Varstvo podatkov

Opozorila glede varstva podatkov

Bosch Thermotechnik GmbH (v nadaljevanju "Bosch" oz. "Mi" ali "Nas") se veselimo vašega obiska naših spletnih strani in uporabe mobilnih aplikacij (skupaj imenovano tudi "spletna ponudba") ter vašega zanimanja za naše podjetje in proizvode.

Bosch spoštuje vašo zasebnost

Varovanje vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov ter zagotavljanje varnosti vseh poslovnih informacij je za nas zelo pomembna premisa, ki jo pri našem delu dosledno upoštevamo in izvajamo. Vaše osebne podatke, ki smo jih zbrali ob vašem obisku naših spletnih ponudb, obravnavamo zaupno in izključno skladno z zakonskimi določili.

Varstvo podatkov in varnost informacij sta sestavna dela naše politike podjetja.

Odgovorni

Odgovorni za obdelavo vaših podatkov je Bosch; izjeme so v teh opozorilih glede varstva podatkov posebej razložene.

Naši kontaktni podatki so naslednji:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Obdelava osebnih podatkov

Osnovna načela

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano naravno osebo oz. tako, ki jo je mogoče identificirati, npr. imena, naslovi, telefonske številke, e-poštni naslovi, dogovori, podatki v zvezi s pogodbami, knjiženjem in obračunavanjem, na podlagi katerih je mogoče sklepati na identiteto določene osebe.

Vaše osebne podatke (vključno z IP-naslovi) obdelujemo in uporabljamo le v primeru, če za to obstaja zakonska osnova ali če ste nam za to, npr. v okviru vaše registracije, dali vaše soglasje.

Kategorije podatkov za obdelavo

Obdelujemo naslednje kategorije podatkov:

 • Podatki za komunikacijo (npr. ime, telefon, e-pošta, naslov)

 • Podatki, ki jih navajajo tretje osebe (npr. informacijske pisarne ali iz javnih seznamov)

 • Podatki o proizvodu in namestitvi (npr. naslov namestitve, serijska številka, tip naprave, datum namestitve),

 • Tehnični podatki in podatki o povezavah (npr. IP-naslov, podatki prek spletne povezave)

 • Sistemski podatki (npr. dogodki, motnja, spletni podatki, vrednosti senzorjev, napovedne storitve)

 • Podatki o registraciji (npr. ID, uporabniško ime)

 • Uporabniške nastavitve (npr. jezik, časovni pas)

 • Podatki o registraciji proizvoda (npr. informacije o inštalaterju, datum registracije)

 • Identifikatorji naprave (npr. serijska številka, ID-naprave)

 • Podatki o okoliških parametrih (npr. temperatura)

 • Podatki o lokaciji (npr. GPS-koordinate)

 • Koledarski podatki

 • Avdioposnetki

 • Kamera in slike

 • Novice

 • Podatki o vaši GDPR-poizvedbi (npr. vrsta poizvedbe, informacije glede vaše identitete in/ali informacij v zvezi s komunikacijo)

Nameni obdelave in pravne podlage

Mi in z naše strani pooblaščeni ponudniki storitev vaše podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • Pripravo te spletne ponudbe (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, naš upravičeni interes glede neposrednega oglaševanja, če to poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu konkurence).

 • Za odgovarjanje na zahtevke uporabnikov (v okviru programa Chatbot). (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. b, lit. f GDPR, izpolnjevanje pogodbenih določil oz. upravičeni interes glede izboljševanja proizvodov/storitev).

 • Za ugotavljanje motenj in iz varnostnih razlogov (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, izpolnjevanje naših pravnih obveznosti s področja varstva podatkov in naš upravičeni interes glede odpravljanja motenj ter zagotavljanja varnosti naših ponudb).

 • Ohranjanje in obrambo naših pravic (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 f GDPR, naš upravičeni interes glede uveljavljanja in obrambe naših pravic).

 • Za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti, za spremljanje proizvoda in za namene zagotavljanja varnosti proizvoda. (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, naš upravičeni interes glede zagotavljanja varnosti naših proizvodov).

 • Za ohranjanje in uveljavljanje naših pravic v okviru poizvedb oz. zahtevkov glede jamstva in registracije proizvoda. (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, naš upravičeni interes glede zagotavljanja varnosti naših proizvodov).

 • Za zagotavljanje osnovnega obsega funkcij naših, z internetom povezanih proizvodov (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. b GDPR, pogodbena obveznost zagotavljanja dogovorjenega obsega funkcij).

 • Beleženje, načrtovanje in obdelava intervencij službe za pomoč uporabnikom. (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. b GDPR, izvajanje pogodb)

 • Za preskušanje kakovosti in izboljšave kakovosti. (pravna podlaga: 6. člen 1. odstavka, str. 1 lit. f GDPR, naš upravičeni interes glede nadaljnjega razvoja in izboljšav naših proizvodov ter storitev)

Registracija in centralni Bosch ID

Če želite uporabiti ali dobiti dostop do ugodnosti, ki zahtevajo sklenitev pogodbe, zahtevamo vašo registracijo. Z vašo registracijo zbiramo osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe (na primer ime, priimek, datum rojstva, e-poštni naslov, po potrebi podrobnosti o preferenčnem načinu plačila in o imetniku računa), pa tudi dodatne podatke na prostovoljni podlagi, če so potrebni. Obvezni vnosi so označeni s simbolom *.

Na naše spletne ponudbe se lahko prijavite izključno s centralnim Bosch ID. Družba Robert Bosch GmbH je oblikovala centraliziran Bosch ID za Skupino Bosch, da bi skupnim uporabnikom omogočila koriščenje ponudb različnih podjetij v skupini z uporabo centraliziranih aplikacijskih podatkov in povečanja podatkovne varnosti.

Družba Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Nemčija ("RBG") je odgovorna za zagotavljanje te storitve enotne prijave.

Če želite pridobiti centraliziran Bosch ID, bodo veljali splošni pogoji uporabe za registracijo in uporabo centraliziranega Bosch ID in obvestilo RBG o varstvu podatkov.

Po uspešni registraciji lahko registracijske podatke, ki ste jih uporabili za centraliziran Bosch ID, uporabite tudi za registracijo te spletne ponudbe. V ta namen bomo ponudili registracijski model RBG za centraliziran Bosch ID. RBG bo nato potrdil vaše pooblastilo in nam posredoval glavne podatke, ki so potrebni za uporabo naših ponudb (npr. priimek, ime, datum rojstva, ime podjetja, e-poštni naslov, telefonske številke, poštni naslov). Vaše geslo nam ne bo posredovano.

O nadaljnjih prenosih podatkov znotraj Skupine Bosch v zvezi s centraliziranim Bosch ID si preberite obvestilo o varstvu podatkov. Uporabniški sporazum glede centraliziranega Bosch ID lahko kadarkoli prekličete z odjavo od storitve. V ta namen sledite naslednji povezavi: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov

Upoštevajte, da morate za sklenitev pogodbe med podjetjem Bosch in Vami zagotoviti tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev, izvajanje in prekinitev pogodbenega razmerja ter za izpolnjevanje z njim povezanih pogodbenih obveznosti, oz. tiste, katerih obdelavo nam nalaga zakon. Če nam teh podatkov ne posredujete, z Vami ne bomo mogli skleniti pogodbe, te izvajati ali razveljaviti.

Če obdelava podatkov v okviru uporabe te spletne ponudbe ni potrebna za sklenitev, izvajanje ali prenehanje veljave pogodbenega razmerja oz. za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in prav tako ni zakonsko predpisana, je posredovanje vaših osebnih podatkov prostovoljno. Upoštevajte, da določene funkcije naših spletnih ponudb oziroma storitev ne bodo na voljo, če potrebnih podatkov ne posredujete.

Dnevniške datoteke

Pri vsaki uporabi spleta vaš spletni brskalnik samodejno posreduje določene informacije, ki se pri nas shranijo kot dnevniške datoteke (log).

Te dnevniške datoteke se z namenom ugotavljanja motenj in iz varnostnih razlogov (npr. za razjasnitev poskusov vdorov v sistem), shranijo za dobo 60 dni in nato izbrišejo. Dnevniške datoteke, katerih nadaljnja hramba je potrebna za namene dokazovanja, se do končne razjasnitve posameznega primera ne izbrišejo, in jih lahko na zahtevo pošljemo tudi preiskovalnim organom. V dnevniških datotekah so shranjene naslednje informacije:

 • IP-naslov (naslov spletnega protokola) naprave uporabnika, s katero ta dostopa do spletne ponudbe;

 • URL spletne strani, s katere je bila priklicana spletna ponudba (t. i. izvorni oz. URL priporočitelja);

 • ime ponudnika storitev, prek katerega poteka dostop do spletne ponudbe;

 • ime priklicanih datotek oz. informacij;

 • datum in ura ter trajanje priklica;

 • operacijski sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku, vključno z nameščenimi vtičniki (np r. za Flash Player);

 • http-koda stanja (np r. "Poizvedba uspešna" ali "Zahtevana datoteka ni na voljo").

 • prenesena količina podatkov;

Uporaba glasovnih pomočnikov in klepetalnih botov

Nudimo vam priložnost priročnega nadzora svojih izdelkov na podlagi klepeta s pomočjo besedila ali glasovnih pomočnikov (komunikacija, ki temelji na govoru), kjer lahko zahtevate informacije ali pošljete zahtevo za podporo in storitve. Za povezavo z našimi izdelki morate našo ponudbo običajno povezati s svojimi računi ponudnikov tretjih storitev (npr. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger). V tem obsegu se med sistemi izmenjajo tudi osebni podatki, ki so potrebni za delovanje naše ponudbe in za namen izpolnjevanja pogodbe.

Če preko naših komunikacijskih kanalov na naše storitve posredujete zvočne komande ali sporočila, jih bomo obdelali z namenom izpolnitve pogodbe. Po končni prekinitvi uporabe naše ponudbe bodo vsi osebni podatki izbrisani v kratkem času. Zabeleženi dialogi se bodo hranili anonimno in bodo namenjeni za usposabljanje glasovnih in klepetalnih pomočnikov na osnovi teh dialogov, s čimer nenehno izpopolnjujemo kakovost ponudbe. Obratni inženiring aplikacije na podlagi izbrisa vsebine tako ni v domeni uporabnika.

Prosimo, vedite, da ločitev od enega naših pomočnikov in posledično izbris vaših podatkov še ne pomeni izbrisa podatkov v drugih Boschevih aplikacijah ali aplikacijah tretjih oseb (npr. Facebook Messenger, Google Assistant, Alexa). Izbris se nanaša samo na to specifično Boschevo aplikacijo

Otroci

Ta spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

Posredovanje podatkov

Posredovanje podatkov drugim Odgovornim

Vaše osebne podatke drugim Odgovornim pošljemo le v primeru, če je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če imamo mi ali pristojna tretja oseba upravičeni interes glede posredovanja ali če ste s tem sami soglašali. Podrobne informacije o pravnih podlagah najdete v poglavju Nameni obdelave in pravne podlage. Tretje osebe so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch. Če podatke na podlagi upravičenega interesa posredujemo tretjim osebam, je to v teh opozorilih glede varstva podatkov posebej razloženo.

Nadalje lahko podatke posredujemo drugim Odgovornim, če smo k temu zavezani na podlagi veljavnih predpisov in zakonov ali pravnomočnih odločb pristojnih organov oz. sklepov sodišč.

Ponudniki storitev (splošno)

Pooblaščamo zunanje ponudnike storitev, in sicer z nalogami, povezanimi s storitvami s področja prodaje ali oglaševanja, upravljanja pogodbenih razmerij, izplačevanja, programiranja, podatkovnega gostovanja in neposredne uporabe spletnih storitev. Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in jih stalno nadziramo, še posebej, ali ti z vašimi podatki ravnajo skrbno in ali aktivno skrbijo za njihovo varovanje. Vsi ponudniki storitev so zavezani k zaupnosti in morajo upoštevati vse relevantne zakone in predpise. Ponudniki storitev so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch.

Posredovanje podatkov prejemnikom izven EGP

Osebne podatke lahko posredujemo tudi Prejemnikom, katerih sedež podjetja se nahaja izven EGP. v t. i. tretjih državah. V tem primeru se pred posredovanjem podatkov prepričamo, ali ima Prejemnik primeren nivo zaščite za zagotavljanje varnosti podatkov (npr. na podlagi sklepa Evropske Komisije o primernosti za posamezno državo ali na podlagi dogovora t. i. EU-standardnih pogodbenih klavzul Evropske Unije s Prejemnikom) oz. ali ste podali soglasje za posredovanje vaših podatkov.

Pri nas lahko dobite pregled Prejemnikov v tretjih državah in kopijo konkretno dogovorjenih pravil glede zagotavljanja ustreznega nivoja varnosti podatkov. V ta namen uporabite podatke v poglavju Kontakt.

Trajanje hrambe; predpisani roki hrambe

Načeloma podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za zagotavljanje naše spletne ponudbe in z njimi povezanih storitev oz. dokler z naše strani obstaja upravičeni interes za hrambo teh podatkov (npr. lahko imamo tudi po izpolnitvi pogodbe še vedno upravičeni interes do oglaševanja prek pošte). Nato vaše osebne podatke izbrišemo, razen tistih, ki smo jih zakonsko obvezani hraniti še nadalje (npr. smo obvezani, da na podlagi davčnih in trgovinsko-pravnih zakonskih rokov za določeno obdobje hranimo dokumente kot npr. pogodbe in fakture).

Uporaba piškotkov

V okviru zagotavljanja naše spletne ponudbe lahko uporabljamo piškotke in sledilne mehanizme.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob vašem obisku spletne ponudbe začasno shranijo na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Sledenje je mogoče izvajati z uporabo različnih tehnologij. Informacije obdelujemo predvsem v okviru Pixel-tehnologije oz. analize dnevniških datotek.

Kategorije

Razlikujemo med piškotki, ki so nujni za zagotavljanje tehničnih funkcij spletne ponudbe, in takimi piškotki ter sledilnimi mehanizmi, ki za zagotavljanje tehničnih funkcij spletne ponudbe niso nujno potrebni.

Uporaba spletne ponudbe je načeloma mogoča brez uporabe piškotkov, ki ne služijo tehničnim namenom.

Tehnično nujni piškotki

To so piškotki, brez katerih tehnična izvedba spletne ponudbe ni mogoča. V to kategorijo spadajo npr. piškotki za shranjevanje podatkov in piškotki za brezhibno delovanje predvajanih zvočnih in slikovnih vsebin.

Ti piškotki se po koncu vašega obiska izbrišejo.

Tehnično nenujni piškotki in sledilni mehanizmi

Te piškotke in sledilne mehanizme uporabimo le, če ste se s tem predhodno strinjali. Te piškotke in sledilne mehanizme delimo v dve podkategoriji:

Piškotki za oglaševanje in sledilni mehanizmi

Splošno

Uporaba piškotkov za oglaševanje in sledilnih mehanizmov nam in našim partnerjem omogoča, da vam prikažemo samo tiste ponudbe, ki so skladne z vašimi interesi in ki temeljijo na analizi vaše uporabe spletnih strani:

 • Statistika: Z uporabo statističnih orodij merimo npr. število vaših obiskov spletnih strani.

 • Sledenje konverzijam: Naši partnerji za sledenje konverzijam na vašo napravo namestijo piškotek ("piškotek za sledenje konverzijam"), če prek oglasa zadevnega partnerja dospete na našo spletno stran. Praviloma ti piškotki svojo veljavo izgubijo po 30 dneh. Če obiščete določene naše strani in veljavnost piškotka še ni potekla, lahko Mi in Naši vsakokratni partnerji za sledenje konverzijam prepoznamo, da je določen uporabnik kliknil na oglas in bil na ta način preusmerjen na našo spletno stran. Informacije, zbrane s pomočjo piškotov za sledenje konverzijam, služijo ustvarjanju statistik konverzij in registriranju skupnega števila uporabnikov, ki so kliknili na zadevni oglas in bili preusmerjeni na stran, opremljeno z značko za sledenje konverzijam (Conversion-Tracking-Tag).

Upoštevajte, da lahko pri uporabi orodij eventualno pride do posredovanja vaših podatkov Prejemnikom izven EGP s sedežem v državah, kjer ne obstaja primerna raven zaščite skladno z GDPR (npr. v ZDA). Podrobnosti s tem v zvezi najdete v spodnjem opisu posameznih orodij za oglaševanje.

 • Google Analytics Ponudnik: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA Funkcija: analiziranje vedenja uporabnikov (št. priklicev strani, število obiskovalcev in obiskov, prenosi), UX-testiranje

 • Če do naših spletnih ponudb dostopate s pomočjo Facebook Messengerja, uporabljamo storitev Facebook Insights družbe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov je na voljo na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Uporabljamo orodja za spletno analizo Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. To je orodje za analizo za izboljšanje možnosti iskanja naše spletne strani v iskalnikih. Tukaj ocenjujemo, v kolikšni meri je naše spletno mesto optimizirano. Več lahko izveste na www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/

Upravljanje piškotkov in sledilnih mehanizmov

V brskalniku in/ali naših nastavitvah zasebnosti lahko upravljate nastavitve za uporabo piškotkov in sledilnih mehanizmov:

Opozorilo: nastavitve, ki jih izvedete, veljajo samo za uporabljeni brskalnik.

Izklop vseh piškotkov

Če ne želite sprejeti nobenih piškotkov, v nastavitvah vašega brskalnika uporabo piškotkov deaktivirajte. Upoštevajte, da zaradi tega določenih funkcij spletne strani morda ne boste mogli uporabljati.

Uporaba naših mobilnih aplikacij

Poleg naše spletne ponudbe vam dajemo na voljo tudi mobilne aplikacije ("Aplikacije"), ki si jih lahko prenesete na vašo mobilno napravo. Poleg podatkov, ki jih pridobimo prek spletnih strani, prek naših Aplikacij zbiramo dodatne osebne podatke, ki se nanašajo specifično na uporabo mobilne naprave.

Obdelava vaših lokacijskih podatkov

Naša ponudba obsega tudi t. i. lokacijske storitve (Location Based Services), s katerimi vam posredujemo posebne ponudbe, prikrojene vaši vsakokratni lokaciji. Da bi omogočili uporabo teh Aplikacij, zberemo vsakokrat zadnje tri GPS-lokacije, ki jih posreduje vaša mobilna naprava, in vaš IP-naslov, če ste s tem seveda soglašali. Pri tem ne ustvarjamo profila vašega gibanja. To funkcijo lahko v nastavitvah posamezne Aplikacije oz. posameznega operacijskega sistema vaše mobilne naprave deaktivirate in tudi aktivirate oz. s pomočjo načina Pavza začasno deaktivirate, ne da bi pri tem poslabšali funkcionalnost Aplikacije.

Obdelava identifikatorjev za oglaševalce /oglaševalski ID

V primeru vašega soglasja za oglaševalske namene pri napravah z operacijskim sistemom iOS uporabljamo t. i. "Identifikator za oglaševalce" (IDFA), za naprave z operacijskim sistemom Android pa t. i. oglaševalski ID. Gre za nestalno identifikacijsko številko za določeno napravo uporabnika, ki ju ustvari operacijski sistem iOS oziroma Android. Na podlagi tega zbrani podatki se ne povežejo z drugimi na napravi ali za napravo specifičnimi informacijami. Identifikacijski številki uporabljamo, da zagotovimo osebno prikrojeno oglaševanje in analiziramo njegov učinek. Če v iOS-nastavitvah pod "Settings" – "Privacy" – "Advertising" aktivirate možnost "Limit Ad Tracking" oz. v Android-nastavitvah pod "Nastavitve za Google" – "Oglasi" izberete možnost "Onemogočanje prilagajanja oglasov", lahko mi izvajamo samo naslednje ukrepe: merjenje vaših interakcij z oglasnimi pasicami s štetjem števila prikazov ene pasice brez klika nanjo (t. i. "frequency capping"), pogost klikov, ugotavljanje unikatnih uporabnikov ("unique user") ter varnostnih ukrepov, preprečevanje goljufij in odpravljanje napak. V nastavitvah vaše naprave lahko kadarkoli izbrišete IDFA oz. oglaševalski ID ("Ad-ID reset"); nato se ustvari nova identifikacijska številka, ki se ne poveže s prej zbranimi podatki. Opozarjamo, da v primeru omejitve uporabe posamezne identifikacijske številke morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše Aplikacije.

Analiza aplikacij

Potrebujemo statistične podatke o uporabi naše spletne ponudbe, da jo lahko naredimo uporabniku bolj prijazno in da lahko izvajamo meritve dosega in tržne raziskave.

V ta namen uporabljamo orodja za analizo Aplikacij, opisana v tem poglavju.

Ponudniki orodij podatke obdelujejo le kot pogodbeni zunanji izvajalci in skladno z našimi navodili, ne za njihove lastne namene. V nadaljevanju lahko za vsako orodje najdete informacije o posameznem Ponudniku. Če ta orodja uporabljajo sledilne mehanizme ali uporabniške profile, bomo ta orodja uporabili le, če s tem soglašate.

Google Analytics za mobilne aplikacije – Google Analytics zagotavlja družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Google Analytics uporabljamo z dodatno funkcijo, ki jo ponuja družba Google za anonimizacijo naslovov IP. Medtem v Evropski uniji družba Google v večini primerov že skrajša naslove IP, v Združenih državah pa to stori le v izjemnih primerih, pri čemer pa vedno shrani le skrajšane naslove IP.

Obdelava podatkov s strani upravljavcev trgovin z aplikacijami

Da ne gre za zbiranje podatkov z naše strani in izven našega območja odgovornosti se šteje, če gre pri prenašanju posamezne aplikacije za posredovanje podatkov kot so uporabniško ime, e-poštni naslov in individualna št. naprave spletni trgovini z aplikacijami (np r. Google Play družbe Google, App Store družbe Apple, Galaxy App Store družbe Samsung). Na to zbiranje podatkov in nadaljnjo obdelavo s strani trgovine z aplikacijami kot Odgovornega nimamo nikakršnega vpliva.

Eksterne povezave

Naša spletna ponudba lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb − ti ponudniki z nami niso povezani. Po tem, ko ste kliknili na povezavo, nimamo več nikakršnega vpliva na zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki so se zaradi klika na povezavo eventualno prenesli na tretje osebe (npr. IP-naslov ali URL strani, na kateri se povezana nahaja); ravnanje tretjih je v tem primeru izven našega nadzora. Za obdelavo takih osebnih podatkov s strani tretjih oseb ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnost

Naši sodelavci in z naše strani pooblaščena storitvena podjetja so obvezani spoštovati prepoved posredovanja podatkov in dosledno izvajati določila veljavnih zakonov, uredb oz. predpisov glede varstva podatkov.

Izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili ustrezno raven varnosti in vaše podatke, s katerimi razpolagamo, ustrezno zaščitili, še posebej pred tveganji kot so nenamerno ali nezakonito uničenje, manipulacije, izguba, sprememba ali nepooblaščeno razkrivanje oz. nepooblaščeni dostop. Naše varnostne ukrepe stalno izboljšujemo skladno s tehnološkim razvojem.

Pravice uporabnikov

Za uveljavljanje vaših pravic uporabite podatke v poglavju Kontakt. Pri tem zagotovite, da vas lahko natančno identificiramo.

Pravica do informacij in obveščanja:

Od nas imate pravico zahtevati potrdilo o tem, ali vaše osebne podatke obdelujemo ali ne. Če jih obdelujemo, lahko uveljavljate pravico do obveščanja o tem, kaj se z vašimi osebnimi podatki dogaja.

Pravica do korigiranja in izbrisa podatkov:

Od nas imate pravico zahtevati korigiranje napačnih podatkov in – če so za to izpolnjeni zakonski pogoji – dopolnitev ali izbris vaših podatkov.

To ne velja za podatke, ki so potrebni za namene obračunavanja in knjiženja, ali tiste, za katere velja zakonsko predpisana doba hranjenja. Če dostopa do takih podatkov ne potrebujemo, se njihova obdelava omeji (glej spodaj).

Omejitev obdelave podatkov:

Od nas imate – če so za to izpolnjeni zakonski pogoji – pravico zahtevati, da obdelavo vaših podatkov omejimo.

Ugovor zoper obdelavo podatkov pri pravni podlagi "upravičeni interes":

Poleg tega imate pravico – iz razlogov, ki izhajajo z vaše osebne situacije – pravico kadarkoli ugovarjati zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, če so bili ti zbrani na podlagi našega upravičenega interesa. V tem primeru bomo z obdelavo vaših podatkov prenehali, razen v primeru, ko lahko – skladno z veljavnimi zakoni in predpisi – dokažemo nujne, pravne zaščite vredne razloge za nadaljnjo obdelavo, ki prevladajo nad vašimi pravicami.

Ugovor zoper neposredno oglaševanje:

Nadalje lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene oglaševanja in tem povezanim profiliranjem ("Ugovor zoper oglaševanje"). Upoštevajte, da lahko iz organizacijskih razlogov pride do sovpadanja vašega ugovora z uporabo vaših podatkov v okviru naše, že obstoječe kampanje.

Preklic soglasja:

Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših posebnih podatkov, lahko tega kadarkoli prekličete z učinkom za prihodnost. Zakonska upravičenost obdelave vaših osebnih podatkov ostane do preklica soglasja nedotaknjena.

Pravica do prenosa podatkov:

Nadalje imate od nas pravico zahtevati izpis podatkov, ki ste nam jih posredovali, in sicer v strukturirani obliki in v standardnem formatu, ki omogoča strojno obdelavo oz. – če je to tehnično izvedljivo – zahtevati, da se ti podatki prenesejo na tretjo osebo.

Pravica do pritožbe pri pristojnih nadzornih organih:

Imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornih organih, pristojnih za varstvo podatkov. Obrnete se lahko na lokalni pristojni organ za varstvo podatkov oz. nacionalni pristojni organ ali na za nas pristojen organ za varstvo podatkov. Ta je:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Sprememba opozoril glede varstva podatkov

Pridržujemo si pravico do sprememb naših varnostnih ukrepov in ukrepov za varstvo podatkov z namenom nadaljnjega razvoja in tehničnih izboljšav. V takem primeru bomo ustrezno prilagodili tudi naša opozorila glede varstva podatkov. V ta namen glejte vsakokratno veljavno različico naših Opozoril glede varstva podatkov.

Uveljavljanje vaših pravic in možnosti kontakta

Če nas želite kontaktirati, uporabite naslov, naveden v poglavju "Odgovorni".

Za uveljavljanje vaših pravic ali če nam želite sporočiti prekršek v zvezi z varstvom podatkov, kliknite tukaj.

Dosegljivi smo tudi na spodnjem e-poštnem naslovu:

privacy.ttde@bosch.com

Pooblaščeni za varstvo podatkov koncerna:

Pooblaščeni za varstvo podatkov, informacijska varnost in zaščita podatkov (C/ISP), Robert Bosch GmbH, poštni predal 30 02 20, 70442 Stuttgart, Nemčija.