Termeni şi condiţii

Termeni și condiții de utilizare a Bosch EasyControl

Ultima versiune: (10.2019)

Acestea sunt Termenii și condițiile de utilizare a EasyControl („Condițiile”).

Articolul 1 – Definiții

Bosch Thermotechnik GmbH („Bosch”) oferă: software ce poate fi descărcat pe smartphone-ul, tableta, smartwatch-ul Clientului („Aplicația EasyControl”), un portal web cu informații detaliate despre produsele EasyControl, inclusiv manuale și videoclipuri cu instrucțiuni („Site-ul web EasyControl”), servicii accesibile prin Aplicația EasyControl și Site-ul web EasyControl („Servicii EasyControl”), pentru utilizare cu termostatul inteligent furnizat de Bosch („EasyControl”), constând în versiunea sa actuală din hardware („Produsul”) și firmware preinstalat („firmware EasyControl”).

EasyControl este un termostat inteligent cu diverse funcții cu ajutorul căruia Clientul poate controla un sistem de încălzire, ventilație și aer condiționat („sistem HVAC”) și vizualiza și gestiona nivelurile de consum de energie.

Termenul „Client” se referă în prezentele Condiții la orice persoană sau entitate care accesează sau utilizează EasyControl și elementele asociate, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl.

Termenul „Accesorii” din prezentele Condiții se referă la produse ce pot fi conectate și operate împreună cu EasyControl. Accesoriile constau în produse oferite de Bosch.

Termenul „Produse ale terților” din prezentele Condiții se referă la un produs sau servicii furnizate de o terță parte, ce pot fi conectate la și utilizate împreună cu EasyControl. Produsele terților nu sunt furnizate de Bosch.

Termenul „Date de autentificare EasyControl” din prezentele Condiții se referă la datele de autentificare necesare pentru conectarea Serviciilor EasyControl sau a Produselor terților la EasyControl.

Termenul „Serviciile de control al limbajului“ se referă la dispozitive și software pentru controlul produselor Bosch Thermotechnik prin intermediul unor asistenți de vorbire, servicii de mesagerie și soluții similare oferite pentru controlul Bosch Thermotechnik regulatoare, termostate și încălzitoare.

Articolul 2 – Aplicabilitate

Prin accesarea sau utilizarea Aplicației EasyControl, a Site-ului web EasyControl și/sau a Serviciilor EasyControl, Clientul este de acord cu prezentele Condiții. Dacă Clientul nu este de acord cu Condițiile, atunci nu va putea să utilizeze EasyControl în combinație cu Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl, Serviciile EasyControl și Produsele terților.

Achiziția EasyControl face obiectul condițiilor de garanție Bosch (disponibile pe Site-ul web EasyControl, www.bosch-easycontrol.com ) și poate fi supusă termenilor și condițiilor specifice de vânzare.

În cazul Accesoriilor și Produselor terților, se pot aplica termeni și condiții suplimentare ce cuprind prevederi specifice referitoare la aceste Accesorii și Produse ale terților relevante.

Niciun caz de nevalabilitate a uneia sau mai multor prevederi ale Condițiilor nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase.

Articolul 3 – Drept de utilizare și acces

Bosch îi acordă Clientului drept neexclusiv, netransferabil de acces și utilizare a EasyControl și a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl (fără drept de sublicențiere). Bosch păstrează în permanență dreptul de proprietate asupra Aplicației, Site-ului web și Serviciilor EasyControl. Orice altă utilizare a Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor în alte scopuri în afară de cele pentru care au fost puse la dispoziție (inclusiv colectarea datelor sau alte interacțiuni referitoare la date, furnizarea de servicii către terți) este interzisă, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres de către Bosch.

Clientul nu va asista sau ajuta la acțiuni de inginerie inversă, decompilare, modificare sau derivare a oricăror produse sau funcții derivate din EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl.

Clientul se va asigura că hardware-ul și configurarea mediului de operare (sistem de operare, sisteme compatibile și dispozitive inteligente, acces la internet și disponibilitate printr-o rețea Wi-Fi permanentă și stabilă etc.) pentru utilizarea EasyControl și a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl sunt cele specificate de Bosch și în conformitate cu informațiile disponibile pe Site-ul web EasyControl și în manualul EasyControl.

Fără a aduce atingere prevederilor referitoare la confidențialitate, în cazul în care datele Clientului nu sunt deținute de Bosch, fiecare Client acordă Bosch în mod automat și fără alte formalități dreptul nelimitat, neexclusiv, transferabil, universal și cu titlu gratuit de a utiliza în orice scop toate datele sau alte elemente generate sau utilizate de către EasyControl, Accesorii, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl.

Disponibilitatea EasyControl în materie de vânzare, asistență și acces la Accesorii, Aplicație, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl este limitată la țările prezentate pe Site-ul web EasyControl („Țările”). Clientul acceptă că accesul și utilizarea EasyControl și a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl pot să fie indisponibile, restricționate sau limitate în afara Țărilor. Clientul va fi responsabil și răspunzător pentru respectarea legislației relevante din țara în care EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl sunt accesate sau utilizate.

Bosch nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru daune sau pierderi cauzate de accesarea sau utilizarea EasyControl și a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl în afara uneia dintre Țări.

Clientul va exonera de răspundere Bosch pentru consecințele oricărei încălcări a prezentelor Condiții de către acesta.

Articolul 4 – Cerințe de sistem

Clientul va fi responsabil să se asigure că toate cerințele de sistem sunt disponibile și configurate corect așa cum sunt specificate în manualul EasyControl și în Accesorii, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl. Printre altele, la locul instalării trebuie să fie disponibile o conexiune de internet în bandă largă suficientă și o rețea Wi-Fi funcțională ce comunică cu EasyControl.

Clientul va confirma că există un dispozitiv mobil disponibil și compatibil cu cerințele sistemului pentru accesarea și utilizarea adecvate ale Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl. Este posibil ca anumite Servicii EasyControl să necesite acces și la funcții suplimentare ale dispozitivului mobil (de exemplu, locație GPS pentru geolocalizarea Serviciilor EasyControl etc.). Aceste cerințe sunt descrise și sunt disponibile pe Site-ul web EasyControl.

Articolul 5 – Monitorizarea energiei

Datele colectate de EasyControl și de Aplicația EasyControl referitoare la carburant (gaz, motorină …) și/sau consumul de energie electrică al aparatului sunt strict orientative și nu sunt garantate în niciun fel de Bosch. Consumul efectiv de gaz și energie electrică poate varia în funcție de Client și de mediu. Nu se pot deriva drepturi ca urmare a posibilelor deviații (în sens ascendent sau descendent).

Clientul nu va utiliza datele despre consum disponibile în EasyControl și în Accesorii, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl pentru contestarea facturile de electricitate de la un furnizor de energie sau administrator de rețea sau ca măsurare alternativă la măsurătorile contorului de energie.

Economiile de energie potențiale derivate din utilizarea EasyControl sau a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl depind de mai mulți factori de mediu pentru care Bosch nu își asumă răspunderea. Clientul este de acord să nu solicite niciun tip de compensații de la Bosch în cazul în care nu obține economiile preconizate.

Articolul 6 – Responsabilitatea pentru acces

Clientul este responsabil să se asigure că doar Clientul și/sau persoanele pe care acesta le-a autorizat au acces și/sau utilizează EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl și Serviciile EasyControl. Clientul va păstra în permanență confidențialitatea Datelor de autentificare EasyControl. În cazul în care Clientul are vreo suspiciune că părți terțe neautorizate au sau vor avea cunoștință despre Datele de autentificare EasyControl sau dacă acesta are informații privind orice acces sau utilizare ilegal(ă), necorespunzător(oare), necontractual(ă) sau neautorizat(ă) privind Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl sau Serviciile EasyControl, Bosch trebuie informată imediat. Lista persoanelor de contact ale Bosch este disponibilă pe Site-ul web EasyControl.

Clientul își va asuma pe deplin răspunderea pentru orice utilizare și/sau altă activitate în legătură cu EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl sau Serviciile EasyControl desfășurată(e) cu ajutorul Datelor de autentificare EasyControl.

Clientul este responsabil pentru orice pierderi cauzate de utilizarea neautorizată de către terți, cu excepția cazurilor în care acesta nu poartă nicio vină.

Articolul 7 – Produse ale terților

Bosch îi poate oferi Clientului posibilitatea de a conecta EasyControl la unul sau mai multe Produse ale terților pe care Bosch nu le deține sau nu le controlează. Utilizarea Produselor terților de către Client este guvernată de condițiile de utilizare sau politicile de confidențialitate ale părții respective. Bosch încurajează Clientul să citească termenii și condițiile și politica de confidențialitate aplicabile în cazul utilizării Produselor terților înainte de conectarea acestora la EasyControl.

De asemenea, înainte de conectarea EasyControl la un Produs al terților sau mai multe, Clientul acceptă să se înregistreze pentru un cont de utilizator („Cont Bosch”), fie în Aplicația EasyControl sau pe Site-ul web EasyControl și să furnizeze toate informațiile necesare, integral și corect, așa cum sunt solicitate în procesul de înregistrare. Dacă astfel de informații se modifică în timpul relației de utilizator, Clientul va modifica datele imediat. Contul Bosch este gestionat și administrat de Bosch.

Clientul poate decide să conecteze EasyControl la un Produs al terților sau mai multe și poate revoca în orice moment o astfel de conexiune. După revocarea accesului, Produsul terților nu va mai putea fi utilizat împreună cu EasyControl, Aplicația EasyControl și Serviciile EasyControl.

Clientul este de acord să partajeze datele necesare pentru a permite conectarea EasyControl la Produsele terților. Aceste date pot include datele cu caracter personal ale Clientului și Datele de autentificare EasyControl.

După partajarea datelor menționate mai sus cu partea terță, acestea vor fi protejate de politica de confidențialitate a terțului și nu se vor mai afla sub incidența declarației de confidențialitate a Bosch.

Clientul acceptă faptul că Bosch nu oferă nicio garanție privind utilizarea Produselor terților împreună cu EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl. Utilizarea Produselor terților se face pe răspunderea și riscul Clientului și se supune condițiilor utilizate de părțile terțe respective. Bosch nu este responsabilă pentru utilizarea de către Client a Produselor terților și este exclusă, astfel, orice răspundere pentru daune cauzate de utilizarea Produselor terților.

Clientul va contacta direct furnizorul Produselor terților, cu excepția cazului în care Bosch asigură asistență pentru produsul respectiv, referitor la orice întrebări despre acesta sau dacă există o problemă la operarea Produselor terților.

Articolul 8 – Language Control Services

Limbajul Control Services permite Clientului să își îndeplinească funcțiile esențiale ale sistemului de control al încălzirii cu comenzi vocale simple sau mesaje, în care domeniul de aplicare al funcțiilor variază în funcție de respectiva limbă a Serviciul de control. Prin instalarea sau înregistrarea unui serviciu de control al limbii respective și conectarea acestui serviciu de control în altă limbă la un control facil., Clientul este de acord cu acesti Termeni. În cazul în care Clientul nu este de acord cu acești termeni, clientul nu poate utiliza respectiva limbă a Serviciului de control.

Utilizarea respectivului limbaj al Serviciului de Control este garantat pentru termenii Easy Control in conformitate cu acesti termini și poate fi reziliat de oricare dintre părți, în orice moment, fără notificare. Clientul poate anula utilizarea unui serviciu de control în altă limbă prin dezinstalarea sau deconectarea respectivei limbi a Serviciului de control. După terminarea serviciului de control Limba, utilizarea serviciului respectiv de control Limba nu mai este posibilă. Toate celelalte servicii furnizate în cadrul acestor Termeni rămân neafectate.

Nu există nici un drept de disponibilitate neîntreruptă sau timp de răspuns specific sau de comportament pentru acest serviciu de control în altă limbă, chiar dacă Bosch depune toate eforturile pentru a se asigura că disponibilitatea este posibil neîntreruptă . Nu există nici o garanție că accesul sau utilizarea respectivei limbi a Serviciul de control nu va fi întreruptă sau afectată de lucrări de întreținere, dezvoltări ulterioare sau alte întreruperi.

Clienții au dreptul de utilizare limitat la accesul la serviciul respectiv de control Limba precum și la utilizarea, în conformitate cu acești termeni.

Este interzisă orice acțiune care ar putea afecta funcționarea respectivului limbaj de control al serviciului și a serviciilor asociate, în special, pentru a supraîncărca sistemele noastre excesiv. Contribuțiile clientului pot avea continut care sa nu încalce legislația în vigoare sau pe cea a bunelor moravuri. În plus, Clientul permite operatorului să modifice contribuțiile sale, în cazul în care încalcă regulile menționate mai sus sau sunt susceptibile de a provoca daune operatorului sau a unei terțe părți. Este interzisă deținerea unui alt serviciu de control al limbajului de comunicare cu respectiva limbă a Serviciului de control. Orice acțiune interzisă poate duce la excluderea imediată a Clientului cu privire la orice utilizare a serviciilor de control de limbaj. În cazul în care Clientul are cunoștință de orice contract abuziv, sau de o încălcare ilegala sau de altă natura sau de utilizare neautorizată a serviciilor de control în altă limbă, acesta poate contacta Bosch Thermotechnik GmbH pentru a raporta această utilizare neautorizată.

În timp ce Clientul comunica cu Serviciul de control limbaj, acesta salvează mesajele introduse sau anunțate de către Client. Prin crearea sau înregistrarea mesajelor pentru serviciul de control limbaj, Clientul acordă Bosch Thermotechnik GmbH dreptul liber de a utiliza aceste contribuții în contextul serviciilor de control limbaj și de a publica și reproduce în orice formă. Acest drept de utilizare nu este limitat în timp sau loc. Datele personale ale clientilor nu vor fi publicate. Dreptul de utilizare în conformitate cu prezenta secțiune trebuie să rămână în vigoare, chiar și după terminarea contractului.

Răspunsurile și declarațiile date de Serviciul de Control limbaj sunt protejate prin drepturi de autor. Reproducerea, copierea, stocarea sau recuperarea acestor declarații sau utilizarea în orice alt sistem de limbaj Serviciu de control sau un expert este interzisă fără acordul scris al Bosch.

Articolul 9 – Actualizări

Bosch poate efectua actualizări de software ( „Actualizări“) ale EasyControl Firmware și de EasyControl App, EasyControl Website și EasyControl Services și Accesorii pentru a crea produse și a îmbunătățiri servicii. Aceste actualizări se limitează la cele care în mod obiectiv nu prezintă un dezavantaj în ceea ce privește serviciile convenite la încheierea din timp a contractului și care nu se abat în mod semnificativ de cele convenite precum serviciile de remediere erori, grad de utilizare, remedieri de stabilitate și performanță, caracteristici upgrade, etc..

Clientul este de acord ca Bosch poate instala automat actualizările fără o notificare prealabilă și fără acordul prealabil al Clientului.

În cazul în care astfel de actualizări nu sunt posibile Bosch nu poate asigura utilizarea corectă sau funcționalitatea completă a easyControl și a easyControl App, EasyControl Servicii și accesorii.

În cazul unor actualizări, mai extinse, Clientul va fi notificat pentru a i se cere consimțământul. În cazul în care Clientul refuză acordarea consimțământului, nici o actualizare nu va fi realizată și este posibil ca funcționarea sistemului sa poata fo afectată sau poate fi necesar să fie întrerupt cu totul. Această prevedere se aplică în mod corespunzător în cazul în care modificările la App și / sau Device Software devin necesare datorită specificațiilor schimbate de la terțe părți de la care Bosch le obține servicii în avans sau datorită inovațiilor tehnice semnificative pe piață.

Articolul 10 – Modificarea Condițiilor

Bosch poate modifica și/sau completa în orice moment prezentele Condiții și declara noua versiune aplicabilă în cazul Clientului, prin notificare de modificare în Aplicația EasyControl.

Dacă Clientul acceptă modificările aduse Condițiilor, acestea vor fi considerate acceptate.

În caz de obiecție la acestea, Bosch își rezervă dreptul de a înceta relația de acordarea a drepturilor de utilizare. Notificarea de modificare conține o referință la dreptul Clientului de a obiecta și consecințele obiecției.

Notificarea de modificare va fi publicată în Aplicația EasyControl și Condițiile modificate vor fi publicate în Aplicația și pe Site-ul web EasyControl.

Articolul 11 – Reziliere

Condițiile vor rămâne în vigoare pe perioada în care Clientul Accesează sau utilizează EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl sau până la încetarea sau suspendarea serviciilor de către Bosch.

Bosch poate rezilia sau suspenda dreptul Clientului de acces sau utilizare dacă acesta a încălcat Condițiile.

După reziliere, Clientul va înceta să acceseze sau utilizeze Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl.

Accesul și utilizarea Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl pot fi reziliate în orice moment de Bosch, în baza unui preaviz rezonabil.

Articolul 12 – Răspundere și limitarea utilizării și accesului

Operarea EasyControl și a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl depinde de mai mulți factori de mediu (de exemplu, produsele sau serviciile terților, accesul la internet, funcționarea corespunzătoare a rețelei Wi-Fi sau a altor sisteme și rețele de comunicații) care nu se află în răspunderea Bosch, așadar utilizarea acestora nu este destinată pentru aplicații critice în timp real. Astfel, EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl sunt oferite fără nicio garanție privind permanența sau calitatea funcționării acestora.

Bosch nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune sau pierderi (de exemplu, date) cauzate de defecțiuni și/sau întârzierea și/sau lipsa accesului la sau din EasyControl și Accesorii, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl.

Accesul la EasyControl și Accesorii, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl poate fi limitat temporar sau întârziat ca urmare a nevoii de a efectua, printre altele, operațiuni de mentenanță, reparații sau îmbunătățiri de securitate. Clientul nu va fi eligibil pentru niciun fel de compensații în astfel de situații. Bosch nu oferă nicio garanție explicită privind durata de funcționare.

Bosch nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru daune comerciale, ulterioare și/sau indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la profit sau pierderi de venituri, pierderi de câștiguri și daune nemateriale suportate de Client. Bosch nu va fi răspunzătoare pentru orice daune ce pot fi atribuite oricărui act sau oricărei omisiuni din partea Clientului sau a unei terțe părți angajate de Client.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, răspunderea Bosch este în orice caz limitată la prețul de achiziție inițial al produselor - sau, dacă acesta este mai mic - suma acoperită de asigurarea de răspundere a Bosch și achitată în cazul respectiv.

Cererile în baza legilor privind răspunderea pentru produsele cu defecte nu vor fi afectate.

În plus, Bosch nu va fi răspunzătoare pentru daunele suportate de Client atât timp cât acestea apar ca urmare a faptului că:

  • Clientul nu a utilizat EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl conform cu natura și scopul propus;
  • Clientul nu a respectat ghidul de instalare rapidă și instrucțiunile de utilizare furnizate și alte instrucțiuni disponibile în Aplicația EasyControl și pe Site-ul web EasyControl;
  • Clientul sau orice altă parte în afară de Bosch sau terțe părți angajate de Bosch efectuează modificări, reparații, relocări și/sau verificări la EasyControl și Accesorii;
  • Clientul provoacă daune referitoare la pierderi, deformări sau inutilizabilitate ale datelor stocate digital sau electromagnetic sau transmise;
  • Clientul provoacă daune, în sensul cel mai larg, la instalarea sau utilizarea EasyControl și a Accesoriilor, cu excepția cazului în care aceste daune sau cauzate de neglijență gravă sau intenționat de Bosch sau un terț afiliat Bosch.
  • Clientul sau orice altă parte provoacă daune cauzate de scurtcircuit, inundații, fulgere, incendii/fum, pene de curent, interferențe asupra conexiunilor de telecomunicații și toate celelalte cauze ce nu pot fi imputate Bosch sau nu prezintă risc din cauza Bosch.

Articolul 13 – Proprietatea intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de autor, drepturi asupra software-ului, bazelor de date, brevete, cunoștințe tehnice, algoritmi de bază, mărci comerciale, logo-uri, denumiri comerciale și alte elemente de identificare comercială și alte drepturi similare, inclusiv înregistrări, cereri, reînnoiri la nivel internațional) privind EasyControl și Accesoriile, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl aparțin Bosch. Aceasta se aplică și oricăror modificări asupra EasyControl sau produselor derivate ale acestuia.

Anumite componente ale Aplicațiilor EasyControl includ software open source, ce poate fi proprietatea unor terți („Software open source”). Utilizarea Software-ului open source se supune condițiilor în care acesta a fost pus la dispoziție. Condițiile nu se aplică Software-ului open source.

Articolul 14 – Confidențialitate

Declarația de confidențialitate Bosch va fi disponibilă spre consultare în Aplicația și pe Site-ul web EasyControl și este aplicabilă și prezentelor Condiții. Declarația de confidențialitate explică modul în care Bosch gestionează Datele clienților în EasyControl și Accesorii, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl.

Prin accesarea sau utilizarea EasyControl și a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl, Clientul este de acord cu Declarația de confidențialitate Bosch.

În cazul apariției unor contradicții, Condițiile vor prevala asupra prevederilor Declarației de confidențialitate Bosch.

Articolul 15 – Reclamații și servicii

Pentru întrebări și nelămuriri referitoare la Condiții, EasyControl, Accesorii, Aplicația EasyControl, Site-ul web EasyControl și Serviciile EasyControl, datele de contact sunt disponibile în Aplicația și pe Site-ul web EasyControl.

Dacă Clientul este un consumator, acesta are dreptul de a depune o reclamație pe Site-ul de soluționare online a litigiilor al Comisiei Europene, la https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Cu toate acestea, Bosch nu va participa la procesul de gestionare a reclamațiilor în cazul unor astfel de reclamații, printr-un organism de soluționare a litigiilor.

Clientul trebuie să știe că Bosch poate oferi asistență doar în ceea ce privește întrebările, defecțiunile și/sau aspecte legate de accesul la și utilizarea EasyControl și a Accesoriilor, Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și Serviciilor EasyControl. Sunt excluse orice alte produse care nu sunt furnizate de Bosch, precum dispozitive de încălzire (atât timp cât nu sunt livrate de Bosch), Produse ale terților sau servicii furnizate de o terță parte. (de exemplu, un serviciu de date oferit de un furnizor de servicii de internet).

Serviciul de asistență poate genera costuri suplimentare pentru Client. Puteți găsi informații despre costurile suplimentare pe Site-ul web EasyControl.

Articolul 16 – Legislație aplicabilă și alegerea forului

În conformitate cu prezentele Condiții și toate angajamentele dintre Bosch și Client, legislația aplicabilă este cea olandeză, în afară de prevederile despre dreptul internațional din Codul Civil Olandez, cu excepția cazului în care legislația locală în vigoare stipulează altfel. Se exclude în mod explicit aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CVIM Viena, 11 aprilie 1980).

Dacă Clientul este o companie, toate litigiile referitoare la sau care rezultă din Condițiile sau utilizarea Aplicației EasyControl, Site-ului web EasyControl și/sau Serviciilor EasyControl vor fi înaintate exclusiv instanței competente din Germania. Cu toate acestea, Bosch își rezervă dreptul de a înainta litigiile instanței care are jurisdicție la domiciliul Clientului.