var no jauna iespējot.

MAC adrese ir parādīta uzlīmē uz ātrās uzziņas rokasgrāmatas priekšējā vāka. MAC adrese ir EasyControl adrese, kas tiek lietota TCP/IP protokolā, ko EasyControl izmanto, lai saistītos ar maršrutētāju un ar serveri.

Saskaņā ar standarta vadlīnijām, ir 2 rakstzīmes, kuras nevar tikt lietotas parolēs; tās ir “$” un “!”. Pārdošanā ir maršrutētāji, kas neatbilst šai direktīvai. Līdz ar to arī EasyControl neatbilst šai direktīvai un atbalsta parolēs “!”.

Ir veiktas pārbaudes, kuru laikā nav tikušas atklātas nekādas problēmas.

Piezīme
Daži Wi-Fi paplašinātāji/retranslatori izslēdzas bloķēšanas laikā, tāpēc šajos laika posmos Wi-Fi signāla nebūs. Arī dažu tipu maršrutētājiem ir šāda funkcija.

EasyControl nedarbojas 5 GHz frekvencē. Tomēr šādi maršrutētāji parasti spēj strādāt parastajā 2,4 GHz frekvencē, jo daudzas Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz frekvencē. Taču, ja maršrutētājs nespēj strādāt paralēli, jāatslēdz 5 GHz frekvence.

Šādi iestatījumi var palīdzēt rast risinājumu.

 • Iestatiet Wi-Fi savienojumu vismazāk lietotajā kanālā (lejupielādējiet no interneta veikala Google bezmaksas analizatora lietotni “Wi-Fi Analyser”, kas ļaus skenēt spektru)
 • Deaktivējiet karstos punktus
 • Iespējojiet DHCP
 • Izvēlieties WPA2/PSK šifrēšanu
 • Padariet SSID redzamu
 • Pievienojiet maršrutētājam MAC adresi kā ticamu ierīci
 • Atveriet portu 5222 un 5223. Ja Jums ir viedtālrunis, kas savienojas ar to pašu Wi-Fi tīklu, un Jūs varat nosūtīt WhatsApp ziņojumus, porti ir atvērti un nevar izraisīt problēmas.
 • Izslēdziet maršrutētāju uz vismaz 5 minūtēm, lai nodrošinātu tā atiestatīšanu
 • Atiestatiet maršrutētāju, pārejot uz rūpnīcas iestatījumiem
 • Vai jāatbloķē ICMP protokols, ja tiek izmantoti UBEE Ziggo maršrutētāji? Ja UBEE Ziggo maršrutētājam ir savienošanās problēmas ar EasyControl, saistieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
 • Vai atvērt portu 5580?

Kanāli 1, 6 un 11 ir vislabākie Wi-Fi kanāli, jo tie nepārklājas gadījumā, ja ir pieejami vairāki bezvadu tīkli. Izvēlieties kanālu, kas ir vismazāk lietots tīklos ar visspēcīgāko signālu. Mēs esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes no lietotājiem, kas ir izmainījuši Wi-Fi kanālu. Parast tiek automātiski izvēlēts kanāls 1 vai 13. Bieži vien ir vērts izvēlēties kanālu 5 vai 6, jo tas ļauj padarīt visu tīklu ātrāku un stabilāku.

Jūs varat mēģināt izmantot sekojošus iestatījumus.

 • Izvēlieties brīvu Wi-Fi kanālu ar numuru 1-11 (EasyControl neatpazīst kanālus, kuru numurs ir lielāks par 11) (Daži maršrutētāji, piemēram Xperia Box atpazīst arī kanālus, kuru numurs pārsniedz 11);
 • Izvēlieties WPA2/PSK šifrēšanu ar paroli;
 • Izvēlieties protokolu 802.11 b/g/n un frekvenci 2,4 GHz;
 • Ja tas nenodrošina vēlamos rezultātus, atiestatiet maršrutētāju, pārejot uz rūpnīcas iestatījumiem, kas ļaus atiestatīt augšminētos iestatījumus.

Privātums – Vispārējs

Viena no EasyControl priekšrocībām ir tāda, ka tā dati netiek uzglabāti mākonī. Visi dati glabājas pašā regulatorā EasyControl. Ja Jūs noņemat savu EasyControl no pamatnes plāksnes, visi dati nonāk Jūsu rokās. Līdz ar to, Jūs un Jūsu līdzlietotāji ir apkures katla datu īpašnieki. Lietojot ārējos papildu pakalpojumus (piemēram, Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa / Echo), Jūs dalaties ar informāciju ar trešajām Pusēm.

izmantojot EasyControl lietotni, Jūs varat atļaut montāžas speciālistam pārlūkot regulatorā uzkrātos datus noteiktā laika posmā un, ja nepieciešams, izmainīt iestatījumus. Jūs varat nekavējoties pārtraukt šo ārējo piekļuvi jebkurā laikā.

Šeit Jūs varat aplūkot jaunāko versiju.

Bosch uzglabā vienīgi personīgo informāciju, kas nepieciešama Jūsu izstrādājuma reģistrēšanai garantijai, kā arī informāciju par garantiju un apkalpošanu.

Visi dati kas nepieciešami izstrādājuma pareizai funkcionēšanai, tiek uzglabāti vietēji, pašā izstrādājumā. Izmantojot lietotni, visi dati tiek uzkrāti Jūsu mobilajā ierīcē. Tikai Jūs varat to aplūkot un izmainīt, ja vien Jums ir personīgais piekļuves kods.

Bosch nevar piekļūt Jūsu informācijai
Bosch var redzēt, vai Jūsu izstrādājums ir tiešsaistē, taču nevar piekļūt Jūsu informācijai. Vajadzības gadījumā Jūs varat pilnvarot Bosch, ļaujot uz laiku iegūt pieeju Jūsu izstrādājumam. Uz laiku iegūtā piekļuve var lietotnē tikt jebkurā laikā atsaukta.

Ja vēlaties mainīt paroli, Jums par jauno paroli ir jāinformē visi citi EasyControl lietotāji.

Programmatūras atjaunināšana
Izstrādājuma programmatūra tiek atjaunināta automātiski. Visi Jūsu izstrādājuma atjaunināšanai vajadzīgie dati tiek pārsūtīti šifrētā veidā. Datu koordinēšanai un pārsūtīšanai tiek izmantots drošs serveris.
Meteoroloģiskā informācija tiek saņemta no sekojošas adreses: Meteoroloģiskā kompānija (IBM).

Piezīme.
Lietojot šo izstrādājumu pēc iegādes (kā arī, uzstādot un lietojot lietotni), tiek uzskatīts, ka Jūs esat iepazinies ar šo informāciju un piekritis tai. Ja Jums ir iebildumi par augstāk aprakstīto Jūsu personīgās informācijas uzglabāšanu un izmantošanu, lūdzam rakstiski paziņot mums par to. Mēs izdzēsīsim datus, ko mēs uzglabājam par Jums.

EasyControl visi dati tiek uzglabāti vietēji, pašā izstrādājumā.

Lietotāji veido Bosch kontu tikai vien reiz, un šajā kontā tiek reģistrēti visi Bosch izstrādājumi. Ir iespējams izmantot arī papildu pakalpojumus, piemēram, trešo Pušu savienojumus (piemēram, IFTTT).

Serviss un atbalsts

Atbalsts – Vispārējs

EasyControl jaudas pašpatēriņš (pie izslēgta displeja) ir aptuveni 0,5 W.

Mana apkures iekārta vairs netiek vadīts, un līdz ar to apkure nedarbojas. Sala gadījumā apkures iekārta nedaudz uzsils, jo Bosch apkures iekārtas ir apgādātas ar aizsardzību pret sasalšanu. Aizsardzība pret sasalšanu ieslēdz apkures iekārtu pie ūdens temperatūras tajā 7 °C un izslēdz apkures iekārtu pie ūdens temperatūras tajā 17 °C.

Apkures iekārta kopumā nav aizsargāta pret sasalšanu. Ja pastāv varbūtība, ka radiators vai daļa cauruļvadu var aizsalt, pārslēdziet apkures iekārtas sūkņa slēdzi stāvoklī 2.

Nozagtā regulatora vietā jāiegādājas jauns.

Iespējams, ka ir palicis pievienots RCC modulis, kas ir bijis vajadzīgs iepriekšējam regulatoram.

 • A84-1870: Vienā no saistītajām bezvadu ierīcēm ir konstatēts zems akumulatora uzlādes līmenis. Ir nepieciešams nomainīt akumulatoru.
 • A84-1876: Savienojums ar ierīci ir zaudēts. Nav iespējams sazināties ar ierīci.
 • A84-1869: Savienojums ar bezvadu ierīci ir zaudēts. Ierīces nevar sazināties.
 • A84-1871: Vārsta pielāgošana ir jāuzsāk vienā no saistītajiem radiatora termostatiem.
 • A84-1872: Vārsta adaptācijas process neizdevās vienam no saistītajiem radiatoru termostatiem. Iemesls: Vārsts ir pārāk grūti darbināms. Pārbaudiet vārsta stiprinājumu.
 • A84-1873: Vārsta adaptācijas process neizdevās vienā no saistītajiem radiatoru termostatiem. Iemesls: vārsta darbības diapazons ir pārāk liels. Pārbaudiet vārsta stiprinājumu.
 • A84-1874: Vārsta adaptācijas process neizdevās vienā no saistītajiem radiatoru termostatiem. Iemesls: vārsta darbības diapazons ir pārāk mazs. Pārbaudiet vārsta stiprinājumu.
 • A84-1879: Vārsta adaptācijas process neizdevās vienā no saistītajiem radiatoru termostatiem. Iemesls nav zināms. Pārbaudiet vārsta stiprinājumu.

Ja meklētais kļūdas kods nav norādīts augstāk, lūdzu pārbaudiet apkures sistēmas tehnisko dokumentāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet mūsu tiešsaistes rokasgrāmatas, mācību videoklipus vai sazinieties ar vietējo EasyControl tehniskā atbalstu.

Piezīme. Atjaunojot EasyControl rūpnīcas noregulējumus, tiek izdzēsti visi individuālie noregulējumi. Lai nepieļautu datu zudumus kļūmju gadījumā, sākotnēji vajadzētu veikt programmatūras atiestatīšanu.


Programmatūras atiestatīšana

Ja EasyControl vairs nedarbojas pareizi, veiciet programmatūras atiestatīšanu, saglabājot visus noregulējumus:

 • Uz brīdi atvienojiet EasyControl no cokola.

Aparatūras atiestatīšana, izmantojot skārienjutīgo ekrānu

Piespiediet papīrgroza simbolu, lai atjaunotu rūpnīcas noregulējumus. Pastāv 2 iespējas:

 • Atiestatīt visus rūpnīcas noregulējumus (Uzmanību! Tiek izdzēsta visa patēriņa informācija.)
 • Atjaunot rūpnīcas noregulējumus ar nosacījumu, ka ir pieejama patēriņa informācija.

Atbalsts – Temperatūra

 • Kalibrējiet regulatoru
 • Nav līdzsvarojuma
 • Tiek izmantoti iebūvēti radiatori vai arī radiatorus nosedz aizkari
 • Tiek pielietota grīdas apkure
 • Tūlīt pēc sistēmas iedarbināšanas aplūkojiet apkures raksturlīkni. Papildus izlasiet par optimālās uzsākšanas funkciju “Optimum start”. Pēc pirmās lietošanas nedēļas ir novērojamas lielas temperatūras atšķirības

Iespējamie cēloņi varētu būt šādi.

 • Vai nav piesārņotas paša regulatora ventilācijas atveres?
 • Vai tiek nodrošināta gaisa plūsma caur savienojošo kārbu?
 • Vai EasyControl nav pakļauts tiešam saules starojumam?
 • Vai EasyControl tuvumā neatrodas siltuma avoti, kas varētu ietekmēt tā darbību?
 • Vai EasyControl ir nosegts?

Apkures katls tiek modulēts. Apkures katls deg ar nelielu slodzi, šādi nodrošinot augstāku apkures efektivitāti. Ir lētāk atstāt apkures katlu degot, nekā ik reizes to iedarbinot no jauna. Ir aktīva optimālās uzsākšanas funkcija “Optimum start”. Uz regulatora ekrāna ir redzams liesmas simbols. Apkures katls veic aktīvu sildīšanu, līdz tiek sasniegta vēlamā temperatūra, ko nosaka laika programma.

Jā, Jūs to varat. Jūs varat lietotnē palielināt vai samazināt parādīto temperatūras vērtību par 2 °C ar soli 0,5 °C.

Atbalsts – Garantija

Pēc noklusējuma garantijas periods ražošanas kļūmēm ir 2 gadi. Bosch garantē piegādājamo izstrādājumu atbilstību parastajām prasībām un standartiem.

Atbalsts – e-apkalpošana

Ja Jūs esat ievadījis siltumiekārtu tehniķa datus (kompānijas nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru u.c.) e-pasta ziņojums tiks nosūtīts uz viņa vai viņas e-pasta adresi.
E-pasta ziņojums satur sekojošu informāciju (skatīt zemāk sniegto šablonu):

Godātais Kompānijas_nosaukums, siltumiekārtu tehniķa_vārds

Manā iekārtā ir parādījušās problēmas:
Iekārtas tips: Iekārtas tips
Iekārtas statuss: Iekārtas statuss kopā ar kļūmes kodiem
Iekārtas apkalpošanas pieprasījums:
Problēmas apraksts: Jūsu problēmas apraksts

Vai Jūs, lūdzu, nevarētu sazināties ar mani, lai norunātu tikšanos?

Vislabākie novēlējumi.


Šis ziņojums ir veidots automātiski un nosūtīts no EasyControl.

Viedie piederumi un savienotāji

Viedā Radiatora Termostats - elektronisks, termostatisks radiatora ventilis (ETRV)

Ja Jūs lietojat Bosch Viedā Radiatora termostatus apvienojumā ar zemas temperatūras radiatoriem, Jums jānosaka augšējais iestatījuma punkts tā, lai ventiļi neaizvērtos pie augstākās telpas temperatūras. Bosch Viedajiem Radiatoriem iestatījuma punkta maksimālā vērtība ir 30 °C.

Viedie radiatoru termosati ir saderīgi ar lielu radiatoru klāstu. Turklāt komplektā ir iekļauti trīs adapteri (23, 25.5 un 34 mm) un citi adapteri tiek atbalstīti, lūdzu, klikšķiniet šeit (PDF 0.4 MB) , lai skatītu radiatoru adapteru sarakstu.

 • Lai atrisinātu šo problēmu, veiciet EasyControl programmatūras atiestatīšanu, izņemiet un ievietojiet atpakaļ Smart TRV baterijas.
 • EasyControl lietotnes izvēlnē Settings-Devices noņemiet nedarbojošos Smart TRV, veiciet Smart TRV rūpnīcas noregulējumu atiestatīšanu: izņemiet vienu bateriju, piespiediet un turiet režīma taustiņu “0” un ievietojiet bateriju vietā. Turiet piespiestu režīma taustiņu “0” un gaidiet, līdz displejā parādās “RES”, un mirgo oranžas krāsas gaismas diodes displejs. Pēc tam atkal iekļaujiet Smart TRV EasyControl lietotnē.
 • Mēģiniet atcerēties, vai, sākoties problēmām, mājās kaut kas mainījās? Smart TRV problēmas var izraisīt EasyControl, jauna televizora, mikroviļņu krāsns, datora vai jebkādas citas radiofrekvenču traucējumus izraisošas ierīces novietošana. Pārvietot visus iespējamos traucējumu avotus mājā uz citu vietu.

Kāpēc

EasyControl ir izstrādāts kā bezvadu portatīvs risinājums, un tam nepieciešams minimālais jaudas līmenis, ko nevar nodrošināt ar parastajām baterijām. Tas nodrošina nepārtrauktu WiFi un RF86MHz savienojumu, kā arī ļoti energoefektīvu skārienjutīgā ekrāna darbību un kopējo izgaismojumu.

Ir plānots bezvadu risinājums EMS 1.0 un citu ražotāju iekārtām; papildu informācija tiks publicēta, līdzko tā būs pieejama, lai gan vēl nav nolemts, vai šie risinājumi tiks integrēti EasyControl.

jā, abi dokumenti tiks atjaunināti un līdz oktobra beigām publicēti un EasyControl mikrovietnē

Galda statīvs

Galda statīvu var uzstādīt uz jebkuras līdzenas virsmas, vēlams apmēram 1,2 m augstumā noteicošajā telpā. Tas nodrošinās pareizu temperatūras mērījumu. Lūdzu ievērot, ka galda statīvam nepieciešama 230 V maiņstrāvas padeve.

Maksimālais attālums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tostarp būvmateriāliem un citiem radiotīkliem. Ieteicams, lai starp galda statīvu un iekārtu nebūtu biezas dzelzsbetona sienas vai plaukti.

Galda statīva strāvas padevi nedrīkst atvienot no elektrotīkla pieslēguma. Lai uzstādītu EasyControl pie sienas, lūdzu, izmantojiet Control-Key komplektā iekļauto atsevišķo elektrotīkla pieslēgumu

Control-Key

Saskaņā ar 2018. gada oktobra datiem tikai C8000 ar KEY pieslēgvietu ir saderīgas un pārbaudītas ar EasyControl un Control-Key. Sagaidāms, ka līdz šī gada beigām būs pārbaudītas arī C2000 (versijas ar KEY pieslēgvietu).

Kā Control-Key tiek nodrošināta barošana?

Control-Key barošanu nodrošina iekārta. Papildu elektrotīkla pieslēgums nav nepieciešams.

Control-Key komplektā ir iekļauts elektrotīkla pieslēgums. Kam tas paredzēts?

Šo atsevišķo elektrotīkla pieslēgumu var izmantot, ja vēlaties EasyControl uzstādīt pie sienas. Pirms EasyControl uzstādīšanas pie sienas ieteicams pārbaudīt, vai radiofrekvenču signāls no attiecīgās vietas ir pietiekami stiprs, lai sasniegtu apkures katlu.

Kā pārbaudīt signāla līmeni starp EasyControl atrašanās vietu un Control-Key?

Signāla līmeni var pārbaudīt, izmantojot EasyControl lietotnes izvēlni Noregulējumi (Settings) > Iekārtu izvēlne (Devices menu). Ieteicams izvēlēties vietu ar maksimālo signāla līmeni (3 joslas).