Detaljni odgovori na sva pitanja koja se odnose na EasyControl

Detaljni odgovori na sva pitanja koja se odnose na EasyControl

Novi postupak prijave

Počeli smo sa uvođenjem novog postupka prijave za Bosch aplikaciju EasyControl. Za detaljno objašnjenje postupka i informacije o koracima koje je potrebno proći, kliknite na polje ispod.

Više informacija

Najčešća pitanja

Kliknite na dole navedene kategorije za vaša pitanja i odgovore.
Ukoliko vaše pitanje nije navedeno, molim vas obratite nam se.

Opšte

EasyControl je dostupan u crnoj i beloj boji.

Trajno. Postavke su sačuvane u samom regulatoru EasyControl. Kada se regulator ponovno spoji, uspostaviće vezu sa Boschovim internet serverom i preuzeće tačno vreme i datum.

U slučaju prekida električne energije:

 • Jedinica strujnog adaptera nema električne energije i uređaj za grejanje je isključen.
 • EasyControl pamti postavke.
 • U trenutku kada se vrati električna energija termostat se pokreće, preuzima trenutno vreme sa internet servera i uređaj se uključuje u rad u skladu sa satnim programom.

Ne, automatsko ažuriranje ne može da se isključi. Regulator automatski proverava da li postoje nadogradnje na serveru. Nadogradnje se instaliraju automatski. Regulator uvek ima dostupne aktuelne podatke, tako da možete koristiti sve prednosti ovog uređaja.

Ne, EasyControl se prodaje zajedno sa besplatnom EasyControl aplikacijom. Aplikacija sadrži sve potrebne funkcije i možete da je preuzmete sa Apple App Store-a ili Google Play-a.

Da, možete. Jednostavno unesete novu lokaciju u aplikaciju. Možete i vratiti EasyControl na fabrička podešavanja pritiskom na dugme za resetovanje uređaja uz pomoć spajalice za papir, ali ćete pritom izgubiti trenutni satni program. Za detaljnije informacije pročitajte priručnik za upotrebu.

Za dobro referentno merenje obavezno vam preporučujemo korišćenje kalibrisanog termometra. Vaš instalater može da vam pomogne pri tome. Ako je potrebno, možete kalibrisati EasyControl u njegovoj aplikaciji.

Primena i upravljanje

Molimo pročitajte uputstvo vašeg uređaja ili se obratite svom instalateru kako bi proverili da li podržava vaš uređaj termičku dezinfekciju. Ako je ta funkcija na raspolaganju, EasyControl će to prikazati u svojoj aplikaciji (u meniju topla vode).

Da, EasyControl je modulirajući regulator. Modulirajući uređaji sa modulirajućim regulatorima predstavljaju najefikasnije sisteme grejanja i regulišu temperaturu najefikasnije. Oprez: ako je EasyControl povezan sa on/off uređajem putem EasyControl adaptera, sistem grejanja neće modulirati.

U vezi sa EasyControl adapterom možete da kontrolišete i on-off uređaje. Time su podržani i uređaji daljinskog grejanja (on-off).

Nije, EasyControl se povezuje putem Wi-Fi-ja, zbog toga je neophodna bežična mreža.

 • EasyControl je kompatibilan sa uređajima EMS 1.0 i EMS 2.0 proizvođača Bosch, Nefit, Worcester, elm Leblanc, Vulcano i Buderus.
 • Sa dodatnim EasyControl adapterom EasyControl je takođe kompatibilan sa uređajima koji koriste OpenTherm protokol i sa uređajima sa on- off interfejsom (između 18 i 230 Vac).
 • Za proveru da li je vaš uređaj kompatibilan kliknite ovde (PDF 0.4 MB) .

EasyControl podržava sledeće tipove uređaja:

 • modulirajući Bosch kotlovi (EMS uređaji);
 • stariji Bosch kotlovi (iRT uređaji).

Takođe zajedno sa EasyControl adapterom:
(oprez: potrebna je dodatna utičnica za struju):

 • svi OpenTherm uređaji (Bosch i drugi brendovi).
 • svi on-off uređaji (Bosch i drugi brendovi).
 • svi uređaji daljinskog grejanja (on-off)

Napomena:
funkcije koje podržava EasyControl mogu da se razlikuju zavisno od tipa uređaja. Za više informacija o funkcijama pogledajte najčešća pitanja.

Možda imate stariji Bosch kotao. Potreban je dodatni EasyControl adapter. Moguće je da je u prošlosti instaliran RCC komunikacioni modul u kotao da bi se omogućio rad sa regulatorom. EasyControl nije kompatibilan sa takvim modulom; potrebno ga je ukloniti.

Dozvoljeno je spojiti samo jedan EasyControl na uređaj za grejanje. Za kontrolu temperature u različitim sobama vašeg doma možete instalirati smart EasyControl termo glave za svaki radijator i zatim kontrolisati temperature pomoću EasyControl aplikacije.

Ako je EasyControl spojen sa Bosch kotlom, nije potreban otpornik spoja. Ako želite da spojite EasyControl sa OpenTherm kotlom, pridržavajte se instalacionih uputstva OpenTherm kotla.

Za sada instalacija EasyControl-a zahteva žičanu vezu sa kotlom.

Najniža temperatura koju možete da podesite je 5 °C. Vaš Bosch uređaj takođe je opremljen zaštitom od mraza.

Zavisno od tipa uređaja, ta informacija je možda nedostupna EasyControl-u.

Bosch EasyControl adapter

Regulator EasyControl inicijalno se koristi za Bosch kotlove (EMS uređaje). EasyControl adapter omogućava regulatoru EasyControl primenjivost za uređaje drugih proizvođača. Da bi proverili da li je vaš uređaj kompatibilan sa EasyControl-om posetite naš alat za proveru .

Senzor pokreta i ekran

Ne, to nije moguće. Ekran se automatski uključuje ako je nešto ili neko unutar radijusa od 0,5 do 1 metra od regulatora i isključuje se 5 minuta nakon što je prepoznat pokret.

Detekcija prisustva može da se isključi u meniju ‘Podešavanje – termostat’. Ako se ispred EasyControl-a nalazi površina sa ogledalom, detekcija prisustva neće raditi kako treba. U tom slučaju isključite funkciju detekcije prisustva.

Molimo, proverite postavke u vašoj aplikaciji. Moguće je da je isključena detekcija prisustva. Isto se može dogoditi ako je EasyControl instaliran ispred površina sa ogledalom. Postavke senzora prisustva mogu da se promene i pomoću EasyControl aplikacije.

Ekran osetljiv na dodir regulatora iste je veličine kao i krug. Ako dodirnete ekran van kruga i zatim pomaknete prst u krug, regulator neće prepoznati taj pokret.

Može da se kalibriše izmerena vrednost temperature EasyControl-a u postavkama EasyControl aplikacije. Vrednost se može prilagoditi na gore ili na dole. Možete povećati prikazanu temperaturu prilagođavanjem temperature u aplikaciji do 2 °C u koracima po 0,5 °C, a možete je i sniziti.

OpenTherm

Inicijalno, EasyControl je predviđen za Bosch kotlove sa EMS protokolom i Bosch kotlove sa HT3 automatikom. Postoji pribor (EasyControl adapter) koji omogućava kompatibilnost regulatora EasyControl sa:

 • starim Bosch uređajima
 • svim OpenTherm kotlovima (drugih proizvođača);
 • svim on-off uređajima (drugih proizvođača) - kotlovima i uređajima daljinskog grejanja.

EasyControl aplikacija

Spoljna se temperatura preuzima sa interneta. Vaša se lokacija definiše pri prvom podešavanju EasyControl aplikacije pomoću ugrađenog Wizard-a (čarobnjaka). Koordinate lokacije koriste se za definiciju vaše lokalne spoljne temperature. Spoljna se temperatura koristi za kontrolu prema spoljašnjim vremenskim uslovima. Može da se prikaže i u meniju za podešavanja.

EasyControl aplikacija podržava različite jezike. Promenite jezička podešavanja na vašem smart telefonu kako bi koristili aplikaciju na željenom jeziku.

Zbog nedavnog unapređenja privatnosti podataka, postoji mogućnost da primite poruku tokom otvaranja EasyControl aplikacije gde se od vas traži da se ponovo prijavite na vaš Bosch ID. Bićete automatski odjavljeni i moraćete ponovo da se prijavite sa vađim detaljima za prijavu. Ovo je specijalni pojedinačni slučaj radi dobijanja Vaše saglasnosti za skladištenje vaših podataka u skladu sa zakonom, čime je obezbeđeno da imate punu kontrolu gde su Vaši podaci uskladišteni. Kada se prvi put ponovo prijavite, više nećete videti ovu poruku.

 • Apple ≥ iOS 12.
 • Android ≥ 7.0.

Vaš Android smart uređaj ne ispunjava minimalne zahteve.

Ako smart telefon nije zaštićen, neko drugi može sa njim upravljati ukoliko je aktivirana automatska prijava u EasyControl aplikaciji. Da bi to sprečili nemojte koristiti automatsku prijavu. Ako ste izgubili vaš smart telefon koji ima samo ograničenu zaštitu, možete da poništite lozinku vašeg termostata na nekom drugom povezanom uređaju. Ako ste koristili samo jedan smart uređaj, možete da vratite EasyControl na fabričke postavke spajalicom za papir (pročitajte čitavi priručnik za instalaciju i upravljanje).

Satni program

Vaš smart uređaj spojen je sa ruterom putem Wi-Fi veze. U slučaju prekida veze sa serverom, EasyControl koristi sat na vašem smart uređaju. Da bi to omogućili otvorite EasyControl aplikaciju. Satni program će nastaviti da radi ispravno.

EasyControl ima fabrički podešen satni program. Nakon vraćanja na fabričke postavke, originalni satni program ponovno će se aktivirati. Možete da ga promenite u skladu sa vašim potrebama u EasyControl aplikaciji.

Svakog dana je moguće podesiti najviše 6 uklopnih tačaka za centralno grejanje i za potrošnu toplu vodu.

Satni program/potrošna topla voda

Ne, temperatura potrošne tople vode može da se podesi samo na vašem Bosch kotlu. Pročitajte uputstva za rad vašeg kotla da bi videli kako to funkcioniše.

Da, uređaj sa trenutnim zagrevanjem vode pripremiće toplu vodu i usred noći. Mod ECO isključuje pripremu potrošne tople vode u toku noći ako su u programu sata podešene postavke „Sleep“ (spavanje) i „Leave“ (odsutnost). Na taj način bojler štedi energiju. Kada otvorite česmu pričekaćete duže da dobijete toplu vodu jer je funkcija zagrevanja isključena u modu ECO. To znači da imate potrošnu toplu vodu i usred noći, ali sa malo dužim vremenom čekanja.

Automatski mod za toplu vodu zagreva potrošnu toplu vodu u skladu sa satnim programom za potrošnu toplu vodu. Svakog dana moguće je zadati najviše 4 uklopne tačke za potrošnu toplu vodu.

Optimum start/samostalno učenje

Da, možete. ‘Optimum start’ je fabrički podešen. Željena temperatura se postiže na vreme koje je podešeno u programu sata. Možete da isključite ovu funkciju, ako to želite.
Meni – Vremensko programiranje– Grejanje – Optimum start u EasyControl aplikaciji.

Informacije prijavljivanja

Prilikom prvog podešavanja, prvi korisnik definiše lozinku EasyControl-a. Ako ste zaboravili lozinku i ne možete da pristupite EasyControl-u putem aplikacije, EasyControl se mora vratiti na fabričke postavke (oprez: sve vaše postavke biće izgubljene!). Molimo vas, pročitajte priručnik o načinu vraćanja EasyControl-a na fabričke postavke.

Pristupni podaci – serijski broj i pristupni kod – bitni su za dobijanje pristupa EasyControl-u pomoću smart uređaja. Nalepnica na prednjoj korici kratkog uputstva sadrži pristupne podatke u (alfa)numeričkom formatu i u obliku QR-koda. (Alfa)numerički pristupni podaci mogu se naći i na zadnjoj strani termostata EasyControl. Ispunite vaše pristupne podatke primenom skenera za QR-kod na ekranu za povezivanje EasyControl aplikacije ili upišite vaše pristupne podatke.

Povezivanje

Druge države

Da, radi bez ikakvih poteškoća.

Da, ali treba da budu ispunjeni određeni tehnički i specifični uslovi za tu državu.

 • Tehnički uslovi:
  • Mora da bude kompatibilan uređaj.
  • Mora da bude na raspolaganju Wi-Fi bežična veza.

Šta se tiče tehničkih uslova vaš termostat EasyControl radi besprekorno, ali zavisno od propisa specifičnih za određenu državu nije vam dozvoljeno da kupite kotao u vašoj zemlji i da ga instalirate u inostranstvu.

 • Informacije spoljne temperature EasyControl-a namenjene su samo za vašu zemlju. To znači da se ne može garantovati ispravna spoljna temperatura sa interneta za kontrolu prema spoljašnjim uslovima u inostranstvu. Da bi obezbedili ispravno detektovanje spoljne temperature u navedenom programu, instalirajte spoljni senzor koji je spojen žicom. Pročitajte instalacioni priručnik za vaš kotao.

EasyControl aplikacija definiše vremensku zonu u skladu sa prikazanom lokacijom termostata. Možete postaviti novu vremensku zonu promenom vaše lokacije.

Umreženje

Ne, to nije potrebno za ručno podešanje. Za upravljanje putem vašeg smart uređaja, to je međutim potrebno. Pretpostavka ove metode je:

 • Instalater instalira novi uređaj i sa njim povezuje EasyControl. Instalater može da postavi kotao na manuelni rad bez Wi-Fi bežične veze. Instalacija je sada spremna. Jednostavno i slično kao kod drugih termostata.
 • Kada se vi – kao korisnik – vratite uveče kući, možete sami podesiti EasyControl:
  1. Upišite Wi-Fi lozinku vaše mreže u EasyControl.
  2. Preuzmite EasyControl aplikaciju sa AppStore-a ili Google Play-a.
  3. EasyControl aplikacija vam pomaže pri podešavanju uređaja pomoću čarobnjaka za podešavanje.
  4. Upišite svoje pristupne podatke u EasyControl aplikaciju skeniranjem QR-koda na nalepnici na prednjoj korici kratkog uputstva.
  5. Podesite sopstvenu lozinku u EasyControl aplikaciji.

EasyControl je sada spreman za upotrebu!

Proverite sledeći rezime ili nas kontaktirajte

 • Da li ste ispravno upisali svoje pristupne podatke za EasyControl?
 • Da li ste ispravno upisali svoju lozinku za EasyControl aplikaciju? Aplikacija izveštava ako se koristila neispravna lozinka.
 • Da li je EasyControl povezan sa Wi-Fi mrežom?
 • Da li je dostupan internet putem Wi-Fi mreže?
 • Resetujte vezu: skinite EasyControl sa postolja, sačekajte 10 sekundi i vratite ga na postolje.
 • Ruter ima neispravnu IP adresu dodeljenu EasyControl-u. Prijavite se na vaš ruter, na primer na adresi http://192.168.1.1, i upišite ime korisnika i lozinku (nalaze se na nalepnici rutera). Resetujte program rutera. Dodeljuju se nove IP adrese.

Ne, EasyControl jednostavno nastavlja sa radom. Ako nema interneta, nema ni postavke vremena sa interneta. Satni program može da odstupa ako je dugo bez sinhronizacije. U tom slučaju se preporučuje pokretanje aplikacije na smart uređaju. Vreme sa smart uređaja sada se preuzima na EasyControl-u.

Ako Wi-Fi signal rutera nije dovoljno jak za spajanje sa EasyControl-om, možete ga pojačati Wi-Fi repetitorom. To je standardni deo pribora dostupan na tržištu.

Ruter

 • DHCP mora da postoji i da bude uključen
 • WEP-128, WPA ili WPA2 enkripcija
 • SSID da ne bude skriven

Pažnja
Neki ruteri imaju mogućnost isključivanja za vreme blokiranih perioda (na primer noću). Naravno, u tim periodima neće biti ni veze sa EasyControl-om.

1. korak: uklonite stari ruter.

2. korak: spojite novi ruter i obezbedite priključak na 230 V.

3. korak: resetujte vezu: skinite EasyControl sa postolja.

4. korak: pričekajte 10 sekundi.

5. korak: vratite EasyControl na postolje.

6. korak: ekran prikazuje:

EasyControl je spreman za upotrebu.

Neki ruteri imaju funkciju sakrivanja. To ih čini nevidljivima. Da bi se mogli spojiti sa ruterom, funkcija sakrivanja mora da bude privremeno isključena. Zatim će se pojaviti ime rutera. Sada možete odabrati Wi-Fi mrežu. Kada je uspostavljena Wi-Fi veza, funkcija sakrivanja može se ponovno aktivirati.

MAC adresa je navedena na nalepnici na prednjoj korici kratkog uputstva. MAC adresa je adresa EasyControl-a korišćena u TCP/IP protokolu koju EasyControl koristi za komunikaciju sa ruterom i serverom.

U skladu sa standardnim pravilima, dva znaka se ne mogu koristiti u lozinkama, a to su „$“ i „!“. Postoje ruteri na tržištu koji se ne pridržavaju tog pravila. Zbog toga EasyControl odstupa od pravila i podržava „!“ u lozinkama.

Ispitivanja su sprovedena bez ikakvih poteškoća.

Beleška
Neki proširivači/repetitori Wi-Fi mreže isključe se tokom određenih blokiranih perioda, tako da nema Wi-Fi signala za vreme blokiranih perioda. Neki tipovi rutera takođe imaju tu funkciju.

EasyControl ne može da radi na frekvenciji od 5 GHz. Međutim, takvi ruteri obično omogućavaju i rad na normalnoj frekvenciji od 2,4 GHz budući da mnogo Wi-Fi uređaja radi na 2,4 GHz.

Sledeće postavke mogu da nude rešenje:

 • Postavite kanal Wi-Fi mreže na najmanje korišćeni kanal (preuzmite besplatnu aplikaciju ‘Wi-Fi Analyser’ u Google Play-u za ispitivanje područja)
 • Deaktivirajte hotspotove
 • Uključite DHCP
 • Odaberite WPA2/PSK enkripciju
 • Uključite vidljivost SSID imena
 • Dodajte MAC adresu kao uređaj poverenja na ruteru
 • Otvorite portove 5222 i 5223. Ako imate pametni telefon koji se povezuje sa istom Wi-Fi mrežom i moguće da šaljete WhatsApp poruke, navedeni portovi su otvoreni i ne može da budu uzrok problema.
 • Isključite ruter najmanje 5 minuta za resetovanje
 • Vratite ruter na fabričke postavke
 • Otključajte ICMP protokol sa UBEE Ziggo ruterima? Obratite se našoj službi za korisnike, ako UBEE Ziggo ruter uzrokuje probleme povezivanja sa EasyControl-om.
 • Otvoriti port 5580?

Kanali 1, 6 ili 11 najbolji su Wi-Fi kanali jer se ne preklapaju ako postoji više bežičnih mreža. U tom slučaju odaberite kanal koji se najmanje koristi za najjače mreže. Dobijamo pozitivne odgovore od korisnika koji su promenili svoj Wi-Fi kanal. Obično se kanal automatski postavi na 1 ili 13. Često je korisno promeniti ga na 5 ili 6, što omogućava bržu i stabilniju celokupnu mrežu.

Možete pokušati sa sledećim postavkama:

 • Podesite Wi-Fi kanal na slobodan kanal između 1-11 (EasyControl ne prepoznaje kanale veće od 11) (neki uređaji kao što je Xperia Box idu iznad 11 kanala);
 • Odaberite WPA2/PSK enkripciju lonzinkom;
 • Odaberite 802.11 b/g/n na 2,4 GHz;
 • Ako time ne postignete željeni rezultat, vratite ruter na fabrička podešavanja za resetovanje gore navedenih vrednosti.

Opšta privatnost

Prednost EasyControl-a je da se podaci ne čuvaju u oblaku (na Cloud-u). Sve se arhivira u samom termostatu EasyControl. Ako skinete EasyControl sa postolja, imate sve svoje podatke u rukama. Vi i drugi vaši korisnici time ste vlasnici podataka vašeg kotla. Ako koristite dodatne usluge (npr. Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa / Echo) delite informacije sa trećim licima.

Pomoću EasyControl aplikacije dozvoljavate vašem instalateru da ima uvid u podatke na vašem termostatu unutar određenog vremenskog perioda, te da po potrebi može da promeni postavke. Možete prekinuti takav uvid u bilo kom trenutku.

Pogledajte ovde poslednju verziju .

Bosch čuva samo lične podatke koji su potrebne za registraciju vašeg proizvoda, garanciju i servis i potrebe održavanja.

Svi podaci potrebni za ispravno funkcionisanje ovog uređaja memorisani su jedino u samom uređaju. Kada koristite aplikaciju, svi podaci se čuvaju u vašem mobilnom uređaju. Jedino vi možete da ih pregledate i menjate sa vašim ličnim pristupnim kodom.

Bosch nema pristup vašim informacijama
Bosch može da vidi da li je vaš uređaj uključen u mrežu, ali ne može da ima pristup vašim informacijama. Ako je potrebno, možete da ovlastite Bosch da ima privremeni pristup vašem uređaju. Privremeni pristup može da se opozove u bilo koje vreme isključivanjem u aplikaciji.

Ako promenite lozinku, morate da obavestite sve druge korisnike EasyControl-a o novoj lozinki.

Nadogradnja softvera
Proizvod automatski nadograđuje softver. Svi podaci koji su potrebni za nadogradnju vašeg uređaja biće poslani u šifrovanom obliku. Koordinacija i slanje podataka koristi bezbedan server.
Meteorološki podaci preuzeti su sa stranice Weather Company (IBM).

Beleška
Korišćenjem ovog uređaja nakon kupovine (i instalacijom i korišćenjem aplikacije) pretpostavlja se da prihvatate sve navedene uslove. Ako imate bilo koji prigovor na čuvanje i korišćenje vaših ličnih podataka na gore opisani način, morate nas obavestiti pisanim putem. Zatim ćemo izbrisati podatke koje posedujemo o vama.

EasyControl čuva sve podatke lokalno u samom EasyControl-u.

Korisnici samo jednom otvaraju nalog kod Boscha za registraciju svih Bosch uređaja ovim putem. Dodatne usluge kao što su veze sa trežim licima (npr. IFTTT) mogu se takođe koristiti.

Usluga i podrška

Podrška – opšte

Potrošnja struje EasyControl-a (sa isključenim ekranom) je otprilike 0,5 W.

Vaš kotao se više ne kontroliše i time grejanje ne radi. U slučaju mraza biće nešto grejanja, jer svaki Bosch kotao poseduje zaštitu od mraza. Zaštita od mraza uključuje kotao pri temperaturi vode u kotlu od 7 °C i isključuje ga na temperaturi vode od 17 °C.

Instalacija u celosti nije zaštićena od mraza. Ako postoji mogućnost da se neki radijator ili deo cevi zamrzne, postavite prekidač pumpe kotla na poziciju 2.

Ukradeni termostat se mora zameniti.

 • A84-1870: Detektovana je slaba baterija na jednom od povezanih bežičnih uređaja. Neophodna je zamena baterije.
 • A84-1876: Veza sa uređajem je izgubljena. Nije moguća komunikacija sa uređajem.
 • A84-1869: Veza sa bežičnim uređajem je izgubljena. Uređaji ne mogu da komuniciraju.
 • A84-1871: Proces adaptacije ventila mora da se započne na jednom od linkovnih radijatorskih termostata.
 • A84-1872: Proces adaptacije ventila nije uspeo na jednom od linkovnih radijatorskih termostata. Razlog: Ventil je prezategnut da bi radio. Proverite montažu ventila.
 • A84-1873: Proces adaptacije ventila nije uspeo na jednom od linkovnih radijatorskih termostata. Razlog: Opseg rada ventila je prevelik. Proverite montažu ventila.
 • A84-1874: Proces adaptacije ventila nije uspeo na jednom od linkovnih radijatorskih termostata. Razlog: Opseg rada ventila je premali. Proverite montažu ventila.
 • A84-1879: Proces adaptacije ventila nije uspeo na jednom od linkovnih radijatorskih termostata. Razlog nije poznat. Proverite montažu ventila.

Kod greške koji tražište nije izlistan iznad? Onda molimo Vas proverite tehničku dokumentaciju za Vaš sistem grejanja..

Za više informacija, pogledajte naša online uputstva, video tutorijale ili kontaktirajte Vašeg lokalnu EasyControl tehničku podršku.

Najverovatnije imate spojen RCC modul koji je bio potreban za vaš prethodni termostat.

Napomena: Sve osobne postavke bit će izgubljene ako se vrati na tvorničke postavke EasyControla. Da biste izbjegli gubitak podataka kada se pojave greške, u početku biste trebali pokušati izvršiti resetiranje.

Resetiranje

Izvršite soft reset dok zadržavate sve postavke ako EasyControl više ne funkcionira ispravno:

 • Nakratko otkopčajte EasyControl s postolja.

Vraćanje na tvorničke postavke preko zaslona osjetljivog na dodir

Pritisnite simbol košare za otpadni papir da biste vratili tvorničke postavke. Postoje 2 mogućnosti:

 • Vratite sve na tvorničke postavke (Pažnja! Podaci o potrošnji se gube).
 • Vratite tvorničke postavke, osim podataka o potrošnji.

Podrška – temperatura

 • Kalibrišite
 • Nije dobro izbalansiran
 • Ugrađeni radijatori/prekriveni zavesama
 • Podno grejanje
 • Kriva učenja neposredno nakon podešavanja. ‘Optimum start’ još se mora nadograditi. Nakon prve nedelje velike razlike u temperaturi već su izjednačene

Mogući uzroci:

 • Da li su procepi u samom termostatu začepljeni?
 • Da li postoji protok vazduha kroz priključnu kutiju?
 • Da li ima direktne sunčeve svetlosti na EasyControl?
 • Da li postoje izvori toplote koji utiču na EasyControl?
 • Da li je EasyControl pokriven?

Bojler modulira. Uređaj radi na niskom opterećenju i tada postiže najveću efikasnost. Jeftinije je da se ostavi uređaj da radi nego da se svaki put uključuje iznova. Optimum start je aktivan. Termostat prikazuje simbol plamena. Kotao je aktivan za grejanje u cilju postizanja željene temperature kako je zadato u satnom programu.

Da, možete. Možete da povećate i da smanjite prikazanu temperaturu pomoću aplikacije do 2 °C u koracima po 0,5 °C.

Podrška – garancija

Inicijalni garancijski rok je 2 godine za fabričke greške. Bosch garantuje da isporučeni proizvodi odgovaraju uobičajenim zahtevima i standardima.

Podrška – eService

Ako imate zapisane podatke instalatera (instalaterska firma, e-mail, broj telefona, itd.) onda se e-mail šalje na njegovu e-mail adresu.
E-mail sadrži sledeće informacije (vidi donji primer):

Poštovani naziv_firme, ime_instalatera

Postoji mogući problem sa mojim uređajem:
Tip uređaja: tip uređaja
Stanje uređaja: stanje uređaja sa kodovima grešaka
Zahtev za održavanjem uređaja:
Opis problema: vaš opis problema

Da li možete da mi predložite termin?

Sa poštovanjem


Ova poruka se automatski generiše i šalje je EasyControl.

Pametan pribor/spojevi

Termo glave - Electronic Thermostatic Radiator Valve (ETRV)

Ako koristite Bosch termo glave u kombinaciji sa grejnim telima niske temperature, morate da definišete najvišu postavljenu temperaturu tako da se ventili ne zatvore kod visokih temperatura prostorije. Maksimalna postavljena temperatura za Bosch pametni radijator je 30 °C.

 • Pokušajte da uradite soft reset EasyControl-a i uklonite baterije iz Smart TRV a zatim ih vratite nazad kako bi rešili problem.
 • Pokušajte da uklonite Smart TRV koji ne funkcioniše iz EasyControl aplikacije u meniju Podešavanja-Uređaji, uradite fabrički reset Smart TRV tako što uklonite jednu bateriju, pritisete i držite stisnuto mode taster ''0'' i vratite bateriju. Držite sve vreme mode taster ''0'' i sačekajte da se ''RES'' pojavi na ekranu i narandžasti LED da treperi. Onda ponovo unesite Smart TRV u aplikaciju EasyControl.
 • Pokušajte da se prisetite kada je problem počeo, da li ste nešto menjali kod kuće? Postavljanje EasyControl-a, novi TV, mikrotalasna rerna, kompjuter ili bilo šta drugo što može da izazove ometanje radio frekvencije može biti uzrok za problem na Smart TRV. Pokušajte da uklonite potencijalne uzroke ometanja na drugu lokaciju u Vašem domu.