Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

Obvestilo o varstvu podatkov

V družbi Robert Bosch d.o.o. (v nadaljevanju „BOSCH” ali „mi”) smo veseli, ker ste obiskali naše spletne strani (https://www.bosch-climate.si) in mobilne aplikacije (na katere se nanaša skupni naziv „spletne ponudbe”) in ker ste pokazali zanimanje za našo družbo in naše izdelke.

BOSCH spoštuje vašo zasebnost
Za nas sta zaščita vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov in varnost vseh poslovnih podatkov zelo pomembni. Osebne podatke, ki smo jih pridobili ob vašem obisku naših spletnih ponudb obdelujemo zaupno in izključno v skladu z zakonskimi predpisi. Zaščita podatkov in informacijska varnost sta del varnostne politike našega podjetja.

Otroci
Ta spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

Vodja obdelave
BOSCH je vodja obdelave, odgovoren za obdelavo vaših podatkov; izjeme so opisane v tem obvestilu o varstvu podatkov. V nadaljevanju so navedeni naši podatki za stike: Robert Bosch d.o.o.,10040 Zagreb, Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, bosch-tt@si.bosch.com

Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Obdelane kategorije podatkov
Obdelujejo se naslednje kategorije podatkov:
• podatki za komunikacijo (npr. ime in priimek, telefonska številka, e-naslov, naslov, IP-naslov, želeni stik)
• pogodbeni matični podatki (npr. pogodbeno razmerje, pogodbeni interes ali interes za izdelek, nakupni status kupca, zgodovina nakupov)• matični podatki za kvalifikacijo (npr. zgodovina učenja in veščine)
• matični podatki o partnerjih (npr. status partnerja, status servisnega partnerja, točke, registracije izdelkov)
• podatki o poslovanju (prihodek in podobno, iz javno dostopnih virov ali agencij za kreditne analize)

Namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov
Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:

Če ste se prijavili na e-novice (newsletter), se vaši osebni podatki obdelujejo za potrebe pošiljanja e-novic o naših izdelkih in storitvah, akcijah in popustih kot tudi nagradnih igrah, in to po elektronski pošti ali s SMS-/MMS-sporočili (pravna podlaga: vaše soglasje).

Če ste vložili zahtevo po elektronski poti, se vaši osebni podatki obdelujejo z namenom, da bi vam odgovorili na vprašanje in da bi preverili vaše zadovoljstvo z našo storitvijo oz. podporo (pravna podlaga: izvajanje pogodbe oziroma vaše zahteve).

Če ste dali svoje soglasje po telefonu ali pisno, se vaši osebni podatki obdelujejo za potrebe (1) analize trga in prodajnih rezultatov in/ali (2) pošiljanja e-novic o naših izdelkih in storitvah, akcijah in popustih kot tudi nagradnih igrah, in to po elektronski pošti ali s SMS-/MMS-sporočili, in/ali anket o izdelkih ali anketiranja kupcev po telefonu, s SMS-sporočili ali na drug način in po elektronski pošti (pravna podlaga: vaše soglasje).

Če sodelujete v kakšnem izmed naših nagradnih žrebanj ali v akcijah s popusti, bomo vaše podatke uporabili, da bi vas obvestili o kakršnikoli nagradi ali za oglaševanje naših izdelkov v obsegu, ki ga dovoljuje zakon (pravna podlaga: izvajanje pogodbe – sodelovanje v nagradni igri kot tudi zakonski interes). Informacije o posameznih nagradnih igrah ali akcijah ugodnosti so na voljo v posameznih pogojih sodelovanja.

V vseh zgoraj navedenih primerih se lahko vaši osebni podatki dodatno obdelujejo za potrebe (1) opredelitev oviranja/motenj in iz varnostnih razlogov (pravni podlagi: izvajanje naših zakonskih obveznosti v okviru varnosti podatkov in upravičen interes za reševanje oviranja/motenj ter za varnost naših izdelkov) ter (2) zaščite in varovanja naših pravic (pravna podlaga: naš upravičen interes za zaščito in varovanje naših pravic).

Posredovanje podatkov

Posredovanje podatkov drugim upravljavcem
Vaši osebni podatki se posredujejo drugim upravljavcem samo, kadar je to potrebno za izvajanje pogodb, če imamo mi ali tretja oseba upravičen interes za prenos ali ste vi dali svoje soglasje. Več podrobnosti o pravnih podlagah je na voljo v razdelku Namen in pravne podlage za obdelavo. Tretje osebe so lahko tudi preostale družbe v skupini Bosch. Poleg tega se lahko podatki posredujejo drugim upravljavcem na podlagi zakonskih predpisov ali v skladu s sodnimi ali upravnimi izvršilnimi nalogi.

Ponudniki storitev
Angažirali smo zunanje ponudnike storitev za opravljanje določenih nalog, kot so prodajne in trženjske storitve, upravljanje pogodb, plačilni promet, programiranje, gostovanje podatkov in storitve podpore in servisa. Te ponudnike storitev smo izbrali skrbno in jih redno preverjamo, še posebej, ko gre za njihovo skrbnost pri upravljanju podatkov in za varstvo shranjenih podatkov. Vsi ponudniki storitev so dolžni ohranjati zaupnost in spoštovati zakonske določbe. Ponudniki storitev so lahko tudi druge družbe v skupini Bosch.

Prenos uporabnikom zunaj EGP
Osebne podatke lahko prenesemo uporabnikom s sedežem zunaj Evropskega gospodarskega prostora, v t. i. tretjih državah. V teh primerih bomo pred iznosom podatkov poskrbeli in se prepričali, da uporabnik podatkov zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (npr. v skladu z odločbo Evropske komisije o primernosti za dotično državo ali v skladu s sporazumom, sklenjenim z uporabnikom na podlagi t. i. modela klavzul za EU) ali da ste za prenos dali svoje soglasje.
Pravico imate do vpogleda v prejemnike tretjih držav in do izvoda posebno dogovorjenih določb, ki zagotavljajo primerno raven varstva podatkov. Prosimo, da za ta namen uporabite izjave iz razdelka Stik.

Trajanje hrambe; roki hrambe
Vaše podatke shranjujemo toliko časa, kot je potrebno za zagotavljanje naših spletnih ponudb in storitev, povezanih z njimi, ali dokler imamo upravičen interes za njihovo hrambo (npr. tudi po poteku pogodbe imamo lahko še naprej upravičen interes za trženje po običajni pošti), v primeru podatkov, ki se obdelujejo, na podlagi vašega soglasja pa do preklica vašega soglasja. V vseh drugih primerih vaše osebne podatke zbrišemo, izjema so le podatki, ki jih moramo hraniti v skladu z zakonskimi obveznostmi (npr. v skladu z davčnimi in gospodarskimi zakoni smo za določeno obdobje dolžni hraniti določene dokumente, kot so pogodbe in fakture).

Varnost
Naši zaposleni in podjetja, ki opravljajo storitve v našem imenu, so zavezani zaupnosti in upoštevanju veljavnih zakonov o varstvu podatkov.
Izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno raven varnosti in zaščitimo vaše podatke, ki jih upravljamo, zlasti pred tveganjem nedovoljenega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. Naši varnostni ukrepi se nenehno izboljšujejo v skladu s tehnološkim napredkom.

Pravice uporabnikov
Za uveljavljanje svojih pravic uporabite informacije v razdelku Stik. Prosimo, da pri tem omogočite svojo edinstveno identifikacijo.

Pravica do informacij in dostopa:
Imate pravico, da od nas pridobite potrdilo, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, in če se obdelujejo, da imate pravico do vpogleda v njih.

Pravica do popravka in brisanja:
Imate pravico od nas zahtevati popravek vaših nepravilnih osebnih podatkov, in sicer brez odlašanja. Glede na namen obdelave podatkov imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, med drugim z dodatno izjavo.
To se ne nanaša na podatke, ki se zahtevajo za obračunske ali računovodske namene ali za katere velja zakonsko obvezno obdobje hrambe. Če pa dostop do takih podatkov ni potreben, je njihova obdelava omejena (preberi nadaljevanje).

Omejevanje obdelave:
Imate pravico zahtevati – dokler so izpolnjene zakonske zahteve – omejitev obdelave podatkov.

Ugovor na obdelavo podatkov:
Kadarkoli imate pravico vložiti ugovor na našo obdelavo podatkov. Takrat vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo dokazali skladnost z zakonskimi zahtevami, da bi zagotovili utemeljene razloge za nadaljnjo obdelavo, ki presega vaše interese, pravice in svoboščine, ali za vzpostavitev, izvrševanje ali zaščito zakonskih zahtev.

Ugovor na neposredno trženje:
Kadarkoli lahko tudi vložite ugovor na obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Upoštevajte, da zaradi organizacijskih razlogov lahko pride do prekrivanja vaše pritožbe in uporabe vaših podatkov v kampanji, ki je tisti hip v teku.

Ugovor na obdelavo podatkov na osnovi pravne podlage ‘‘upravičenega interesa‘‘:
Poleg tega imate kadar koli pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, če temelji na zakonsko upravičenem interesu. V tem primeru bomo prekinili obdelavo vaših podatkov, razen če bomo dokazali prepričljive in veljavne razloge v skladu s pravnimi zahtevami za obdelavo, ki presegajo vaše pravice.

Preklic soglasja:
Če ste dali soglasje za obdelavo svojih podatkov, imate pravico do preklica soglasja s takojšnjim učinkom. Zakonitost obdelave podatkov, ki je bila opravljena pred preklicem soglasja, ostane nespremenjena.

Prenosljivost podatkov:
Imate pravico do podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, pogosto uporabljeni, strojno berljivi obliki ali, če je to tehnično izvedljivo, zahtevati, da se te informacije posredujejo tretjim osebam.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu:
Imate pravico vložiti pritožbo nadzornemu organu. Pritožbo lahko vložite nadzornemu organu, ki je odgovoren za vaš kraj bivanja ali vašo državo, ali pa nadzornemu organu, ki je odgovoren za nas. To je
Informacijski pooblaščenec

Zaloška cesta 59

1000 Ljubljana

Slovenija

T: 01 230 97 30

F: 01 230 97 78

e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

Za obiskovalce naših spletnih strani (Strežniški dnevniki)
Vsakič, ko ste na spletu, vaš brskalnik pošilja določene informacije, ki jih shranjujemo v t. i. strežniške dnevnike. Strežniške dnevnike hranimo le kratek čas, izključno zato, da bi prepoznali motnje, ter iz varnostnih razlogov (npr. zaradi obrazložitve poskusa napada), nato pa jih zbrišemo. Strežniških dnevnikov, ki jih moramo obdržati kot dokazila, ne brišemo, dokler se določen incident v celoti ne razreši, v določenih primerih pa jih moramo predati preiskovalnim organom.
Strežniški dnevniki se uporabljajo tudi za analizo (brez popolnega IP-naslova ali z njim). Zato si poglejte modul Spletna analiza. V strežniških dnevnikih se še posebej shranjujejo naslednje informacije:
– IP-naslov (naslov internetnega protokola) naprave, ki se uporablja za dostop do spletnih ponudb,
– naslov spletne strani, na kateri je spletna ponudba (tako imenovani URL vira ali URL priporočila),
– naziv ponudnika storitve, preko katerega se je pristopalo do spletnih ponudb,
– naziv datoteke ali informacij, do katerih se je pristopalo,
– datum, čas in trajanje pridobivanja,
– količina prenesenih podatkov,
– operativni sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku, vključno z nameščenimi dodatki (npr. Flash Player),
– koda statusa http (npr. „uspešna zahteva” ali „iskana datoteka ni najdena”).

Uporaba piškotkov

Splošno
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku ob obisku spletne ponudbe. Ob ponovnem obisku spletne ponudbe bo vaš brskalnik poslal vsebino piškotkov nazaj njenemu ponudniku in s tem omogočil ponovno prepoznavanje naprave. Branje piškotkov nam omogoča, da svojo spletno ponudbo izdelamo tako, da bo optimalna za vas in da vam olajšamo njeno uporabo.

Dezaktivacija in brisanje piškotkov
Ob obisku naših spletnih strani se bo v okencu piškotov pojavilo vprašanje, ali dovoljujete uporabo piškotkov, ki so na naši strani, ali jih želite deaktivirati v nastavitvah.
Če se odločite, da boste piškotke blokirali, se v vaš brskalnik namesti piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno za vašo pritožbo. Z dezaktiviranjem piškotkov onemogočite posamezne funkcije naših spletnih strani. Zavedati se morate, da se piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov lahko namesti samo za brskalnik, ki ste ga uporabili za prvotno nastavitev piškotkov. Če piškotke zbrišete ali uporabite drug brskalnik ali drugo napravo, morate piškotke ponovno zavrniti.
Prilagajanje postavk ne velja za piškotke, ki so bili nameščeni v času vašega obiska spletnih strani drugih ponudnikov.
Vaš brskalnik vam dovoljuje, da lahko kadarkoli zbrišete vse piškotke. Postopek preučite s pomočjo svojega brskalnika. Vendar pa zaradi tega posamezne funkcije morda ne bodo dostopne.
Poleg tega lahko upravljate uporabo piškotkov tretjih oseb in jih deaktivirate na naslednji spletni strani:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.
Vendar mi ne upravljamo te spletne strani, nismo odgovorni zanjo niti ne moremo vplivati na njeno vsebino in dostopnost.

Pregled piškotkov, ki jih uporabljamo
V tem razdelku je naveden pregled piškotkov, ki jih uporabljamo.

Obvezni piškotki
Določeni piškotki so nujni za varno zagotavljanje spletnih storitev. Ta kategorija npr. zajema:
– piškotke, ki prepoznajo in avtorizirajo naše uporabnike,
– piškotke, ki začasno shranijo določene vnose uporabnika (npr. vsebina nakupne košarice ali spletnega obrazca),
– piškotke, ki shranijo določene nastavitve uporabnika (npr. nastavitve iskanja ali jezika),
– piškotke, ki shranjujejo podatke za nemoten ogled video ali zvočnih vsebin.

Analitični piškotki
Analitične piškotke uporabljamo za evidentiranje obnašanja pri uporabi (npr. oglasna sporočila, na katera je uporabnik klikal, vnesena vprašanja za brskanje) naših obiskovalcev in za njihovo statistično oceno.

Spletna analiza
Potrebujemo statistične podatke o uporabi naših spletnih ponudb, da jih bomo lahko ustvarjali na način, da bodo bolje prilagojene uporabniku in da bomo lahko opravljali meritve razpona in tržne raziskave.
V ta namen uporabljamo posebna orodja za spletno analizo, ki so opisana v tem razdelku.
Ta orodja izdelujejo profile uporabe s pomočjo piškotkov za analizo ali na podlagi ocene, da strežniški dnevniki ne vsebujejo osebnih podatkov. Orodja ne uporabljajo IP-naslovov ali pa jih takoj skrajšajo.
Ponudniki orodij obdelujejo podatke samo kot izvršitelji obdelave v skladu z našimi navodili in ne za lastne potrebe.
V nadaljevanju lahko najdete informacije o vsakem ponudniku orodij in o tem, kako lahko vložite ugovor na zbiranje in obdelavo podatkov s pomočjo orodij.
Vedeti morate, da je pri orodju, ki uporablja piškotke za zavrnitev, funkcija zavrnitve povezana z napravo ali brskalnikom, zato velja za napravo ali brskalnik, ki se trenutno uporablja. Če uporabljate več naprav ali brskalnikov, morate zavrniti namestitev piškotkov na vsaki napravi in v vsakem uporabljenem brskalniku.
Poleg tega se lahko na splošno izognete izdelavi profila uporabe s splošno dezaktivacijo uporabe piškotkov; več informacij o tem je v razdelku Dezaktivacija in brisanje piškotkov.

WebTrends
WebTrends zagotavlja družba WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, ZDA.
Vložite lahko pritožbo zoper zbiranje ali obdelovanje vaših podatkov z izbiro možnosti zavrnitve s klikom na naslednjo povezavo: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

Google Analytics

Ponudnik: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Funkcija: Analizira vedenje uporabnikov (ogledi strani, število obiskovalcev in obiskov, prenosi), UX-testiranje.

E-novice (Newsletter)

Soglasje za novice; pravica do odjave
V okviru naših spletnih ponudb se lahko prijavite tudi na e-novice. Pri tem uporabljamo t. i. postopek dvojne potrditve, kar pomeni, da vam e-novice pošljemo po e-pošti, mobilne aplikacije za komunikacijo (kot je npr. WhatsApp) preko SMS-sporočila ali avtomatskega obvestila pa izključno šele takrat, ko nam izrecno potrdite aktivacijo storitve s klikom na potrditveno povezavo v sporočilu. Če v prihodnje ne želite več prejemati e-novic, lahko to kadarkoli prekličete. Svoje soglasje za prejemanje e-novic lahko prekličete po e-pošti na način, da kliknete na povezavo za odjavo od e-novic v ustreznem sporočilu spletne ponudbe. To poteka v administrativnih nastavitvah. V nasprotnem primeru se obrnite na nas s pomočjo podatkov o stikih, ki so navedeni v razdelku Stik.

Zunanje povezave
Naše spletne povezave lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb – ponudnikov, ki niso povezani z nami. Ko kliknete na takšno povezavo, mi ne vplivamo več na zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki jih s klikom na povezavo lahko prenesete na tretjo osebo (na primer naslov IP ali URL strani, na kateri je povezava), saj so procesi tretjih oseb, seveda, zunaj našega nadzora. Ne prevzemamo odgovornosti za obdelavo takšnih osebnih podatkov, ki jih opravljajo tretje osebe.

Spremembe Obvestil o varstvu podatkov
Pridržujemo si pravico do sprememb svojih varnostnih ukrepov in varstva podatkov, če je to potrebno zaradi tehničnega razvoja. V teh primerih bomo v skladu s tem spremenili in dopolnili naša obvestila o varstvu podatkov.

Prosimo vas, da občasno preberete Obvestilo u varstvu podatkov, še posebej pred posredovanjem kakršnihkoli novih osebnih podatkov.

Stik
Če želite vzpostaviti stik z nami, nas najdete na naslovu, navedenem v razdelku »Upravljavec podatkov«.

Za uveljavljanje pravic in obvestila o incidentih v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Za predloge in pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam priporočamo,

da se obrnete na našega komisarja za varstvo podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

NEMČIJA

ali

E-naslov: DPO@bosch.com.