Правила та умови

Умови Компанії Bosch стосовно використання терморегулятора EasyControl

Останнє оновлення: (10.2019)

Нижче наведено умови використання терморегулятора EasyControl (далі – Умови).

Розділ 1 – Визначення

Компанія Bosch Thermotechnik GmbH (далі – Компанія Bosch) пропонує: програмне забезпечення, яке може завантажуватися на смартфон, планшет чи старт-годинник Клієнта (далі – програмне забезпечення EasyControl), Інтернет-портал з детальною інформацією про продукцію EasyControl, включаючи навчальні посібники та відеоматеріали (далі – Інтернет-сайт EasyControl), послуги, які доступні в результаті використання програми EasyControl App та Інтернет-сайту EasyControl (далі – послуги EasyControl), для використання з «розумним» терморегулятором, що поставляється Компанією Bosch (далі – терморегулятор EasyControl), в його поточній версії, яка складається з обладнання (далі – Продукція) та заздалегідь встановлених програмних компонентів (далі – програмні компоненти EasyControl).

Терморегулятор EasyControl – це «розумний» терморегулятор з численними функціями, завдяки яким Клієнт здатний контролювати систему опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (далі – система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря), а також переглядати та управляти рівнями енергоспоживання.

Термін «Клієнт» в цих Умовах означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка має доступ до и використовує терморегулятор EasyControl та його пов’язане програмне забезпечення EasyControl App, Інтернет-сайт EasyControl та послуги EasyControl.

Термін «Додаткове обладнання» в цих Умовах означає продукцію, яку можна приєднати та якою можна управляти разом з терморегулятором EasyControl. Додаткове обладнання складається з продукції, яка пропонується Компанією Bosch.

Термін «Стороння продукція» в цих Умовах означає продукцію чи послуги, які надаються третьою стороною, а також які можуть приєднуватися та якими можна управляти разом з терморегулятором EasyControl. Стороння продукція не надається Компанією Bosch.

Термін «Облікові дані терморегулятора EasyControl» в цих Умовах означає облікові дані, які необхідні для інтеграції послуг EasyControl або сторонньої продукції до терморегулятора EasyControl.

Термін "Послуги з контролю мови" в цих термінах позначає пристрої та програмне забезпечення для управління продуктами Bosch Thermotechnik за допомогою мовних помічників, служб обміну повідомленнями та подібних рішень, пропонованих для управління контролерами, термостатами та нагрівачами Bosch Thermotechnik.

Розділ 2 – Сфера застосування

Отримуючи доступ або використовуючи програмне забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та/або послуги EasyControl, Клієнт погоджується дотримуватися положень цих Умов. Якщо Клієнт не погоджується з положеннями цих Умов, тоді він не зможе використовувати терморегулятор EasyControl разом з додатковим обладнанням, програмним забезпеченням EasyControl, Інтернет-сайтом EasyControl, послугами EasyControl та сторонньою продукцією.

До процедури придбання терморегулятора EasyControl застосовуються умови гарантії Компанії Bosch (наведені на Інтернет-сайті EasyControl, www.bosch-easycontrol.com ), а також спеціальні умови продажу продукції.

До додаткового обладнання та сторонньої продукції можуть застосовуватися додаткові умови, які містять спеціальні положення про таке відповідне додаткове обладнання та сторонню продукцію.

Недійсність одного чи більше положень цих Умов не впливає на дійсність чи законність положень, що залишались.

Розділ 3 – Право використання та право доступу

Компанія Bosch надає Клієнту невиняткове право доступу та використання, без права передач, терморегулятора EasyControl та його пов’язаного додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послуг EasyControl (без права надання субліцензії). Компанія Bosch зберігає за собою право власності на програмне забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послуги EasyControl. Будь-яке інше використання програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl, яке не передбачено метою, заради якої вони надаються (включаючи збір даних або інший обмін таким даними, надання послуг третім сторонам), заборонено, якщо інше не визначено Компанією Bosch.

Клієнт не повинен сприяти чи допомагати у відтворенні, декомпіляції, модифікації або отриманні будь-якої побічної продукції чи функціональних можливостей з терморегулятора EasyControl та його пов’язаного додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl.

Клієнт повинен забезпечити, щоб обладнання та конфігурації операційного середовища (операційна система, сумісні системи та «розумні» прилади, доступ до мережі Інтернет та його наявність завдяки використанню постійної та надійної бездротової мережі Wi-Fi та інше), які застосовуються для використання терморегулятору EasyControl та його пов’язаного додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl, використовувалися відповідно до вимог Компанії Bosch та відповідно до інформації, яка наведена на Інтернет-сайті EasyControl, та інструкцій з використання терморегулятора EasyControl.

Не обмежуючи будь-які положення про захист конфіденційної інформації, а також в тому обсязі, в якому Компанія Bosch володіє клієнтськими даними, кожний Клієнт надає Компанії Bosch, автоматично та без подання будь-якої подальшої форми, необмежене, невиняткове, безкоштовне, всесвітнє право, з можливістю передачі, на використання всіх даних чи інших елементів, які створюються чи використовуються терморегулятором EasyControl, додатковим обладнанням, програмним забезпеченням EasyControl, Інтернет-сайтом EasyControl та послугами EasyControl та які будуть використовуватися заради будь-яких цілей.

Наявність терморегулятора EasyControl для продажу, технічного обслуговування, а також пропозиції його додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl обмежуються країнами, які наведені на Інтернет-сайті EasyControl (далі – Країни). Клієнт погоджується, що за межами вказаних Країн можливість доступу чи використання терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl не завжди може існувати чи може обмежуватися. Клієнт несе відповідальність за дотримання положень відповідних законів в країні, в якій існує доступ чи можливість використання терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl App, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl.

Компанія Bosch не несе відповідальність за будь-які збитки чи втрати, які пов’язані з доступом чи використанням терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl за межами однієї з визначених Країн.

Клієнт звільняє Компанію Bosch від відповідальності за наслідки порушення Клієнтом цих Умов.

Розділ 4 – Системні вимоги

Клієнт несе відповідальність за наявність та належне налаштування всіх системних вимог, які вказані в інструкції з використання терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl. Серед іншого, необхідно забезпечити наявність широкосмугового доступу до мережі Інтернет з достатньою швидкістю з’єднання, а також бездротової мережі Wi-Fi в місці встановлення обладнання.

Клієнт підтверджує наявність та сумісність мобільного приладу з системними вимогами для належного доступу та використання додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl. Деякі послуги EasyControl можуть також потребувати доступу до додаткових функцій мобільного приладу (наприклад, системи GPS для геопозиціювання послуг EasyControl та інше). Такі вимоги описуються та наведені на Інтернет-сайті EasyControl.

Розділ 5 – Моніторинг енергоспоживання

Дані, що збираються терморегулятором EasyControl та програмним забезпеченням EasyControl про споживання палива (газу чи інше) та/або енергоспоживання приладу використовуються винятково в інформаційних цілях та до них не відносяться жодні гарантії Компанії Bosch. Фактичне споживання газу чи електроенергіє може різнитися в залежності від Клієнта та оточуючого середовища. Клієнт не має права пред’являти жодні претензії стосовно можливих відхилень в таких даних споживання.

Клієнт не повинен використовувати дані про споживання, які реєструються терморегулятором EasyControl та його додатковим обладнанням, програмним забезпеченням EasyControl, Інтернет-сайтом EasyControl та послугами EasyControl, для оскарження рахунків за електроенергію, які надаються постачальником електроенергії або мережевим адміністратором, або в якості альтернативного засобу вимірювання даних електролічильника.

Потенційна економія енергії, яка пов’язана з використанням терморегулятора EasyControl або його додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl, залежить від багатьох факторів навколишнього середовища, за які Компанія Bosch не несе відповідальність. Клієнт погоджується не пред’являти претензії з метою отримання будь-якого відшкодування від Компанії Bosch у випадку неотримання очікуваних заощаджень.

Розділ 6 – Відповідальність за доступ

Клієнт несе відповідальність за надання доступу та/або використання терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl тільки самим Клієнтом та/або особами, які уповноважені діяти від імені Клієнта. Клієнт повинен тримати облікові дані в таємниці. Якщо існує певна підозра стосовно того, що сторонні особи отримали чи можуть отримати інформацію про облікові дані терморегулятора EasyControl або якщо Клієнт дізнається про будь-який незаконний, неналежний, не передбачений договором чи інший несанкціонований доступ чи використання терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl, тоді потрібно негайно повідомити про це Компанію Bosch. Перелік контактних осіб Компанії Bosch наведено на Інтернет-сайті EasyControl.

Клієнт несе повну відповідальність за використання та/або інше застосування терморегулятора EasyControl та його пов’язаного додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl шляхом використання облікових даних терморегулятора EasyControl.

Клієнт несе відповідальність за будь-які втрати, які завдані в результаті несанкціонованого використання сторонніми особами за винятком випадків, за які Клієнт не несе відповідальність.

Розділ 7 – Стороння продукція

Компанія Bosch може надати Клієнту можливість підключення терморегулятору EasyControl до будь-якої сторонньої продукції, якими Компанія Bosch не володіє чи контролює. Використання Клієнтом сторонньої продукції регламентується умовами обслуговування та політиками збереження конфіденційності таких сторонніх осіб. Компанія Bosch вимагає, щоб Клієнт ознайомився з умовами та положеннями політики збереження конфіденційності, які застосовуються до процедури використання сторонньої продукції, перед тим як підключати її до терморегулятора EasyControl.

Також, перед тим, як підключати терморегулятор EasyControl до будь-якої сторонньої продукції, Клієнт погоджується створити обліковий запис користувача (далі – обліковий запис в Компанії Bosch) в програмному забезпечення EasyControl або на Інтернет-сайті EasyControl, а також надати повну та достовірну необхідну інформацію, яка вимагається в процесі реєстрації. Якщо така інформація змінюється протягом періоду використання обладнання, Клієнт повинен негайно внести зміни до такої інформації. Обліковий запис в Компанії Bosch управляється та керується Компанією Bosch.

Клієнт може прийняти рішення про підключення терморегулятора EasyControl до будь-якої сторонньої продукції або може скасувати таке рішення в будь-який час. Після відмови від прав доступу, буде неможливо використовувати сторонню продукцію разом з терморегулятором EasyControl, програмним забезпеченням EasyControl та послугами EasyControl.

Клієнт погоджується надавати необхідні дані для забезпечення зв’язку між терморегулятором EasyControl та сторонньою продукцією. Такі дані можуть складатися з персональної інформації Клієнта та облікових даних терморегулятора EasyControl.

Після надання вищенаведеної інформації третій стороні, до процедури використання такої інформації будуть застосовуватися положення політики такої третьої сторони про збереження конфіденційності, а Компанія Bosch перестає нести будь-яку відповідальність з цього приводу.

Клієнт погоджується, що Компанія Bosch не надає жодних гарантій стосовно використання сторонньої продукції разом з терморегулятором EasyControl та його пов’язаним додатковим обладнанням EasyControl, програмним забезпеченням EasyControl, Інтернет-сайтом EasyControl та послугами EasyControl. Клієнт несе персональну відповідальність та ризик за використання сторонньої продукції, а така процедура регламентується умовами, які застосовуються відповідними третіми сторонами. Компанія Bosch не несе відповідальність за використання Клієнтом сторонньої продукції, а також відповідальність за будь-які збитки, які виникли внаслідок використання такої сторонньої продукції.

Клієнт повинен звертатися безпосередньо до постачальника сторонньої продукції за винятком випадків, коли Компанія Bosch надає технічну підтримку для певної продукції, для отримання відповідей, які пов’язані за такою сторонньою продукцією, або якщо виникла проблема з функціонуванням такої сторонньої продукції.

Розділ 8 – Послуги з контролю мови

Послуги з контролю мови дозволяють Замовнику виконувати основні функції системи управління опаленням за допомогою простих голосових команд або повідомлень, завдяки чому сфера функцій змінюється залежно від відповідної служби контролю мови. Встановивши або зареєструвавши відповідну службу контролю мови та підключивши цю службу контролю мови до Easy Control, Покупець погоджується з цими Умовами. Якщо Клієнт не погоджується з цими Умовами, Замовник не може користуватися відповідною службою контролю мови.

Використання відповідної служби контролю мови надається на строк користування Easy Control відповідно до цих Умов і може бути припинено будь-якою стороною в будь-який час без попереднього повідомлення. Замовник може скасувати використання служби мовного контролю, видаливши або відключивши відповідну службу контролю мови. Після припинення служби мовного контролю використання відповідної служби контролю мови більше не можливе. Усі інші послуги, що надаються за цими Умовами, залишаються незмінними.

Безперебійна доступність або конкретний час відповіді або поведінка для цієї Служби контролю мови не можуть бути гарантовані, навіть якщо Bosch прагне забезпечити доступність якумога безперебійно. Немає гарантій того, що доступ або використання відповідної служби контролю мови не буде перервано або порушено роботами з технічного обслуговування, подальшими розробками чи іншими перебоями.

Право користування клієнтів обмежується доступом до відповідної служби контролю мови, а також використанням відповідно до цих Умов.

Забороняється вживати будь-яких дій, які можуть зашкодити роботі відповідної служби контролю мови та пов’язаних з ними служб, зокрема надмірно перевантажувати наші ІТ-системи. Внесок Замовника може не містити вмісту, що порушує чинне законодавство чи мораль. Крім того, Клієнт дозволяє оператору вносити зміни до своїх внесків, якщо вони порушують вищезазначені правила або можуть спричинити шкоду оператору або третій особі. Забороняється спілкування іншої служби контролю мови з відповідною службою контролю мови. Будь-яка заборонена дія може призвести до негайного виключення Замовника з будь-якого використання Служб мовного контролю. Якщо Клієнт дізнається про будь-які незаконні, зловживання, порушення договору або інше несанкціоноване використання послуг мовного контролю, Клієнт може звернутися до Bosch Thermotechnik GmbH і повідомити про це несанкціоноване використання.

Поки Клієнт спілкується зі Службою контролю мови, служба контролю мови зберігає повідомлення, введені або оголошені Клієнтом. Bosch Thermotechnik GmbH використовує ці повідомлення для надання та вдосконалення послуг з контролю мови.

Відповіді та заяви, надані Службою контролю мови, захищені авторським правом. Відтворення, копіювання, зберігання або отримання цих заяв або використання в будь-якій іншій Службі контролю мови або експертній системі заборонено без письмової згоди Bosch Thermotechnik GmbH.

Розділ 9 – Оновлення

Компанія Bosch може оновлювати програмне забезпечення (далі – оновлення) вбудованих програмних компонентів EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl з метою вдосконалення продукції та послуг. Такі оновлення обмежуються лише Оновленням, яке об'єктивно не представляє недоліків стосовно послуг, погоджених на момент укладення договору, і які суттєво не відхиляються від узгоджених послуг, наприклад. виправлення помилок, зручність користування, стабільність та продуктивність, оновлення функцій тощо.

Клієнт погоджується, що Компанія Bosch може встановлювати оновлення автоматично, без попереднього повідомлення Клієнта та без отримання від нього попередньої згоди.

Якщо не дозволено встановлювати такі оновлення, тоді Компанія Bosch не гарантує належне використання чи повну функціональність терморегулятора EasyControl та програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl.

У випадку більш широких оновлень ви отримаєте сповіщення та будете запитані щодо вашої згоди. Якщо ви відмовитеся від своєї згоди, оновлення не проводитиметься, і можливо, функціонування системи може бути погіршене або, можливо, потрібно буде повністю припинити роботу. Це положення застосовується автоматично, якщо зміни в додатку та / або програмному забезпеченні пристроїв стануть необхідними через змінені специфікації від сторонніх осіб, від яких Bosch отримує попередні послуги або через значні технічні нововведення на ринку.

Розділ 10 – Зміна положень цих Умов

Компанія Bosch може змінювати та/або доповнювати положення цих Умов в будь-який час, а також оголошувати про нову версію цих Умов, що застосовується до Клієнта, опублікувавши повідомлення про зміни в програмному забезпеченні EasyControl.

Якщо Клієнт погоджується зі змінами цих Умов, тоді такі зміни вважаються офіційно узгодженими.

У випадку відмови, Компанія Bosch зберігає за собою право припинити будь-які відносини з Клієнтом стосовно використання відповідного обладнання. Повідомлення про зміни містить посилання на право Клієнта відмовитися від таких змін, а також інформацію про пов’язані наслідки.

Повідомлення про зміни повинно бути опубліковане в програмному забезпеченні EasyControl, а змінені Умови повинні також бути опубліковані в програмному забезпеченні EasyControl та на Інтернет-сайті EasyControl.

Розділ 11 – Припинення дії

Ці Умови залишаються в силі протягом, поки Клієнт має право доступу чи використовує терморегулятор EasyControl та його пов’язане додаткове обладнання EasyControl, програмне забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послуги EasyControl або поки Компанія Bosch не призупиняє чи припиняє надання послуг.

Компанія Bosch може скасувати право доступу Клієнта чи припинити використання Клієнтом вищевказаного, якщо Клієнт порушує положення цим Умов.

У випадку припинення таких прав, Клієнт повинен припинити використовувати додаткове обладнання, програмне забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послуги EasyControl.

Компанія Bosch може, в будь-який час, скасувати право доступу чи припинити використання програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl, надавши відповідне обґрунтоване письмове повідомлення.

Розділ 12 – Відповідальність та обмеження використання та прав доступу

Функціонування терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl залежить від численних факторів навколишнього середовища (наприклад, використання продукції чи послуг третіх сторін, доступ до мережі Інтернет, належне функціонування мережі Wi-Fi або інші комунікаційні системи та мережі), за які Компанія Bosch не несе відповідальність, і, тому, їх використання не призначається для критично важливих сфер застосування в режимі реального часу. Тому, терморегулятор EasyControl та його додаткове обладнання EasyControl, програмне забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послуги EasyControl надаються без гарантії незмінного чи якісного характеру їх функціонування.

Компанія Bosch не несе відповідальність за будь-які збитки чи втрати (наприклад, дані), які завдані в результаті несправності та/або відкладеної та/або недостатньої доступності терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl.

Доступ до терморегулятора EasyControl та його додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl може бути тимчасово обмежений чи відкладений в результаті, серед іншого, проведення необхідного технічного обслуговування, ремонту чи встановлення необхідних оновлень. Клієнт не має права пред’являти претензію з метою отримання будь-якого відшкодування внаслідок вищевказаних причин. Компанія Bosch не надає жодної гарантії стосовно будь-якого терміну придатності.

За жодних обставин, Компанія Bosch не несе відповідальність за будь-як комерційні, непрямі та/або випадкові збитки, включаючи, без обмеження, втрату прибутку, доходу чи невідчутні збитки Клієнта. Компанія Bosch не несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути пов’язані з будь-якою дією чи бездіяльністю Клієнта чи третьої сторони, яка залучена Клієнтом.

Не обмежуючи зміст вищевказаного, відповідальність Компанії Bosch, в будь-який випадках, обмежується первинною вартістю покупки продукції або, якщо вона менша, сумою, яка покривається договором страхуванням цивільної відповідальності Компанії Bosch та яка сплачується за певний страховий випадок.

Клієнт має повне право пред’являти претензії відповідно до положень законів про відповідальність за якість продукції, що випускається.

Крім цього, Компанія Bosch не несе відповідальність за збитки, які зазнав Клієнт, якщо такий збиток виник в результаті наступного:

  • Клієнт не використовує терморегулятор EasyControl та його пов’язане додаткове обладнання EasyControl, програмне забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послуги EasyControl відповідно до їх характеру та цільового використання;
  • Клієнт не виконує вимоги чи положення інструкції зі швидкого встановлення та інструкції з використання, які надаються, або інших інструкцій, які наведені в програмному забезпеченні EasyControl App та на Інтернет-сайті EasyControl;
  • Клієнт або інша особа, за винятком Компанії Bosch або третьої сторони, яка залучена Компанією Bosch, вносить зміни, ремонтує, переміщує та/або перевіряє роботу терморегулятора EasyControl та додаткового обладнання;
  • Клієнт наносить збитки в результаті втрати, пошкодження чи непридатності даних, які зберігаються в цифрові чи електромагнітній формі або які передаються;
  • Клієнт наносить збитки, в широкому розумінні, під час встановлення чи використання терморегулятора EasyControl та додаткового обладнання за винятком випадків, коли такі збитки завдаються Компанією Bosch або третьою стороною, яка відноситься до Компанії Bosch, в результаті грубої необережності або спеціально.
  • Клієнт або інша особа наносить збитки в результаті короткого замикання, пошкодження водою, удару блискавки, пожежі/задимлення, аварії електромереж, втручання в телекомунікаційні з’єднання та з інших причин, за які Компанія Bosch не вважається винною або за які вона не несе відповідальність.

Розділ 13 – Інтелектуальна власність

Компанія Bosch зберігає всі права інтелектуальної власності (включаючи авторські права, права на програмне забезпечення, права на бази даних, патенти, ноу-хау, базові алгоритми, торгівельні марки, логотипи, торгівельні назви та інші комерційні ідентифікатори, інші схожі права, включаючи зареєстровані права, заявки, оновлення по всьому світу) на терморегулятор EasyControl та його додаткове обладнання EasyControl, програмне забезпечення EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послуги EasyControl. Це також застосовується до будь-яких змін або похідної продукції терморегулятора EasyControl.

Певні компоненти програмного забезпечення EasyControl складаються з програмного забезпечення з відкритим вихідними кодом, яке може бути власністю третьої сторони (далі – програмне забезпечення з відкритим вихідними кодом). Процедура використання програмного забезпечення з відкритим вихідними кодом регламентується умовами, за якими надається таке програмне забезпечення з відкритим вихідними кодом. Положення цих Умов не застосовуються до процедури використання програмного забезпечення з відкритим вихідними кодом.

Розділ 14 – Конфіденційність

Заява Компанії Bosch про конфіденційність даних наведена для ознайомлення в програмному забезпечення EasyControl та Інтернет-сайті, а також застосовується до цих Умов. В такій заяві про конфіденційність роз’яснюється процедура поводження Компанії Bosch з клієнтськими даними в терморегуляторі EasyControl та його пов’язаному додатковому обладнанні EasyControl, програмному забезпеченні EasyControl, Інтернет-сайті EasyControl та послугах EasyControl.

Клієнт погоджується з умовами заяви Компанії Bosch про конфіденційність, застосовуючи право доступу чи використовуючи терморегулятор EasyControl та його пов’язане додаткове обладнання EasyControl, програму EasyControl, Інтернет-сайт EasyControl та послугах EasyControl.

У випадку наявності суперечок чи розбіжностей, положення цих Умов мають переважну силу над положеннями заяви Компанії Bosch про конфіденційність.

Розділ 15 – Рекламації

У разі виникнення будь-яких питань стосовно положень цих Умов, терморегулятора EasyControl, додаткового обладнання, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl, дивиться довідкову інформацію в програмі EasyControl та Інтернет-сайті.

Якщо Клієнт є фізичною особою, тоді він/вона має право подавати скаргу через інтерактивну платформу для врегулювання суперечок Європейської комісії за наступною адресою https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Проте, Компанія Bosch не буде брати участь в процедурі розгляду таких скарг у відповідному органі для вирішення суперечок.

Клієнт повинен врахувати, що Компанія Bosch може надавати тільки підтримку стосовно питань, дефектів функціонування та/або проблем, які пов’язані з доступом та використанням терморегулятора EasyControl та його пов’язаного додаткового обладнання EasyControl, програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та послуг EasyControl. Компанія Bosch не надає підтримку для будь-якої іншої продукції, яка не надається/поставляється нею, зокрема опалювальні прибори (якщо вони не поставляються Компанією Bosch), стороння продукція чи послуги, які надаються третьою стороною (наприклад, послуги з передачі даних, які надаються стороннім постачальником послуг).

Сервісне обслуговування може бути платним для Клієнта. Інформацію про додаткові витрати наведено на Інтернет-сайті EasyControl.

Розділ 16 – Інформація стосовно вирішення суперечок у порядку арбітражу споживача

Bosch Thermotechnik GmbH не приймає участі у розгляді суперечок до вирішення у арбітражному порядку.

Розділ 17 – Право вибору місця розгляду суперечок

Відповідно до положень цих Умов та будь-яких зобов’язань, які прийняті Компанією Bosch та Клієнтом, застосовується законодавство Королівства Нідерландів, за винятком Міжнародного цивільного кодексу Королівства Нідерландів, якщо інше не визначено місцевим обов’язковим законодавством. Заборонено застосовувати положення Конвенції Організації Об’єднаних націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Конвенція Організації Об’єднаних націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, м. Відень, 11 квітня 1980р.).

Якщо Клієнт є юридичною особою, тоді будь-які суперечки, які виникають відносно чи у зв’язку з положеннями цих Умов чи використанням програмного забезпечення EasyControl, Інтернет-сайту EasyControl та/або послуг EasyControl, повинні розглядатися винятково у відповідних судових органах Німеччини. Проте, Компанія Bosch також зберігає право на перенесення розгляду таких суперечок до судових органів, які розташовані за місцезнаходженням Клієнта.