Presné odpovede na všetky otázky týkajúce sa EasyControl

Otázky a odpovede týkajúce sa regulácie EasyControl

Časté otázky

Ak chcete nájsť svoje otázky a odpovede, kliknite na kategórie nižšie.
Ak tu vaša otázka nie je, kontaktujte nás.

Všeobecne

EasyControl je k dispozícii v čiernej a bielej verzii.

Navždy. Nastavenia sa uložia do regulácie EasyControl. Po opätovnom pripojení sa regulátor pripojí k internetovému serveru Bosch a získa správny čas a dátum.

V prípade výpadku napájania:

 • EasyControl nie je napájaný a vykurovacie zariadenie je vypnuté.
 • EasyControl si pamätá posledné nastavené nastavenia.
 • Hneď ako sa napájanie obnoví, EasyControl sa reštartuje, aktuálny čas získa z internetového servera a regulátor sa zapne podľa hodinového programu.

Nie, automatické aktualizácie nie je možné vypnúť. Regulátor automaticky kontroluje aktualizácie na serveri a inštalujú sa automaticky. Regulátor zostane vždy aktuálny, takže môžete profitovať z vylepšení výrobku.

Nie, regulátor EasyControl sa predáva vrátane bezplatnej aplikácie EasyControl. Aplikácia obsahuje všetky potrebné funkcie a je k dispozícii na stiahnutie z Apple App Store a Google Play.

Áno, môžete. Jednoducho aktualizujte v aplikácii adresu. EasyControl môžete taktiež vrátiť do pôvodného stavu z výroby stlačením resetovacieho tlačidla regulátora pomocou kancelárskej spinky. Stratíte však aktuálny časový program. Viac informácií nájdete v návode na používanie.

Na referenčné účely dôrazne odporúčame použiť kalibrovaný teplomer. Požiadajte o pomoc vášho servisného technika. V prípade potreby môžete regulátor EasyControl kalibrovať prostredníctvom aplikácie.

Použitie a obsluha

Adaptér EasyControl

Regulátor EasyControl je vhodný pre väčšinu nových kotlov Bosch. V tomto prípade je možné adaptér EasyControl použiť ako zosilňovač signálu. Úplný zoznam kompatibility nájdete tu (PDF 1.4 MB)

Ak chcete systém EasyControl používať so starším kotlom Bosch alebo s inou značkou vykurovacieho zariadenia prostredníctvom pripojení OpenTherm alebo 230 V zap/vyp, mal by sa použiť adaptér EasyControl.

Ak regulátor EasyControl nainštalujete ako jednokanálovú reguláciu času a teploty v plánovacích systémoch S a Y, mal by sa použiť adaptér EasyControl.

Snímač pohybu a displej

Nie, toto nie je možné. Displej sa automaticky zapne, ak je niečo alebo niekto v okruhu 1 metra od regulátora a vypne sa po 5 minútach, ak sa nezistí žiadny pohyb.

„Detekcia priblíženia“ sa dá vypnúť v menu „Nastavenia regulátora“. Ak sa pred regulátorom EasyControl nachádza reflexná plocha, „detekcia priblíženia“ nebude fungovať správne. V takom prípade vypnite funkciu „detekcia priblíženia“.

Skontrolujte nastavenia vašej aplikácie. Je možné, že je vypnutá detekcia priblíženia. To sa môže stať aj vtedy, keď je regulátor EasyControl nainštalovaný pred reflexnou plochou. Nastavenia snímača priblíženia je možné zmeniť v aplikácii EasyControl.

Dotykový displej termostatu je taký veľký ako kruh. Ak sa dotknete obrazovky mimo kruhu a potom do nej prejdete prstom, termostat nezistí pohyb.

Meranie teploty regulátorom EasyControl možno kalibrovať v nastaveniach aplikácie EasyControl. Hodnotu je potom možné upraviť nahor alebo nadol. Zobrazenú teplotu môžete zvýšiť alebo znížiť úpravou teploty v aplikácii v krokoch po 0,5 °C až o 2 °C.

OpenTherm

Áno, pri inštalácii s adaptérom EasyControl je možné systém EasyControl pripojiť k zariadeniam OpenTherm.

Aplikácia EasyControl

Vonkajšia teplota je získavaná z internetu. Vaša poloha je definovaná pri nastavení aplikácie EasyControl pomocou sprievodcu nastavenia. Tieto súradnice sa používajú na definovanie vašej miestnej vonkajšej teploty. Vonkajšia teplota sa používa na reguláciu závislú od vonkajšej teploty. Môže sa zobraziť aj v menu Nastavenia vykurovania.

Aplikácia EasyControl podporuje niekoľko jazykov. Ak chcete aplikáciu používať v inom jazyku, zmeňte nastavenie jazyka na svojom smartfóne.

Nie, v súčasnosti to nie je možné. Museli by ste sa odhlásiť z jedného regulátora EasyControl a prihlásiť do druhého.

 • Apple ≥ iOS 12.
 • Android ≥ 7.0.

Váš inteligentný telefón s Androidom nespĺňa minimálne požiadavky.

Ak je v aplikácii EasyControl aktivované automatické prihlásenie a smartfón nie je chránený, môže ho ovládať niekto iný. Aby ste tomu zabránili, nepoužívajte funkciu „Automatické prihlásenie“. Ak ste stratili smartfón s obmedzenou ochranou, môžete si na inom pripojenom zariadení resetovať heslo regulátora. Ak sa používa len jedno inteligentné zariadenie, môžete systém EasyControl nastaviť na výrobné nastavenia pomocou kancelárskej spinky (pozrite návod na inštaláciu a obsluhu).

Časový program

Vaše mobilné zariadenie je k routeru pripojené prostredníctvom Wi-Fi siete. V prípade prerušenia pripojenia k serveru regulátor EasyControl použije čas vo vašom mobilnom zariadení. Pre uvedené otvorte aplikáciu EasyControl. Časový program bude naďalej fungovať správne.

Regulátor EasyControl má štandardný časový program. Po obnovení továrenských nastavení bude štandardný časový program znova aktívny. Následne ho môžete zmeniť podľa svojich potrieb v aplikácii EasyControl.

Každý deň je k dispozícii maximálne 6 spínacích bodov pre kúrenie a teplú vodu.

Časový program/teplá voda (TÚV)

Nie, teplota TÚV sa dá nastaviť len na vašom kotly Bosch. Zistite si, ako to funguje v návode na obsluhu vášho kotla.

Áno, kotly s okamžitým ohrevom vody budú aj v noci pripravovať TÚV. Režim ECO vypne prípravu TÚV v noci, ak sú v časovom programe nastavené „Spánok“ a „Neprítomnosť“. Takto kotol šetrí energiu. Po otvorení kohútika bude príprava TÚV trvať dlhšie, pretože funkcia ohrievania je v režime ECO vypnutá. To znamená, že v noci je TÚV dostupná, ale treba na ňu čakať trochu dlhšie.

V automatickom režime TÚV sa voda zohrieva podľa časovového programu TÚV. Každý deň sú k dispozícii maximálne 4 spínacie body pre TÚV.

Optimálne spustenie/samoučenie

Áno, môžete. „Optimálne spustenie“ je štandardne aktivované. Funkcia zabezpečuje, že sa požadovaná teplota dosiahne v čase nastavenom v časovom programe. Túto funkciu môžete v prípade potreby vypnúť.
Menu – Časové riadenie – Ohrev – Optimálne spustenie v aplikácii EasyControl.

 • Nefunguje: Predvolene sa používa možnosť „Optimálne spustenie“. Túto funkciu môžete zapnúť a vypnúť: Menu – Časové riadenie – Ohrev – Optimálne spustenie v aplikácii EasyControl.
 • Nefunguje správne: Obráťte sa na servisného technika, aby skontroloval, či je vaše zariadenie ohľadne prípravy TÚV správne konfigurované.
 • EasyControl bol práve inštalovaný, regulátor sa ešte musí naučiť Optimálne spustenie.

Prihlasovacie informácie

Pri prvom uvedení do prevádzky definuje prvý používateľ heslo EasyControl. Ak ste zabudli heslo a nemôžete získať prístup do EasyControl prostredníctvom jeho aplikácie, musí sa EasyControl resetovať (Pozor: stratia sa pritom všetky nastavenia). Ako resetovať regulátor EasyControl si prečítajte v návode na obsluhu.

Prihlasovacie údaje – sériové číslo a prístupový kód – sú nevyhnutné pre získanie prístupu na EasyControl pomocou vášho inteligentného telefónu. Nálepka na obale stručného návodu obsahuje vypísané prihlasovacie údaje a ako QR-kód. Vypísané prihlasovacie údaje nájdete aj na zadnej strane regulátora EasyControl. Zadajte vaše prihlasovacie údaje pomocou skenera QR-kódu aplikácie EasyControl alebo zadajte vaše prihlasovacie údaje manuálne.

Pripojenie

V iných krajinách

Áno, musí však byť splnených niekoľko technických a špecifických podmienok.

 • Technické podmienky:
  • Musí to byť kompatibilné zariadenie.
  • Musí byť k dispozícii Wi-Fi pripojenie.

Z technického hľadiska funguje regulátor EasyControl bez problémov. Na základe predpisov platných v jednotlivých krajinách vám však nemusí byť dovolené zakúpiť si kotol vo vašej domovskej krajine a nainštalovať ho v zahraničí.

 • Informácie o vonkajšej teplote EasyControl sú iba pre vašu domovskú krajinu. To znamená, že nie je možné zaručiť správnu vonkajšiu teplotu z internetu. Kvôli tomu funkcia regulácie v závislosti od vonkajšej teploty nemusí fungovať v zahraničí. Aby ste zaistili získanie správnej vonkajšej teploty, nainštalujte káblové vonkajšie snímače. Prečítajte si, prosím, návod na inštaláciu vášho kotla.

Aplikácia EasyControl definuje časové pásmo na základe umiestnenia regulátora. Nové časové pásmo môžete zmeniť zmenou polohy.

Sieť

Nie, nie je potrebné pre manuálne ovládanie. Je to nevyhnutné pre ovládanie prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia. Dôvodom je to, že

 • Servisný technik nainštaluje nové zariadenie a spojí ho s EasyControl. Kotol môžete nastaviť na manuálnu prevádzku (bez Wi-Fi pripojenia). Inštalácia je teraz ukončená. To zodpovedá postupu s inými regulátormi.
 • Keď sa večer ako používateľ vrátite domov, môžete si regulátor EasyControl nastaviť sami:
  1. Do EasyControl zadajte kód vašej Wi-Fi siete.
  2. Stiahnite si aplikáciu EasyControl z AppStore alebo Google Play.
  3. Aplikácia EasyControl vám pomôže nastaviť výrobok pomocou sprievodcu štartom.
  4. Oskenovaním QR-kódu z nálepky na prednej obálke stručného referenčného návodu zadajte vaše prihlasovacie údaje do aplikácie EasyControl.
  5. V aplikácii EasyControl nastavte vlastné heslo.

Regulátor EasyControl je teraz pripravený na použitie!

Skontrolujte nasledujúce zhrnutie alebo nás kontaktujte

 • Zadali ste správne prihlasovacie údaje vášho regulátora EasyControl?
 • Zadali ste heslo aplikácie EasyControl správne? Ak ste zadali nesprávne heslo, aplikácia vás informuje.
 • Je regulátor EasyControl pripojený k Wi-Fi sieti?
 • Je Wi-Fi sieť pripojená k internetu?
 • Vykonajte mäkký reset: Vyberte regulátor EasyControl zo základnej dosky, počkajte 10 sekúnd a znova ho vložte späť.
 • Router priradil nesprávnu IP-adresu regulátoru EasyControl. Prihláste sa do routera cez http://192.168.1.1 a zadajte používateľské meno a heslo (tieto sú uvedené na nálepke routera). Resetujte softvér routera. Priradia sa nové IP-adresy.

Nie, regulátor EasyControl pracuje jednoducho ďalej. Ak neexistuje prístup na internet, neexistuje tiež internetový čas, čo znamená, že časový program by sa bez synchronizácie mohol časom odchýliť. V takom prípade je vhodné spustiť aplikáciu na inteligentnom zariadení, aby si regulátor EasyControl mohol automaticky prevziať čas z mobilného zariadenia.

Ak signál Wi-Fi routera nie je dostatočne silný na pripojenie systému EasyControl, môžete ho vylepšiť pomocou Wi-Fi extendera/repeatera.

Router

 • Dostupné a aktivované DHCP
 • Kódovanie WEP-128, WPA alebo WPA2
 • SSID viditeľný

Upozornenie:

 • Niektoré routery sa môžu vypnúť v čase blokovania (napríklad v noci). V tomto čase samozrejme nebude existovať spojenie s regulátorom EasyControl.

Krok 1: Odstráňte starý router.

Krok 2: Vložte nový router a pripojte ho na napájanie 230 V.

Krok 3: Vykonajte mäkký reset: Vyberte regulátor EasyControl zo základnej dosky.

Krok 4: Počkajte 10 sekúnd.

Krok 5: Nasaďte regulátor EasyControl späť do základnej dosky.

Krok 6: Na displeji sa potom zobrazí:?

 • Spojené s vaším zariadením?
 • Zobrazia sa všetky nájdené Wi-Fi siete.?
  • Zvoľte správnu Wi-Fi sieť.
  • Stlačte OK.
  • Ak je Wi-Fi sieť chránená heslom, zadajte heslo.
  • Potvrďte heslo pomocou OK.
  • Pripojené k Wi-Fi sieti

 • Pripojené k serveru Bosch XMPP

Regulátor EasyControl je pripravený na používanie

Na niektorých routeroch môže byť vypnuté zobrazenia mena. To ich robí neviditeľnými. Ak sa chcete pripojiť k routeru, musí byť táto funkcia dočasne vypnutá. Potom sa zobrazí meno routera. Teraz si môžete zvoliť Wi-Fi sieť. Po vytvorení Wi-Fi pripojenia je možné znovu aktivovať vypnutie zobrazenia mena.

MAC-adresa je uvedená na nálepke na obale stručného návodu. MAC-adresa je adresa regulátora EasyControl používaná protokolom TCP/IP, pomocou ktorej regulátor EasyControl komunikuje s routerom a serverom.

Podľa štandardných pravidiel existujú 2 znaky, ktoré sa v heslách nemôžu používať. Sú to znaky „$“ a „!“. Na trhu existujú routery, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou. Regulátor EasyControl sa preto odchyľuje od pravidiel a v heslách podporuje „!“.

Testy boli vykonané bez problémov.

Upozornenie:

 • Niektoré Wi-Fi extendery/repeatery sa vypínajú počas určitých časov blokovania, takže počas týchto časov blokovania nie je Wi-Fi signál dostupný. Túto funkciu majú aj niektoré typy routerov.

Regulátor EasyControl nemôže pracovať s frekvenciou 5 GHz. Takéto routery však zvyčajne ponúkajú frekvenciu 2,4 GHz, pretože veľa Wi-Fi zariadení pracuje s frekvenciou 2,4 GHz. Ak však router nemôže pracovať paralelne s obidvomi frekvenciami, vypnite v routeri frekvenciu 5 GHz.

Riešením môžu byť nasledovné nastavenia:

 • Nastavte Wi-Fi kanál na najmenej používaný kanál (stiahnite bezplatnú aplikáciu „WiFi Analyzer“ v obchode Google Play na kontrolu okolia)
 • Deaktivujte hotspoty
 • Povoľte DHCP
 • Zvoľte kódovanie WPA2/PSK
 • Nastavte viditeľné SSID
 • Pridajte do routera MAC-adresu medzi dôveryhodné zariadenia
 • Otvorte porty 5222 a 5223. Ak máte smartfón, ktorý sa pripája k rovnakej Wi-Fi sieti a môžete odosielať správy cez WhatsApp, tieto porty budú otvorené a nemôžu byť príčinou problému.
 • Ak ho chcete resetovať, vypnite router najmenej na 5 minút
 • Resetujte router a nastavte ho naspäť na výrobné nastavenia
 • Chcete uvoľniť ICMP protokol routera UBEE Ziggo? Ak router UBEE Ziggo spôsobuje problémy s regulátorom EasyControl, kontaktujte náš zákaznícky servis.
 • Otvorte port 5580

Kanály 1, 6 alebo 11 sú najlepšie Wi-Fi kanály, pretože sa neprekrývajú, ak existuje viac bezdrôtových sietí. V takom prípade použite najmenej používaný kanál pre najsilnejšie siete. Od používateľov, ktorí zmenili svoj Wi-Fi kanál, dostávame pozitívnu spätnú väzbu. Zvyčajne sa kanál automaticky nastaví na 1 alebo 13. Často sa ho oplatí zmeniť na 5 alebo 6, vďaka čomu bude vaša sieť rýchlejšia a stabilnejšia.

Môžete skúsiť nasledovné nastavenia:

 • Nastavte Wi-Fi kanál na voľný kanál v rozmedzí 1 – 11 (systém EasyControl nerozpozná kanály nad 11, pričom niektoré zariadenia, ako napríklad Xperia Box, presahujú 11 kanálov);
 • Zvoľte kódovanie WPA2/PSK;
 • Zvoľte 802.11 b/g/n pri 2,4 GHz;
 • Ak to neprinesie požadovaný výsledok, prestavte router na výrobné nastavenia a resetujte vyššie uvedené hodnoty.

Ochrana osobných údajov

Jednou z výhod regulátora EasyControl je to, že údaje nie sú uložené v cloude. Všetko je uložené v samotnom regulátore EasyControl. Ak regulátor EasyControl vyberiete zo základnej dosky, máte svoje údaje v ruke. Vy a vaši spolupoužívatelia ste jedinými vlastníkmi údajov vášho kúrenia. Ak používate doplnkové služby (napr. Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa/Echo), zdieľate informácie s tretími stranami.

Prostredníctvom aplikácie EasyControl môžete povoliť servisnému technikovi v určitom časovom rozmedzí prístup k údajom vášho regulátora a v prípade potreby meniť nastavenia. Prístup servisného technika môžete kedykoľvek ukončiť.

Najnovšiu verziu nájdete tu

Spoločnosť Bosch ukladá len osobné informácie potrebné pre registráciu vášho výrobku na účely záruky, údržby a servisu.

Všetky údaje potrebné na správne fungovanie tohto výrobku sú uložené lokálne v samotnom výrobku. Pri používaní aplikácie sú všetky údaje uložené vo vašom mobilnom zariadení. Môžete ich zobraziť a meniť pomocou vášho osobného prístupového kódu.

Spoločnosť Bosch nemá prístup k vašim informáciám
Spoločnosť Bosch vidí, či je váš výrobok online, ale nemá prístup k vašim informáciám. V prípade potreby môžete spoločnosti Bosch povoliť dočasný prístup k vášmu výrobku. Dočasný prístup je možné kedykoľvek zrušiť jeho vypnutím v aplikácii.

Pri zmene vášho hesla nezabudnite všetkých ostatných používateľov regulátora EasyControl upozorniť na nové heslo.

Aktualizácie softvéru
Softvér výrobku sa aktualizuje automaticky. Všetky údaje požadované pre aktualizácie sú poskytované v kódovanej podobe. Koordinácia a odosielanie údajov používa zabezpečený server.
Informácie o počasí sú prevzaté z Weather Company (IBM).

Berte na vedomie?
Používaním tohto produktu po zakúpení (s inštaláciou a používaním aplikácie) vyjadrujete súhlas so všetkými uvedenými podmienkami. Ak máte akékoľvek námietky proti ukladaniu a používaniu vašich osobných údajov, ako je opísané vyššie, musíte nás o tom písomne informovať. Potom všetky údaje, ktoré o vás máme, zmažeme.

EasyControl ukladá všetky údaje lokálne do samotného regulátora EasyControl.

Každý používateľ si vytvorí iba jeden účet Bosch, aby v ňom registroval všetky výrobky Bosch. Môžu sa použiť aj ďalšie služby, ako sú napríklad pripojenia tretích strán (napr. IFTTT).

Servis a podpora

Podpora – Všeobecne

Spotreba EasyControl (displej) je približne 0,5 W.

Váš kotol už nemá riadenie a preto kúrenie nebude fungovať. V prípade mrazu nastane minimálne kúrenie, pretože každý kotol Bosch má protimrazovú ochranu. Protimrazová ochrana zapne kotol, keď je teplota vody v kotle 7 °C a vypne, keď je teplota vody v kotle 17 °C.

Ukradnutý regulátor sa musí nahradiť.

Pravdepodobne je ešte pripojený modul RCC, ktorý bol potrebný pre váš predchádzajúci regulátor.

Podpora – Teplota

 • Kalibrovanie
 • Nedostatočné vyváženie
 • Vstavané radiátory/záclony nad nimi
 • Podlahové kúrenie
 • Krivka učenia ihneď po uvedení do prevádzky. Regulátor sa ešte musí naučiť “optimálne spustenie”. V priebehu prvého týždňa sa spriemerujú veľké teplotné rozdiely.

Možné príčiny:

 • Sú štrbiny v regulátore znečistené?
 • Prúdi cez rozvodnú zásuvku vzduch?
 • Svieti na regulátor EasyControl priame slnečné žiarenie?
 • Sú prítomné nejaké zdroje tepla, ktoré ovplyvňujú regulátor EasyControl?
 • Je regulátor EasyControl zakrytý?

Kotol moduluje. Keď kotol pracuje s nízkym zaťažením, potom dosahuje najvyššiu účinnosť. Je priaznivejšie nechať kotol bežať, ako zakaždým znova štartovať. Ak je aktívne optimálne spustenie, regulátor zobrazuje symbol plameňa. Kotol beží, aby sa dosiahla teplota stanovená v časovom programe.

Áno, môžete. Teplotu zobrazenú v aplikácii môžete zvýšiť alebo znížiť s krokom 0,5 °C až o 2 °C.

Podpora – Záruka

Štandardná záručná lehota je 2 roky na výrobné chyby. Spoločnosť Bosch zaručuje, že dodané produkty budú vyhovovať obvyklým požiadavkám a normám.

Podpora – eService

Ak ste zadali údaje servisného technika (názov spoločnosti, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.), e-mail sa odošle na jeho e-mailovú adresu.
E-mail obsahuje nasledujúce informácie (pozrite šablónu nižšie):

Vážená spoločnosť, meno servisného technika

Zdá sa, že sa vyskytol problém so zariadením:
Typ zariadenia: Typ zariadenia
Stav zariadenia: Stav zariadenia vrátane chybových kódov
Žiadosť o údržbu zariadenia:
Opis reklamácie: Váš opis problému

Môžete ma, prosím kontaktovať kvôli dohodnutiu termínu?

S pozdravom,


Túto správu automaticky vygeneruje a odošle regulátor EasyControl.

Mobilné príslušenstvo/spojenia

Inteligentný radiátorový termostat – elektronický termostatický ventil radiátora (ETRV)

Ak používate inteligentné radiátorové termostaty od spoločnosti Bosch v kombinácii s nízkoteplotnými radiátormi, musíte nastaviť vysokú požadovanú hodnotu, aby sa ventily nezavreli pri vysokých priestorových teplotách. Maximálna požadovaná hodnota pre inteligentné radiátorové termostaty je 30 °C.

Ventily Smart TRV sú kompatibilné s veľkým počtom radiátorov. K dispozícii sú tri adaptéry (23, 25,5 a 34 mm) a môžu byť podporované aj ďalšie adaptéry. Kliknutím sem (PDF 1.4 MB) zobrazíte zoznam.

Bezdrôtový regulátor EasyControl

V súčasnosti je nástenný kotol Worcester Greenstar GR 8700iW Style kompatibilný s bezdrôtovým regulátorom Bosch Easy Control (vrátane stolového stojana EasyControl a EasyControl „Control-Key“).

Regulátor EasyControl bol navrhnutý ako bezdrôtové a prenosné riešenie. Okrem toho vyžaduje takú minimálnu úroveň napájania, ktorú nie je možné dosiahnuť pomocou konvenčných batérií. Toto poskytuje nepretržité WiFi a RF pripojenie.

Bezdrôtový regulátor Bosch EasyControl je v súčasnosti kompatibilný iba so závesným kotlom Worcester Greenstar GR 8700iW Style a žiadnym iným. V budúcnosti však existujú plány na to, aby boli kotly kompatibilné s bezdrôtovým regulátorom Bosch EasyControl.

Aby bolo možné vykonať aktualizáciu, musí byť regulátor EasyControl pripojený k Wi-Fi sieti. Môže to trvať až 24 hodín, ale používateľ si môže aktualizáciu vynútiť prostredníctvom aplikácie. Informácia: Ak je aktuálna verzia zariadenia staršia ako verzia 1.4, je potrebné najskôr pripojiť regulátor EasyControl k zariadeniu EMS 1.0, aby sa aktualizácia vynútila prostredníctvom aplikácie.

Stolový stojan

Stolový stojan je možné nainštalovať na akýkoľvek rovný povrch v referenčnej miestnosti. Tým sa zaistí správne meranie teploty. Zohľadnite, že stolový stojan vyžaduje pripojenie na napätie 230VAC.

Maximálny dosah závisí od mnohých faktorov, vrátane stavebných materiálov a prítomnosti iných rádiových sietí. Medzi stolovým stojanom a zariadením sa odporúča vyhnúť hrubým betónovým stenám alebo policiam.

Napájanie stolného stojana sa nedá odpojiť od napájacieho zdroja. Na montáž regulátora EasyControl na stenu použite samostatný napájací zdroj dodávaný s ovládačom Control-Key.

Ovládač Control-Key

V súčasnosti je s ovládačom Control-Key kompatibilné len zariadenie Bosch EasyControl s príslušnou zásuvkou (Key slot) a testovaný bol pomocou zariadenia EasyControl a EasyControl „Control-Key“.

Ovládač Control-Key je napájaný zo zariadenia. Nie je potrebné mať ďalšie napájanie.

Tento samostatný napájací zdroj je možné použiť v prípade, že chcete regulátor EasyControl namontovať na stenu namiesto na stolový stojan. Pred inštaláciou regulátora EasyControl na stenu sa odporúča otestovať intenzitu vysokofrekvenčného signálu z tohto miesta ku kotlu.

Intenzita signálu sa dá overiť pomocou aplikácie EasyControl v menu Nastavenia zariadenia. Odporúča sa vyhľadať miesto s maximálnym signálom (3 pruhy).