Adres wydawniczy

Nazwa i and adres

Bosch Thermotechnik GmbH

Sophienstrasse 30-32

35576 Wetzlar

GERMANY

Zarząd zarządzania

Uwe Glock (Chairman),

Thomas Bauer,

Dr. Henrik Siegle

Dr. Thomas Volz

Telefon

+49 6441 418-0

E-Mail address

info@thermotechnik@de.bosch.com

Rejestracje

Court of Record Wetzlar

VAT ID No

DE 811164527