Uputstva o zaštiti podataka

Obaveštenje o zaštiti podataka

Preduzeće Robert Bosch doo (u daljem tekstu „Bosch“ ili „Mi“ ili „Nama“) želi vam dobrodošlicu na svoje internet stranice i mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedničkim imenom „Onlajn ponude“). Zahvaljujemo vam se na interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.

Bosch poštuje zaštitu vaših podataka

Zaštita vaše privatnosti tokom čitavog postupka obrade podataka o ličnosti, kao i bezbednost svih poslovnih podataka, veoma su nam važni. Podatke o ličnosti prikupljene tokom vaše posete naših Onlajn ponuda, obrađujemo u poverenju i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbednost informacija obuhvaćeni su našom korporativnom politikom.

Kontrolor

Bosch je kontrolor odgovoran za obradu vaših podataka; izuzeci su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Naši podaci za kontakt jesu sledeći:

Robert Bosch d.o.o., Milutina Milankovića 9, 11070 Belgrade, SERBIA, Tel.: +381112052600

Obrada podataka o ličnosti

Principi

Podaci o ličnosti uključuju sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati, npr. ime, prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, ključne ugovorne podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i podatke za plaćanje koji odražavaju identitet lica.

Mi obrađujemo podatke o ličnosti (uključujući i IP adrese) isključivo kada za to postoji pravni osnov ili kada ste nam dali saglasnost za obradu ili korišćenje podataka o ličnosti, npr. posredstvom registracije.

Obrađene kategorije podataka

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

 • Podaci za komunikaciju (npr. ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa)

 • Informacije pružene od strane trećih lica (npr. kreditnih biroa ili javnih evidencija)

 • Informacije o proizvodima i instalacijama (npr. adresa instalacije, serijski broj, tip uređaja, datum instalacije),

 • Tehnički podaci i podaci o konekciji (npr. IP adresa, datum internet konekcije)

 • Sistemski podaci (npr. događaji, greške, onlajn podaci, vrednosti senzora, projekcije usluga)

 • Podaci za prijavu (npr. korisničko ime, lozinka)

 • Podešavanja (npr. jezik, vremenska zona)

 • Podaci o registraciji proizvoda (npr. podaci o montažeru, datum registracije)

 • Identifikator uređaja (npr. serijski brojevi, ID uređaja)

 • Podaci o okruženju (npr. temperaturi)

 • Podaci o lokaciji (npr. GPS koordinate)

 • Unosi u kalendar

 • Audio-zapisi

 • Kamera i fotografije

 • Poruke

 • Informacije koje se tiču vašeg zahteva u vezi sa GDPR-om (npr. tip zahteva, informacije o vašem identitetu odnosno podaci za kontakt)

Svrha obrade podataka i pravni osnovi

Mi, kao i pružaoci usluga koje mi angažujemo, obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Pružanje ovih Onlajn ponuda (pravni osnov: Član 6. stav 1. tačka 1 alineja f GDPR, naš opravdani interes za direktni marketing, ako je to u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zabrani konkurencije).

 • Odgovaranje na zahteve korisnika u obimu funkcije Chatbot. (Pravni osnov: Član 6. stav 1. tačka 1. alineja b, alineja f GDPR-a, ispunjavanje ugovornih obaveza ili opravdano interesovanje za unapređenje proizvoda/usluga).

 • Rešavanje pitanja prekida usluga, kao i iz sigurnosnih razloga. (Pravni osnov: Član 6. stav 1. tačka 1. alineja f GDPR-a, ispunjavanje naših pravnih obaveza u pogledu bezbednosti podataka, i opravdani interes za rešavanje problema u prekidu usluga, kao i za zaštitu naših ponuda).

 • Zaštita i odbrana naših prava. (Pravni osnov: Član 6. stav 1. tačka 1. alineja f GDPR-a, naše opravdano interesovanje za zaštitu i odbranu naših prava).

 • Ispunjavanje naše dužnosti u pogledu nadzora proizvoda i bezbednosti proizvoda. (Pravni osnov: član 6. stav 1. tačka 1. alineja f GDPR-a, naš opravdani interes da garantujemo bezbednost naših proizvoda).

 • Zaštita naših prava u vezi sa garancijom i pitanjima koja se tiču registracije proizvoda. (Pravni osnov: naš legitimni interes u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. alineja f GDPR-a).

 • Pružanje osnovnih funkcionalnosti proizvoda koji su povezani putem interneta. (Pravni osnov: član 6. stav 1. tačka 1. alineja b GDPR-a).

 • Prikupljanje, planiranje i sprovođenje usluživanja klijenata. (Pravni osnov: član 6. stav 1. tačka 1. alineja b GDPR-a, ugovor)

 • ispitivanje kvaliteta i za potrebe unapređenja kvaliteta (Pravni osnov: član 6, stav 1, tačka 1. alineja f GDPR-a, naše opravdano interesovanje za unapređenje naših proizvoda i usluga)

Registracija i centralni Bosch ID

Ukoliko želite da koristite ili dobijete pristup prednostima neophodnim za ispunjenje ugovora, neophodno je da se registrujete. Iz Vaše registracije mi ćemo prikupiti lične podatke neophodne za ispunjenje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, email adresa, ako je dostupno, detalji o željenom načinu plaćanja ili o vlasniku računa) kao i ostale podatke na dobrovoljnoj bazi, ako je moguće. Obavezne informacije su označene sa *.

Možete se registrovati za Vaše online ponude ekskluzivnim korišćenjem centralnog Bosch ID. Centralizovani Bosch ID je osmišljen od Robert Bosch GmbH za Bosch Grupu kako bi se omogućila zajedničkim korisnicima korist od ponuda drugih grupnih kompanija korišćenjem podataka centralne aplikacije uz porast sigurnostui podataka.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germany (“RBG”) je odgovoran za pružanje ove usluge jedinstvene prijave.

Ukoliko želite da se prijavite za centralizovani Bosch ID, opšti uslovi korišćenja za registraciju i korišćenje centralizovanog Bosch ID kao i Izjava o zaštiti podataka RBG će biti na snazi.

Nakon uspešne registracije možete koristiti podatke o registraciji za centralizovani Bosch ID takođe za registraciju ove online ponude.U tom cilju, mi ćemo ponuditi RBG šablon za registraciju za centralizovani Bosch ID. RBG će onda potvrditi Vašu autorizaciju i obezbediti nam osnovne podatke neohodne za korišćenje naših ponuda (npr. ime, prezime, datum rođenja, naziv kompanije, email adresa, brojevi telefona, adrese za poštu). Vaša lozinka lozinka neće biti komunicirana ka nama.

Uzimajući u obzir budući transfer podataka unutar Bosch Grupe vezanih za centralizovani Bosch ID, molimo Vas proučite Izjavu o zaštiti podataka. Možete otkazati Vaš ugovor vezano za centralizovani Bosch ID u bilo koje doba sa odjavom registracije. U tom cilju, molimo Vas kliknite sledeći link:

https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistrationObaveza davanja podataka o ličnosti

Imajte u vidu da, u slučaju zaključenja ugovora između vas i nas, dužni ste da nam date one podatke o ličnosti koji su potrebni za zaključenje, sprovođenje, raskid ugovora, kao i za ispunjenje ugovornih obaveza u vezi sa ugovorom ili one koje smo zakonski obavezani da obrađujemo. Bez pružanja ovih podataka, nećemo moći da zaključimo, izvršimo ili raskinemo ugovor.

U slučaju da obrada podataka nije predviđena zakonom niti zaključenjem, izvršenjem ili raskidom ugovornog odnosa ili ispunjenjem ugovornih obaveza, davanje vaših podataka jeste opcionalno. Imajte u vidu da se određene funkcije naših Onlajn ponuda ili naše usluge ne mogu koristiti ako nam ne date podatke o ličnosti koji su potrebni za korišćenje.

Datoteke evidencije

Svaki put kada koristite internet, vaš pretraživač šalje određene informacije koje čuvamo u takozvanim datotekama evidencije.

Datoteke evidencije čuvamo kako bismo utvrdili prekide u pružanju usluga i iz bezbednosnih razloga (npr. kako bismo istražili pokušaje napada) tokom perioda od 60 dana i nakon toga ih brišemo. Datoteke evidencije koje se moraju održavati kao dokazi izostavljene su iz brisanja dok se relevantni incident ne reši i mogu, zavisno od slučaja, da budu dostavljene nadležnim istražnim organima.

U datotekama evidencije čuvaju se sledeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) uređaja koji se koristi za pristupanje;

 • Internet adresa stranice sa koje ste pristupili Onlajn ponudi (takozvani URL porekla ili URL upućivač);

 • Naziv pružaoca usluga koji je korišćen za pristupanje Onlajn ponudi;

 • Naziv datoteka ili informacija kojima je pristupljeno;

 • Datum i vreme, kao i trajanje prenosa;

 • Informacije o operativnom sistemu i korišćenom internet pretraživaču, uključujući i o instaliranim proširenjima (add-on, npr. Flash Player);

 • šifra http statusa (npr. „Zahtev uspešan“ ili „Datoteka nije pronađena“).

 • Veličina podataka koji se prenose;

Korišćenje Voice Asistenata i ChatBots

Nudimo Vam mogućnost regulacije naših proizvoda konvencionalno preko chat-a korišćenjem teksta ili voice asistenta (komunikacija bazirana na govoru), kao i zahtevanje informacija ili slanja zahteva za podršku i servis. Za vezu sa našim proizvodima obično je neophodno povezati našu ponudu sa Vašim računima preko ponuda treće strane (npr. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger itd.). U toku ovoga, lični podaci se takođe razmenjuju između sistema koji su neophodni za rad naše ponude i za svrhu ispunjenja ugovora.

Ako uputite glasovne komande ili poruke našoj službi korišćenjem nekog od Vaših komunikacionih kanala, one će biti prosleđene nama radi ispunjenja ugovora. Nakon konačnog prekida korišćenja naše ponude, svi lični podaci će biti izbrisani u najkraćem roku. Snimljeni dijalozi ostaju anonimno uskladišteni u svrhu treninga voice i chat asistenta na bazi ovih dijaloga čime se konstantno unapređuje kvalitet ponude. Povratni inženjering aplikacije brisanjem sadržaja na ovaj način nije obaveza korsinika.

Obratite pažnju da razdvajanje od jednog od naših asistenata i time brisanjem vaših podataka, neće automatski biti obrisani podaci u drugim Bosch aplikacijama ili aplikacijama trećih strana (npr. Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa itd.). Odgovarajuće brisanje se odnosi samo na tu specificiranu Bosch aplikaciju.

Prenos podataka

Prenos podataka drugim kontrolorima

U principu, vaši podaci o ličnosti prosleđuju se drugim kontrolorima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka, ili ako ste nam dali saglasnost. Detalji o pravnim osnovima i primaocima ili kategorijama primalaca mogu se pronaći u Odeljku – Obrada, svrhe i pravni osnovi. Treća lica mogu takođe da budu druge kompanije iz Bosch grupe. Kada se podaci prenose trećim licima na osnovu opravdanog interesa, to je objašnjeno u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Pored toga, podaci se mogu prenositi drugim kontrolorima kada smo dužni da to uradimo po osnovu zakonskih odredaba ili važećih administrativnih ili sudskih naloga.

Pružaoci usluga (opšte)

Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke kao što su prodaja i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge kontakt centra. Takve pružaoce usluga smo pažljivo izabrali i redovno ih nadgledamo, posebno u pogledu urednog rukovanja podacima i zaštite podataka koje oni čuvaju. Svi pružaoci usluga su dužni da čuvaju poverljivost i da poštuju zakonske odredbe. Pružaoci usluga takođe mogu da budu druge kompanije iz Bosch grupe.

Prenos primaocima izvan EEP

Možemo da prenesemo lične podatke primaocima koji se nalaze izvan EEP u takozvanim trećim zemljama. U tom slučaju, pre prenosa obezbeđujemo da primalac podataka pruža odgovarajući nivo zaštite podataka (npr. po osnovu odluke o adekvatnosti Evropske komisije za odgovarajuću zemlju ili po osnovu sporazuma zasnovanog na takozvanim EU model klauzulama zaključenim sa primaocem) ili da ste dali saglasnost za takav prenos.

Imate pravo da dobijete pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebno dogovorenih odredbi koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka. Za ove potrebe molimo da koristite izjave date u odeljku Kontakt.

Trajanje skladištenja; periodi čuvanja

U principu, mi čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših Onlajn ponuda i povezanih usluga ili tokom perioda u toku kojeg imamo legitiman interes da čuvamo podatke (npr. možda i dalje imamo legitiman interes da šaljemo marketinške materijale putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim drugim slučajevima, mi brišemo vaše podatke o ličnosti, s izuzetkom podataka koje smo dužni da čuvamo radi ispunjenja ugovornih obaveza (npr. po osnovu perioda čuvanja propisanih poreskim i privrednim zakonima, dužni smo da čuvamo dokumente kao što su ugovori i fakture tokom određenog perioda).

Korišćenje kolačića

U kontekstu naših onlajn usluga, postoji mogućnost korišćenja kolačića i mehanizama za praćenje.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da budu sačuvane na vašem uređaju kada posećujete naše onlajn usluge.

Praćenje je omogućeno korišćenjem različitih tehnologija. Mi naročito obrađujemo informacije koristeći tehnologiju piksela odnosno tokom analize datoteka evidencije.

Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su obavezni za potrebe tehničkih funkcija onlajn usluga i kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu obavezni za tehničke funkcije onlajn usluga.

Generalno je moguće koristiti onlajn usluge bez bilo kakvih kolačića koji ne služe u tehničke svrhe.

Kolačići koji su potrebni iz tehničkih razloga

Pod kolačićima koji su potrebni iz tehničkih razloga podrazumevamo kolačiće bez kojih tehničko pružanje onlajn usluga ne bi bilo obezbeđeno. Oni uključuju, na primer, kolačiće koji čuvaju podatke kako bi se obezbedila neometana reprodukcija video ili audio sadržaja.

Takvi kolačići će biti obrisani nakon što napustite stranicu.

Kolačići i mehanizmi za praćenje koji tehnički nisu neophodni

Takve kolačiće i mehanizme za praćenje koristimo samo ako ste nam dali svoju prethodnu saglasnost u svakom pojedinačnom slučaju. Pravimo razliku između dve potkategorije ovih kolačića i mehanizama za praćenje:

Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Opšte

Korišćenjem marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo da vam prikazujemo ponude na osnovu vaših interesovanja, a na osnovu analize vašeg korisničkog ponašanja:

 • Statistika: Korišćenjem statističkih alata merimo npr. broj pregleda stranice.

 • Praćenje konverzije: Naši partneri za praćenje konverzije postavljaju kolačiće na vaš računar („kolačiće za konverziju“) u slučaju da ste došli na našu internet stranicu preko reklame odgovarajućeg partnera. Ovi kolačići obično postanu nevažeći nakon 30 dana. Ako posetite određene stranice na našoj veb-stranici i kolačići još uvek nisu istekli, mi i određeni partneri za konverziju možemo da prepoznamo da je određeni korisnik kliknuo na reklamu i tako bio preusmeren na našu veb-stranicu. Informacije prikupljene posredstvom kolačića za konverziju koriste se za sastavljanje statistike o konverziji i za utvrđivanje ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na određenu reklamu i bili preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzije.

Imajte u vidu da korišćenje alata može da uključuje prenos vaših podataka primaocima izvan EEP gde ne postoji adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa GDPR-om (npr. SAD). Za više informacija o ovome pogledajte sledeći opis pojedinačnih marketinških alata.

 • Pružalac usluga Google Analytics: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkcija: Analizira ponašanje korisnika (preglede stranica, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), UX testiranje

 • Facebook Insights

  Ako pristupate našoj online ponudi korišćenjem Facebook Messengera, mi koristimo uslugu “Facebook Insights” od Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Više informacija u vezi procesuiranja ličnih podataka možete pronaći na linku https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Mi koristimo alat za web analizu od Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Svrha ovog alata je unapređenje mogućnosti pretrage našeg web sajta na različitim mašinama za pretragu. Na ovaj način procenjujemo u kom obimu je naš sajt optimizovan za pretragu na mašinama za pretragu. Više možete saznati na www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete da upravljate svojim podešavanjima kolačića i mehanizama za praćenje u podešavanjima svog pregledača odnosno našim podešavanjima privatnosti.

Napomena: Podešavanja koja ste izvršili odnose se isključivo na pregledač korišćen u svakom pojedinačnom slučaju.

Deaktivacija svih kolačića

Ako želite da deaktivirate sve kolačiće, molimo da deaktivirate kolačiće u podešavanjima svog pregledača. Imajte na umu da ovo može da utiče na funkcionalnost internet stranice.

Korišćenje naših mobilnih aplikacija

Pored naših Onlajn ponuda, nudimo i mobilne aplikacije („Aplikacije“), koje možete da preuzmete na svoj mobilni uređaj. Pored podataka koji se prikupljaju na internet stranicama, prikupljamo dodatne podatke o ličnosti preko naših aplikacija koji naročito potiču iz korišćenja mobilnog uređaja.

Obrada podataka o vašoj lokaciji

Naše ponude uključuju i takozvane usluge zasnovane na lokaciji preko kojih vam pružamo posebne ponude skrojene prema vašoj lokaciji. Kako bismo ponudili ovu funkciju aplikacije, mi prikupljamo poslednje tri GPS lokacije vašeg mobilnog uređaja i vašu IP adresu nakon što date saglasnost za to. Ne pravimo profile vašeg kretanja. Možete da deaktivirate ovu funkciju u podešavanjima odgovarajuće aplikacije ili u podešavanjima operativnog sistema vašeg mobilnog uređaja ili da je privremeno pauzirate bez uticaja na osnovne funkcije aplikacije.

Obrada reklamnih identifikatora/reklamnih ID brojeva

Za potrebe reklamiranja, uz vašu saglasnost, koristimo takozvane reklamne identifikatore (IDFA) za iOS uređaje i takozvane reklamne ID brojeve za Android uređaje. To nisu trajni identifikacioni brojevi za određene terminalne uređaje koje pruža iOS ili Android. Prikupljeni podaci se ne povezuju sa drugim informacijama koje se odnose na uređaj. Koristimo brojeve za identifikaciju kako bismo vam pružili personalizovane reklame i kako bismo analizirali vaše obrasce korišćenja. Kada aktivirate opciju „bez praćenja reklama“ (za iOS uređaje) u podešavanjima uređaja u odeljku „Privatnost“ - „Reklame“ ili (za Android uređaje) kada aktivirate „deaktiviraj reklame zasnovane na interesovanjima“ u Google podešavanjima u odeljku „Reklame“, mi možemo da preduzmemo samo sledeće mere: Da merimo vašu interakciju sa banerima brojeći broj prikaza banera bez klika („ograničavanje učestalosti“), stopu klika, procenu jedinstvenog korišćenja („jedinstveni korisnik“) i primenu sigurnosnih mera, za borbu protiv prevara i rešavanje problema. U podešavanjima uređaja uvek možete da obrišete svoj IDFA ili reklamni ID („resetovanje ID-ja“); tako će biti generisan nov identifikacioni broj koji neće biti povezan sa ranije prikupljenim podacima. Skrećemo vam pažnju da možda nećete moći da koristite sve funkcije naše aplikacije ako ograničite upotrebu odgovarajućih identifikacionih brojeva.

Analiza aplikacija

Statistički podaci o korišćenju naših Onlajn ponuda potrebni su nam kako bismo ih dizajnirali da budu lakše za korišćenje, kako bismo izvršili merenje dometa i sproveli istraživanje tržišta. Za ove potrebe koristimo alate za analizu aplikacija opisane u ovom odeljku.

Pružaoci alata obrađuju podatke isključivo kao obrađivači u skladu sa našim smernicama, a ne za njihove sopstvene potrebe.

U nastavku možete pronaći informacije o svakom pružaocu alata. U slučaju da takvi alati koriste mehanizme za praćenje ili prave korisničke profile, takve alate koristimo isključivo uz vašu prethodnu saglasnost.

Google Analytics za mobilne aplikacije

Google Analytics je servis koji pruža kompanija Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Koristimo servis Google Analytics sa dodatnom funkcijom koju nudi kompanija Google za anonimizaciju IP adresa. Zahvaljujući ovoj funkciji, Google skraćuje IP adrese u EU u većini slučajeva, a u SAD-u u vanrednim slučajevima, dok se uvek čuva samo skraćena IP adresa.

Podaci koje obrađuju operateri prodavnica aplikacija

Mi ne prikupljamo podatke i to je van naše odgovornosti kada se podaci, kao što su korisničko ime, adresa e-pošte i pojedinačni identifikatori uređaja prenose ka prodavnici aplikacija (npr. Google Play, Google, App Store, Apple, Galaxy Apps Store, Samsung) prilikom preuzimanja odgovarajuće aplikacije. Ne možemo da utičemo na ovakvo prikupljanje podataka i dalju obradu od strane prodavnice aplikacija kao kontrolora.

Eksterni linkovi

Naše Onlajn ponude mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih lica – pružalaca koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi više ne utičemo na prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti potencijalno prenetih klikom na link ka trećem licu (kao što su IP adresa ili URL stranice na kojoj se link nalazi) jer je ponašanje trećih lica van naše kontrole. Ne preuzimamo odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica.

Bezbednost

Naši zaposleni i kompanije koje pružaju usluge u naše ime dužni su da čuvaju poverljivost i da poštuju važeće zakone o zaštiti podataka.

Preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti, te kako bismo zaštitili vaše podatke koje administriramo, posebno u pogledu rizika od nenamernog ili nezakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, promene ili neovlašćenog obelodanjivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se konstantno unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

Prava korisnika

Za sprovođenje vaših prava, molimo da koristite podatke date u odeljku Kontakt. Pri tome imajte u vidu da je moguća nedvosmislena identifikacija vaše ličnosti.

Pravo na informacije i pristup:

Imate pravo da dobijete informacije od nas o tome da li su vaši lični podaci obrađeni i, ako je to slučaj, da pristupite vašim ličnim podacima.

Pravo na ispravku i brisanje:

Imate pravo da zahtevate izmenu ili dopunu netačnih podataka o ličnosti ili brisanje vaših podataka, u meri u kojoj su zakonski zahtevi ispunjeni.

Ovo se ne odnosi na podatke koji su neophodni za izdavanje računa ili računovodstvo ili koji podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Ako pristup takvim podacima nije neophodan, obrada takvih podataka je ograničena (pogledati u nastavku).

Ograničavanje obrade:

Imate pravo da zahtevate – u meri u kojoj su zakonski zahtevi ispunjeni – da obrada vaših podataka bude ograničena.

Prigovor na obradu podataka po pravnom osnovu „opravdani interes“:

Imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka sa naše strane, usled osnova koji se odnose na vašu određenu situaciju, u bilo kom trenutku. Mi više nećemo obrađivati podatke o ličnosti osim u slučaju da iz razloga poštovanja pravnih zahteva predočimo da postoje dokazivi razlozi za dalju obradu koji prevazilaze naše interese, prava i slobode ili za potrebe utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva.

Prigovor na direktni marketing:

Pored toga, možete da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga, kao i na slično profilisanje u bilo kom trenutku („Prigovor na direktni marketing“). Molimo vas da uzmete u obzir da iz organizacionih razloga mogu da postoje preklapanja između vašeg prigovora i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Povlačenje saglasnosti:

Ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka, imate pravo da povučete ovu saglasnost u bilo kom trenutku što će se primenjivati ubuduće. Zakonitost obrade podataka pre povlačenja saglasnosti ostaje neizmenjena.

Prenosivost podataka:

Imate pravo da primite podatke koje ste nam pružili u strukturnom, često korišćenom formatu koji može mašinski da se očita ili – ako je tehnički izvodivo – da zahtevate da prenesemo takve podatke trećem licu.

Pravo na prigovor nadzornom organu:

Imate pravo da uložite prigovor nadzornom organu. Možete da uložite žalbu nadzornom organu koji je nadležan prema vašem mestu prebivališta ili prema vašoj državi prebivališta ili nadzornom organu koji je nadležan za nas. To je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra br. 15 , Belgrade 11120
Tel: +381 11 3408 900
Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs

Izmene Obaveštenja o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za bezbednost i zaštitu podataka. U takvim slučajevima izvršićemo izmenu našeg obaveštenja o zaštiti podataka shodno tome. Stoga se pobrinite da koristite važeću verziju našeg obaveštenja o zaštiti podataka jer zaštita podleže izmenama.

Ostvarivanje vaših prava i podaci za kontakt

U slučaju da želite da stupite u kontakt sa nama, molimo da nas pronađete na adresi navedenoj u odeljku „Kontrolor“.

Da biste ostvarili svoja prava ili da biste prijavili povredu prava na zaštitu podataka.

Možete nam se obratiti i na:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO)
Robert Bosch d.o.o.
Dositejeva 37
22310 Šimanovci
SERBIA

DPO.Serbia@bosch.com