Şartlar ve koşullar

Bosch EasyControl Şartlar ve Koşullar

Son güncelleme: 10/2019

Bunlar, Bosch EasyControl’ün Şartlar ve Koşullarıdır (“Şartlar”).

Madde 1 – Tanımlar

Bosch Thermotechnik GmbH (“Bosch”) bunları sağlar: Müşterinin akıllı telefonuna, tabletine veya akıllı saatine (EasyControl Mobil uygulaması “EasyControl”) indirilebilen bir yazılım, EasyControl ürünleri hakkında detaylı bilgi içeren, eğitim kılavuzları ve videoların bulunduğu bir web portalı (“EasyControl İnternet Sitesi”), EasyControl Mobil Uygulaması ve EasyControl İnternet Sitesi üzerinden erilebilir hizmetler, Bosch ("EasyControl ") tarafından sağlanan akıllı oda kumandası kullanımını, mevcut sürümünü içeren donanımı (“Ürün”) ve önceden yüklenmiş aygıt yazılımını (“EasyControl Yazılımı”).

EasyControl, Müşterinin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemini (“HVAC sistemi”) kontrol edebildiği ve enerji tüketim seviyelerini görüp yönetebildiği çeşitli fonksiyonlara sahip akıllı bir oda kumandasıdır.

Bu Şartlardaki "Müşteri" terimi, EasyControl ve ilgili EasyControl Mobil Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerine erişen veya bunları kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

Bu Şartlardaki "Aksesuarlar" terimi, EasyControl ile birlikte bağlanabilen ve birlikte çalışabilen ürünleri ifade eder. Aksesuarlar, Bosch tarafından sunulan ürünlerden oluşmaktadır.

Bu Şartlardaki “Üçüncü Ürünler” terimi, EasyControl ile birlikte bağlanabilen ve çalışabilen üçüncü bir tarafça sağlanan ürün veya hizmetleri ifade eder. Üçüncü Ürünler Bosch tarafından tedarik edilmemiştir.

Bu Şartlardaki “EasyControl Kimlik Bilgileri” terimi, EasyControl Hizmetlerini veya Üçüncü Ürünleri EasyControl ile bağlamak için gerekli kimlik bilgilerini ifade eder.

Bu sartlardaki “Dil Kontrol Hizmetleri” terimi, Bosch Termoteknik ürünlerinin, konuşma yardımcıları, mesajlaşma hizmetleri ve benzeri sunulan çözümleri ile Bosch Termoteknik oda kumandası, termostatlarının ve ısıtma cihazlarının kontrolü için kullanılan cihaz ve yazılımları ifade eder.

Madde 2 – Uygulanabilirlik

Müşteri EasyControl Mobil Uygulamasına, EasyControl İnternet Sitesine ve/veya EasyControl Hizmetlerine erişerek veya kullanarak Şartlara uymayı kabul eder. Müşteri Şartları Kabul etmiyorsa, EasyControl’ü ve onunla birlikte aksesuarlarını, EasyControl Mobil Uygulamasını, EasyControl İnternet Sitesini, EasyControl Hizmetlerini ve Üçüncü ürünleri kullanamaz.

Müşteri, EasyControl'e bağlamadan önce, EasyControl Uygulamasında veya EasyControl İnternet Sitesinde bir kullanıcı hesabına (“Bosch Hesabı”) kaydolmayı ve gerekli bilgileri tam ve doğru olarak vermeyi kabul eder. Kayıt sürecinde talep edildiği gibi. Kullanım ilişkisinde bu bilgilerin değişmesi durumunda, Müşteri derhal verileri değiştirir. Bosch Hesabı, Bosch tarafından yönetilir ve bakımı yapılır

Aksesuarlar ve Üçüncü Ürünler için, bu ilgili Aksesuarlar ve Üçüncü Ürünler ile ilgili özel hükümler içeren ek şartlar ve koşullar geçerli olabilir.

Şartların bir veya daha fazlasının hükmünün geçersizliği, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

Madde 3 – Kullanım ve erişim hakkı

Bosch, Müşteriye, EasyControl ve ilgili Aksesuarları, EasyControl Mobil uygulamasını, EasyControl İnternet Sitesini ve EasyControl Hizmetlerini (alt lisans hakkı olmadan) kullanımına münhasır olmayan, devredilemez bir erişim hakkı verir. EasyControl Mobil uygulaması, İnternet Sitesi ve Servislerin mülkiyeti her zaman Bosch’tadır. Bosch tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, EasyControl Mobil uygulamasının, EasyControl İnternet Sitesinin ve Hizmetlerinin, kullanım amacı dışında (herhangi bir veri toplama veya veri üzerindeki diğer etkileşimler, üçüncü şahıslara hizmet sunumu dahil), kullanılması yasaktır,

Müşteri, EasyControl ve ilgili Aksesuarları, EasyControl Mobil uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerinden türev ürün veya işlevlerini tersine mühendislik, kod çözme, değiştirme veya türetme işlemlerini desteklememeli veya yardım etmemelidir.

Müşteri, EasyControl ve ilgili Aksesuarlarını, EasyControl Uygulamasını kullanmak için donanım ve çevre yapılandırmasını (işletim sistemi, uyumlu sistemler ve akıllı cihazlar, kalıcı ve istikrarlı bir Wi-Fi aracılığıyla internet erişimi ve kullanılabilirliği, vb.) sağlamalıdır. EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetleri, Bosch tarafından belirtildiği şekilde ve EasyControl internet sitesinde ve EasyControl klavuzunda mevcut olan bilgilere göredir.

Gizlilik hükümlerini saklı kalmak koşuluyla ve Müşterinin verilerinin Bosch'a ait olmadığı ölçüde, her Müşteri Bosch'a herhangi bir amaç için kullanılmak üzere; EasyControl, Aksesuarları, EasyControl Uygulamaları, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Servisleri tarafından üretilen veya kullanılan tüm veriler üzerinde otomatik olarak ve ilave form olmadan, sınırsız, münhasır olmayan, ücretsiz, dünya çapında, devredilebilir ve telifsiz kullanım hakkını verir.

EasyControl’ün Aksesuar, Uygulama, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerinin satış, destek ve erişim için kullanılabilirliği, EasyControl İnternet Sitesinde (“Ülkeler) listelenen ülkelerle sınırlıdır. Müşteri, belirtilen ülkeler dışında, EasyControl ve Aksesuarlarına, EasyControl Uygulamasına, EasyControl internet Sitesine ve EasyControl Hizmetlerine erişim ve kullanımının uygun olamayacağını, kısıtlanabileceğini veya sınırlı olabileceğini kabul eder. Müşteri, EasyControl ve Aksesuarlarının, EasyControl Uygulaması, EasyControl internet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerine erişildiği veya kullanıldığı ülkedeki ilgili yasalara uymakla sorumlu ve yükümlüdür.

Bosch, bu ülkelerin birinin dışındaki EasyControl ve Aksesuarlarının, EasyControl Uygulamasının, EasyControl internet Sitesinin ve EasyControl Hizmetlerinin erişiminden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıp için sorumluluk veya yükümlülük altına girmez.

Müşteri, Bosch'u bu Koşulların Müşterisinin ihlal ettiği sonuçlara karşı tazmin edecektir.

Müşteri, bu koşulları ihlal ettiğinde oluşacak sonuçlara karşı Bosch’u tazmin edecektir.

Madde 4 – Sistem Gereklilikleri

Müşteri, EasyControl kılavuzunda ve Aksesuarlarında, EasyControl Uygulamasında, EasyControl İnternet sitesinde ve EasyControl Hizmetlerinde belirtilmiş tüm sistem gerekliliklerinin mevcut ve doğru yapılandırıldığından emin olmaktan sorumludur. Diğerlerinin yanı sıra, kurulum yerinde yeterli bant genişliğine sahip geniş bantlı bir internet bağlantısı ve EasyControl ile çalışan ve iletişim kuran bir Wi-Fi ağı mevcut olmalıdır.

Müşteri, bir mobil cihazın, EasyControl Aksesuarları, EasyControl Uygulaması, Web Sitesi ve EasyControl Hizmetlerine uygun erişim ve kullanım için uygun olduğunu ve sistem gereksinimleriyle uyumlu olduğunu kabul eder. Bazı EasyControl Servisleri ayrıca mobil cihazın ek fonksiyonlarına erişim gerektirebilir (örneğin, coğrafi konum belirleme EasyControl Servisleri için GPS konumu, vs.). Bu gereklilikler EasyControl internet sitesinde açıklanmıştır ve mevcuttur.

Madde 5 – Enerji Göstergesi

EasyControl ve EasyControl Uygulaması tarafından cihazın yakıt (gaz, yağ…) ve / veya elektrik tüketimi hakkında toplanan veriler sadece bilgi amaçlıdır ve Bosch tarafından herhangi bir şekilde garanti edilmez. Gerçek gaz ve elektrik tüketimi Müşteriye ve çevreye bağlı olarak değişebilir. Muhtemel sapmalardan (hem aşağı hem de yukarı) herhangi bir hak elde edilemez.

Müşteri, bir enerji tedarikçisinden veya ağ yöneticisinden enerji faturalarını sorgulamak için veya enerji sayacı ölçümlerine alternatif bir önlem olarak EasyControl ve Aksesuarlarında, EasyControl Uygulamasında, EasyControl İnternet Sitesinde ve EasyControl Hizmetlerinde bulunan tüketim verilerini kullanamaz.

EasyControl veya Aksesuarlarının, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan potansiyel enerji tasarrufu, Bosch'un sorumlu olamayacağı bir dizi çevresel faktöre bağlıdır. Müşteri, beklenen tasarruflara ulaşılmaması durumunda Bosch'tan herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul eder.

Madde 6 – Erişim Sorumluluğu

Müşteri, yalnızca Müşterinin ve/veya Müşterinin yetkili kıldığı kişilerin EasyControl ve ilgili Aksesuarları, EasyControl Uygulaması ve EasyControl Hizmetlerine erişimini ve/veya kullanımını sağlamaktan sorumludur. Müşteri, EasyControl Kimlik Bilgilerini her zaman gizli tutar. Yetkisiz üçüncü şahısların EasyControl Kimlik Bilgileri hakkında bilgi edindiği veya edineceği konusunda herhangi bir kaygı varsa veya Müşteri, EasyControl’e ve onun yasadışı, uygunsuz, sözleşmesiz veya diğer yetkisiz erişiminden veya kullanımından haberdarsa İlgili Aksesuarlar, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi veya EasyControl Servisleri, Bosch'a derhal haber verilmelidir. Bosch'un iletişim listesi EasyControl Web sitesinde bulunabilir.

Müşteri, EasyControl Kimlik Bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen EasyControl ve bununla ilgili Aksesuarlar, EasyControl Uygulaması veya EasyControl Hizmetlerinde herhangi bir kullanımın ve / veya diğer faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenir.

Müşteri, suçlamadığı sürece üçüncü şahısların yetkisiz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumludur.

Madde 7 – Üçüncü Taraf Ürünler (Third Party Products)

Bosch, Müşteriye EasyControl'ü Bosch'un sahip olmadığı veya kontrol etmediği bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlama imkanı sunabilir. Üçüncü Taraf Ürünlerin Müşterisinin kullanımı, bu tarafın kendi hizmet şartları veya gizlilik politikaları tarafından yönetilir. Bosch, Müşteriyi, EasyControl cihazına bağlamadan önce, Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımında geçerli olan hüküm ve koşulları ve gizlilik politikasını okumaya teşvik eder.

Ayrıca, EasyControl'ü bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlamadan önce Müşteri, EasyControl Uygulamasında veya EasyControl İnternet Sitesinde bir kullanıcı hesabına (“Bosch Hesabı”) kaydolmayı ve gerekli bilgileri tam ve doğru olarak vermeyi kabul eder. Kayıt sürecinde talep edildiği gibi. Kullanım ilişkisinde bu bilgilerin değişmesi durumunda, Müşteri derhal verileri değiştirir. Bosch Hesabı, Bosch tarafından yönetilir ve bakımı yapılır.

Müşteri, EasyControl'ü bir veya daha fazla Üçüncü Taraf Ürüne bağlamaya karar verebilir ve bu tür bir bağlantıyı istediği zaman iptal edebilir. Erişimi iptal ederek Üçüncü Ürünü EasyControl, EasyControl App ve EasyControl Services ile birlikte kullanmak mümkün olmayacaktır.

Müşteri, EasyControl'ün Üçüncü Ürünler ile bağlantısını sağlamak için gerekli verileri paylaşmayı kabul eder. Bu veriler Müşterinin kişisel bilgilerini ve EasyControl Kimlik Bilgilerini içerebilir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler üçüncü tarafla paylaşıldıktan sonra, üçüncü taraf gizlilik politikası kapsamında yer alacak ve artık Bosch'un gizlilik beyanına girmeyecektir.

Müşteri, Bosch'un EasyControl ve ilgili Aksesuarları, EasyControl Uygulaması, EasyControl Web Sitesi ve EasyControl Hizmetleri ile birlikte Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımıyla ilgili herhangi bir garanti veya teminat vermediğini kabul eder. Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımı Müşteri'nin sorumluluğundadır ve risk altındadır ve ilgili üçüncü taraflarca kullanılan koşullara tabidir. Bosch, Üçüncü Taraf Ürünlerin Müşterisinin kullanımından sorumlu değildir ve bu nedenle Üçüncü Taraf Ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Bosch, söz konusu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz için ya da Üçüncü Taraf Ürünlerin çalışmasıyla ilgili bir sorun varsa, belirli bir ürün için destek sağlamadıkça, doğrudan Üçüncü Taraf Ürünün tedarikçisine başvuracaktır.

Madde 8 – Dil Kontrol Hizmetleri

Dil Kontrol Hizmetleri, Müşterinin ısıtma kontrol sisteminin temel fonksiyonlarını basit sesli komutlar veya mesajlar ile gerçekleştirmesini sağlar, böylece fonksiyonların kapsamı ilgili Dil Kontrol Hizmetlerine bağlı olarak değişir. İlgili bir Dil Kontrol Hizmetini kurarak veya kaydederek ve bu Dil Kontrol Hizmetini EasyControl’e bağlayarak Müşteri, bu Şartları kabul eder. Müşteri bu Koşulları kabul etmiyorsa, ilgili Dil Kontrol Hizmetini kullanamaz.

İlgili Dil Kontrol Hizmetinin kullanımı, bu Şartlara göre EasyControl şartları için verilir ve taraflardan herhangi biri tarafından önceden bildirilmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Müşteri, ilgili Dil Kontrol Hizmetini kaldırarak veya bağlantısını keserek Dil Kontrol Hizmeti kullanımını iptal edebilir. Dil Kontrol Hizmetinin sona ermesinden sonra, ilgili Dil Kontrol hizmetinin kullanımı artık mümkün değildir. Bu Şartlar kapsamında sağlanan diğer tüm hizmetler etkilenmez.

Bosch, kullanılabilirliğin mümkün olduğunca kesintisiz olmasını sağlamaya çalışsa bile, bu Dil Kontrol Hizmeti için kesintisiz kullanılabilirliğin veya belirli bir yanıt süresi veya davranışı üstünde hakkı yoktur. İlgili Dil Kontrol Hizmetine erişimin veya kullanımının bakım çalışmaları, diğer geliştirmeler veya diğer aksaklıklar nedeniyle kesintiye uğramayacağının veya bozulmayacağının dair bir garanti yoktur.

Müşterilerin kullanım hakkı, ilgili Dil Kontrol Hizmetine ve bu Şartlara uygun olarak kullanımla sınırlıdır.

Özellikle IT sistemlerimizi aşırı şekilde yüklemek için, ilgili Dil Kontrol Hizmetinin ve ilgili hizmetlerin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir işlem yapılması yasaktır. Müşterinin katkıları, geçerli kanunu veya ahlakı ihlal eden herhangi bir içerik içeremez. Ayrıca, Müşteri, yukarıda belirtilen kuralları ihlal etmesi veya operatöre veya üçüncü bir tarafa zarar vermesi muhtemelse, operatörün katkılarını değiştirmesine izin verir. İlgili Dil Kontrol hizmetiyle başka bir Dil Kontrol hizmetinin iletişim kurması yasaktır. Yasaklanan herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi, Müşterinin, Dil Kontrol Hizmetlerini herhangi bir şekilde kullanmasını engelleyebilir. Müşteri, Dil Kontrol hizmetlerinin yasa dışı, küfürlü, sözleşmeyi ihlal eden veya diğer yetkisiz kullanımlarını fark ederse, Bosch Thermotechnik GmbH ile iletişim kurabilir ve bu yetkisiz kullanımı bildirebilir.

Müşteri, Dil Kontrol Hizmeti ile iletişim kurarken, Dil Kontrol Hizmeti, Müşteri tarafından girilen veya bildirilen iletileri kaydeder. Bosch Thermotechnik GmbH bu mesajları Dil Kontrol Hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek için kullanır.

Dil Kontrol Servisi tarafından verilen cevaplar ve ifadeler telif hakkı ile korunmaktadır. Bosch Thermotechnik GmbH şirketinin yazılı izni olmadan bu beyanların çoğaltılması, kopyalanması, saklanması veya başka herhangi bir Dil Kontrol Hizmeti veya uzman sisteminde kullanılması yasaktır.

Madde 9 – Güncellemeler

Bosch, ürün ve hizmet iyileştirmeleri yapmak için EasyControl Ürün Yazılımı ve EasyControl Uygulaması, EasyControl Web Sitesi ve EasyControl Servisleri ve Aksesuarları yazılım güncellemelerini (“Güncellemeler”) gerçekleştirebilir. Bu tür Güncellemeler, sözleşmenin imzalandığı tarihte üzerinde anlaşılan hizmetler ile ilgili olarak objektif olarak bir dezavantaj oluşturmayan ve kabul edilen hizmetleri, örneğin hata düzeltmeleri, kullanılabilirlik, kararlılık ve performans düzeltmeleri, özellik yükseltme vb. önemli ölçüde saptırmayan Güncelleme ile sınırlı olacaktır.

Müşteri, Bosch'un Güncellemeleri önceden bildirimde bulunmaksızın ve Müşterinin önceden izni olmadan otomatik olarak kurabileceğini kabul eder.

Güncellemelerin mümkün olmaması durumunda Bosch, EasyControl ve EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerinin ve Aksesuarlarının uygun şekilde kullanılmasını veya tam olarak çalışmasını garanti edemez.

Daha kapsamlı Güncellemelerin olduğu durumda, bilgilendirileceksiniz ve onayınız istenecektir. Onayı reddederseniz, herhangi bir Güncelleme gerçekleşmeyecektir ve sistemin çalışmasında bozukluklar veya sistem tamamen durdurulması gerekebilir. Bu hüküm, Bosch'un önceden hizmet aldığı üçüncü taraflardan gelen spesifikasyonlar veya pazardaki önemli teknik yenilikler nedeniyle Uygulama ve / veya Cihaz Yazılımındaki değişikliklerin gerekli olması durumunda gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

Madde 10 – Şartlardaki Değişiklikler

Bosch, bu Koşulları istediği zaman değiştirebilir ve / veya ekleyebilir ve EasyControl Uygulamasında gösterilen bir değişiklik bildirimi ile Müşteri için geçerli olan yeni sürümü ilan edebilir.

Müşterinin Şartlardaki değişiklikleri kabul etmesi durumunda, değişikliklerin etkin bir şekilde kabul edildiği kabul edilmiş sayılır.

Bir itiraz durumunda, Bosch kullanım ilişkisinin haklarını sonlandırma hakkını saklı tutar. Değişiklik bildirimi, Müşterinin itiraz etme hakkına ve bunun sonuçlarına bir referans içerir.

Değişiklik bildirimi EasyControl Uygulamasında yayınlanacak ve değiştirilen Şartlar EasyControl Uygulaması ve İnternet Sitesinde yayınlanacaktır.

Madde 11 – Fesih

Şartlar, Müşterinin EasyControl ve ilgili Aksesuarlarına, EasyControl Uygulamasına, EasyControl İnternet Sitesine ve EasyControl Hizmetlerine eriştiği veya kullandığı süre boyunca yürürlülükte olacak ve hizmetler, Bosch tarafından sonlandırılana veya askıya alınıncaya kadar yürürlükte kalacaktır.

Bosch, Müşterinin Şartları ihlal etmesi durumunda Müşterinin erişim veya kullanım haklarını feshedebilir veya askıya alabilir.

Fesih üzerine Müşteri, Aksesuarları, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerine erişmeyi veya bunları kullanmayı bırakacaktır.

EasyControl Uygulaması, EasyControl Web Sitesi ve EasyControl Hizmetlerinin erişimi ve kullanımı, makul bir bildirim süresine tabi olarak herhangi bir zamanda Bosch tarafından sonlandırılabilir.

Madde 12 – Kullanım ve erişim ile ilgili sorumluluk ve sınırlamalar

EasyControl ve Aksesuarlarının, EasyControl Uygulamasının, EasyControl İnternet Sitesinin ve EasyControl Hizmetlerinin işletilmesi, bir dizi çevresel faktöre (örneğin, üçüncü şahısların ürün veya hizmetleri, internete erişim, Wi-Fi şebekesinin uygun şekilde çalışması) bağlıdır. veya diğer iletişim sistemleri ve ağları) Bosch'un sorumluluğunun dışındadır ve bu nedenle kullanımı gerçek zamanlı olarak kritik uygulamalar için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, EasyControl ve Aksesuarları, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Servisleri, işlevlerinin kalıcı veya niteliksel niteliği ile ilgili olarak hiçbir garanti olmaksızın sunulmaktadır.

Bosch, EasyControl ve Aksesuarları, EasyControl Uygulamaları, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerine erişiminden kaynaklanan veya / veya ertelenen ve / veya erişilemezlikten kaynaklanan zararlardan veya kayıplardan (Ör. veriler) sorumlu değildir.

EasyControl ve Aksesuarlarına, EasyControl Uygulamasına, EasyControl İnternet Sitesine ve EasyControl Servislerine erişim diğer bakımların yanı sıra bakım, onarım veya güvenlik yükseltmeleri yapılması nedeniyle geçici olarak sınırlandırılabilir veya ertelenebilir. Müşteri bu gibi durumlarda tazminat almaya hak kazanamaz. Bosch, açık bir çalışma süresi garantisi sağlamaz.

Bosch, hiçbir koşulda Müşteriden gelen kar ve zarar kaybı, geri dönüş kaybı ve maddi olmayan hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, dolaylı ve / veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bosch, Müşterinin veya Müşterinin görevlendirdiği üçüncü bir tarafın hiçbir eylemine veya ihmaline atfedilebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Bosch'un yükümlülüğü her durumda, ürünlerin orijinal alım fiyatı ile sınırlıdır - veya daha azsa - Bosch'un sorumluluk sigortasının kapsadığı ve belirli bir durumda ödenen tutarla sınırlıdır.

Ürün yükümlülüğü yasaları altındaki hak talepleri etkilenmeden kalacaktır.

Ayrıca, Bosch, bu zararın sonucu olarak Müşteri'nin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamaz:

  • Müşterinin, EasyControl ve ilgili Aksesuarlarını, EasyControl Uygulamasını, EasyControl İnternet Sitesini ve EasyControl Hizmetlerini, doğasına ve kullanım amacına uygun olarak kullanmaması;
  • Müşterinin, hızlı kurulum kılavuzunu ve kullanım talimatlarını ve EasyControl Mobil uygulaması ve EasyControl İnternet sitesinde bulunan diğer talimatları dikkate almamış olması;
  • Müşterinin veya EasyControl ve Aksesuarlarının değişikliklerini, onarımlarını, yer değiştirmelerini ve / veya kontrollerini gerçekleştiren Bosch veya üçüncü şahıslar dışındaki herhangi bir taraf;
  • Müşterinin dijital olarak veya elektromanyetik olarak saklanan veya iletilen verilerin kaybolması, sakatlanması veya kullanılmamasıyla ilgili olarak hasara neden olması;
  • Müşterinin, en geniş anlamda, EasyControl ve Aksesuarlarını kurarken veya kullanırken, bu ihmalden dolayı veya Bosch'un Bosch'a bağlı bir üçüncü tarafın ağır ihmali veya kasten gerçekleştirmediği halde zarar vermesi;
  • Müşteriden kaynaklanan bir sebebin hasara neden olması veya hasarın kısa devre, su hasarı, yıldırım düşmesi, yangın / duman hasarı, elektrik kesintileri, telekomünikasyon bağlantılarında parazit gibi sebeplerle veya Bosch'un arızasından kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı oluşması.

Madde 13 – Fikri Mülkiyet

Tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakları, yazılım hakları, veritabanı hakları, patentler, know-how, temel algoritmalar, ticari markalar, logolar, ticari isimler ve diğer ticari tanımlayıcılar ve tüm dünya için kayıtlar, talepler, yenilemeler dahil olmak üzere diğer benzer haklar dahil) EasyControl ve Aksesuarlarında, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Servisleri Bosch'a aittir. Bu aynı zamanda EasyControl cihazındaki değişiklik veya türev ürünler için de geçerlidir.

EasyControl Uygulamalarının bazı bileşenleri, üçüncü taraf mülkiyeti olabilecek açık kaynaklı yazılımları içerebilir (“Açık Kaynak Yazılımı”). Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanımı, Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanıma sunulma şartlarına tabidir. Şartlar, Açık Kaynak Kodlu Yazılımın kullanımı için geçerli değildir.

Madde 14 – Gizlilik

Bosch gizlilik beyanı, EasyControl Uygulaması ve İnternet Sitesinde danışma için hazır bulunmalı ve bu Koşullara da uygulanabilir. Gizlilik bildirimi, Bosch'un EasyControl ve ilgili Aksesuarlar, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerinde Müşteri Verileri ile nasıl ilgilendiğini açıklamaktadır.

Müşteri, EasyControl ve ilgili Aksesuarlarına, EasyControl Uygulamasına, EasyControl Web sitesine ve EasyControl Hizmetlerine erişerek veya bunları kullanarak Bosch gizlilik beyanını kabul eder.

Çelişki olması durumunda, Koşullar Bosch gizlilik bildiriminin hükümlerine göre geçerli olacaktır.

Madde 15 – Şikayetler ve Servis

Şartlar, EasyControl, Aksesuarları, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetleri ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz için iletişim bilgileri EasyControl Uygulaması ve İnternet Sitesinde mevcuttur.

Müşteri bir tüketici ise, https://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden Avrupa Komisyonunun Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözümü sitesinde bir talepte bulunma hakkına sahiptir. Ancak, Bosch böyle bir iddianın şikayet çözümüne bir uyuşmazlık çözüm organı aracılığıyla katılmayacaktır.

Müşteri, Bosch'un sadece EasyControl ve ilgili Aksesuarları, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve EasyControl Hizmetlerine erişim ve kullanımı ile ilgili soru, arıza ve / veya sorunları destekleyebileceğini not etmelidir. Bosch tarafından sağlanmayan ısıtma cihazı (Bosch tarafından teslim edilmediği sürece), Üçüncü Taraf Ürünler veya üçüncü taraflarca sağlanan hizmetler gibi diğer tüm ürünler hariçtir. (örneğin, bir internet servis sağlayıcısı tarafından verilen bir veri servisi).

Destek hizmeti, Müşteriye ek maliyetlerle sonuçlanabilir. Ek masraflarla ilgili bilgiler EasyControl internet sitesinde bulunabilir.

Madde 16 - Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bilgiler Tüketici hakemliği

Bosch Thermotechnik GmbH, tüketici hakem heyetleri huzurundaki uyuşmazlık çözüm sürecine katılmamaktadır.

Madde 17 – Hak ve Mahkeme Seçimi

Bu Şartlara ve Bosch ile Müşteri arasındaki tüm taahhütlere göre, yerel zorunlu yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Hollanda Uluslararası Medeni Kanunu hariç, Hollanda yasaları uygulanır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşmenin (CISG Viyana, 11 Nisan 1980) uygulanabilirliği açıkça hariç tutulmuştur.

Müşteri bir şirket ise, EasyControl Uygulaması, EasyControl İnternet Sitesi ve / veya EasyControl Hizmetlerinin kullanımına ilişkin veya bununla ilgili veya bunlarla ilgili tüm ihtilaflar yalnızca Almanya'daki yetkili mahkemeye sunulur. Ancak Bosch, Müşterinin ikametgahında yargı yetkisine sahip olan ihtilafları mahkemeye çıkarma hakkını da saklı tutar.