Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Bosch Thermotechnik GmbH (denumită în continuare „Bosch", respectiv „noi" sau „nouă") își exprimă bucuria pentru accesarea de către dumneavoastră a paginilor noastre de internet, precum și a aplicațiilor mobile (denumite împreună și „oferta online") și pentru interesul manifestat de dumneavoastră față de compania și produsele noastre.

Bosch respectă sfera dumneavoastră privată

Protecția sferei dumneavoastră private la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor comerciale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, de care ținem cont în procesele noastre comerciale. Prelucrăm datele personale colectate la accesarea de către dumneavoastră a ofertelor online în mod confidențial și numai în conformitate cu prevederile legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor constituie parte integrantă a politicii companiei noastre.

Persoana responsabilă

Calitatea de responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este deținută de către Bosch; excepțiile sunt explicate în prezenta politică de confidențialitate.

Datele noastre de contact sunt:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Principii

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, de exemplu, numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail, datele contractuale, contabile și de decontare, care reprezintă o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, procesăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele IP) numai dacă există un temei legal în acest sens sau dacă v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu ca parte a unei înregistrări.

Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Datele de comunicare (de exemplu nume, telefon, e-mail, adresă)

 • Informațiile furnizate de către terți (de exemplu birouri de credit sau registre publice)

 • Datele referitoare la produs și la instalare (de exemplu adresa de instalare, numărul de serie, tipul echipamentului, data instalării),

 • Date tehnice și de conexiune (de exemplu adresa IP, date privind conexiunea la internet)

 • Date despre sistem (de exemplu evenimente, erori, date online, valori comunicate de senzori, estimări privind serviciile)

 • Date de înregistrare (de exemplu ID-ul, numele de utilizator)

 • Setările utilizatorului (de exemplu limba, fusul orar)

 • Datele unei înregistrări a produsului (de exemplu informații despre persoana care a efectuat instalarea, data înregistrării)

 • Elemente de identificare a echipamentelor (de exemplu numărul de serie, ID-ul echipamentului)

 • Datele privind mediul (de exemplu, temperatura)

 • Date despre locație (de exemplu coordonatele GPS)

 • Informații din calendar

 • Înregistrări audio

 • Camera foto și imagini

 • Mesaje

 • Datele obținute în urma consultării dumneavoastră în calitate de persoană vizată în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (de exemplu tipul de solicitare, informații privind identitatea dumneavoastră și/sau informațiile de comunicare)

Obiectivele de prelucrare și temeiurile legale

Noi și furnizorii de servicii mandatați de noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri de prelucrare:

 • Furnizarea acestei oferte online (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interes legitim din partea noastră cu privire la marketingul direct, cât timp acest demers se realizează cu respectarea cerințelor legilor privind protecția datelor și în materia concurenței).

 • Pentru a formula răspunsuri la solicitările utilizatorilor în cadrul unui Chatbot. (Temeiuri legale: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, executarea contractului, respectiv interes legitim datorită îmbunătățirii produselor/serviciilor).

 • Pentru identificarea defecțiunilor și din considerente de securitate (temeiuri legale: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interes legitim în eliminarea defecțiunilor și garantarea securității ofertelor noastre).

 • Susținerea și apărarea drepturilor noastre (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, interes legitim din partea noastră în afirmarea și apărarea drepturilor noastre).

 • pentru a ne îndeplini obligațiile legale de monitorizare a produselor și în scopuri de garantare a siguranței produselor. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în garantarea siguranței produselor noastre).

 • pentru respectarea drepturilor noastre cu privire la problemele de garanție și de înregistrare a produselor. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în garantarea siguranței produselor noastre).

 • pentru a furniza funcțiile de bază ale produselor noastre conectate la internet (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, obligația contractuală de a pune la dispoziție volumul funcțional convenit).

 • Înregistrarea, planificarea și prelucrarea intervențiilor de asistență în beneficiul clienților. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, executarea contractului)

 • pentru verificări și îmbunătățiri ale calității. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim cu privire la dezvoltarea și perfecționarea produselor și serviciilor noastre)

Înregistrarea și ID-ul Bosch

Dacă doriți să utilizați sau pentru a obține acces la beneficii este necesară îndeplinirea unei intelegeri contractuale si solicităm înregistrarea. Odata cu înregistrarea pentru colectarea datelor cu caracter personal necesare pentru a intra în îndeplinirea contractului (de exemplu, nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, detalii privind metoda de plată preferată sau pe titularul de cont), precum și în continuare date pe bază de voluntariat, dacă este cazul. Informațiile obligatorii sunt marcate cu *.

Va puteti inregistra pentru ofertele noastre exclusive online, cu ID Bosch. ID-ul centralizat Bosch a fost conceput de Robert Bosch GmbH pentru Grupul Bosch, pentru a permite utilizatorilor comuni să beneficieze de ofertele diferitelor companii de grup pe baza datelor centralizate de aplicații și de a crește siguranța datelor.

Robert Bosch GmbH, Robert Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germania ( „RBG“) este responsabil pentru furnizarea acestui single sign-on de service.

Dacă doriți să aplicați pentru un ID Bosch centralizat, trebuie sa stiti ca se aplică Condițiile Generale de utilizare pentru înregistrarea și utilizarea unui act de identitate Bosch centralizat precum și Cerintele pentru protecția datelor din RBG.

După înregistrarea cu succes puteți utiliza datele de înregistrare utilizate pentru ID-ul centralizat Bosch, de asemenea, pentru înregistrarea pentru această ofertă on-line. În acest scop, v-om oferi un șablon de înregistrare RBG pentru ID-ul Bosch centralizat. RBG va confirma atunci autorizarea dvs. și ne va furniza datele de bază necesare pentru utilizarea ofertelor noastre (de exemplu, numele, prenumele, data nașterii, numele companiei, adresa de e-mail, numere de telefon). Parola dvs. nu va fi comunicată la noi.

În ceea ce privește transferurile ulterioare de date în cadrul Grupului Bosch asociat cu ID-ul centralizat Bosch, vă rugăm să consultați Data Protection Notice. Puteți anula acordul utilizatorului cu privire la ID-ul centralizat Bosch în orice moment prin dezinregistrare. În acest scop, vă rugăm să faceți clic pe următorul link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obligația de a furniza date cu caracter personal

Vă rugăm să rețineți că, în măsura în care există un contract între Bosch și dumneavoastră, trebuie să furnizați acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru colectarea, executarea și încetarea raporturilor contractuale și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asociate sau pentru prelucrarea cărora suntem obligați din punct de vedere legal. În lipsa comunicării acestor date, nu vom dispune de posibilitatea de a încheia, a executa și a înceta un contract cu dumneavoastră.

În măsura în care prelucrarea datelor în cadrul utilizării acestei oferte online nu este necesară pentru inițierea, executarea și încetarea unui raport contractual sau pentru îndeplinirea de obligații contractuale și dacă nu există o cerință legală în acest sens, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Se reține faptul că anumite funcții ale ofertelor sau serviciilor noastre online nu pot fi accesate dacă nu sunt furnizate datele necesare în acest scop.

Fișierele Jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informații și le stochează în așa-numitele fișiere de jurnal.

Fișierele de jurnal sunt stocate de noi pentru a identifica defecțiunile și din considerente de securitate (de exemplu pentru a investiga încercările de atac) pentru o durată de 60 zi și sunt șterse ulterior. Fișierele de jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scopuri probatorii sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a incidentului respectiv și pot fi transmise, în cazuri individuale, autorităților de investigare. Următoarele informații sunt stocate în fișierele de jurnal:

 • Adresa IP (adresa protocolului de internet) a terminalului de la care este accesată oferta online;

 • Adresa de internet a paginii de internet de la care a fost accesată oferta online (așa-numita adresă URL de origine sau de referință);

 • Numele furnizorului de servicii prin intermediul căruia este accesată oferta online;

 • Denumirea fișierelor, respectiv a informațiilor accesate;

 • Data și ora, precum și durata accesării;

 • Sistemul de operare și informațiile despre browserul de internet folosit, inclusiv add-on-urile instalate (de exemplu pentru Flash Player);

 • codul de stare http (de exemplu „solicitarea a reușit" sau „fișierul solicitat nu a fost găsit").

 • volumul de date transferate;

Utilizare Voice Assistant si ChatBots

Va oferim posibilitatea de a controla produsele noastre în mod convenabil prin intermediul Voice Assistant si ChatBots (asistenți de comunicare pe bază de voce), pentru a solicita informații sau trimitere solicitări de asistență și service. Pentru conectarea cu produsele noastre este de obicei necesar pentru a lega oferta cu conturile Dvs. de oferte de terță parte (de exemplu, Amazon Alexa, Pagină de pornire Google, Facebook Messenger, etc.). În cursul acestui fapt, datele personale sunt, de asemenea, schimbate între sistemele care sunt necesare pentru funcționarea ofertei noastre și în scopul îndeplinirii contractului.

Dacă adresati comenzi vocale sau mesaje către serviciul nostru folosind unul dintre canalele de comunicare, acestea vor fi procesate de către noi pentru a îndeplini contractul. După încetarea definitivă a utilizării ofertei noastre, toate datele personale vor fi șterse în termen scurt. Dialogurile înregistrate rămân stocate anonim și servesc pentru a instrui asistentii vocali și chat pe baza acestor dialoguri și astfel, pentru a îmbunătăți în mod constant calitatea ofertei. Prin urmare, ingineria inversă a aplicării prin ștergerea conținutului nu este în sensul utilizatorilor ramasi. Prin urmare, ingineria inversă a aplicatiei prin ștergerea conținutului nu este în sensul utilizatorilor rămași.

Vă rugăm să rețineți că separarea de unul dintre asistenții noștri și, prin aceasta, ștergerea datelor, nu se efectueaza automat din alte aplicații Bosch sau aplicații ale unor terțe părți (de exemplu, Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa, etc.). Stergerea respectivă se referă doar la această aplicație specifică Bosch.

Copii

Această ofertă online nu este destinată copiilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Transferul de date

Transferul de date către alte persoane responsabile

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise de noi altor persoane responsabile numai dacă acest demers este necesar pentru executarea contractului, dacă este deținut de către noi sau de către terț un interes legitim cu privire la transmitere sau dacă există acordul dumneavoastră în acest sens. Detalii privind temeiurile legale pot fi consultate în secțiunea Scopurile prelucrării și temeiuri legale. Calitatea de terți poate fi deținută și de către alte companii din cadrul grupului Bosch. În măsura în care datele sunt transmise terțelor părți pe baza unui interes legitim, acest aspect este explicat în prezenta politică de confidențialitate.

În mod suplimentar, datele pot fi transferate către alte persoane responsabile, în măsura în care această obligație ne revine în temeiul prevederilor legale sau a dispozițiilor executorii ale autorităților, respectiv instanțelor.

Furnizor de servicii (general)

Mandatăm furnizori externi de servicii cu sarcini precum serviciile de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, efectuarea plăților, programarea, găzduirea de date și serviciile de acordare de asistență telefonică. Am selectat cu atenție acești furnizori de servicii și îi monitorizăm în mod periodic, în special în ceea ce privește gestionarea atentă și stocarea datelor înregistrate de către aceștia. Toți furnizorii de servicii sunt obligați de noi să respecte confidențialitatea și cerințele legale. Furnizorii de servicii pot fi reprezentați și de alte companii din cadrul grupului Bosch.

Comunicarea către destinatari din afara SEE

De asemenea, dispunem de posibilitatea de a transmite date cu caracter personal și către destinatari cu sediul în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În acest caz, ne vom asigura, înainte de transmitere, că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu în baza unei decizii privind caracterul adecvat a Comisiei Europene pentru țara respectivă sau în baza adoptării așa-numitelor clauze contractuale standard UE cu destinatarul) sau beneficiază de acordul dumneavoastră cu privire la transmitere.

Puteți obține din partea noastră o imagine de ansamblu a destinatarilor din statele terțe și o copie a reglementărilor convenite în mod concret pentru a asigura nivelul adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să utilizați informațiile necesare în acest sens din secțiunea Contact.

Durata de stocare; perioade de păstrare

În principiu, stocăm datele dumneavoastră atâta timp cât acest demers este necesar pentru a furniza oferta noastră online și serviciile asociate, respectiv avem un interes legitim pentru stocarea ulterioară (de exemplu putem dispune de un interes legitim pentru marketingul poștal și după executarea unui contract ). Ulterior ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția celor pe care trebuie să le păstrăm pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu în baza termenelor fiscale și comerciale de arhivare ne revine obligația de a păstra pentru o anumită perioadă de timp documente, de exemplu contracte și facturi).

Utilizarea de cookie-uri

În contextul punerii la dispoziție a ofertei noastre online, pot fi utilizate cookie-uri și mecanisme de tracking.

Cookie-urile reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, care pot fi stocate pe terminalul dumneavoastră când accesați o ofertă online.

Tracking este posibil folosind tehnologii diferite. Efectuăm prelucrarea informațiilor în special în contextul tehnologiei pixelilor, respectiv al analizei fișierului Log.

Categorii

Distingem între cookie-uri care sunt obligatorii pentru funcțiile tehnice ale ofertei online și acele cookie-uri și mecanisme de tracking care nu sunt obligatorii pentru funcția tehnică a ofertelor online.

Utilizarea ofertei online este posibilă în general fără cookie-uri care nu urmăresc scopuri tehnice.

Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Prin cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic avem în vedere cookie-urile în lipsa cărora nu poate fi garantată furnizarea tehnică a ofertei online. Acestea includ, de exemplu cookie-urile care stochează date pentru a asigura redarea fără probleme a conținuturilor video, respectiv audio.

Aceste cookie-uri vor fi șterse după finalizarea accesării dumneavoastră.

Cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic și mecanisme de tracking

Utilizăm aceste cookie-uri și mecanisme de tracking numai dacă ne-ați exprimat acordul dumneavoastră prealabil. Clasificăm aceste cookie-uri și mecanisme de tracking în două subcategorii:

Cookie-urile de marketing și mecanismele de tracking

Informații generale

Utilizarea cookie-urilor de marketing și a mecanismelor de tracking ne permite nouă și partenerilor noștri să vă prezentăm oferte bazate pe interesele dumneavoastră, în urma unei analize a comportamentului dumneavoastră de utilizare:

 • Statistică: Prin utilizarea instrumentelor statistice evaluăm, de exemplu, numărul accesărilor dumneavoastră de pagină.

 • Conversion Tracking: Partenerii noștri în domeniul conversion tracking plasează un cookie pe computerul dumneavoastră ("conversion cookie"), în măsura în care ați ajuns pe pagina noastră în baza unui anunț al partenerului respectiv. De regulă, aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile. Dacă accesați anumite pagini ale noastre și în măsura în care cookie-ul nu a expirat încă, noi și respectivul partener în domeniul conversion tracking putem recunoaște că un anumit utilizator a selectat anunțul și a fost redirecționat astfel către pagina noastră de internet. Informațiile colectate utilizând cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie și pentru a înregistra numărul total de utilizatori care au selectat anunțul respectiv și au fost redirecționați către o pagină etichetată cu un Conversion-Tracking-Tag.

Vă rugăm să aveți în vedere că, atunci când utilizați instrumentele, este posibilă transmiterea datelor dumneavoastră către destinatari din afara SEE, state care nu dispun de un nivel adecvat de protecție a datelor conform Regulamentului general privind protecția datelor (de exemplu SUA). Pentru detalii în acest sens, consultați următoarea descriere a instrumentelor individuale de marketing.

 • Google Analytics Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA Funcție: analiza comportamentului utilizatorilor (accesări de pagini, număr de vizitatori și accesări, descărcări), UX-Testing

 • Dacă accesați oferta noastră online folosind Facebook Messanger, vom folosi serviciul „Facebook Insights“ de pe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate sub https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Noi folosim instrumentele de analiză web al Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Acesta este un instrument de analiză pentru a îmbunătăți capacitatea de căutare a site-ului nostru în motoarele de căutare. Aici, vom evalua în ce măsură site-ul nostru este optimizat pentru motoarele de cautare. Puteți afla mai multe la www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Gestionarea cookie-urilor și a mecanismelor de tracking

În browser și/sau în setările noastre privind sfera privată vă puteți gestiona setările cookie-ului și ale mecanismelor de tracking:

Atenție: setările efectuate de dumneavoastră se referă numai la browserul pe care îl utilizați.

Dezactivarea tuturor cookie-urilor

Dacă doriți să dezactivați toate modulele cookie, vă rugăm să accesați setările browserului dumneavoastră și să dezactivați cookie-urile. Vă rugăm să aveți în vedere că, în acest mod, poate fi afectată funcționalitatea paginii de internet.

Utilizarea aplicațiilor noastre mobile

Suplimentar față de oferta noastră online, vă oferim aplicații mobile ("Apps") pe care le puteți descărca pe terminalul dumneavoastră mobil. Suplimentar față de datele colectate pe paginile de internet, colectăm date personale suplimentare prin aplicațiile noastre, care rezultă în mod specific din utilizarea unui terminal mobil.

Prelucrarea datelor dumneavoastră de locație

Oferta noastră include și așa-numitele Location Based Services, prin care vă punem la dispoziție oferte speciale, adaptate locației dumneavoastră concrete. Pentru a vă putea oferi aceste funcții ale aplicației, înregistrăm ultimele trei locații GPS transmise de terminalul mobil și adresa dumneavoastră IP, dacă vă exprimați consimțământul dumneavoastră în acest sens. În acest context, nu exprimăm un profil de deplasări. Puteți dezactiva această funcție în setările aplicației respective sau ale sistemului de operare al terminalului dumneavoastră mobil și, de asemenea, o puteți reactiva temporar prin modul de pauză, fără a afecta funcționarea de bază a aplicației.

Prelucrarea Advertising Identifier/ID Advertising ID

În scopuri publicitare, folosim în cazul consimțământului dumneavoastră, pentru echipamentele cu sistemul de operare iOS. așa-numitul "Advertising Identifier" (IDFA), iar pentru cele cu Android așa-numitul Advertising ID. Acestea reprezintă coduri de identificare fără caracter permanent pentru un anumit terminal, puse la dispoziție de către iOS sau Android. Datele colectate în acest sens nu vor fi asociate cu nicio altă informație referitoare la echipament. Utilizăm codurile de identificare pentru a vă oferi publicitate personalizată și pentru a evalua utilizarea dumneavoastră. Dacă activați în setările pentru iOS "fără Ad-Tracking " în secțiunea "Confidențialitate" - "Publicitate", respectiv dacă selectați pentru Android la "Setări Google“ - "Publicitate“ opțiunea "Dezactivarea publicității bazate pe categorii de interes“, putem adopta doar următoarele măsuri: măsurarea interacțiunii dumneavoastră cu bannere prin contorizarea numărului de vizualizări ale unui banner, fără efectuarea unui click pe acesta ("frequency capping“), rata de click-uri, identificarea utilizării unice ("unique user“), precum și măsuri de securitate, prevenirea fraudelor și remedierea erorilor. Puteți modifica IDFA oricând în setările echipamentului. Puteți ștergeți codul de publicitate ("Resetați Ad-ID i"); atunci va fi creat un nou număr de identificare care nu va fi îmbinat cu datele colectate anterior. Menționăm că este posibil să nu puteți folosi toate funcțiile aplicației noastre dacă restricționați utilizarea numărului de identificare respectiv.

App-Analyse

Ne sunt necesare informații statistice cu privire la folosirea ofertei noastre online, pentru a asigura o utilizare mai facilă a acesteia, pentru a măsura impactul și a efectua studii de piață.

În acest scop, folosim instrumentele de analiză a aplicațiilor descrise în această secțiune.

Furnizorii de instrumente prelucrează datele doar în calitate de responsabili de prelucrare pe bază de comandă, în conformitate cu instrucțiunile noastre, și nu în scopuri proprii. În cele ce urmează regăsiți, cu raportare la fiecare instrument, informații cu raportare la furnizorul respectiv. Dacă aceste instrumente utilizează mecanisme de tracking sau profiluri de utilizator, vom folosi aceste instrumente numai dacă ne-ați exprimat acordul prealabil.

Google Analytics pentru aplicațiile mobile - Google Analytics este furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Folosim Google Analytics cu funcția suplimentară oferită de Google pentru anonimizarea adreselor IP. În acest timp, Google prescurtează deja IP-urile în interiorul UE în majoritatea cazurilor, dar face acest lucru doar în cazuri excepționale în Statele Unite, iar în ambele regiuni salvează doar forma scurtă a adreselor IP.

Prelucrarea datelor de către administratorii App Stores

Nu constituie o colectare de date din partea noastră, motiv pentru care excede responsabilității noastre, transferul de date cum ar fi numele de utilizator, adresa de e-mail și codul individual al echipamentului, către un App Store (de exemplu. Google Play de la Google, App Store de la Apple, Galaxy App Store de la Samsung), la descărcarea aplicației respective. Nu avem nicio influență asupra acestei colectări de date și asupra procesării ulterioare de către App Store, în calitate de responsabil.

Link-uri externe

Oferta noastră online poate conține linkuri către pagini de internet ale terților - furnizori care nu sunt afiliați companiei noastre. După ce selectați link-ul, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării eventualelor date cu caracter personal transmise terților prin selectarea link-ului (de exemplu adresa IP sau adresa URL a paginii pe care se află linkul), deoarece comportamentul terților nu este supus controlului exercitat de noi. Nu suntem responsabili pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

Securitate

Angajații noștri și furnizorii de servicii mandatați de noi sunt obligați să respecte confidențialitatea și prevederile din legile aplicabile privind protecția datelor.

Vom adopta toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și pentru a proteja datele dumneavoastră gestionate de noi în special împotriva riscurilor de distrugere accidentală sau ilegală, manipulare, pierdere, modificare sau dezvăluire, respectiv accesare neautorizată. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod constant, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

Drepturile utilizatorilor

Vă rugăm să utilizați informațiile din secțiunea Contact pentru a valorifica drepturile dumneavoastră. În acest context, vă rugăm să asigurați o identificare fără echivoc a persoanei dumneavoastră.

Drept de informare și comunicare:

Sunteți autorizat să ne solicitați o confirmare din care să rezulte dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În caz afirmativ, dispuneți de posibilitatea de a invoca un drept la informare cu privire la informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm în asociere cu dumneavoastră.

Drept de corectare și ștergere:

Ne puteți solicita corectarea datelor incorecte și - în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale –completarea sau ștergerea datele.

Acest regim nu se aplică datelor solicitate în scopuri de decontare și gestiune contabilă sau care sunt supuse obligației legale de arhivare. Dacă nu este necesar accesul la astfel de date, prelucrarea acestora va fi restricționată (a se vedea mai jos).

Limitarea prelucrării:

În măsura în care sunt respectate cerințele legale, ne puteți solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Opoziția față de prelucrarea datelor în cazul temeiului legal „interes legitim":

De asemenea, aveți dreptul, din motive care rezultă din situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor de către noi, cu condiția ca acest interes legitim să se bazeze pe temeiul legal. Vom sista în acest caz prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care - în conformitate cu cerințele legale – putem dovedi motive legitime imperative susceptibile de protecție pentru o prelucrare ulterioară, care prevalează în raport cu dumneavoastră.

Opoziția față de marketingul direct:

În plus, puteți formula în orice moment obiecție împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare și pentru elaborarea asociată a profilului („opoziție în domeniul publicitar"). Vă rugăm să aveți în vedere că, din motive de natură organizațională, este posibil să existe o suprapunere între opoziția dumneavoastră și utilizarea datelor dumneavoastră într-o campanie în curs.

Revocarea consimțământului:

Dacă ne-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți retrage în orice moment, cu efect pentru viitor. Nu este afectată de această prevedere legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare.

Portabilitatea datelor:

În mod suplimentar, dispuneți de dreptul de a recepționa datele furnizate de dumneavoastră într-un format structurat, uzual și ușor de citit în format electronic, respectiv - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic - să solicitați transmiterea datelor către un terț.

Dreptul de a formula contestații la autoritatea de supraveghere:

Aveți dreptul să depuneți o contestație la o autoritate competentă în domeniul protecției datelor. În acest sens vă puteți adresa autorității de protecție a datelor competentă pentru domiciliul, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorității de protecție a datelor responsabile pentru noi. Aceasta este:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Modificarea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica măsurile de securitate și confidențialitate în măsura în care acest demers este necesar ca urmare a evoluției tehnice. În aceste cazuri, vom ajusta în mod corespunzător și politica noastră de confidențialitate. Din acest motiv, vă rugăm să țineți cont de versiunea actuală a politicii noastre de confidențialitate.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră și posibilități de contact

Dacă doriți să ne contactați, puteți lua legătura cu noi la adresa indicată în secțiunea „Responsabil".

Pentru a valorifica drepturile dumneavoastră de persoană vizată sau dacă doriți să ne semnalați o încălcare a confidențialității, vă rugăm să selectați aici .

De asemenea, ne puteți contacta și la următoarea adresă de e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Responsabil pentru protecția datelor din concern:

Responsabilul cu protecția datelor, securitatea informațiilor și protecția datelor (C/ISP), Robert Bosch GmbH, căsuța poștală 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germania.