Izziņa

Pakalpojuma sniedzējs

Atbildīgais par Robert Bosch SIA interneta vietnēm

Nosaukums un adrese
Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004

Valdes loceklis
Kaspars Kalviškis

Tālruņa numurs
+371 67802080

Lai sazinātos ar Bosch:
rblv@lv.bosch.com
+371 67802080

PVN maksātaja numurs:
LV40003111242

Strīdu izšķiršana tiešsaistē (ODR)

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (ODR): Eiropas Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Šī platforma ir paredzēta, lai sekmētu strīdu ārpustiesas izlīgumos saistībā ar līgumiskām saistībām tiešsaistes pārdošanas un pakalpojumu līgumos.

Platformu var sameklēt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mēs neiesaistāmies ārpustiesas izlīgumos pirms patērētāju arbitrāžas iestādēm.