Gizlilik bildirimi

Bosch Thermotechnik GmbH (bundan böyle "Bosch" "Biz" veya "Şirketimiz" olarak anılacaktır) olarak, internet sayfalarımızı ve mobil uygulamalarımızı ("çevrimiçi içeriklerimiz" olarak birleştirilebilir) ziyaret ediyor, Şirketimiz’e ve ürünlerimize ilgi duyuyor olmanızdan son derece memnunuz.

Bosch kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyuyor

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında gizliliğinizin korunması ve tüm ticaret verilerinin güvenliğinin sağlanması, bizim için son derece önemli bir konu olup iş süreçlerimizin hepsinde Şirketimiz tarafından dikkate alınır. Çevrimiçi içeriklerimizi ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verileri, gizli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olacak şekilde işleme alıyoruz.

Veri koruma ve bilgi güvenliği, Şirket politikamızın bir parçasıdır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Bosch tarafından işlenmektedir.

İletişim bilgilerimiz:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Kişisel verilerin işlenmesi

Temel ilkeler

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Örneğin, ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sözleşme, muhasebe ve fatura bilgileri gibi bilgiler kişisel verilerdendir.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil), bu konuda yasal bir dayanak mevcut olduğu sürece ya da örn. kayıt işlemi bağlamında bu konuda bize onay verdiğiniz takdirde aramızda kurulan hizmet sözleşmesinin ifasına yönelik olarak topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

İşlenen veri kategorileri

Aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

 • Kimlik bilgileri (örn. ad, soyadı)

 • İletişim bilgileri (örn., telefon, e-posta, adres)

 • Hesap şartlarını içeren sözleşme ve ödeme bilgileri

 • Ürün ve kurulum verileri (örn., kurulum adresi, seri numarası, cihaz türü, kurulum tarihi),

 • Teknik veriler ve bağlantı verileri (örn., IP adresi, internet bağlantısı verileri)

 • Sistem verileri (örn., etkinlikler, hatalar, çevrimiçi veriler, sensör değerleri, servis tahminleri)

 • Kayıt verileri (örn., kimlik, kullanıcı adı)

 • Kullanıcı ayarları (örn., lisan, zaman dilimi)

 • Cihazı tanımlayan veriler (örn., seri numarası, cihaz kimliği)

 • Ortam verileri (örn. sıcaklık)

 • Konum verileri (örn., GPS koordinatları)

 • Rehberinizde yer alan kişilere ait kimlik ve iletişim bilgileri

İşleme amaçları

Biz ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi aşağıdaki işleme amaçları doğrultusunda işliyoruz:

 • Çevrimiçi içeriklerin kullanıma sunumu,

 • Sözleşme koşullarımız gereği hesaplama,

 • Arızaların tespiti ve güvenliğin sağlanması,

 • Haklarımızın muhafazası ve korunması,

 • İnternete bağlanan ürünlerimizin temel işlevsel özelliklerinin kullanıma sunulması,

 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının kaydı, planlanması ve işlenmesi,

Kalite denetimleri ve iyileştirme uygulamaları.

Toplama yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Bosch ile aranızdaki ticari ilişkinin yürütülmesi amacıyla, elektronik ortamda otomatik yolla, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hallerine istinaden toplanmaktadır.

Kayıt

Bosch ile aranızdaki ticari ilişki gereği hizmet sözleşmesinin kurulabilmesi için öncelikle kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt işleminin bir parçası olarak, sözleşmenin oluşturulması ve sözleşme ifası için gerekli olan kişisel verileri (örn., ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi, gerekirse istenen ödeme şekli ya da hesap sahibi bilgileri gibi), bunların yanı sıra da gerekirse gönüllü olarak verilen başka veriler de topluyoruz. Sözleşmenin kurulabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bilgiler "*" işaretiyle belirtiliyor.

Log dosyaları

İnterneti her kullanışınızda, bazı bilgiler internet tarayıcınız tarafından otomatik olarak tarafımıza iletilir ve log dosyaları içerisinde tarafımızca kaydedilir.

Log dosyaları, arızaların tespit edilmesi ve güvenlik gerekçelerinden dolayı (örn., saldırı girişimlerinin açığa çıkarılması için) 30 günlük bir süre boyunca tarafımızca kaydedilir ve ardından silinir. Muhafaza edilmeleri kanıt amaçlı gerekli olan log dosyaları, ilgili olayın kesin olarak açıklığa kavuşturulmasına dek silinme işleminden muaf tutulur ve bazı durumlarda soruşturma makamlarına iletilebilir. Log dosyalarında aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

 • Çevrimiçi içeriklere erişimin gerçekleştirildiği cihazın IP adresi (internet protokolü adresi);

 • Çevrimiçi içeriklere erişimin gerçekleştirildiği web sitesinin internet adresi (kaynak URL ya da referansçı URL);

 • Çevrimiçi içeriklere erişimi mümkün kılan hizmet sağlayıcısının adı;

 • Açılan dosya ya da bilgilerin adı

 • Sayfanın açıldığı tarih, saat ve açık kalma süresi;

 • İşletim sistemi, kurulan eklentiler de (örn., Flash Player eklentisi) dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısı bilgisi;

 • http durum kodu (örn., "Talebiniz başarıyla gerçekleştirildi" ya da "İstenilen dosya bulunamadı").

 • Aktarılan veri miktarı;

Çocuklar

Yazılım kullanımı teklifi, henüz 18. yaşını doldurmamış kişiler için geçerli değildir.

Kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen üçüncü taraflara aktarılabilecektir:

Kişisel verilerin diğer veri sorumlularına aktarımı

Kişisel verileriniz, sadece sözleşme koşullarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu, Bosch'un veri aktarımında meşru menfaatinin söz konusu olduğu ya da bunun için onayınız bulunduğu takdirde diğer veri sorumlularına aktarılır. Yasal dayanaklarla ilgili detaylar, “toplama yöntemi ve hukuki sebebi” bölümünde yer almaktadır. Aktarım yapılacak üçüncü taraflar, Bosch Grubu'ndaki diğer şirketler ve iş ortaklarımız olabilecektir..

Hizmet sağlayıcıları (genel)

Satış ve pazarlama servisleri, sözleşme yönetimi, ödemeler, programlama, veri barındırma ve çağrı merkezi servisleri gibi hizmetler için Şirket dışı hizmet sağlayıcılarına yetki verebiliyoruz. Titizlikle seçtiğimiz bu hizmet sağlayıcılarını, kayıtlı verilerin güvenli kullanımı başta olmak üzere birçok konuda düzenli olarak denetliyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılarının, gizlilik ve yasal direktiflere uyulması konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Hizmet sağlayıcıları Bosch Grubu şirketlerinden biri de olabilir.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları

Harici ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerinden faydalanıyoruz.

Sipariş sürecinde hangi ödeme türünü seçmiş olduğunuza bağlı olarak, ödemelerin gerçekleştirilmesi için toplanan verileri (örn.,banka hesap numarasını ya da kredi kartı bilgilerini) ödemeyle ilgili olarak görevlendirilen bankaya ya da tarafımızca görevlendirilmiş olan ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarıyoruz..

Kişisel verilerin kamu kurum ve kuruluşlarına aktarımı

Yasal koşullar ya da icra edilebilir resmi talimat veyahut mahkeme kararı gereği bir zorunluluk söz konusu olduğu takdirde de verileriniz, kurumumuz tarafından kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kayıt süresi; muhafaza süreleri

Çevrimiçi içeriklerimizi ve bunlarla ilgili hizmetlerimizi sunmak için gerekli olmaya devam ettiği sürece, başka bir ifadeyle aramızdaki hizmet sözleşmesi devam ettiği sürece, verilerinizi kayıtlı tutuyoruz Ardından, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için kayıtlı tutmamız gereken veriler hariç olmak üzere kişisel verilerinizi siliyoruz (örneğin vergi ve ticaret yasalarının öngördüğü saklama süreleri nedeniyle, sözleşme ve fatura gibi belgeleri belirli bir süre saklama yükümlülüğümüz bulunmaktadır).

Çerez kullanımı

Çevrimiçi içeriklerimizin kullanıma sunumu çerçevesinde çerez ve izleme mekanizmalarının kullanımı söz konusu olabilir.

Çerezler, çevrimiçi içerikleri ziyaret ettiğinizde cihazınızda kaydedilebilecek küçük metin dosyalarıdır.

İzleme uygulaması ise bir takım teknolojilerin kullanımıyla mümkün olabilmektedir. Veriler tarafımızca, piksel teknolojileri ve log dosyası analizi çerçevesinde işlenmektedir.

Kategoriler

Çevrimiçi içeriklerin teknik özellikleri için zorunlu olan çerezler ile çevrimiçi içeriklerin ve izleme mekanizmalarının teknik özellikleri için zorunlu olmayan çerezler arasında ayrım yapıyoruz.

Çevrimiçi içeriklerin kullanımı, genel olarak teknik özellikler için zorunlu olmayan çerezlersiz de mümkün.

Teknik özellikler için zorunlu olan çerezler

Teknik özellikler için zorunlu olan çerezler, çevrimiçi içeriklerin teknik açıdan kullanıma hazır sunulabilmesi için mutlaka kullanımı gerekli olan çerezlerdir. Burada örneğin, görsel ya da işitsel içeriklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesini sağlamak için verileri kaydeden çerezler söz konusudur.

Bu çerezler, ziyaretinizin sonunda silinir.

Teknik özellikler için zorunlu olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları

Bu çerezleri ve izleme mekanizmalarını, sadece ve sadece bize önceden onay vermeniz durumunda kullanıyoruz. Bu çerez ve izleme mekanizmalarını iki kategoriye ayırıyoruz:

Çerez ve izleme mekanizmaları yönetimi

Tarayıcınızda ve/veya özel alan ayarlarımızda, çerez ve izleme mekanizmaları ayarlarınızı yönetebilirsiniz:

Bilgi: Tarafınızdan yapılan ayarlar sadece ilgili tarayıcı için geçerli olacaktır.

Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Tüm çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınıza gidin ve çerez ayarını devre dışı bırakın. Bu uygulamanın, web sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini göz önünde bulundurun.

Harici bağlantılar

Çevrimiçi içeriğimizde, bize bağlı olmayan sağlayıcıların üçüncü şahıs internet sayfalarına bağlantılar mevcut olabilir. Siz bağlantının üzerine tıkladıktan sonra bağlantının üzerine tıklanması sonucu üçüncü şahsa aktarılan kişisel verilerin (örneğin IP adresi veya bağlantının bulunduğu sayfanın URL'si) toplanması, işlenmesi ve kullanılması artık bizim sorumluluğumuzda değildir, çünkü üçüncü şahısların işlemleri doğal olarak bizim kontrolümüzde değildir. Bu tür kişisel verilerin üçüncü şahıslar tarafından işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemiz söz konusu değildir.

Güvenlik

Çalışanlarımız ve Şirketimiz tarafından görevlendirilen hizmet sağlayıcı şirketler, bu verileri gizli tutmakla ve veri gizliliği ile ilgili yasaların hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Belirli bir güvenlik düzeyi sağlamak ve Şirketimiz tarafından yönetilen verilerinizi kontrolsüz veya yasalara aykırı şekilde imha etme, manipüle etme, kaybetme, değiştirme veya yetkisiz şekilde ifşa etme veya yetkisiz kişilerin erişimine açma risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve kurumsal tedbirleri alıyoruz. Koruyucu önlemlerimiz teknolojinin gelişimine göre sürekli olarak iyileştirilir.

Kullanıcıların hakları

Haklarınızı kullanmak için lütfen "İletişim" bölümündeki bilgilerden yararlanın. Lütfen şahsınızı açıkça tanımlamamızı sağlayın.

Bilgi alma hakkı:

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediği; kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı; kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme konusunda bizden bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu istemeniz durumunda Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi alma hakkınızdan yararlanabilirsiniz.

Düzeltme ve silme talebi hakkı:

Yanlış bilgilerinizin düzeltilmesini, Bosch’un hukuki yükümlülükleri saklı kalmak koşuluyla, bilgilerinizin silinmesini veya yok edilmesini Şirketimiz’den talep edebilirsiniz.

Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin üçüncü taraflara bildirilmesini talep edebilirsiniz.

İtiraz etme

İşlenen verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, itiraz edebilirsiniz.

Tazmin etme hakkı

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Veri koruma bildiriminde değişiklikler

Teknik gelişmeler bakımından gerekli olduğu takdirde güvenlik ve veri koruma tedbirlerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu durumlarda veri korumayla ilgili açıklamalarımız da gerektiği gibi değiştirilecektir. Bu nedenle veri koruma bildirimimizin güncel sürümünü dikkate alın.

Haklarınızın kullanımı ve iletişim imkanları

Bizimle iletişime geçmek için “Kurumsal veri gizlilik direktörü” bölümünde belirtilen adresten bize ulaşabilirsiniz.

Mağduriyetle ilgili haklarınızı kullanabilmek ya da tarafımıza bir veri koruma ihlali durumunu bildirmek için burayı tıklayın.

Bize aşağıdaki e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz:

privacy.ttde@bosch.com

Kurumsal veri gizlilik direktörü:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Deutschland.