Privātuma Noteikumi

Datu aizsardzības norādījumi

Uzņēmums Bosch Thermotechnik GmbH (turpmāk tekstā "Bosch" vai "mēs", vai "mums") priecājas, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī mobilās lietotnes (kopā arī "tiešsaistes piedāvājums") un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.

Bosch respektē jūsu privātumu

Mums ļoti rūp jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība, un to mēs ņemam vērā mūsu uzņēmuma procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, jums izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu uzņēmuma politikas.

Datu pārzinis

Bosch ir jūsu datu apstrādes pārzinis; izņēmumi ir izklāstīti šajos datu aizsardzības norādījumos.

Mūsu kontaktinformācija:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Personas datu apstrāde

Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat devuši savu piekrišanu.

Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

 • komunikācijas informācija (piemēram, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts, adrese);

 • trešo pušu sniegti uzziņas dati (piemēram, no kredītaģentūrām vai publiskiem reģistriem);

 • produktu un uzstādīšanas dati (piemēram, uzstādīšanas adrese, sērijas numurs, iekārtas tips, uzstādīšanas datums);

 • tehniskie un savienojumu dati (piemēram, IP adrese, informācija par interneta savienojumu);

 • sistēmas dati (piemēram, notikumi, kļūdas, tiešsaistes dati, sensoru vērtības, apkopes prognozes);

 • reģistrācijas dati (piemēram, identifikators, lietotājvārds);

 • lietotāja iestatījumi (piemēram, valoda, laika josla);

 • produkta reģistrācijas dati (piemēram, informācija par montieri, reģistrācijas datums);

 • iekārtas identifikācijas dati (piemēram, sērijas numurs, iekārtas ID);

 • apkārtējās vides dati (piemēram, temperatūra);

 • atrašanās vietas dati (piemēram, GPS koordinātas).

 • Kalendāra informācija

 • Audioieraksti

 • Kamera un uzņemtie attēli

 • Ziņojumi

 • Jūsu VDAR datu subjekta piekļuves pieprasījuma informācija (piemēram, pieprasījuma veids, informācija par jūsu identitāti un/vai informācija saziņai)

Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus tālāk norādītajos apstrādes nolūkos:

 • Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, likumiska interese no mūsu puses par tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).

 • Atbildēšanai uz lietotāju jautājumiem, izmantojot tērzēšanas botu. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) un f) apakšpunkti, līguma izpilde, proti, likumiska interese par produktu/pakalpojumu uzlabošanu).

 • Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu tiesisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).

 • Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

 • Lai izpildītu mūsu tiesiskās saistības attiecībā uz produktu uzraudzību, kā arī produktu drošības nolūkos. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu likumiskā interese nodrošināt mūsu produktu drošību).

 • Lai aizsargātu mūsu tiesības saistībā ar garantijas un produktu reģistrācijas problēmjautājumiem. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu likumiskā interese nodrošināt mūsu produktu drošību).

 • Lai nodrošinātu mūsu ar internetu savienoto produktu pamatfunkcijas. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts, līgumsaistības, kas paredz saskaņotā funkciju apjoma nodrošināšanu).

 • Klientu apkalpošanas darbu noteikšana, plānošana un izpilde. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts, līguma izpilde)

 • Kvalitātes pārbaudes un uzlabošanas nolūkos. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu likumiskā interese attīstīt un uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus)

Reģistrācija un centralizētais Bosch ID

Jums ir jāreģistrējas, ja vēlaties izmantot vai saņemt piekļuvi priekšrocībām, kuras nepieciešamas līgumsaistību izpildei. Jūsu reģistrācijas laikā mēs, pamatojoties uz brīvprātības principu, apkopojam personas datus, kuri nepieciešami līgumsaistību izpildei (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, ja tāda ir, informācija par vēlamo apmaksas veidu vai konta turētāju), kā arī citus datus, ja tādi ir pieejami. Obligātā informācija ir atzīmēta ar *.

Jūs varat reģistrēties mūsu tiešsaistes piedāvājumiem, izmantojot tikai centralizēto Bosch ID. Centralizēto Bosch ID izstrādāja Robert Bosch GmbH, lai Bosch grupas kopējie lietotāji varētu izmantot dažādo grupas uzņēmumu piedāvājumus, izmantojot centralizētus pieteikuma datus, un palielinātu datu drošību.

Par šī vienreizējā pierakstīšanās pakalpojuma nodrošināšanu ir atbildīgs Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Vācija (“RBG”).

Ja vēlaties pieteikties centralizētajam Bosch ID, tiek piemēroti Vispārējie centralizētā Bosch ID reģistrācijas un lietošanas noteikumi un RBG datu aizsardzības paziņojums.

Pēc sekmīgas reģistrācijas jūs varat izmantot centralizētā Bosch ID reģistrācijas datus, lai reģistrētos arī šim tiešsaistes piedāvājumam. Šim nolūkam mēs nodrošināsim RBG reģistrācijas veidni centralizētajam Bosch ID. Pēc tam RBG apstiprinās jūsu pilnvarojumu un sniegs mums pamatdatus, kuri nepieciešami mūsu piedāvājumu izmantošanai (piemēram, uzvārds, vārds, dzimšanas datums, uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese, tālruņu numuri, pasta adrese). Jūsu parole mums netiks izpausta.

Attiecībā uz turpmāko datu pārsūtīšanu Bosch grupas ietvaros, kas saistīta ar centralizēto Bosch ID, lūdzu, skatiet Datu aizsardzības paziņojumu. Centralizētā Bosch ID lietotāja līgumu varat pārtraukt jebkurā laikā, atceļot reģistrāciju. Šim nolūkam, lūdzu, noklikšķiniet uz šādas saites: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Personas datu izpaušanas pienākums

Lūdzu, ņemiet vērā: ja jums ir noslēgts līgums ar Bosch, jums ir jāizpauž tie personas dati, kuri ir nepieciešami līgumattiecību sākšanai, izpildei un beigšanai un attiecīgo līgumsaistību izpildei, vai arī kuru apstrāde ir mūsu likumiskais pienākums. Ja šie dati netiek izpausti, mēs nevaram noslēgt ar jums līgumu, to izpildīt un izbeigt.

Ja šī tiešsaistes piedāvājuma lietošanas ietvaros veiktā datu apstrāde nav nepieciešama līgumattiecību sākšanai, izpildei un izbeigšanai vai līgumsaistību izpildei un to nepieprasa likums, jūsu datu izpaušana ir brīvprātīga izvēle. Ņemiet vērā, ka noteiktas mūsu tiešsaistes piedāvājuma funkcijas vai servisa pakalpojumus nav iespējams lietot, ja nav izpausti tiem nepieciešamie dati.

Žurnālfaili

Ikreiz, kad lietojat internetu, jūsu interneta pārlūks automātiski nosūta noteiktu informāciju, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Mēs glabājam žurnālfailus 60 dienas traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, nesankcionētas piekļuves mēģinājumu izmeklēšanai) un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas jāuzglabā kā pierādījumi, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas iestādēm. Žurnālfailos tiek saglabāta šāda informācija:

 • galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;

 • tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktais izcelsmes vai atsauces URL);

 • pakalpojuma sniedzēja nosaukums, caur kuru notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;

 • izgūto datņu vai informācijas nosaukums;

 • izguves datums, laiks, kā arī ilgums;

 • operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot uzinstalētās pievienojumprogrammas (piemēram, Flash Player);

 • http statusa kods (piemēram, "pieprasījums sekmīgs" vai "pieprasītā datne nav atrasta");

 • pārsūtīto datu daudzums.

Ar Voice Assistant un ChatBots

Mēs piedāvājam iespēju ērti uzraudzīt mūsu produktus, tērzēšanai izmantojot teksta vai balss palīgus (balss saziņas komunikācija), lai pieprasītu informāciju vai nosūtītu atbalsta un apkopes pieprasījumu. Lai iegūtu savienojumu ar mūsu produktiem, parasti nepieciešams mūsu piedāvājuma saistījums ar jūsu trešo pušu piedāvājumu kontiem (piemēram, Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger u.c.). Šajā procesā notiek arī personas datu apmaiņa starp sistēmām; tie nepieciešami mūsu piedāvājuma norisei un līgumsaistību izpildes mērķiem.

Ja nosūtāt balss komandas vai ziņojumus mūsu pakalpojumu dienestam, izmantojot kādu no saviem saziņas kanāliem, mēs tos apstrādāsim līgumsaistību izpildei. Pēc mūsu piedāvājuma izmantošanas izbeigšanas visi personas dati nekavējoties tiks izdzēsti. Ierakstītie dialogi tiks saglabāti anonīmi; tos izmantos balss un teksta palīgu apmācībai, lai turpinātu uzlabot mūsu pakalpojuma kvalitāti. Tāpēc lietotnes reversajai inženierijai pēc satura dzēšanas nav jēgas.

Lūdzu ņemiet vērā, ka, atsakoties no kāda mūsu palīga un līdz ar to izdzēšot tajā savus datus, nenozīmē, ka dati automātiski tiek dzēsti citās Bosch lietotnēs vai trešo pušu lietotnēs (piemēram, Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa u.c.). Attiecīgā dzēšana attiecas tikai uz konkrēto Bosch lietotni.

Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem.

Datu nodošana tālāk

Datu nodošana citiem datu pārziņiem

Jūsu personas datus nododam citiem datu pārziņiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizēta informācija par tiesisko pamatu atrodama sadaļā Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats. Trešās personas var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati tiek nodoti trešajām personām, pamatojot to ar likumisko interesi, tas ir izklāstīts šajos datu aizsardzības norādījumos.

Turklāt datus var nodot citiem datu pārziņiem, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

Pakalpojumu sniedzēji (vispārīgi)

Mēs dodam pakalpojumu sniedzējiem tādus uzdevumus kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu noformēšana, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

Nodošana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varam personas datus nodot arī saņēmējiem, kuru juridiskā adrese ir ārpus EEZ tā sauktajās trešajās valstīs. Šādā gadījumā pirms nodošanas mēs pārliecināmies, ka saņēmējs nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni (piemēram, balstoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajai valstij vai ar saņēmēju noslēgtu tā saukto Eiropas Savienības ES līguma standartklauzulu vienošanos) vai ir saņemta jūsu piekrišana datu nodošanai tālāk.

Jūs varat no mums saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrēto līgumu noteikumu kopiju, kas nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

Saglabāšanas ilgums; uzglabāšanas termiņi

Datus mēs parasti saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par mārketingu pa pastu). Pēc tam mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kurus jāturpina glabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus, saglabāt noteiktu laika posmu).

Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšanas mērķiem var tikt izmantotas sīkdatnes un izsekošanas mehānismi.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas var tikt saglabātas jūsu galiekārtā, kad apmeklējat tiešsaistes piedāvājumu.

Izsekošana ir iespējama ar dažādām tehnoloģijām. Mēs galvenokārt apstrādājam informāciju, izmantojot izsekošanas pikseļu tehnoloģiju un/vai žurnālfailu analīzes laikā.

Kategorijas

Mēs izšķiram sīkdatnes, kas ir obligāti nepieciešamas tiešsaistes piedāvājuma tehniskajām funkcijām, un sīkdatnes un izsekošanas mehānismus, kas nav obligāti nepieciešami tiešsaistes piedāvājuma tehniskajām funkcijām.

Pamatā ir iespējams tiešsaistes piedāvājumu lietot bez sīkdatnēm, kas nav nepieciešamas tehniskiem mērķiem.

Tehniski nepieciešamas sīkdatnes

Par tehniski nepieciešamām sīkdatnēm mēs dēvējam sīkdatnes, bez kurām nevar garantēt tiešsaistes piedāvājuma tehnisko nodrošinājumu. Tostarp ir, piemēram, sīkdatnes, kurās saglabātie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu video un audio satura atskaņošanu bez traucējumiem.

Šīs sīkdatnes tiek dzēstas, kad beidzat savu apmeklējumu.

Sīkdatnes un izsekošanas mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami

Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai tādā gadījumā, ja esam iepriekš saņēmuši jūsu piekrišanu. Šīs sīkdatnes un izsekošanas mehānismus mēs iedalām divās apakškategorijās:

Mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Mārketinga sīkdatņu un izsekošanas mehānismu lietošana ļauj mums un mūsu partneriem parādīt jūsu interesēm pielāgotus piedāvājumus, kas ir balstīti uz jūsu lietošanas darbību analīzes.

 • Statistika: Izmantojot statistikas rīkus, mēs mērām, piemēram, cik reizes jūs izsaucat vietni.

 • Konversijas izsekošana: Mūsu konversijas izsekošanas partneri jūsu datorā saglabā sīkdatni ("Conversion Cookie"), ja mūsu tīmekļa vietni esat atvēris, izmantojot saistītā partnera reklāmu. Šo sīkdatņu derīguma termiņš parasti beidzas pēc 30 dienām. Ja sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies brīdī, kad apmeklējat noteiktas mūsu vietnes, mēs un arī attiecīgais konversijas izsekošanas partneris var noteikt, ka noteikts lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ticis novirzīts uz mūsu tīmekļa vietni. Informācija, kas tiek iegūta ar konversijas sīkdatņu palīdzību, tiek izmantota, lai veidotu konversijas statistiku un noteiktu to lietotāju kopējo skaitu, kas ir noklikšķinājuši uz attiecīgās reklāmas un ir novirzīti uz vietni ar konversijas izsekošanas tagu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šos rīkus, pastāv iespēja, ka jūsu dati var tik nosūtīti saņēmējiem ārpus EEZ, kuri nenodrošina piemērotu datu aizsardzības līmeni saskaņā ar VDAR (piemēram, ASV). Detalizētu informāciju par to varat atrast tālāk sniegtajā mārketinga rīku aprakstā.

 • Google Analytics Piedāvātājs: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV Funkcija: lietotāju rīcības analīze (atvērtās vietnes, apmeklējumu un apmeklētāju skaits, lejupielādes), lietotāju pieredzes testēšana

 • Ja piekļūstat mūsu tiešsaistes piedāvājumam caur Facebook Messenger, mēs izmantojam Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrijā, pakalpojuma rīku “Facebook Insights”. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi pieejama vietnē https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Mēs izmantojam web analīzes rīku Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonna. Šis ir analīzes rīks, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes meklēšanas spēju meklētājprogrammās. Šeit mēs novērtējam, cik lielā mērā mūsu vietne ir optimizēta meklētājprogrammā. Uzziniet vairāk vietnē www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Sīkdatņu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Jūs varat pārvaldīt savus sīkdatņu un izsekošanas mehānismu iestatījumus pārlūkā un/vai mūsu privātuma iestatījumos.

Norādījums: jūsu veiktie iestatījumi attiecas tikai uz attiecīgo izmantoto pārlūku.

Visu sīkdatņu izslēgšana

Ja vēlaties izslēgt visas sīkdatnes, lūdzu, atveriet pārlūka iestatījumus un deaktivizējiet sīkdatņu izmantošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var pasliktināt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Mūsu mobilo lietojumprogrammu lietošana

Papildus tiešsaistes piedāvājumam mēs piedāvājam arī mobilās lietojumprogrammas (lietotnes), kuras varat lejupielādēt mobilajās galiekārtās. Papildus datiem, kurus ievācam tīmekļa vietnēs, mēs, izmantojot lietotnes, ievācam citus personas datus, kas ir specifiski tieši mobilās gala lietotnes lietošanai.

Atrašanās vietas datu apstrāde

Mūsu piedāvājums ietver arī no atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus, kas ļauj mums sagatavot īpašus piedāvājumus, kas ir pielāgoti jūsu atrašanās vietai. Lai varētu jums nodrošināt šīs lietotnes funkcijas, mēs ar jūsu piekrišanu ievācam pēdējās trīs mobilās ierīces pārraidītās atrašanās vietas un jūsu IP adresi. Mēs neizmantojam šos datus, lai veidotu pārvietošanās profilu. Šo funkciju jūs varat deaktivizēt attiecīgās lietotnes iestatījumos vai jūsu mobilās galiekārtas operētājsistēmas iestatījumos, kā arī atkal aktivizēt vai īslaicīgi deaktivizēt, izmantojot pauzes režīmu, lai neierobežotu lietotnes pamatfunkcijas.

Reklāmas identifikatora/reklāmas ID apstrāde

Mārketinga nolūkos ar jūsu piekrišanu mēs izmantojam reklāmas identifikatoru jeb "Advertising Identifier" (IDFA), ja lietojat ierīci ar operētājsistēmu iOS, vai reklāmas ID, ja lietojat ierīci ar operētājsistēmu Android. Tie nav pastāvīgi identifikācijas numuri, kurus noteiktai gala ierīcei piešķir iOS vai Android. Šādā veidā iegūtie dati netiek sasaistīti ar citu ierīces informāciju. Mēs izmantojam identifikācijas numurus, lai nodrošinātu jums personalizētu reklāmu un izvērtētu jūsu lietojumu. Ja jūs iOS iestatījumu izvēlnē "Privātums" – "Reklāmas" aktivizējāt opciju "Atteikties no reklāmu izsekošanas" vai Android izvēlnē "Google pakalpojumi" – "Reklāmas" izvēlaties opciju "Atteikties no reklāmu izsekošanas", mēs varam izmantot tikai šādus līdzekļus: noteikt, kā jūs izmantojat reklāmjoslas, nosakot reklāmjoslas rādījumu skaitu bez klikšķināšanas uz tā ("frequency capping"), noteikt klikšķināšanas biežumu, noteikt unikālos lietotājus ("unique user"), kā arī īstenot drošības pasākumus, krāpniecības apkarošanu un kļūdu novēršanu. Jūs varat jebkurā laikā doties uz ierīces iestatījumiem un dzēst IDFA vai reklāmas ID ("Atiestatīt reklāmas ID"). Tādā gadījumā tiek izveidots jauns identifikācijas numurs, kuram nav saiknes ar iepriekš iegūtajiem datiem. Ņemiet vērā, ka jums var nebūt pieejamas visas mūsu lietotnes funkcijas, ja ierobežojat attiecīgā identifikācijas numura lietošanu.

Lietotnes analīze

Mums ir nepieciešama statistiska informācija par mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietojumu, lai varētu to padarītu ērtāku lietotājiem, veikt auditorijas izpēti un tirgus izpēti.

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs izmantojam šajā sadaļā aprakstītos lietotnes analīzes rīkus.

Rīku piedāvātāji apstrādā datus tikai kā pilnvaroti datu apstrādātāji saskaņā ar mūsu instrukcijām, un neizmanto tos saviem mērķiem. Informācija par katra rīka piedāvātāju ir sniegta tālāk. Ja šie rīki izmanto izsekošanas mehānismus vai lietotāju profilus, mēs šos rīkus izmantosim tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu.

Google Analytics mobilajām lietotnēm - Google Analytics nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV ("Google"). Mēs izmantojam Google Analytics ar Google piedāvāto papildu funkciju, lai anonimizētu IP adreses. Šādi Google vairumā gadījumu saīsina IP adreses jau Eiropas Savienībā un tikai izņēmuma gadījumos to dara Amerikas Savienotajās Valstīs, taču saglabātas tiek tikai saīsinātas IP adreses.

Lietotņu veikalu pārvaldītāju veikta datu apstrāde

Datu, piemēram, lietotājvārda, e-pasta adreses un individuālā ierīces identifikatora, izpaušana lietotņu veikalam (piemēram, Google Play, ko pārvalda Google; App Store, ko pārvalda Apple; Galaxy App Store, ko pārvalda Samsung), lejupielādējot attiecīgo lietotni, nav uzskatāma par mūsu veiktu datu vākšanu un ir ārpus mūsu kompetences. Mums nav nekādas ietekmes uz šo datu vākšanu un tālāku apstrādi, par kuru ir atbildīgs lietotņu veikals.

Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešo pušu – ar mums nesaistītu piedāvātāju – interneta vietnēm. Pēc noklikšķināšanas uz saites mēs vairs nevaram ietekmēt, noklikšķinot uz saites, trešajai pusei nodoto personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai tās vietnes URL, kurā atrodas saite), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.

Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, zuduma, mainīšanas, neatļautas izpaušanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.

Lietotāju tiesības

Savu tiesību īstenošanai izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par to, vai mēs veicam jūsu personas datu apstrādi. Ja tā ir, jums ir tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Koriģēšanas un dzēšanas tiesības

Jūs varat mums pieprasīt koriģēt nepareizus jūsu datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – pilnīgot vai dzēst jūsu datus.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktam uzglabāšanas pienākumam. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežošana

Jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Iebilšana pret datu apstrādi, ja tiesiskais pamats ir "likumiskā interese"

Turklāt jums ir tiesības, pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu īpašas situācijas, jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, ja tās tiesiskais pamatojums ir likumiska interese. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas ir pārāki par jūsu tiesībām.

Iebilšana pret tiešo mārketingu

Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos un ar to saistīto profilēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ iespējama pārklāšanās starp jūsu atsaukumu un jūsu datu lietošanu aktuāli notiekošas kampaņas ietvaros.

Piekrišanas atsaukšana

Ja esat devis mums savu piekrišanu datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā ar uz priekšu vērstu spēku. Jūsu datu apstrādes tiesiskums līdz atsaukšanai paliek neskarts.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības datus, ko esat mums izpaudis, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt to pārsūtīšanu trešajai pusei.

Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietai vai federālajai zemei vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Datu aizsardzības norādījumu izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu norādījumus par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības norādījumu aktuālo versiju.

Jūsu tiesību īstenošana un saziņas iespējas

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā "Datu pārzinis".

Lai īstenotu jūsu datu subjekta tiesības vai paziņotu par datu aizsardzības pārkāpumu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Varat ar mums sazināties arī, rakstot uz šo e-pasta adresi:

privacy.ttde@bosch.com

Koncerna pilnvarotais par datu aizsardzību:

pilnvarotais par datu aizsardzību, informācijas drošība un datu aizsardzība (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Vācija.