Politica de confidențialitate

Politica de protecţie a datelor

Bosch Thermotechnik GmbH (denumită în continuare „Bosch", respectiv „noi" sau „nouă") apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile (denumite și „Oferta online”), precum şi interesul față de compania și produsele noastre.

Bosch vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă preocupări importante pentru noi, aspecte pe care le avem în vedere în toate procesele noastre de afaceri. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe Ofertele online și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

Operatorul

Bosch Thermotechnik GmbH este operatorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt enumerate în prezenta notificare. Datele noastre de contact sunt:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Colectarea, procesarea şi folosirea datelor cu caracter personal

Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, precum: nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail care sunt chestiuni legate de identitatea unei persoane.

Colectăm, procesăm şi folosim datele cu caracter personal (inclusiv adresa IP) numai atunci când există o bază legală pentru acestea sau v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu, în scopul înregistrării.

Categorii de date procesate

Sunt procesate următoarele categorii de date:

 • Datele de comunicare (de exemplu nume, telefon, e-mail, adresă)

 • Informațiile furnizate de către terți (de exemplu birouri de credit sau registre publice)

 • Datele referitoare la produs și la instalare (de exemplu adresa de instalare, numărul de serie, tipul echipamentului, data instalării),

 • Date tehnice și de conexiune (de exemplu adresa IP, date privind conexiunea la internet)

 • Date despre sistem (de exemplu evenimente, erori, date online, valori comunicate de senzori, estimări privind serviciile)

 • Date de înregistrare (de exemplu ID-ul, numele de utilizator)

 • Setările utilizatorului (de exemplu limba, fusul orar)

 • Datele unei înregistrări a produsului (de exemplu informații despre persoana care a efectuat instalarea, data înregistrării)

 • Elemente de identificare a echipamentelor (de exemplu numărul de serie, ID-ul echipamentului)

 • Datele privind mediul (de exemplu, temperatura)

 • Date despre locație (de exemplu coordonatele GPS)

 • Informații din calendar

 • Înregistrări audio

 • Camera foto și imagini

 • Mesaje

 • Datele obținute în urma consultării dumneavoastră în calitate de persoană vizată în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (de exemplu tipul de solicitare, informații privind identitatea dumneavoastră și/sau informațiile de comunicare)

 • Scopurile procesării datelor și bazele legaleAtât Noi, precum şi furnizorii de servicii contractaţi procesăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:Pentru furnizarea ofertei online Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.Pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor, prin intermediul unui Chatbot. Bază legală: îndeplinirea obligaţiilor contractuale sau Interes legitim din partea noastră pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre;Pentru remedierea deranjamentelor și din motive de securitateBază legală: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul legitim față de remedierea deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre.Pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastreBază legală: interes legitim din partea noastră față de asigurarea și apărarea drepturilor noastre.pentru a ne îndeplini obligațiile legale de monitorizare a produselor și în scopuri de garantare a siguranței produselor. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în garantarea siguranței produselor noastre).

 • pentru respectarea drepturilor noastre cu privire la problemele de garanție și de înregistrare a produselor. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în garantarea siguranței produselor noastre).

 • pentru a furniza funcțiile de bază ale produselor noastre conectate la internet (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, obligația contractuală de a pune la dispoziție volumul funcțional convenit).

 • Înregistrarea, planificarea și prelucrarea intervențiilor de asistență în beneficiul clienților. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, executarea contractului)

 • pentru verificări și îmbunătățiri ale calității. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim cu privire la dezvoltarea și perfecționarea produselor și serviciilor noastre)

Înregistrarea și ID-ul Bosch

Dacă doriți să utilizați sau pentru a obține acces la beneficii este necesară îndeplinirea unei intelegeri contractuale si solicităm înregistrarea. Odata cu înregistrarea pentru colectarea datelor cu caracter personal necesare pentru a intra în îndeplinirea contractului (de exemplu, nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, detalii privind metoda de plată preferată sau pe titularul de cont), precum și în continuare date pe bază de voluntariat, dacă este cazul. Informațiile obligatorii sunt marcate cu *.

Va puteti inregistra pentru ofertele noastre exclusive online, cu ID Bosch. ID-ul centralizat Bosch a fost conceput de Robert Bosch GmbH pentru Grupul Bosch, pentru a permite utilizatorilor comuni să beneficieze de ofertele diferitelor companii de grup pe baza datelor centralizate de aplicații și de a crește siguranța datelor.

Robert Bosch GmbH, Robert Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germania ( „RBG“) este responsabil pentru furnizarea acestui single sign-on de service.

Dacă doriți să aplicați pentru un ID Bosch centralizat, trebuie sa stiti ca se aplică Condițiile Generale de utilizare pentru înregistrarea și utilizarea unui act de identitate Bosch centralizat precum și Cerintele pentru protecția datelor din RBG.

După înregistrarea cu succes puteți utiliza datele de înregistrare utilizate pentru ID-ul centralizat Bosch, de asemenea, pentru înregistrarea pentru această ofertă on-line. În acest scop, v-om oferi un șablon de înregistrare RBG pentru ID-ul Bosch centralizat. RBG va confirma atunci autorizarea dvs. și ne va furniza datele de bază necesare pentru utilizarea ofertelor noastre (de exemplu, numele, prenumele, data nașterii, numele companiei, adresa de e-mail, numere de telefon). Parola dvs. nu va fi comunicată la noi.

În ceea ce privește transferurile ulterioare de date în cadrul Grupului Bosch asociat cu ID-ul centralizat Bosch, vă rugăm să consultați Data Protection Notice. Puteți anula acordul utilizatorului cu privire la ID-ul centralizat Bosch în orice moment prin dezinregistrare. În acest scop, vă rugăm să faceți clic pe următorul link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obligația de a furniza date cu caracter personal

Vă rugăm să rețineți că, în măsura în care există un contract între Bosch și dumneavoastră, trebuie să furnizați acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru colectarea, executarea și încetarea raporturilor contractuale și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asociate sau pentru prelucrarea cărora suntem obligați din punct de vedere legal. În lipsa comunicării acestor date, nu vom dispune de posibilitatea de a încheia, a executa și a înceta un contract cu dumneavoastră.

În măsura în care prelucrarea datelor în cadrul utilizării acestei oferte online nu este necesară pentru inițierea, executarea și încetarea unui raport contractual sau pentru îndeplinirea de obligații contractuale și dacă nu există o cerință legală în acest sens, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Se reține faptul că anumite funcții ale ofertelor sau serviciilor noastre online nu pot fi accesate dacă nu sunt furnizate datele necesare în acest scop.

Fișierele Jurnal

· De fiecare dată când utilizați internetul, browser-ul dumneavoastră transmite, automat, anumite informații care sunt stocate în așa-numitele fișiere jurnal.Salvăm fișierele jurnal pentru determinarea deranjamentele și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) pentru perioadăde 60 zile după care le ștergem. Dacă este necesară o retenţie suplimentară a fișierelor jurnal pentru a servi drept dovezi, atunci acestea vor fi excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmise, în funcție de cerinţe, autorităților competente. În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:Adresa IP (adresă protocol internet) a dispozitivului de pe care se accesează Oferta online;

 • Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta online (așa-numitul URL de proveninenţă); Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online; Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate; Data și ora, precum și durata de accesare; Sistemul de operare și informații despre browser-ul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player); Cod status http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”). volumul de date transferate;

Utilizare Voice Assistant si ChatBots

Va oferim posibilitatea de a obţine mai multe detalii despre produsele noastre în mod convenabil prin intermediul Voice Assistant si ChatBots (asistenți de comunicare pe bază de voce), pentru a solicita informații sau trimitere solicitări de asistență și service. Pentru conectarea cu produsele noastre este de obicei necesar pentru a lega oferta cu conturile Dvs. de oferte de terță parte (de exemplu, Amazon Alexa, Pagină de pornire Google, Facebook Messenger, etc.). În cursul acestui fapt, datele personale sunt, de asemenea, schimbate între sistemele care sunt necesare pentru funcționarea ofertei noastre și în scopul îndeplinirii contractului.

Dacă adresati comenzi vocale sau mesaje către serviciul nostru folosind unul dintre canalele de comunicare, acestea vor fi procesate de către noi pentru executarea contractului. După încetarea definitivă a utilizării ofertei noastre, toate datele personale vor fi șterse în cel mai scurt termen . Dialogurile înregistrate rămân stocate anonim și servesc pentru a instrui asistentii vocali și chat pe baza acestor dialoguri și astfel, pentru a îmbunătăți în mod constant calitatea ofertei. Prin urmare, ingineria inversă a aplicării prin ștergerea conținutului nu este în sensul utilizatorilor ramasi. Prin urmare, ingineria inversă a aplicatiei prin ștergerea conținutului nu este în sensul utilizatorilor rămași.

Vă rugăm să rețineți că separarea de unul dintre asistenții noștri și, prin aceasta, ștergerea datelor, nu se efectueaza automat din alte aplicații Bosch sau aplicații ale unor terțe părți (de exemplu, Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa, etc.). Stergerea respectivă se referă doar la această aplicație specifică Bosch.

Copii

Această Ofertă online nu se adresează copiilor sub 16 ani.

Transferul de date

Transferul de date către alte persoane responsabile

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți operatori, în principal, doar atunci când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte avem un interes legitim în acest transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite la categoria privind “Scopurile procesării datelor și bazele legale”. Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când avem obligaţia legală în acest sens sau în baza reglementărilor administrative sau juridice aplicabile. Calitatea de terți poate fi deținută și de către alte companii din cadrul grupului Bosch. În măsura în care datele sunt transmise terțelor părți în baza unui interes legitim, acest aspect este menţionat în prezenta politică de confidențialitate.

Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când avem obligaţia legală în acest sens sau în baza reglementărilor administrative sau juridice aplicabile.

Furnizor de servicii (general)

Implicăm furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de marketing, programare, găzduire de date și call center. Am ales furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm activitatea, la intervale regulate, în special pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii respectarea confidențialităţii şi respectarea reglementărilor legale. Alte entităţi legale ale Grupului Bosch pot fi, de asemenea, definite ca furnizori de servicii.

Comunicarea către destinatari din afara SEE

Putem, de asemenea, să transmitem datele cu caracter personal în afara SEE, în aşa-numitele ţări terţe. În acest caz, ne asigurăm, înainte de transmitere, că entitatea respectivă fie oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor, fie v-aţi dat acordul în acest sens.

Puteți obține o prezentare generală privind entităţile din țările terțe și o copie a regulilor convenite pentru a garanta standardul adecvat de protecție a datelor. Rugăm să utilizați informațiile de la secţiunea Contact.

Durata de stocare; perioade de păstrare

În principiu, stocăm datele dvs. atât cât este necesar pentru a furniza Oferta online și serviciile asociate sau când avem un interes legitim în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes legitim cu privire la marketingul prin poștă). În toate celelalte cazuri ștergem datele dvs. cu caracter personal, cu excepția acelor date pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, avem obligaţia să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

Utilizarea de cookie-uri

Pentru furnizarea Ofertei online pot fi folosite cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire.

Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot fi salvate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați o Ofertă online. Urmărirea este posibilă folosind diverse tehnologii. De regulă, noi procesăm informaţia folosind tehnologia pixel şi/sau analizarea fişierelor jurnal.

Categorii

Distingem între cookie-uri tehnice absolut necesare pentru funcţionarea Ofertei online şi cookie-uri sau tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii pentru buna funcţionare a Ofertei online.

Accesarea Ofertei online este, de regulă, posibilă şi fără cookie-uri care nu servesc unor scopuri tehnice.

Cookie-uri tehnice necesare

Prin cookie-uri tehnice necesare înţelegem cooki-uri fără de care funcţionarea Ofertei online nu poate avea loc. Aici amintim cookie-uri care salvează datele pentru a putea reda, fără deranjamente, conţinut video, respectiv audio.

Aceste cookie-uri vor fi şterse la închiderea browser-ului.

Cookie-uri şi tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. ethnic

Utilizăm aceste cookie-uri și mecanisme de tracking numai dacă ne-ați exprimat acordul dumneavoastră prealabil. Clasificăm aceste cookie-uri și mecanisme de tracking în două subcategorii:

Cookie-urile de marketing și mecanismele de tracking

Folosirea cookie-urilor de marketing şi a tehnologiilor de urmărire ne oferă atât nouă, precum şi Partenerilor noştri, posibilitatea de a vă pune la dispoziţie oferte relevante ce rezultă din analiza comportamentală de utilizator:

 • Statistici: folosind această opţiune putem măsura, spre exemplu, numărul de site-uri accesate;

 • Urmărirea ratei de conversie: Partenerii noştri privind urmărirea ratei de conversie plasează un cookie pe dispozitivul dvs. (“conversion cookie”) dacă aţi accesat site-ul nostru prin intermediul unui anunţ al acestora. Acest tip de cookie îşi pierde valabilitatea, de regulă, după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite web site-uri ale noastre, iar cookie-ul nu a expirat, atât noi, precum şi parternul nostru privind urmărirea ratei de conversie putem identifica faptul că un anumit utilizator a dat click pe anunţ şi a fost, astfel, redirecţionat pe site-ul nostru. Informaţiile astfel obţinute ajută la întocmirea unor statistici privind rata de conversie şi stabilirea numărului total de utilizatori care au fost redirecţionaţi ca urmare a click-ului pe anunţ marcat cu o tehnologie de urmărire. Rugăm să aveţi în vedere faptul că folosirea tool-urilor poate include şi transferul datelor dvs. către entităţi din afara SEE care nu au un nivel adecvat de protecţie a datelor conform GDPR (de ex. SUA). Mai multe detalii urmează în descrierea individuală a tool-urilor.Denumire: WebTrends
  Furnizor: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA;
  Funcţie: analiza comportamentală a utilizatorilor (accesarea paginilor, numărul de vizitatori şi de vizite, descărcări).Google Analytics Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA Funcție: analiza comportamentală a utilizatorilor (accesarea paginilor, numărul de vizitatori și accesări, descărcări), UX-Testing

 • Dacă accesați oferta noastră online folosind Facebook Messanger, vom folosi serviciul „Facebook Insights“ de pe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate sub https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Noi folosim instrumentele de analiză web al Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Acesta este un instrument de analiză pentru a îmbunătăți capacitatea de căutare a site-ului nostru în motoarele de căutare. Aici, vom evalua în ce măsură site-ul nostru este optimizat pentru motoarele de cautare. Puteți afla mai multe la www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire

Din browser şi/sau din setările noastre privind confidenţialitatea puteţi să vă administraţi setările cookie-urilor şi a tehnologiile de urmărire:

Notă: modificarea setărilor pe care le-aţi făcut are efect doar pentru fiecare browser folosit, în parte.

Dezactivarea cookie-urilor

Dacă doriţi dezactivarea cookie-urilor, atunci trebuie să accesaţi setările browser-ului dvs. Rugăm să luaţi în considerare faptul că prin această măsură poate fi afectată funcționalitatea site-ului.

Utilizarea aplicațiilor noastre mobile

Suplimentar față de oferta noastră online, vă oferim aplicații mobile ("Apps") pe care le puteți descărca pe terminalul dumneavoastră mobil. Suplimentar față de datele colectate pe paginile de internet, colectăm date personale suplimentare prin aplicațiile noastre, care rezultă în mod specific din utilizarea unui terminal mobil.

Prelucrarea datelor dumneavoastră de locație

Oferta noastră online include și așa-numitele servicii Location Based Services, prin care vă punem la dispoziție oferte speciale, adaptate locației dumneavoastră. Pentru a vă putea oferi aceste funcții ale aplicației, înregistrăm ultimele trei locații GPS transmise de către terminalul mobil și adresa dumneavoastră IP, dacă vă exprimați consimțământul în acest sens. În acest context, nu creăm un profil cu privire la deplasările dvs. Puteți dezactiva această funcție în setările aplicației respective sau ale sistemului de operare al terminalului dumneavoastră mobil și, de asemenea, o puteți reactiva temporar prin modul de pauză, fără a afecta funcționarea de bază a aplicației.

Prelucrarea Advertising Identifier/ID Advertising ID

În scopuri publicitare, folosim în baza consimțământului dumneavoastră, așa-numitul "Advertising Identifier" (IDFA) pentru echipamentele cu sistemul de operare iOS, iar pentru cele cu Android așa-numitul Advertising ID. Acestea reprezintă coduri de identificare fără caracter permanent pentru un anumit terminal, puse la dispoziție de către iOS sau Android. Datele colectate în acest sens nu vor fi asociate cu nicio altă informație referitoare la echipament. Utilizăm codurile de identificare pentru a vă oferi publicitate personalizată și pentru a evalua utilizarea. Dacă activați în setările pentru iOS în secțiunea "Confidențialitate" - "Publicitate", "fără Ad-Tracking ", respectiv dacă selectați pentru Android la "Setări Google“ - "Publicitate“ opțiunea "Dezactivarea publicității bazate pe categorii de interes“, putem adopta doar următoarele măsuri: măsurarea interacțiunii dumneavoastră cu bannere prin contorizarea numărului de vizualizări ale unui banner, fără efectuarea unui click pe acesta ("frequency capping“), rata de click-uri, identificarea utilizării unice ("unique user“), precum și măsuri de securitate, prevenirea fraudelor și remedierea erorilor. Puteți modifica IDFA oricând în setările echipamentului. Puteți să ștergeți codul de publicitate ("Resetați Ad-ID i"); atunci va fi creat un nou număr de identificare care nu va fi asociat cu datele colectate anterior. Menționăm că este posibil să nu puteți folosi toate funcțiile aplicației noastre dacă restricționați utilizarea numărului de identificare respectiv.

App-Analyse

Sunt necesare informații statistice cu privire la folosirea ofertei noastre online, pentru a asigura o utilizare mai facilă a acesteia, pentru a măsura impactul și a efectua studii de piață.

În acest scop, folosim instrumentele de analiză a aplicațiilor descrise în această secțiune.

Furnizorii de instrumente prelucrează datele doar în calitate de Persoane împuternicite de către Operator, în conformitate cu instrucțiunile noastre, și nu în scopuri proprii. În cele ce urmează regăsiți, cu raportare la fiecare instrument, informații cu despre furnizorul respectiv. Dacă aceste instrumente utilizează mecanisme de tracking sau profiluri de utilizator, vom folosi aceste instrumente numai dacă v-ați exprimat acordul, înprealabil.

Google Analytics pentru aplicațiile mobile - Google Analytics este furnizat decătre Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Folosim Google Analytics cu funcția suplimentară oferită de Google pentru anonimizarea adreselor IP. În acest timp, Google scurtează deja IP-urile în interiorul UE pentru majoritatea cazurilor, şi doar în cazuri excepționale în Statele Unite ale Americii, iar în ambele situaţii salvează doar forma scurtă a adreselor IP.

Prelucrarea datelor de către administratorii App Stores

Nu colectăm date, motiv pentru care excede responsabilității noastre, transferul de date cum ar fi numele de utilizator, adresa de e-mail și codul individual al echipamentului către un App Store (de exemplu. Google Play de la Google, App Store de la Apple, Galaxy App Store de la Samsung) la descărcarea aplicației respective. Nu avem nicio influență asupra acestei colectări de date și asupra procesării ulterioare de către App Store, în calitate de responsabil.

Link-uri externe

Oferta noastră online poate conţine link-uri catre site-urile terţilor - către furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce daţi click pe link, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării oricăror date cu caracter personal care sunt transferate unor terțe părți prin accesarea link-ului (de exemplu, adresa IP sau adresa URL a site-ului unde se află link-ul), deoarece controlul nostru asupra comportamentului terţilor este retras. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate și pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere neintenţionată sau ilicită, manipulare, pierdere, modificări sau dezvăluire ori acces neautorizat. Măsurile de securitate vor fi îmbunătăţite constant ţinând cont de progresul tehnologic.

Drepturile dumneavoastră

entru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea “Contact”. Când ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că datele introduse pot conduce la identificarea dvs. ca persoană.

Dreptul de informare și acces:

Aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă exercitaţi dreptul de informare privind datele personale.

Dreptul la corectare și ștergere:

Puteți să solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă cerințele legale aplicabile sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare în scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de retenţie.

Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, procesarea acestor date este, cu toate acestea, restricționată (vedeți mai jos).

Restricționarea procesării:

Puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.

Opoziţie la procesarea datelor în cazul temeiului legal „interes legitim":

În măsura în care procesăm datele în baza unui interes legitim, conform descrierii din această politică de protecție a datelor, aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la această procesare din motive care rezultă din situația dvs. specială.

Vom întrerupe apoi procesarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate cu reglementările legale, că avem motive valabile și legitime pentru procesarea ulterioară care prevalează asupra drepturilor, intereselor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

Opoziţie la procesare datelor în scop de marketing direct

Suplimentar, puteți refuza în orice moment procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării unei campanii aflate deja în curs.

Retragerea acordului:

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

Portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere competentă din zona dumneavoastră de domiciliu/reşedinţă sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru, respectiv: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

sau:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Sau

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poştal 010336
Bucureşti, România

Contact:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

anspdcp@dataprotection.ro
http://dataprotection.ro

Exercitarea drepturilor dumneavoastră și posibilități de contact

Dacă doriți să ne contactați, puteți lua legătura cu noi la adresa indicată în secțiunea „Responsabil".

Pentru a valorifica drepturile dumneavoastră de persoană vizată sau dacă doriți să ne semnalați o încălcare a confidențialității, vă rugăm să selectați aici .

De asemenea, ne puteți contacta și la următoarea adresă de e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Responsabil pentru protecția datelor din concern:

Responsabilul cu protecția datelor, securitatea informațiilor și protecția datelor (C/ISP), Robert Bosch GmbH, căsuța poștală 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germania.