Veri koruma bildirimi

Bosch Thermotechnik GmbH (bundan böyle "Bosch" "Biz" veya "Şirketimiz" olarak anılacaktır) olarak, internet sayfalarımızı ve mobil uygulamalarımızı ("çevrimiçi içeriklerimiz" olarak birleştirilebilir) ziyaret ediyor, şirketimize ve ürünlerimize ilgi duyuyor olmanızdan son derece memnunuz.

Bosch kişisel gizliliğinize saygı duyuyor

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında gizliliğinizin korunması ve tüm ticaret verilerinin güvenliğinin sağlanması, bizim için son derece önemli bir konu olup iş süreçlerimizin hepsinde şirketimiz tarafından dikkate alınır. Çevrimiçi içeriklerimizi ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verileri, gizli ve sadece yasal düzenlemeler uyarınca işleme alıyoruz.

Veri koruma ve bilgi güvenliği, şirket politikamızın bir parçasıdır.

Sorumlu taraf

Verilerinizin işlenmesinden Bosch sorumludur. İstisnai durumlar, bu veri koruma bildirisinde belirtilmektedir.

İletişim bilgilerimiz:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Kişisel verilerin işlenmesi

Temel ilkeler

Kişisel veriler, kimlik tanımlaması yapılmış veya yapılabilir gerçek kişileri esas alan ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sözleşme, muhasebe ve fatura bilgileri gibi bir kişinin kimliğini belirten tüm bilgilerdir.

Kişisel bilgileri (IP adresleri dahil), bu konuda yasal bir dayanak mevcut olduğu sürece ya da örn. kayıt işlemi bağlamında bu konuda bize onay verdiğiniz takdirde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

İşlenen veri kategorileri

Aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

 • İletişim bilgileri (örn., isim, telefon, e-posta, adres)

 • Üçüncü tarafların sağladığı bilgiler (örn., kredi kurumlarından ya da kamuya açık sicillerden elde edilen bilgiler)

 • Ürün ve kurulum verileri (örn., kurulum adresi, seri numarası, cihaz türü, kurulum tarihi),

 • Teknik veriler ve bağlantı verileri (örn., IP adresi, internet bağlantısı verileri)

 • Sistem verileri (örn., etkinlikler, hatalar, çevrimiçi veriler, sensör değerleri, servis tahminleri)

 • Kayıt verileri (örn., kimlik, kullanıcı adı)

 • Kullanıcı ayarları (örn., lisan, zaman dilimi)

 • Ürün kaydına ilişkin veriler (örn., kurulumu gerçekleştiren şahıs bilgisi, kayıt tarihi)

 • Cihazı tanımlayan veriler (örn., seri numarası, cihaz kimliği)

 • Ortam verileri (örn. sıcaklık)

 • Konum verileri (örn., GPS koordinatları)

 • Takvim bilgileri

 • İşitsel kayıtlar

 • Kamera kayıtları, resimler

 • Mesajlar

 • Genel Veri Koruma Tüzüğü bağlamında yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin veriler (örn., başvurunun türü, kimlik bilgileriniz ve/veya iletişim bilgileri)

İşleme amaçları ve yasal dayanaklar Biz ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcıları, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki işleme amaçları doğrultusunda işliyoruz:

 • Bu çevrimiçi içeriklerin kullanıma sunumu (Yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent f, veri koruma ve rekabet hukuku gereklerine uygun olarak gerçekleştirildiği sürece, doğrudan tanıtım konusundaki meşru menfaatimiz).

 • Bir chatbot kapsamında kullanıcı sorularının cevaplanması. (Yasal dayanaklar: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent b ve f, sözleşmenin ifası ve ürün/hizmetlerin iyileştirilmesi konusundaki meşru menfaatimiz).

 • Arızaların tespiti ve güvenliğin sağlanması için (Yasal dayanaklar: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent f, yasal yükümlülüklerimizi veri güvenliği kapsamında yerine getirme, içeriklerimizdeki arızaları giderme ve içeriklerimizin güvenliği konusundaki meşru menfaatimiz).

 • Haklarımızın muhafazası ve korunması (Yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent f, haklarımızı uygulama ve savunma konusundaki meşru menfaatimiz).

 • Ürün izleme ve ürün güvenliğinin sağlanması amaçlı yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için. (Yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent f, ürünlerimizin güvenliğini sağlama konusundaki meşru menfaatimiz).

 • Garanti ve ürün kayıt sorunları çerçevesindeki haklarımızın korunması için. (Yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent f, ürünlerimizin güvenliğini sağlama konusundaki meşru menfaatimiz).

 • İnternete bağlanan ürünlerimizin temel işlevsel özelliklerinin kullanıma sunulması için (Yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent b, üzerinde uzlaşıma varılmış olan bir işlev kapsamının kullanıma sunulmasına ilişkin sözleşmeye dayalı yükümlülük).

 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının kaydı, planlanması ve işlenmesi. (Yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent b, sözleşmenin uygulanması).

 • Kalite denetimleri ve iyileştirme uygulamaları için. (Yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 Fıkra 1 Bent f, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme ve iyileştirmeye devam etme konusundaki meşru menfaatimiz).

Kayıt ve merkezi Bosch ID (Bosch Kimliği)

Avantajları kullanmak veya bunlardan yararlanmak istiyorsanız sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmeniz gereklidir, kayıt yaptırmanızı rica ederiz. Kaydınızla, sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli kişisel bilgileri (örneğin, ad, soyadı, doğum tarihi, mevcut ise e-posta adresi, tercih edilen ödeme yöntemi veya hesap sahibine ilişkin detaylar) ve ayrıca varsa, gönüllülük esasına dayalı diğer veriler. Zorunlu bilgiler * ile işaretlenmiştir

Çevrimiçi tekliflerimize sadece Bosch Kimliğinizi kullanarak kayıt olabilirsiniz. Merkezi Bosch Kimliği, ortak kullanıcıların merkezi uygulama verilerini kullanarak farklı grup şirketlerinin tekliflerinden yararlanmalarını sağlamak ve veri güvenliğini artırmak amacıyla Bosch Grubu için Robert Bosch GmbH tarafından geliştirilmiştir.

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Germany (“RBG”) bu tek taraflı imzalanan servisin sağlanmasından sorumludur.

Merkezi Bosch kimliği için başvurmak istiyorsanız, Kayıt için gerekli Genel Kullanım Şartlarını ve merkezi Bosch kimliği kullanımı ve RGB Gizlilik Bildirimini kabul etmek zorundasınız.

Başarılı bir şekilde kaydolduktan sonra, merkezi Bosch kimliği için kullanılan kayıt verilerini, bu çevrimiçi teklife kaydolmak için de kullanabilirsiniz. Bu amaçla, merkezi Bosch kimliği için bir RBG kayıt şablonu sunacağız. RBG daha sonra yetkilendirmenizi onaylar ve tekliflerimizi kullanmak için gereken ana verileri bize sağlar (örneğin, soyadı, ad, doğum tarihi, şirket adı, e-posta adresi, telefon numaraları, posta adresi). Şifreniz bize iletilmeyecektir.

Merkezi Bosch kimliği ile ilişkilendirilmiş olan Bosch Grubu içindeki diğer veri transferleri ile ilgili olarak, lütfen Gizlilik Bildirimine bakın. Merkezi Bosch kimliği ile ilgili kullanıcı sözleşmenizi kaydınızı silerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu amaçla, lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Kişisel verileri kullanıma sunma yükümlülüğü

Bosch ile aranızda bir sözleşme mevcut olduğu takdirde, sözleşme ilişkisinin geçerlilik kazanması, uygulanması ve sonlandırılması ve de sözleşme yoluyla kararlaştırılmış yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verileri ya da yasal olarak işlemekle yükümlü olduğumuz kişisel verilerinizi sunmakla yükümlü olduğunuzu lütfen dikkate alın. Bu verilerin tarafımıza sunulmaması halinde, sizinle bir sözleşme yapmamız, bu sözleşme koşullarını yerine getirmemiz ve sözleşmeyi sonlandırmamız mümkün olmayacaktır.

Bu çevrimiçi içeriklerin kullanımı çerçevesinde verilerin işlenmesi, sözleşme ilişkisinin geçerlilik kazanması, uygulanması ve sonlandırılması veya sözleşme yoluyla kararlaştırılmış yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı ya da yasal olarak öngörülmediği takdirde, verilerinizi sunmak zorunda değilsiniz. Öte yandan gerekli verilerin sunulmaması halinde çevrimiçi içeriklerin belirli fonksiyonlarının ya da servis hizmetlerinin kullanılamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Log dosyaları

İnterneti her kullanışınızda, bazı bilgiler internet tarayıcınız tarafından otomatik olarak tarafımıza iletilir ve log dosyaları içerisinde tarafımızca kaydedilir.

Log dosyaları, arızaların tespit edilmesi ve güvenlik gerekçelerinden dolayı (örn., saldırı girişimlerinin açığa çıkarılması için) 60 günlük bir süre boyunca tarafımızca kaydedilir ve ardından silinir. Muhafaza edilmeleri kanıt amaçlı gerekli olan log dosyaları, ilgili olayın kesin olarak açıklığa kavuşturulmasına dek silinme işleminden muaf tutulur ve bazı durumlarda soruşturma makamlarına iletilebilir. Log dosyalarında aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

 • Çevrimiçi içeriklere erişimin gerçekleştirildiği cihazın IP adresi (internet protokolü adresi);

 • Çevrimiçi içeriklere erişimin gerçekleştirildiği web sitesinin internet adresi (kaynak URL ya da referansçı URL);

 • Çevrimiçi içeriklere erişimi mümkün kılan hizmet sağlayıcısının adı;

 • Açılan dosya ya da bilgilerin adı

 • Sayfanın açıldığı tarih, saat ve açık kalma süresi;

 • İşletim sistemi, kurulan eklentiler de (örn., Flash Player eklentisi) dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısı bilgisi;

 • http durum kodu (örn., "Talebiniz başarıyla gerçekleştirildi" ya da "İstenilen dosya bulunamadı").

 • Aktarılan veri miktarı;

Sesli Asistan ve ChatBot Kullanımı

Ürünlerimizi, yazılı olarak metin ile veya sesli asistan (konuşma tabanlı iletişim) kullanarak rahatça kontrol etme, bilgi isteme veya destek ve servis talepleri gönderme imkanı sunuyoruz. Ürünlerimizle bağlantı için genellikle teklifimizi üçüncü taraf tekliflerine (ör. Amazon Alexa, Google Home, Facebook Messenger vb.) İlişkin hesaplarınızla ilişkilendirmek gerekir. Bu süreçte, kişisel veriler de teklifimizin yerine getirilmesi için gerekli olan ve sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla gerekli sistemler arasında paylaşılmaktadır.

İletişim kanallarınızdan birini kullanarak sesli komutları veya mesajları adresimize iletirseniz, bunlar sözleşmeyi yerine getirmek için tarafımızca işlenecektir. Teklifimizin kullanımının sonlandırılmasından sonra, tüm kişisel veriler kısa sürede silinecektir. Kaydedilen diyaloglar isimsiz olarak saklanır ve bu diyaloglar temelinde ses ve sohbet asistanını eğitmeye ve böylece teklifin kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye hizmet eder. Bu nedenle, içeriğin silinmesiyle uygulamanın tersine çevrilmesi, kullanıcı anlamında değildir.

Lütfen asistanlarımızdan birinden ayrılmanın ve böylece verilerinizin silinmesinin diğer Bosch uygulamalarında veya üçüncü taraf uygulamalarında (örneğin facebook Messenger, Google Assistant, Alexa vb.) Verileri otomatik olarak silmediğini unutmayın. İlgili silme yalnızca bu özel Bosch uygulamasına atıfta bulunur.

Çocuklar

Bu çevrimiçi içerikler, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir.

Verilerin aktarılması

Verilerin diğer sorumlulara aktarımı

Kişisel verileriniz, sadece sözleşme koşullarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu, bizim veya üçüncü tarafların veri aktarımında meşru menfaatinin söz konusu olduğu ya da bunun için onayınız bulunduğu takdirde diğer sorumlulara aktarılır. Yasal dayanaklarla ilgili detaylar, işleme amaçları ve yasal dayanaklar bölümünde yer almaktadır. Üçüncü taraflar, Bosch Grubu'ndaki diğer şirketler de olabilir. Veriler, meşru menfaat esas alınarak üçüncü taraflara aktarıldığı takdirde, bu durum bu veri koruma bildiriminde belirtilir.

Yasal koşullar ya da icra edilebilir resmi talimat veyahut mahkeme kararı gereği bir zorunluluk söz konusu olduğu takdirde de verileriniz, kurumumuz tarafından diğer sorumlulara aktarılabilmektedir.

Hizmet sağlayıcıları (genel)

Satış ve pazarlama servisleri, sözleşme yönetimi, ödemeler, programlama, veri barındırma ve çağrı merkezi servisleri gibi hizmetler için şirket dışı hizmet sağlayıcılarına yetki verebiliyoruz. Titizlikle seçtiğimiz bu hizmet sağlayıcılarını, kayıtlı verilerin güvenli kullanımı başta olmak üzere birçok konuda düzenli olarak denetliyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılarının, gizlilik ve yasal direktiflere uyulması konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Hizmet sağlayıcıları Bosch Grubu şirketlerinden biri de olabilir.

Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki alıcılara aktarım

Kişisel verileri, merkezleri Avrupa Ekonomik Alanı dışında, başka bir ifadeyle üçüncü ülkelerde yer alan alıcılara da aktarabiliriz. Bu durumda, verilerin aktarımı öncesinde, alıcının ülkesinde yeterli düzeyde veri korumasının söz konusu olduğundan (örn., ilgili ülke için AB Komisyonu yeterlilik kararına ya da AB ile ilgili ülke arasında Avrupa Birliği model sözleşme maddelerinin imzalanmış olmasına dayanarak) ya da aktarım onayınızın mevcut olduğundan emin oluyoruz.

İsterseniz bizden, üçüncü ülkelerdeki alıcıların genel bir listesini ve uygun veri koruma seviyesini sağlamak için üzerinde uzlaşılmış olan somut düzenlemelerin bir kopyasını talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen "İletişim" bölümündeki bilgilerden yararlanın.

Kayıt süresi; muhafaza süreleri

Çevrimiçi içeriklerimizi ve bunlarla ilgili hizmetlerimizi sunmak için gerekli olmaya devam ettiği sürece, başka bir ifadeyle verilerinizi kayıtlı tutma konusunda meşru menfaatimiz söz konusu olduğu sürece, verilerinizi kayıtlı tutuyoruz (örneğin, sözleşmenin ifasını takiben de posta yoluyla pazarlama konusunda meşru menfaatimiz söz konusu olabilir). Ardından, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için kayıtlı tutmamız gereken veriler hariç olmak üzere kişisel verilerinizi siliyoruz (örneğin vergi ve ticaret yasalarının öngördüğü saklama süreleri nedeniyle, sözleşme ve fatura gibi belgeleri belirli bir süre saklama yükümlülüğümüz bulunmaktadır).

Çerez kullanımı

Çevrimiçi içeriklerimizin kullanıma sunumu çerçevesinde çerez ve izleme mekanizmalarının kullanımı söz konusu olabilir.

Çerezler, çevrimiçi içerikleri ziyaret ettiğinizde cihazınızda kaydedilebilecek küçük metin dosyalarıdır.

İzleme uygulaması ise bir takım teknolojilerin kullanımıyla mümkün olabilmektedir. Veriler tarafımızca, piksel teknolojileri ve log dosyası analizi çerçevesinde işlenmektedir.

Kategoriler

Çevrimiçi içeriklerin teknik özellikleri için zorunlu olan çerezler ile çevrimiçi içeriklerin ve izleme mekanizmalarının teknik özellikleri için zorunlu olmayan çerezler arasında ayrım yapıyoruz.

Çevrimiçi içeriklerin kullanımı, genel olarak teknik özellikler için zorunlu olmayan çerezlersiz de mümkün.

Teknik özellikler için zorunlu olan çerezler

Teknik özellikler için zorunlu olan çerezler, çevrimiçi içeriklerin teknik açıdan kullanıma hazır sunulabilmesi için mutlaka kullanımı gerekli olan çerezlerdir. Burada örneğin, görsel ya da işitsel içeriklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesini sağlamak için verileri kaydeden çerezler söz konusudur.

Bu çerezler, ziyaretinizin sonunda silinir.

Teknik özellikler için zorunlu olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları

Bu çerezleri ve izleme mekanizmalarını, sadece ve sadece bize önceden onay vermeniz durumunda kullanıyoruz. Bu çerez ve izleme mekanizmalarını iki kategoriye ayırıyoruz:

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları Genel

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları kullanımı sayesinde, biz ve ortaklarımız size, kullanım davranışınız analizine dayalı olarak ilginizi çeken içerikleri sunabiliyoruz:

 • İstatistik: İstatistik araçlarının kullanımıyla örneğin, sayfaları kaç kez açmış olduğunuzu izleyebiliyoruz.

 • Dönüştürme izleme: Dönüştürme izleme ortaklarımız, web sayfamıza ilgili ortağın bir reklamı üzerinden ulaşmış olmanız durumunda bilgisayarınıza bir çerez ("dönüştürme çerezi") kaydeder. Bu çerezler genelde 30 gün sonra geçerliliklerini yitirir. Belirli sayfalarımızı ziyaret ederken, çerezin süresi henüz dolmamışsa, biz ve ilgili dönüştürme izleme ortağı, belli bir kullanıcının reklamı tıkladığını ve böylelikle sitemize yönlendirildiğini görebiliyoruz. Dönüştürme çerezlerinin yardımıyla elde edilen bilgiler, dönüştürme istatistiklerinin oluşturulmasına ve ilgili reklamı tıklayarak bir dönüştürme izleme etiketine sahip sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısının izlenmesine yardımcı olur.

Araçların kullanımında verilerinizin, Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemelerindeki bir düzeyde veri korumasına sahip olmayan, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki (örn. ABD) alıcılara aktarımının da mümkün olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi, pazarlama araçlarının aşağıdaki tanımlarında bulabilirsiniz.

 • Google Analytics Hizmet sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD İşlev: Kullanıcı davranışı analizi (açılan sayfalar, ziyaretçi ve ziyaret sayıları, indirilenler), UX testi

 • Facebook Messanger'ınızı kullanarak Çevrimiçi Teklifimize erişirseniz, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda ‘nın “Facebook Insights” hizmetini kullanırız. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 • Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn web analiz araçları kullanıyoruz.Bu web sitemizin arama motorlarında arama yeteneğini geliştirmek için bir analiz aracıdır. Burada, sitemizin arama motorunun ne ölçüde optimize edildiğini değerlendiriyoruz. Daha fazla bilgiyi www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/ adresinde bulabilirsiniz.

Çerez ve izleme mekanizmaları yönetimi

Tarayıcınızda ve/veya özel alan ayarlarımızda, çerez ve izleme mekanizmaları ayarlarınızı yönetebilirsiniz:

Bilgi: Tarafınızdan yapılan ayarlar sadece ilgili tarayıcı için geçerli olacaktır.

Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Tüm çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınıza gidin ve çerez ayarını devre dışı bırakın. Bu uygulamanın, web sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini göz önünde bulundurun.

Mobil uygulamalarımızın kullanımı

Çevrimiçi içeriklerimizin yanı sıra size, cihazınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamalar da ("app") sunuyoruz. Uygulamalarımız aracılığıyla, web sitelerinde toplanan verilere ek olarak doğrudan mobil cihaz kullanımınızdan kaynaklanan başka kişisel veriler de topluyoruz.

Konum verilerinizin işlenmesi

Sunduğumuz hizmetler arasında, size, konumunuza özel teklifler getirmemizi sağlayan "Location Based Services" de yer alıyor. Uygulamanın bu özelliklerini size sunabilmemiz için -bu konuda bize onay vermiş olmanız halinde-, mobil cihaz tarafından iletilen son üç GPS konumunu ve IP adresi verilerini topluyoruz. Bu verilerle hareket profili oluşturmuyoruz. Bu özelliği, ilgili uygulamanın ya da mobil cihazınızın işletim sistemi ayarlarında devre dışı bırakabilir ya da yeniden etkinleştirebilirsiniz. İsterseniz uygulamayı duraklatma modunda geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz, bunu yapmanız durumunda uygulamanın temel özellikleri etkilenmez.

Reklam kimlik belirleyicilerinin işlenmesi

Onay vermeniz durumunda tanıtım amaçlı olarak, iOS işletim sistemli cihazlarda "Advertising Identifier" (IDFA) ve Android cihazlarda ise "Advertising ID" kullanıyoruz. Bunlar, iOS veya Android tarafından sağlanan ve kalıcı olmayan belirli bir cihaz için kimlik numaralarıdır. Buradaki uygulamalar üzerinden toplanan veriler, diğer cihaz verileriyle ilişkilendirilmez. İdentifikasyon numaralarını, size, kişiselleştirilmiş reklamları ulaştırmak ve kullanımınızı değerlendirmek için kullanıyoruz. iOS ayarlarında "Veri koruma" – "Reklam" kısmında "Ad-Tracking'e izin verilmemesi" opsiyonunu etkinleştirmeniz, Android'te "Google ayarları" – "Reklam" kısmında "Kullanıcının ilgileri temelli reklamların devre dışı bırakılması" opsiyonunu seçmeniz durumunda, şu önlemleri alabiliriz: Banner reklamlarıyla olan etkileşiminizin ölçümünün, üzerine tıklanmayan banner reklamı sayısının sayılması ("frequency capping"), tıklama oranı, benzersiz kullanımların tespiti ("unique user"), güvenlik önlemleri, dolandırıcılıkla mücadele ve arıza giderimi. Cihaz ayarlarınızda IDFA'yı ya da "Advertising ID"yi istediğiniz zaman silebilirsiniz ("Ad-ID sıfırlama"); bunu yapmanız durumunda, önceden toplamış verilerle ilişkilendirilmeyen, yeni bir identifikasyon numarası oluşturulur. İlgili identifikasyon numarası kullanımını kısıtlamanız durumunda, uygulamamızın tüm özelliklerini kullanamayacağınızı belirtiriz.

App analizi

Çevrimiçi içeriklerimizi daha kullanıcı dostu hale getirmek, erişim analizleri gerçekleştirmek ve pazar araştırması yapabilmek için çevrimiçi içeriklerimizin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgilere ihtiyaç duyuyoruz.

Bu amaçla, bu kısımda açıklanan app analizi araçlarını kullanıyoruz.

Bu araçların sağlayıcıları, verileri sadece ve sadece bizim talimatlarımıza göre işliyor, kendi amaçları için işlemiyorlar. Araç sağlayıcıları bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu araçların, izleme mekanizması ya da kullanıcı profili kullanımı söz konusuysa, bu araçları yalnızca bize önceden onay vermeniz durumunda kullanıyoruz.

Mobil uygulamalar için Google Analytics - Google Analytics, Google Inc., 1600 Amfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından sağlanmaktadır. IP adreslerini anonimleştirmek için Google tarafından sunulan ek işlevlerle Google Analytics'i kullanıyoruz. Bunu yaparken, Google zaten çoğu durumda AB’de IP’leri kısaltır ve yalnızca ABD’de istisnai durumlarda da kısaltır, her zaman yalnızca kısaltılmış IP’leri saklar.

Uygulama mağazası işleticilerinin veri işlemesi

Bir uygulama indirildiğinde, şirketimiz tarafından veri toplanması söz konusu değildir, ayrıca kullanıcı adı, e-posta adresi ve cihaz kodu gibi bilgilerin uygulama mağazasına gönderilmesi, bizim sorumluluk alanımızın dışındadır (örn. Google'ın Google Play mağazası, Apple'ın App Store mağazası, Samsung'un Galaxy App mağazası). Uygulama mağazalarının bu şekilde veri toplamasına ve işlemesine, sorumlu olarak herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

Harici bağlantılar

Çevrimiçi içeriğimizde, bize bağlı olmayan sağlayıcıların üçüncü şahıs internet sayfalarına bağlantılar mevcut olabilir. Siz bağlantının üzerine tıkladıktan sonra bağlantının üzerine tıklanması sonucu üçüncü şahsa aktarılan kişisel verilerin (örneğin IP adresi veya bağlantının bulunduğu sayfanın URL'si) toplanması, işlenmesi ve kullanılması artık bizim sorumluluğumuzda değildir, çünkü üçüncü şahısların işlemleri doğal olarak bizim kontrolümüzde değildir. Bu tür kişisel verilerin üçüncü şahıslar tarafından işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemiz söz konusu değildir.

Güvenlik

Çalışanlarımız ve şirketimiz tarafından görevlendirilen hizmet sağlayıcı şirketler, bu verileri gizli tutmakla ve veri gizliliği ile ilgili yasaların hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Belirli bir güvenlik düzeyi sağlamak ve şirketimiz tarafından yönetilen verilerinizi kontrolsüz veya yasalara aykırı şekilde imha etme, manipüle etme, kaybetme, değiştirme veya yetkisiz şekilde ifşa etme veya yetkisiz kişilerin erişimine açma risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve kurumsal tedbirleri alıyoruz. Koruyucu önlemlerimiz teknolojinin gelişimine göre sürekli olarak iyileştirilir.

Kullanıcıların hakları

Haklarınızı kullanmak için lütfen "İletişim" bölümündeki bilgilerden yararlanın. Lütfen şahsınızı açıkça tanımlamamızı sağlayın.

Bilgi alma hakkı:

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda bizden bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu istemeniz durumunda şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi alma hakkınızdan yararlanabilirsiniz.

Düzeltme ve silme talebi hakkı:

Yanlış bilgilerinizin düzeltilmesini ve yasal koşullar yerine getirildiği takdirde bilgilerinizin tamamlanmasını veya silinmesini şirketimizden talep edebilirsiniz.

Bu durum, fatura ve muhasebe amaçlı kullanılan veya yasal saklama yükümlülüğüne tabi veriler için geçerli değildir. Ancak bu gibi verilere erişim gerekli olmadığında bu veriler kısıtlı şekilde işlenir (aşağıdaki bölüme bakınız).

İşlemenin sınırlandırılması:

Yasal koşullar yerine getirildiği takdirde, bilgilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını şirketimizden talep edebilirsiniz.

"Meşru menfaat" temelli bir yasal dayanak durumunda verilerin işlenmesine itiraz:

Kendi özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, söz konusu nedenler meşru menfaat temelli bir yasal dayanağa dayanıyorsa, verilerinizin tarafımızca işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. Bu durumda, yasal direktiflere göre verilerinizi işlemeye devam etme konusunda sizin haklarınızı aşan zorunlu nedenler ibraz etmediğimiz sürece verilerinizin işlenmesini durdurabilirsiniz.

Doğrudan tanıtıma itiraz:

Kişisel verilerinizin reklam/tanıtım amacıyla ve bununla bağlantılı olarak profil oluşturma için işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz ("Reklama itiraz"). Organizasyonla ilgili nedenlerden dolayı, itirazınızla verilerinizin devam eden bir kampanyada kullanılması arasında bir çakışma olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

Onayın iptali:

Verilerinizin işlenmesi ile ilgili tarafımıza onay vermiş olmanız durumunda, bu onayı geleceğe yönelik olacak şekilde her zaman iptal edebilirsiniz. Verilerinizin iptal zamanına kadar işlenmesinin meşruiyeti bundan etkilemez.

Verilerin taşınması:

Erişimimize sunduğunuz verileri, yapılandırılmış, geçerli ve bilgisayarda okunabilecek biçimde gönderilmesini ve teknik olarak mümkün olduğu sürece verilerin üçüncü şahıslara aktarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Veri gizliliği kurumuna şikayet hakkı:

Veri gizliliği ile ilgili bir kuruma şikayette bulunma hakkınız mevcuttur. Şehrinizdeki veya bölgenizdeki veri korumayla ilgili yetkili kuruma veya şirketimizden sorumlu veri koruma kurumuna başvurabilirsiniz. İlgili kurum:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Veri koruma bildiriminde değişiklikler

Teknik gelişmeler bakımından gerekli olduğu takdirde güvenlik ve veri koruma tedbirlerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu durumlarda veri korumayla ilgili açıklamalarımız da gerektiği gibi değiştirilecektir. Bu nedenle veri koruma bildirimimizin güncel sürümünü dikkate alın.

Haklarınızın kullanımı ve iletişim imkanları

Bizimle iletişime geçmek için "Sorumlu" bölümünde belirtilen adresten bize ulaşabilirsiniz.

Mağduriyetle ilgili haklarınızı kullanabilmek ya da tarafımıza bir veri koruma ihlali durumunu bildirmek için burayı tıklayın.

Bize aşağıdaki e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz:

privacy.ttde@bosch.com

Kurumsal veri gizlilik direktörü:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Deutschland.